Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní ekonomické právo 3. – WTO

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní ekonomické právo 3. – WTO"— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní ekonomické právo 3. – WTO
Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

2 Obsah Světová obchodní organizace Cíle a funkce WTO
Organizační struktura WTO Přijímání rozhodnutí v rámci WTO Základní dohody a principy WTO Systém řešení sporů WTO

3 1. Světová obchodní organizace
Dnešní WTO, 153 členů, přes 97% světového obchodu Celosvětová organizace s kompetencí v oblasti obchodu od r. 1995 Pokračovatel GATT Mezinárodní organizace, fórum pro mnohostranná obchodní jednání a nástroj pro řešení obchodních sporů (DSB) Spravuje mnohostranné obchodní dohody: GATT, GATS, TRIPS, aj.

4 2. Cíle a funkce WTO Cíle WTO: Zvýšení životní úrovně
Dosažení plné zaměstnanosti Rostoucí úroveň reálného důchodu Zvýšení výroby a obchodu zbožím a službami Optimální využití světových zdrojů s cílem trvalého rozvoje Zachování životního prostředí Nástroje k dosažení cílů: Uzavírání recipročních dohod zaměřených na podstatné snížení celních sazeb Uzavírání dohod k odstranění ostatních překážek obchodu Uzavírání dohod k odstranění diskriminačního zacházení v mezinárodních obchodních vztazích

5 2. Cíle a funkce WTO (2) Funkce (čl. II(1) a čl. III Dohody WTO):
Usnadňování provádění a správa Dohody WTO, mnohostranných obchodních dohod a vícestranných obchodních dohod Vytvoření fóra pro obchodní jednání svých členů Vytvoření fóra pro řešení sporů (DSU) Sledování a přezkum národní obchodní politiky svých členů (TPRM) Spolupráce s ostatními mezinárodními organizacemi Provádění technické pomoci a školení v rozvojových zemích

6 3. Organizační struktura WTO
Konference ministrů (nejvyšší orgán, 1x za 2 roky – poslední v Ženevě 2009) Výklad práva WTO Přijímání doplňků a změn Přijímání nových členů Jmenování Generálního ředitele Generální rada Zástupci všech členů Schází se podle potřeby Přijímá rozpočet Vykonává funkce TPRB a DSB

7 3. Organizační struktura WTO (2)
Sekretariát WTO Generální ředitel (P. Lamy) Zaměstnanci = mezinárodní úředníci Další orgány WTO Rada pro obchod zbožím Rada pro obchod službami Rada pro obchodní aspekty práv k duševnímu vlastnictví Výbory a pracovní skupiny, např. pro Obchod a rozvoj Obchod a životní prostředí Přistoupení nových členů Obchodní vyjednávání (TNC, od r. 2001, Dohá)

8 4. Přijímání rozhodnutí v rámci WTO
Normální proces přijímání rozhodnutí Vychází z praxe GATT Každý člen má 1 hlas Rozhodnutí většinou hlasujících EU má počet hlasů = počet členských států Metoda konsensu Zvláštní proces přijímání rozhodnutí Řešení sporů (DSU – tzv. opačný konsensus) Autoritativní výklad práva WTO Přistoupení nových členů Zřeknutí se práv Přijímaní dodatků Rozpočtové a finanční otázky

9 5. Základní dohody a principy WTO
GATT 1994 (viz výše) Všeobecná dohoda o obchodu službami (GATS) První mnohostranná dohoda k tématu Hlavní text: všeobecné závazky Přílohy: pravidla pro konkrétní sektory Závazky jednotlivých členů: přístup na trh Téměř veškerý obchod službami (mimo výkonu vládní moci a v rámci civilního letectví) Všeobecná doložka nejvyšších výhod Obdobné služby Obdobní dodavatelé

10 5. Základní dohody a principy WTO (2)
Národní zacházení v GATS Specifické závazky (část III) 12 hlavních sektorů služeb Přístup na trh: respektuje vůli každého člena Zásada transparentnosti Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) Na popud USA Stanovení minimálního standardu ochrany práv duševního vlastnictví Stanovení minimálních kritérií ohledně práv duševního vlastnictví na vnitrostátní úrovni prostřednictvím civilního, trestního a správního řízení Zakotvení možnosti ochrany práv duševního vlastnictví prostřednictvím řešení sporů v rámci WTO

11 5. Základní dohody a principy WTO (3)
TRIPS upravuje 7 druhů práv k duševnímu vlastnictví: Autorské právo a práva příbuzná Ochranné známky Zeměpisná označení Průmyslové vzory Patenty Topografie integrovaných obvodů Ochrana nezveřejňovaných informací Principy – nediskriminace Národní zacházení Všeobecná doložka nejvyšších výhod

12 6. Systém řešení sporů WTO
Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů (DSU) Orgán pro řešení sporů (DSB) Postup řešení sporů: Povinné konzultace mezi stranami sporu Ustavení Panelu Event. využití Odvolacího orgánu (AB) Vyrovnání a suspenze koncesí Alternativní způsoby Dobré služby, smírčí řízení a zprostředkování Rozhodčí řízení Postavení třetí stran při řešení sporu Doporučení a rozhodnutí DSB (obrácený konsensus) Rozhodnutí nemohou rozšířit nebo zmenšit práva a závazky předvídané dohodami WTO Výklad dohod v souladu s mezinárodním právem (obecná pravidla výkladu mezinárodních smluv dle VÚSP)

13 Závěr Dotazy a připomínky ? Děkuji za pozornost !


Stáhnout ppt "Mezinárodní ekonomické právo 3. – WTO"

Podobné prezentace


Reklamy Google