Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předmět, systém a prameny obchodního práva J.Kožiak.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předmět, systém a prameny obchodního práva J.Kožiak."— Transkript prezentace:

1 Předmět, systém a prameny obchodního práva J.Kožiak

2 Obchodní právo Sub-odvětví občanského práva Sub-odvětví občanského práva –Nemá znaky samostatného odvětví  Metoda právní regulace – modifikovaná občanskoprávní  Specifický předmět – obtížně vymezitelný  Systémová soudržnost - nízká  Společenská akceptace – není dána Vědecká a pedagogická disciplína Vědecká a pedagogická disciplína Soukromoprávní x Veřejnoprávní charakter Soukromoprávní x Veřejnoprávní charakter

3 Předmět obchodního práva Co obchodní právo upravuje? Co obchodní právo upravuje? Obchodně právní vztahy Obchodně právní vztahy –Tautologické vymezení –Roztříštěnost předmětu ztěžuje definici –Klikatá hranice s občanským právem Postavení podnikatelů a vztahy vznikající mezi nimi v souvislosti s jejich podnikatelskou činností Postavení podnikatelů a vztahy vznikající mezi nimi v souvislosti s jejich podnikatelskou činností –Právo podnikatelů – nepřesné

4 Systém obchodního práva Obecná část Postavení a jednání podnikatelů Postavení a jednání podnikatelů Obchodní rejstřík Obchodní rejstřík Obchodní firma Obchodní firma

5 Systém obchodního práva Zvláštní část Obchodní společnosti Obchodní společnosti Obchodní závazkové vztahy Obchodní závazkové vztahy Ochrana soutěže Ochrana soutěže Veřejnoprávní ochranaVeřejnoprávní ochrana Nekalá soutěžNekalá soutěž Cenné papíry Cenné papíry Speciální oblasti podnikání Speciální oblasti podnikání Kapitálový trh, bankovnictví, pojišťovnictví apod.Kapitálový trh, bankovnictví, pojišťovnictví apod.

6 Prameny ve formálním smyslu – nositel obsahu práva ve formálním smyslu – nositel obsahu práva X materiální – důvody obsahu práva X materiální – důvody obsahu práva X gnoseologické – sekundární nositel obsahu X gnoseologické – sekundární nositel obsahuDruhy Normativní právní akty Normativní právní akty Obyčeje Obyčeje Precedenty Precedenty Normativní smlouvy Normativní smlouvy

7 Soudní rozhodnutí –Nejsou precedenty –Závazná jen pro strany –Nejsou pramenem práva, ale mají argumentační hodnotu – judikáty –Výjimka – negativní právotvorba ústavního soudu

8 Podpůrné prameny Obchodní zvyklosti Obchodní zvyklosti –Nejsou obyčeje – závazné protože na ně odkazuje ObchZ –Např. obsah nedefinovaných pojmů – garanční zkouška, dílčí provozní celek Zásady obchodního práva Zásady obchodního práva –Obecné principy – např. zásada profesionality, zásada poctivého obchodního styku

9 Obchodní kodex Odvětví částečně kodifikované Odvětví částečně kodifikované Obchodní zákoník-513/1991 Sb. Obchodní zákoník-513/1991 Sb.  Postavení podnikatelů – jednání, firma, obchodní společnosti  Obchodní rejstřík  Nekalá soutěž  Obchodní závazky Postupná dekodifikace Postupná dekodifikace  Vyčlenění přeměn  Návrh budoucího obchodního a občanského zákoníku – vyčlenění závazků

10 Systém obchodního práva II Pododvětví a prameny Právo obchodních společností Právo obchodních společností –ObchZ –Zákon o přeměnách – 125/2008 Sb. –Zákon o Evropské společnosti Firemní právo – ObchZ Firemní právo – ObchZ Rejstříkové právo Rejstříkové právo –ObchZ –Občanský soudní řád – 99/1963 Sb. Závazkové právo Závazkové právo –ObchZ –Občanský zákoník - 40/1964 Sb.

