Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní ekonomické právo (5) – mez. investice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní ekonomické právo (5) – mez. investice"— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní ekonomické právo (5) – mez. investice
Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

2 Obsah Definice mezinárodní (zahraniční) investice
Prameny práva mezinárodních investic Pravidla zacházení s investicemi Řešení sporů z mezinárodních investic

3 Definice mezinárodní (zahraniční) investice
Ekonomická definice investice - prvotní oproti právním definicím 3 kumulativní kritéria, jež musí být splněna, aby se určitá ekonomická operace mohla nazývat investicí: (a) určitý ekonomický přínos (b) je poskytnut na určitou dobu (c) podnikatelské riziko, protože budoucí odměna investora závisí na hospodářském výsledku (ziscích nebo ztrátách) podniku.

4 Definice mezinárodní (zahraniční) investice (2)
Právní definice investice v mezinárodním právu jednotná definice investice jednotlivé mezinárodní instrumenty vymezují tento pojem různým způsobem Washingtonská úmluva o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států (1965) – žádná definice Dvoustranné dohody o ochraně investic (BIT) - široká definice investice: jakákoliv majetková hodnota na území jedné smluvní strany, která je vlastněna nebo i přímo či nepřímo kontrolována státními příslušníky nebo společnostmi (investory) druhé smluvní strany

5 Definice mezinárodní (zahraniční) investice (3)
Definice investice v arbitrážním nálezu ICSID Salini v. Maroko (2001): Ekonomický přínos (vklad) Určitá doba trvání Podíl investora na rizicích operace Příspěvek k rozvoji hostitelského státu (nejen přímé, ale i portfoliové investice, různé úvěrové instrumenty, cenné papíry, směnky x ne vládní dluhopisy)

6 Prameny práva mezinárodních investic
a) dvoustranné dohody o vzájemné podpoře a ochraně investic (BIT) mezi státy b) mnohostranné smlouvy: Úmluva o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států (Washington, 1965) Úmluva o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky (Soul, 1985) Dohoda k Energetické chartě (1994) Dohoda o obchodních aspektech investičních opatření (TRIMS, 1994) c) kontrakty (investiční, o koncesi, apod.) mezi investorem a hostitelským státem d) kasuistika (case law) mezinárodních arbitráží

7 Pravidla zacházení s investicemi
a) zřizování mezinárodních investic – 3 modely (generace) BIT 1. generace BIT – evropský model – hostitelský stát povoluje zřizování investice v rámci svého právního řádu 2. generace BIT – model USA – instrument liberalizace, v zásadě platí národní režim již pro zřizování investic (preinvestiční fáze), s možností výjimek ve strategických sektorech 3. generace BIT – zavádí tzv. nové disciplíny, zákaz specifických závazků či předepsaného plnění (investiční opatření související se obchodem), např. závazek nakupovat zboží a služby v místě podnikání, závazek k vývozu určitého procenta produkce, apod.

8 Pravidla zacházení s investicemi (2)
b) pravidla zacházení – zásada spravedlivého a rovnoprávného zacházení (BIT většinou požadují pro zahraniční investice/investory standard kombinující zacházení podle doložky nejvyšších výhod (MFN clause) a národního režimu c) pravidla ochrany investic – ochrana proti vyvlastnění, znárodnění nebo obdobným opatřením - opatření státní moci postihující mezinárodní investice jsou legální, pokud splňují určité podmínky: ve veřejném zájmu a podle zákona opatření nesmí mít diskriminační povahu musí být provázena vyplacením náhrady podle tzv. Hullovy formule, tj. okamžité, dostatečné a reálné kompenzace (prompt, adequate and effective) Ochrana proti zničení či poškození investice v důsledků takových událostí, jako je ozbrojený konflikt, povstání, nepokoje, apod. Právo na převod investice a výnosů z ní

9 Řešení sporů z mezinárodních investic
a) tradiční mezinárodní právo – diplomatická ochrana a její limity (Barcelona Traction case) b) spory mezi smluvními státy o výklad a aplikaci BIT – jednání a arbitráž (na základě doložky v BIT) c) spory mezi investorem a hostitelským státem: arbitrážní doložky v kontraktech (ex. Texaco case) arbitrážní doložky v BIT (AAPL v. Srí Lanka) arbitrážní doložky v mnohostranných smlouvách (např. NAFTA, Dohoda k Energetické chartě) arbitrážní doložky ve vnitrostátních zákonech o zahraničních investicích (SPP v. Egypt)

10 Řešení sporů z mezinárodních investic(2)
d) pokus o vyřešení sporu jednáním mezi investorem a státem (typicky 6 měsíců) e) arbitráž mezi investorem a státem (diagonální) institucionalizovaná (ICSID) tribunál ad hoc (rozhodčí pravidla UNCITRAL) f) alternativní prostředky smírčí řízení vnitrostátní soud g) příklad arbitráže ICSID – ČSOB v. Slovenská republika

11 Dotazy a připomínky ? Děkuji za pozornost !


Stáhnout ppt "Mezinárodní ekonomické právo (5) – mez. investice"

Podobné prezentace


Reklamy Google