Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INTERREG IIIB CADSES Strategy for a Regional Polycentric Urban System in Central-Eastern Europe Economic Integrating Zone Regione Emiglia-Romagna (vedoucí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INTERREG IIIB CADSES Strategy for a Regional Polycentric Urban System in Central-Eastern Europe Economic Integrating Zone Regione Emiglia-Romagna (vedoucí."— Transkript prezentace:

1 INTERREG IIIB CADSES Strategy for a Regional Polycentric Urban System in Central-Eastern Europe Economic Integrating Zone Regione Emiglia-Romagna (vedoucí partner) Instytut Rozwoju Miast Kraków České vysoké učení technické v Praze Ministry of Environment and Spatial Planning Ljubljana Österreichisches Institut für Raumplanung Wien VÁTI Budapest Karel Maier, Filip Drda, Jakub Vorel, Irena Pokorná, ČVUT Praha Ondřej Mulíček, MU Brno Luděk Sýkora, Stanislav Grill, UK Praha

2 Cíle a postupy projektu
integrovaná strategie pro vytváření regionálních polycentrických systémů podpora rozvoje potenciální ekonomické integrující zóny (PEIZ) ve středovýchodní Evropě posílení role středních a menších měst Postupy identifikace potenciálů v kontextu středovýchodní Evropy identifikace středních a menších měst, která mohou fungovat jako regionální centra funkčních regionů propojení měst a venkovského zázemí, role menších měst zvýšení účinnosti rozvojové politiky měst, podpora kapacity institucionální politiky jako součást decentralizačního procesu

3 Výstupy projektu ukazatele pro empirickou analýzu center osídlení analýza prostorových, funkčních, hospodářských a společenských vazeb na národní a přeshraniční úrovni SWOT analýza na národní a regionální úrovni obyvatelstvo a systém osídlení ekonomika infrastruktury a dostupnost instituce a politiky analýza pilotních území, jejich problémy, potenciály Brno Plzeň strategie PEIZ síť středních a menších měst

4 Role českého partnera v projektu
koordinace WP3 empirická analýza stavu systému osídlení vyhodnocení prostorové, regionální a městské politiky SWOT analýza příprava národních podkladů empirická analýza stavu systému osídlení, vyhodnocení prostorové, regionální a městské politiky, SWOT analýza pilotní studie dvou městských regionů strategie PEIZ organizace seminářů, konferencí, diseminace pracovní seminář Praha – červenec 2006 mezinárodní konference REPUS Praha – listopad 2006 prezentace MMR + MDS – březen 2007 koordinační schůzka REPUS Praha – června 2007

5 Vymezení funkčních urbanizovaných území Pracovní regiony (LLS)
kriteria: min pracovišť v centru min obyvatel v obvodu 150 lokálních pracovištních obvodů

6 Vymezení funkčních urbanizovaných území FUA = funkční urbanizovaná území
>30% ekonomicky aktivních dojíždí do centra FUA  8,01 mil. obyvatel ČR žije ve FUA

7 Dostupnost krajských měst pásma časové dostupnosti center krajských měst IAD z obcí
území s časovou dostupností centra krajského města > 60 minut IAD

8 Integrované sídelní systémy indikátor - obousměrná dojížďka

9 Efektivita obsloužení obyvatel (vyjadřuje atraktivitu pro umisťování obslužných zařízení z hlediska počtu potenciálních klientů v okruhu do 60 min. dojížďky) Počet obyvatel území dostupného v časových pásmech 15, 30, 45 a 60 minut - nezávisle na příslušnosti k pracovním regionům LLS

10 Kapitalizace výstupů a výsledků
podklady pro odbornou diskusi a přípravu dokumentů prostorového rozvoje v ČR revize Politiky územního rozvoje diskuse o regionální politice a pro regionální strategie městská politika šíření informací o projektu a výstupů informační letáčky články v odborném tisku a příspěvky na konferencích Urbanismus a územní rozvoj 3/2007: Dopravní dostupnost funkčních městských regionů a urbanizovaných zón v České republice Konference From horse-drawn railway to high-speed transportation system: Time-Distance as a Development Factor for Czech Regions. ČVUT Praha duben 2007 vzdělávání výuka územního / prostorového plánování na ČVUT, PřFUK, MU celoživotní vzdělávání

11 Spolupráce s vedoucím partnerem a s dalšími partnery projektu
vedoucí partner LP Regione Emiglia-Romagna scientific leader NOMISMA Bologna ostatní partneři VÁTI Budapest ÖIR Wien Urbanistični Inštitut Ljubljana Instytut Rozwoju Miast Kraków Řídící výbor prof. Roberto Camagni TU Milano

12 Finanční řízení projektu

13 Problémy při realizaci
neúplné geografické pokrytí řešeného regionu Slovensko nejednotné pojetí FUA, LSS v jednotlivých zemích IT, A – předem definovaná území CZ, H – bylo nutno vymezit vlastní metodikou PL – absence dat pro vymezení organizační problémy překrývání Řídicího výboru a zpracovatelských týmů zasahování vědeckého vedoucího do činností Řídicího výboru problémy metodického vedení nejasná metodika, chaotická diskuse o ní přílišná centralizace rozhodování – hierarchie namísto sítě problémy při identifikaci potenciálních přeshraničních soustav finanční problémy neexistence průběžného financování velký rozdíl mezi dobou čerpání a dobou úhrady velká prodleva ve výplatě finančních prostředků z ERDF nutnost vytvoření fondů pro zálohové financování

14 Úspěchy při realizaci operativní spolupráce s MMR
spolupráce národních týmů VÁTI Budapest aplikace metodiky vyvinuté českým týmem pro vymezování FUA / LSS CZ, H

15 Vize do budoucna návrhy na další projekty
Výzkum pro řešení regionálních disparit MMR WD POLYREG - Podpora polycentrického regionálního rozvoje MU Brno ČVUT Praha spolupráce středoevropských týmů na dalších projektech EK iniciativa spa-ce.net IÖR Dresden VÁTI Budapest STU Bratislava, AUREX Bratislava ÖIR Wien, TU Wien? Urbanistični Inštitut Ljubljana? IRM Kraków?

16 děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "INTERREG IIIB CADSES Strategy for a Regional Polycentric Urban System in Central-Eastern Europe Economic Integrating Zone Regione Emiglia-Romagna (vedoucí."

Podobné prezentace


Reklamy Google