11 Systém obchodního práva II Pododvětví a prameny Soutěžní právo Soutěžní právo –Zákon o ochraně hospodářské soutěže - 143/2001 Sb. –ObchZ Právo cenných papírů Právo cenných papírů –Zákon o cenných papírech - 591/1992 Sb. –Zákon směnečný a šekový – 191/1950 Sb. –Zákon o dluhopisech – 190/2004 Sb. Bankovní a pojišťovnické právo Bankovní a pojišťovnické právo –Zákon o bankách 21/1992 Sb. –Zákon o pojišťovnictví 363/1999 Sb. Právo kapitálového trhu Právo kapitálového trhu –Zákon o podnikání na kapitálovém trhu - 256/2004 Sb.

12 Mezinárodní smlouvy Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží - sdělení č. 16/1991 Sb. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží - sdělení č. 16/1991 Sb. Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) - vyhláška č. 8/1985 Sb. Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) - vyhláška č. 8/1985 Sb. Úmluvu o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) - vyhláška č. 11/1975 Sb. Úmluvu o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) - vyhláška č. 11/1975 Sb. Úmluvu o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě (vyhláška č. 15/1935 Sb., v platném znění). Úmluvu o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě (vyhláška č. 15/1935 Sb., v platném znění).

13 Evropské prameny Nařízení a směrnice Národní obchodní společnosti Národní obchodní společnosti Evropské právnické osoby (SE,EHZS,ED) Evropské právnické osoby (SE,EHZS,ED) Podnikání na společném trhu Podnikání na společném trhu Ochrana hospodářské soutěže Ochrana hospodářské soutěže Zvláštní oblasti podnikání Zvláštní oblasti podnikání

14 Podnikatel Vymezení § 2 odst. 2 ObchZ Vymezení § 2 odst. 2 ObchZ –Osoba zapsaná v obchodním rejstříku –Osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění –Osoba podnikající na základě jiného oprávnění –Provozovatel zemědělské výroby zapsaný do evidence zemědělských podnikatelů –Zahraniční osoba s právem podnikat - § 23 ObcZ Význam vymezení Význam vymezení –Na podnikatele se vztahuje obchodně-právní úprava – např. jednání podnikatele, obchodní závazky

15 Podnikání Soustavná činnost podnikatele pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Soustavná činnost podnikatele pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Fiktivní podnikatelé Fiktivní podnikatelé Oprávnění k podnikání – živnostenské, zemědělské, jiné Oprávnění k podnikání – živnostenské, zemědělské, jiné Neoprávněné podnikání Neoprávněné podnikání –Odpovědnost za škodu, odpovědnost dle zvl. předpisů –Právní úkony jsou platné

16 Podnikání zahraničních osob § 21 – 26 ObchZ § 21 – 26 ObchZ Zahraniční osoba – kritérium bydliště/sídla Zahraniční osoba – kritérium bydliště/sídla Podnikání prostřednictvím podniku nebo org. složky Podnikání prostřednictvím podniku nebo org. složky Základní pravidlo - národní režim Základní pravidlo - národní režim Oprávnění k podnikání Oprávnění k podnikání –Zápisem do OR –I bez zápisu (EU,EHP,Švýc., dl. rezidenti)

17 Podnikání zahraničních osob II Zahraniční právnické osoby Zahraniční právnické osoby –Uznání právní subjektivity –Princip inkorporace – právní řád založení platí pro vnitřní poměry Účast na českých právnických osobách Účast na českých právnických osobách –Národní režim

18 Ochrana majetkových zájmů Vyvlastnění majetku zahraniční PO Vyvlastnění majetku zahraniční PO –jen na základě zákona a ve veřejném zájmu, který nelze uspokojit jinak –Opravný prostředek u soudu –Náhrada v plné hodnotě převoditelná za hranice Smlouvy o ochraně investic Smlouvy o ochraně investic

19 Přemístění sídla Přesun sídla z nebo do ČR Přesun sídla z nebo do ČR Nedochází ke změně rozhodného práva Nedochází ke změně rozhodného práva –Výjimky – ručení společníků třetím osobám, cizí právo s principem sídla Přípustné jen, pokud výslovně umožní mezinárodní smlouva, právo ES nebo zákon Přípustné jen, pokud výslovně umožní mezinárodní smlouva, právo ES nebo zákon


Stáhnout ppt "Předmět, systém a prameny obchodního práva J.Kožiak."

Podobné prezentace


Reklamy Google