Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní ekonomické právo 3. – právo rozvoje Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní ekonomické právo 3. – právo rozvoje Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc."— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní ekonomické právo 3. – právo rozvoje Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

2 Obsah  MP rozvoje jako součást mezinárodního ekonomického práva  Politicko-ekonomické a právní souvislosti MP rozvoje  Trvalá svrchovanost států nad přírodními zdroji  Vzestup a pád Nového mezinárodního ekonomického řádu (NIEO)  Mezinárodní instituce pro rozvoj

3 1. MP rozvoje jako součást mezinárodního ekonomického práva  Právo na rozvoj a právo rozvoje  Dokumenty OSN prosazované většinovým hlasováním rozvojových zemí (soft law)  Část nauky MP  Dualita právních norem  Obecná pravidla MEP založená svobodě (obchodu), rovnosti (formální) a vzájemné výhodnosti  Zvláštní pravidla MP rozvoje založená na postulátu solidarity a usilující o dosažení faktické rovnosti  Fragmentace a vnitřní diferenciace

4 2. Politicko-ekonomické a právní souvislosti MP rozvoje  Právo národů na sebeurčení a proces dekolonizace od r. 1960  Rozpor mezi politickou nezávislostí a hospodářskou závislostí a zaostalostí nově nezávislých států  Důraz na suverenitu ve smyslu politickém i ekonomickém  Rozpor mezi faktickou slabostí a početní sílou rozvojových států ve VS OSN  Dočasná podpora ze strany socialistických států  Rozpor Sever – Jih vedle a (později) namísto rozporu Západ – Východ

5 3. Trvalá svrchovanost států nad přírodními zdroji  Res. VS OSN 1514 (XV), 1960: Deklarace o poskytnutí nezávislosti koloniálním zemím a národům  Res. VS OSN 1803 (XVII), 1962: Trvalá svrchovanost nad přírodními zdroji  Právo trvalé svrchovanosti nad přírodními zdroji se musí uplatňovat v zájmu národního rozvoje a blahobytu obyvatel příslušného státu  Výzkum, rozvoj a nakládání se zdroji v souladu s pravidly a podmínkami, jež státy a národy svobodně považují za nezbytné  Kapitál a výnosy podléhají podmínkám povolení, platného národního zákonodárství a mezinárodního práva

6 3. Trvalá svrchovanost států nad přírodními zdroji (2)  Podmínky nacionalizace, vyvlastnění nebo rekvizice  Založené na důvodech veřejného prospěchu, bezpečnosti nebo národního zájmu  Vlastník dostane přiměřenou náhradu v souladu s platnými pravidly ve vyvlastňujícím státě a v souladu s mezinárodním právem  V případě sporu vyčerpání vnitrostátních opravných prostředků  Na základě dohody by měl být spor předán k arbitráži nebo k mezinárodnímu soudnímu řízení  Dohody o mezinárodních investicích svobodně uzavřené budou dodržovány v dobré víře  Res. 1803 přijata všemi skupinami států, kompromisní povaha, považovaná za obyčejové právo

7 4. Vzestup a pád Nového mezinárodního ekonomického řádu  Politika rozvojových zemí v rámci OSN  Postulát NMEŘ na počátku 70. let 20. století  Hlavní dokument: Charta hospodářských práv a povinností států; res. VS OSN 3281 (XXIX), 1974  Rozdíly oproti res. 1803  Silnější důraz na suverenitu  Právo státu znárodnit cizí majetek, vyvlastnit jej nebo převést vlastnictví k němu  Stát by měl zaplatit odškodnění se zřetelem na své zákony a na všechny případné okolnosti  Spor bude řešen podle vnitrostátních předpisů a před soudy státu, který provedl znárodnění  Zásada svobodné volby prostředků mírového řešení sporů  Podpora hospodářského a sociálního rozvoje: předávání technologií, obchod výhodný pro rozvojové země, všeobecné tarifní preference

8 4. Vzestup a pád Nového mezinárodního ekonomického řádu (2)  Rezoluce přijatá většinou států Jihu proti hlasům vyspělých států (Sever)  Pouze právní přesvědčení cca 120 států, chybějící obecná praxe i opinio juris generalis  Nesouhlas států Severu  Nemá obyčejotvornou hodnotu  Kulminace postulátů NMEŘ na přelomu 70. a 80. let, poté dochází k ústupu  Deklarace o právu na rozvoj; res. VS OSN 41/128, 1986  Překonání šoku z ropné krize = státy Západu (Severu) méně ochotné k ústupkům

9 5. Mezinárodní instituce pro rozvoj  Vzestup role mezinárodních organizací  Nedůvěra rozvojových zemí v Brettonwoodské organizace  Spoléhání na OSN  ECOSOC  Regionální hospodářské komise  Konference OSN o obchodu rozvoji (UNCTAD)  Rozvojový program OSN (UNDP)  Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL)  Organizace OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO)  Rozvojové cíle tisíciletí

10 5. Mezinárodní instituce pro rozvoj  Pravidla založená na vyrovnání nerovností v rámci obecných institucí  UNCTAD: všeobecný systém preferencí  GATT: IV. část (obchod a rozvoj)  Surovinové dohody  Diferenciace rozvojových zemí  Dohody EU/ES s přidruženými státy ACP  Dohody z Lomé  Dohody z Cotonou  Vyjednávání v rámci WTO

11 Závěr  Dotazy a připomínky ?  Děkuji za pozornost !


Stáhnout ppt "Mezinárodní ekonomické právo 3. – právo rozvoje Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google