Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"— Transkript prezentace:

1 Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, Opava Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník: Technologická příprava 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Provádění svislých a vodorovných konstrukcí Sada číslo: ICT-12A Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 05 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-12-05 Téma vzdělávacího materiálu: Komíny I. Druh učebního materiálu: Prezentace Autor: Ing. Pavla Michalčíková Anotace: Prezentace k objasnění pojmu komín, žáci mají k dispozici učebnice Metodické poznámky: Materiál je vhodný pro učební obor zedník Datum vyhotovení: Ověření ve výuce:

2 Ú č e l N á z v o s l o v í F u n k c e
K O M Í N Y I. Ú č e l N á z v o s l o v í F u n k c e

3 Ú Č E L Komín je vzhůru vedoucí konstrukce, která odvádí plynné spaliny přes střechu do volného ovzduší. Životnost komínu musí odpovídat životnosti budovy. Špatně postavený komín je příčinou špatné výhřevnosti kamen, může být příčinou otravy oxidem uhelnatým a může zavinit požár.

4 N Á Z V O S L O V Í Komín se skládá z těchto částí: komínového pláště
komínového průduchu vybíracího otvoru vymetacího otvoru sopouchu komínové hlavy s krycí deskou

5 N Á Z V O S L O V Í Základní názvy jednotlivých částí komínu. Obr. 1.
a - komínový průduch b - komínový plášť c - vybírací otvor d - sopouch e - vymetací otvor f - komínová hlava s krycí deskou Ú. V. - účinná výška komínového průduchu N. V. - neúčinná výška komínového průduchu ST. V. - stavební výška komínového průduchu

6 N Á Z V O S L O V Í patou a hlavou komínu
komínový průduch - je část komínu mezi patou a hlavou komínu komínový plášť - je vnější vrstva komínu sopouch - je otvor v komínovém plášti, který slouží k připojení kouřovodu od spotřebiče (kamen) na komínový průduch komínová hlava - je část komínu nad střechou

7 N Á Z V O S L O V Í vybírací otvor - slouží k čištění komínu
vymetací otvor - slouží k vymetání komínu, pokud nelze komín vymetat ze střechy krycí deska - je ukončující část komínové hlavy Obr. 2. Připojovací prvky pro čištění

8 HOŘENÍ Ke vzniku hoření jsou nutné tři podmínky:
1 – hořlavina, která je obsažena v pevném, kapalném nebo plynném palivu, 2 – kyslík, který je obsažen ve vzduchu a k palivu je např. dodáván tahem komína, 3 – dosažení zápalné teploty např. postupným zapalováním hořlaviny s nízkým bodem zápalné teploty (papír, třísky, dřevo, uhlí).

9 F U N K C E K O M Í N U Jako zbytek spalování zůstává popel (pevná látka) a spaliny (plynné látky). Spaliny mají díky teplu vznikajícímu při spalování vyšší teplotu než přiváděný vzduch zvenčí. Na základě rozdílu hustot vzniká v komíně vztlak, který se označuje jako tah komína.

10 F U N K C E K O M Í N U Tah komínu závisí na: velikosti průduchu
tvaru a průřezu průduchu hladkosti a čistotě průduchu rychlosti větru (působícího na komínovou hlavu) účinné výšce průduchu Obr. 3. Tah komínu

11 Použité zdroje Seznam použité literatury:
NESTLE, Hans. Moderní stavitelství pro školu i praxi. Vyd.1. Praha: Europa-Sobotáles, 2005, 607 s. ISBN TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie II: pro 2. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 161 s. ISBN Obrázkový materiál: Obr. 1. TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie II: pro 2. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 161 s. ISBN Obr. 2. NESTLE, Hans. Moderní stavitelství pro školu i praxi. Vyd.1. Praha: Europa-Sobotáles, 2005, 607 s. ISBN

12 Ověření prezentace č. 5 Ověření prezentace je formou písemného testu
Úkoly: - nakresli a popiš schéma komínu - vysvětli k jakému účelu slouží jednotlivé komponenty komínu - vysvětli, na čem závisí správný tah komínu


Stáhnout ppt "Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava Název operačního programu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google