Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Okamžik poskytnutí podpory malého rozsahu JUDr. Michael Kincl Brno 27. 4. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Okamžik poskytnutí podpory malého rozsahu JUDr. Michael Kincl Brno 27. 4. 2011."— Transkript prezentace:

1 Okamžik poskytnutí podpory malého rozsahu JUDr. Michael Kincl Brno 27. 4. 2011

2 Příslušné právní předpisy Nařízení EK č. 1998/2006 – obecné de minimis Nařízení EK č. 875/2007 – de minimis v oblasti rybolovu Nařízení EK č. 1535/2007 – de minimis v zemědělství § 2 písm. d) zákona č. 215/2004 Sb.

3 Ustanovení pravidel EU Zmíněná nařízení: „V souladu se zásadami, kterými se řídí podpora podle čl. 87 odst. 1 Smlouvy, by měla být podpora de minimis považována za poskytnutou v okamžiku, kdy podnik získá na tuto podporu podle platného vnitrostátního právního režimu právní nárok.“

4 Ustanovení českého práva § 2 písm. d) zákona č. 215/2004 Sb.: „Dnem poskytnutí podpory malého rozsahu je den, kdy příjemci na tuto podporu vznikne právní nárok.“

5 Klíčový okamžik Vznik nároku na podporu malého rozsahu. Nárok je definován jako možnost domoci se s úspěchem subjektivního práva uplatněním donucení u státního orgánu. Nárok je vlastností subjektivního práva spočívající v jeho vynutitelnosti státní mocí, případně svépomocí oprávněné osoby.

6 Modelové situace 1. Rozhodnutí kompetentního orgánu doprovázené smlouvou Základní otázka zní: Je podpora malého rozsahu poskytnuta rozhodnutím kompetentního orgánu nebo až na základě smlouvy? Podle judikatury rozhodnutí zastupitelstva obce nebo rady není právním úkonem, ale

7 Modelové situace materiálně právní podmínkou pro projev vůle obce, který se stává perfektním (formálně navenek vyjádřeným) teprve v případě podpisu příslušné smlouvy starostou (rozsudek NS ze dne 20. 5. 2009, sp. zn. 30 Cdo 3049/2007). Relevantní tedy je účinnost smlouvy, a to i v případě rozložení podpory malého rozsahu

8 Modelové situace do splátek. Okamžik poskytnutí totiž není totožný s okamžikem vyplacení podpory. Výjimka: Veřejná záruka, v jejím případě je podpora poskytnuta okamžikem, kdy je záruka dána, nikoliv v okamžiku, kdy je záruka použita nebo kdy dojde k placení (čl. 2. 1. Sdělení komise č. 2008/C 155/02 o použití

9 Modelové situace Článků 87 a 88 Smlouvy ES na státní podpory ve formě záruk). Zde je okamžikem poskytnutí rozhodnutí kompetentního orgánu, nikoliv účinnost smlouvy o záruce !!!

10 Modelové situace 2. Rozhodnutí kompetentního orgánu bez doprovodného aktu Praxe v ČR spíše výjimečná (např. rozhodování o investičních pobídkách). K poskytnutí podpory malého rozsahu dochází nabytím právní moci příslušného rozhodnutí.

11 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Okamžik poskytnutí podpory malého rozsahu JUDr. Michael Kincl Brno 27. 4. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google