Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní ekonomické právo 3. – právo rozvoje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní ekonomické právo 3. – právo rozvoje"— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní ekonomické právo 3. – právo rozvoje
Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

2 Obsah MP rozvoje jako součást mezinárodního ekonomického práva
Politicko-ekonomické a právní souvislosti MP rozvoje Trvalá svrchovanost států nad přírodními zdroji Vzestup a pád Nového mezinárodního ekonomického řádu (NIEO) Mezinárodní instituce pro rozvoj

3 1. MP rozvoje jako součást mezinárodního ekonomického práva
Právo na rozvoj a právo rozvoje Dokumenty OSN prosazované většinovým hlasováním rozvojových zemí (soft law) Část nauky MP Dualita právních norem Obecná pravidla MEP založená svobodě (obchodu), rovnosti (formální) a vzájemné výhodnosti Zvláštní pravidla MP rozvoje založená na postulátu solidarity a usilující o dosažení faktické rovnosti Fragmentace a vnitřní diferenciace

4 2. Politicko-ekonomické a právní souvislosti MP rozvoje
Právo národů na sebeurčení a proces dekolonizace od r. 1960 Rozpor mezi politickou nezávislostí a hospodářskou závislostí a zaostalostí nově nezávislých států Důraz na suverenitu ve smyslu politickém i ekonomickém Rozpor mezi faktickou slabostí a početní sílou rozvojových států ve VS OSN Dočasná podpora ze strany socialistických států Rozpor Sever – Jih vedle a (později) namísto rozporu Západ – Východ

5 3. Trvalá svrchovanost států nad přírodními zdroji
Res. VS OSN 1514 (XV), 1960: Deklarace o poskytnutí nezávislosti koloniálním zemím a národům Res. VS OSN 1803 (XVII), 1962: Trvalá svrchovanost nad přírodními zdroji Právo trvalé svrchovanosti nad přírodními zdroji se musí uplatňovat v zájmu národního rozvoje a blahobytu obyvatel příslušného státu Výzkum, rozvoj a nakládání se zdroji v souladu s pravidly a podmínkami, jež státy a národy svobodně považují za nezbytné Kapitál a výnosy podléhají podmínkám povolení, platného národního zákonodárství a mezinárodního práva

6 3. Trvalá svrchovanost států nad přírodními zdroji (2)
Podmínky nacionalizace, vyvlastnění nebo rekvizice Založené na důvodech veřejného prospěchu, bezpečnosti nebo národního zájmu Vlastník dostane přiměřenou náhradu v souladu s platnými pravidly ve vyvlastňujícím státě a v souladu s mezinárodním právem V případě sporu vyčerpání vnitrostátních opravných prostředků Na základě dohody by měl být spor předán k arbitráži nebo k mezinárodnímu soudnímu řízení Dohody o mezinárodních investicích svobodně uzavřené budou dodržovány v dobré víře Res přijata všemi skupinami států, kompromisní povaha, považovaná za obyčejové právo

7 4. Vzestup a pád Nového mezinárodního ekonomického řádu
Politika rozvojových zemí v rámci OSN Postulát NMEŘ na počátku 70. let 20. století Hlavní dokument: Charta hospodářských práv a povinností států; res. VS OSN 3281 (XXIX), 1974 Rozdíly oproti res. 1803 Silnější důraz na suverenitu Právo státu znárodnit cizí majetek, vyvlastnit jej nebo převést vlastnictví k němu Stát by měl zaplatit odškodnění se zřetelem na své zákony a na všechny případné okolnosti Spor bude řešen podle vnitrostátních předpisů a před soudy státu, který provedl znárodnění Zásada svobodné volby prostředků mírového řešení sporů Podpora hospodářského a sociálního rozvoje: předávání technologií, obchod výhodný pro rozvojové země, všeobecné tarifní preference

8 4. Vzestup a pád Nového mezinárodního ekonomického řádu (2)
Rezoluce přijatá většinou států Jihu proti hlasům vyspělých států (Sever) Pouze právní přesvědčení cca 120 států, chybějící obecná praxe i opinio juris generalis Nesouhlas států Severu Nemá obyčejotvornou hodnotu Kulminace postulátů NMEŘ na přelomu 70. a 80. let, poté dochází k ústupu Deklarace o právu na rozvoj; res. VS OSN 41/128, 1986 Překonání šoku z ropné krize = státy Západu (Severu) méně ochotné k ústupkům

9 5. Mezinárodní instituce pro rozvoj
Vzestup role mezinárodních organizací Nedůvěra rozvojových zemí v Brettonwoodské organizace Spoléhání na OSN ECOSOC Regionální hospodářské komise Konference OSN o obchodu rozvoji (UNCTAD) Rozvojový program OSN (UNDP) Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL) Organizace OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO) Rozvojové cíle tisíciletí

10 5. Mezinárodní instituce pro rozvoj
Pravidla založená na vyrovnání nerovností v rámci obecných institucí UNCTAD: všeobecný systém preferencí GATT: IV. část (obchod a rozvoj) Surovinové dohody Diferenciace rozvojových zemí Dohody EU/ES s přidruženými státy ACP Dohody z Lomé Dohody z Cotonou Vyjednávání v rámci WTO

11 Závěr Dotazy a připomínky ? Děkuji za pozornost !


Stáhnout ppt "Mezinárodní ekonomické právo 3. – právo rozvoje"

Podobné prezentace


Reklamy Google