Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

P P říjemný říjemný ondělní ondělní odvečer odvečer.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "P P říjemný říjemný ondělní ondělní odvečer odvečer."— Transkript prezentace:

1 P P říjemný říjemný ondělní ondělní odvečer odvečer

2 Něco málo o našem obchodním partnerovi
Název společnosti: Conseq Investment Management, a. s. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153, IČ: Sídlo: Burzovní palác, Rybná 682/ Praha 1 Základní kapitál: Kč ,00 Auditor: PricewaterhouseCoopers

3 CONSEQ INVESTMENT MANAGEMENT
fondy Conseq Invest CONSEQ INVESTMENT MANAGEMENT Investiční manažer individuálních portfolií a otevřených fondů uvedena jsou pouza loga klientů, kteří k tomuto kroku dali písemný souhlas distributor otevřených fondů fondy Conseq Invest fondy Parvest fondy Franklin Templeton

4 FINANČNÍ TRHY INVESTICE

5 OBSAH I.části Finanční trhy Otevřené fondy proč se o ně zajímáme
jak je členíme jaké jsou instrumenty Otevřené fondy typy fondů proč investovat do otevřených fondů

6 FINANČNÍ TRHY

7 PROČ SE ZAJÍMÁME O FINANČNÍ TRHY
Co „děláme“ s našimi příjmy…, aneb kam mizí hradíme běžné životní náklady (potraviny, bydlení, …) „utrácíme“ za občasné životní „potřeby“ (zábava, turistika, ...) kupujeme si „věci“ pro dlouhodobější užití (dům, auto, ...) vytváříme, nebo spíše měli bychom vytvářet investiční majetek (rezervu pro špatné časy, pro stáří, pro potomky, apod.) Poklesy: 7x za sebou v období 2. světové války 2x za sebou v období první ropné krize 6x za sebou v období IX/ IX/2003

8 finanční trhy INVESTIČNÍ MAJETEK
Jak se rozhodujeme při jeho vytváření…, … aneb co bychom měli před naším rozhodnutím vědět kolik prostředků si můžeme dovolit investovat nyní (jakou máme rezervu) a jaký může být další vývoj našich příjmů (pro pravidelné investice) jakou výnosnost nám mohou jednotlivé instrumenty přinést (ve srovnání např. s termínovaným vkladem) jak bude naše rezerva likvidní (opět ve srovnání s termínovaným vkladem) jaké podstupujeme riziko (rozkolísanost hodnoty naší investice, nebo-li naší rezervy) Poklesy: 7x za sebou v období 2. světové války 2x za sebou v období první ropné krize 6x za sebou v období IX/ IX/2003

9 Všichni bychom rádi: výnos riziko likvidita finanční trhy
VÝNOS, LIKVIDITA, RIZIKO Všichni bychom rádi: vysoký výnos bez rizika s okamžitou likviditou …, aneb chceme něco, co neexistuje výnos likvidita riziko h l e d á m e c o n e j v y š š í v ý n o s z a p ř i j a t e l n é h o r i z i k a p ř i p o ž a d o v a n é l i k v i d i t ě Poklesy: 7x za sebou v období 2. světové války 2x za sebou v období první ropné krize 6x za sebou v období IX/ IX/2003

10 Kapitálový trh Peněžní trh finanční trhy JAK ČLENÍME FINAČNÍ TRHY
Akcie Dluhopisy Fondy Peněžní trh Poklesy: 7x za sebou v období 2. světové války 2x za sebou v období první ropné krize 6x za sebou v období IX/ IX/2003

11 proč chci být majitelem akcií
finanční trhy JAK ČLENÍME FINAČNÍ TRHY - AKCIE akcie reprezentuje podíl na majetku akciové společnosti právo podílet se na zisku (dividenda) právo podílet se na rozhodování proč chci být majitelem akcií z dlouhodobého pohledu se jedná o nejvýnosnější formu investic na finančních trzích - samozřejmě však s nejvyšším rizikem chci kupovat akcie, které jsou levné, tj.: cena na burze je nižší než je skutečná hodnota společnosti předpokládám růst zisků vybrané společnosti Poklesy: 7x za sebou v období 2. světové války 2x za sebou v období první ropné krize 6x za sebou v období IX/ IX/2003

12 dluhopisy CO JE TO DLUHOPIS? Definice:
Dluhopis je cenný papír, který vyjadřuje závazek emitenta (vypůjčovatele) splatit jeho majiteli (investorovi) k datu splatnosti dluhopisu jeho jmenovitou (nominální) hodnotu a v pravidelných (ročních, půlročních či čtvrtletních) intervalech vyplácet úrokový kupón. Definice: Poklesy: 7x za sebou v období 2. světové války 2x za sebou v období první ropné krize 6x za sebou v období IX/ IX/2003 Ekonomická podstata: Vydáním (prodejem) dluhopisů si emitent vypůjčuje peníze od investorů, kteří nákupem dluhopisů ukládají dočasně volné prostředky. Emitent je povinen platit investorům pravidelně úroky a v době splatnosti peníze investorům vrátit.

