Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kvalita informačních systémů z pohledu mezinárodní normalizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kvalita informačních systémů z pohledu mezinárodní normalizace"— Transkript prezentace:

1 Kvalita informačních systémů z pohledu mezinárodní normalizace
Jiří Vaníček Česká zemědělská universita Provozně ekonomická fakulta Katedra informačního inženýrství Předseda české technické normalizační komise pro informační technologie Příspěvek byl zpracován v rámci řešení výzkumného záměru MSM Informační a znalostní podpora strategického řízení

2 Jakost Obecně (ISO 9000): Míra splnění požadavků zainteresovaných stran pomocí inherentních znaků. Z hlediska uživatele spíše: Míra splnění daných nebo stanovených potřeb.

3 Co podrobit hodnocení jakosti
PROCES (management) Podporuje rozhodování tvůrce ISO 9000 ISO 10000 Lze poměrně snadno určit obecné zásady péče o jakost Pro SW 90001 PRODUKT sám o sobě Podporuje rozhodování uživatele Řady ISOIEC 9126 ISO/IEC 14598 ISO/IEC 12119 ISO/IEC 15939 V budoucnu SQuaRE ISOIEC 250xx

4 Nedostatky současného stavu
Je definován rámec (model) nejsou stanoveny konkrétní atributy a míry. Není shoda na tom co měřit. Není jasné co se hodnotí. Produkt nebo užití produktu v dané situaci Zaměňují se prediktory jakosti a atributu jakosti. Vztah mezi prediktory a atributy jakosti není vyjasněn. Příliš mnoho norem. Příliš nejednotné. Nejasná terminologie. Nízká informovanost odborné veřejnosti  omezené využívání  POTŘEBA JEDINÉ ŘADY ISO/IEC 250xx (SQuaRE)

5 Architektura norem SQuaRE (ISO/IEC 250xx)
ISO/IEC 2500n: Product Quality General Division ISO/IEC 2501n: Quality Model Division ISO/IEC 2504n: Quality Evaluation Division ISO/IEC 2502n: Quality Measurement Division 25010: Quality Model 25000: Guide to SQuaRE 25020: Measurement Ref. Model 25021: Measurement Primitives 25022: Internal Quality Measurement 25040: Quality Evaluation Overview 25041: Evaluation Module 25042: Developers’ Process 25043: Acquirer’ Process 25044: Evaluators’ Process 25001: Planning and Management 25023: External Quality Measurement 25024: Quality in Use Measurement ISO/IEC 2503n: Quality Requirement Division 25030: Quality Requirements

6 Vzájemné vazby norem SQuaRE
ISO/IEC 2503n: Quality Requirement Division ISO/IEC 2500n: Product Quality General Division ISO/IEC 2501n: Quality Model Division ISO/IEC 2504n: Quality Evaluation Division ISO/IEC 2502n: Quality Measurement Division Is used Gives guides Gives guides & generic requirements Gives guides Gives criteria

7 Co v zamýšleném schématu chybí
Jakost „konfekčního“ softwaru (novela současného ISO/IEC 12119) Jakost dat (je třeba chápat jako jakost datových bází, datových úložišť, …) Jednotné testy jednotlivých charakteristik (test použitelnosti, …) – tlak na prohlášení metodik „silných hráčů“ za mezinárodní normu – dílčí zájmy Specifické nároky na jakost jednotlivých typů SW a IS (bezpečnostně kritické systémy, časově kritické, … např. i zdravotnické? Specifika podle paradigmat vývoje (např. objektový SW)

8 Možné rozšíření struktury SQuaRE
25030: Quality Requirements ISO/IEC 2503n: Quality Requirement Division ISO/IEC 2500n: Product Quality General Division ISO/IEC 2501n: Quality Model Division ISO/IEC 2504n: Quality Evaluation Division ISO/IEC 2502n: Quality Measurement Division 25010: Quality Model 25000: Guide to SQuaRE 25020: Measurement Reference Model 25021: Measurement Primitives 25022: Internal Quality Measurement 25040: Quality Evaluation Overview 25041: Evaluation Module 25042: Developers’ Process 25043: Acquirer’ Process 25044: Evaluators’ Process 25001: Planning and Management 25023: External Quality Measurement 25024: Quality in Use Measurement 12119r: Quality Requirements and Testing 25011: Data Quality Model 2504x: Common Industrial Format for Usability Test Reports

9 Jiná možnost – vrstvená struktura
General SW Q. ISO/IEC 2503n: Quality Requirement Division ISO/IEC 2500n: Product Quality General Division ISO/IEC 2501n: Quality Model Division ISO/IEC 2504n: Quality Evaluation Division ISO/IEC 2502n: Quality Measurement Division Data Q. ISO/IEC 2503n: Quality Requirement Division ISO/IEC 2500n: Product Quality General Division ISO/IEC 2501n: Quality Model Division ISO/IEC 2504n: Quality Evaluation Division ISO/IEC 2502n: Quality Measurement Division COTS Q. ISO/IEC 2503n: Quality Requirement Division ISO/IEC 2500n: Product Quality General Division ISO/IEC 2501n: Quality Model Division ISO/IEC 2504n: Quality Evaluation Division ISO/IEC 2502n: Quality Measurement Division Embadded Q. ISO/IEC 2503n: Quality Requirement Division ISO/IEC 2500n: Product Quality General Division ISO/IEC 2501n: Quality Model Division ISO/IEC 2504n: Quality Evaluation Division ISO/IEC 2502n: Quality Measurement Division System Q. ISO/IEC 2503n: Quality Requirement Division ISO/IEC 2500n: Product Quality General Division ISO/IEC 2501n: Quality Model Division ISO/IEC 2504n: Quality Evaluation Division ISO/IEC 2502n: Quality Measurement Division

10 Problémy projektu SQuaRE (osobní názor přednášejícího)
Diskuse se soustřeďují na velmi obecnou rovinu. Podstatné a rozhodující podrobnosti (konkrétní atributy a míry) se stále odkládají. Snaha „uplatnit pouhým převodem“ texty z řad ISO/IEC9126 a ISOIEC Nový kabát, starý obsah. Neochota vedoucích firem sdílet své „know-how“. Komplikace terminologie. Jednoduché věci složitě místo složité jednoduše. „Úřednický“ přístup, malý ohled na věcné souvislosti. Stálá snaha o rozšíření záběru. „méně by bylo více“. Prosazování dílčích zájmů


Stáhnout ppt "Kvalita informačních systémů z pohledu mezinárodní normalizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google