13 dluhopisy JAK ČLENÍME FINAČNÍ TRHY - DLUHOPISY Zjednodušené pravidlo:
úrokové sazby   ceny dluhopisů  úrokové sazby   ceny dluhopisů  více reagují dlouhodobé dluhopisy Poklesy: 7x za sebou v období 2. světové války 2x za sebou v období první ropné krize 6x za sebou v období IX/ IX/2003

14 kdo vydává dluhopisy (druhy dluhopisů):
JAK ČLENÍME FINAČNÍ TRHY - DLUHOPISY kdo vydává dluhopisy (druhy dluhopisů): vláda (státní dluhopisy) nadnárodní organizace (např.: EBRD, IBRD, …) města a obce (městské či municipální dluhopisy) banky (bankovní dluhopisy a hypotéční zástavní listy) podniky (podnikové či korporativní dluhopisy) co nás u dluhopisu zajímá: doba splatnosti (čím delší doba splatnosti, tím rizikovější dluhopis z pohledu úrokového rizika) výnos do splatnosti rating (čím nižší rating, tím rizikovější dluhopis) Poklesy: 7x za sebou v období 2. světové války 2x za sebou v období první ropné krize 6x za sebou v období IX/ IX/2003

15 70 LET BÝKŮ A MEDVĚDŮ třicátá léta čtyřicátá léta padesátá léta
dlouhodobý historický vývoj 70 LET BÝKŮ A MEDVĚDŮ třicátá léta čtyřicátá léta padesátá léta šedesátá léta sedmdesátá léta osmdesátá léta devadesátá léta (- 5 %) (+148 %) (+486 %) (+112 %) (+76 %) (+400 %) (+430 %)

16 dlouhodobý historický vývoj
INVESTORY ALE NEZAJÍMAJÍ JEN „DEKÁDY“ Libovolné desetileté období poslední záporná hodnota v roce 1940 (stále vliv velké hospodářské krize 1929 až 1932) od konce roku 1940: Libovolné pětileté období více záporných hodnot za sebou končí v roce 1935 od konce roku 1935: 253 krát 0 krát Poklesy: 7x za sebou v období 2. světové války 2x za sebou v období první ropné krize 8x za sebou v období IX/ IX/2003 257 krát (94 %) 17 krát (6 %) Poznámka: měřeno po čtvrtletích

17 dlouhodobý historický vývoj
SROVNÁNÍ VÝVOJE JEDNOTLIVÝCH TRHŮ akcie dluhopisy peníze akciový index: S&P 10000 13,4 % ročně 1000 5,7 % ročně 100 10 leté státní dluhopisy 10 4,1 % ročně pokladniční poukázky 1 1932 1942 1952 1962 1972 1982 1992 2002

18 finanční trhy   HISTORIE AKCIOVÉHO TRHU
Vývoj akciového indexu S&P 500 ( ) 20 let

19 OTEVŘENÉ FONDY

20 otevřené fondy základní fondy strukturované fondy TYPY FONDŮ akciové …
investuje zejména na akciových trzích smíšené … investuje na akciových, dluhopisových a peněžních trzích dluhopisové … investuje zejména na dluhopisových a peněžních trzích peněžní … investuje zejména na peněžních trzích strukturované fondy chráněné garantované (většinou se jedná o „uzavřený“ fond) Poklesy: 7x za sebou v období 2. světové války 2x za sebou v období první ropné krize 6x za sebou v období IX/ IX/2003

21 finanční trhy PROČ INVESTOVAT DO OTEVŘENÝCH FONDŮ
prostřednictvím otevřených fondů investujeme na finančních trzích portfolia fondů jsou řízena odborníky, kteří denně sledují vývoj ekonomiky a finančních trhů šance vyššího výnosu vysoká dostupnost vložených prostředků (cca do týdne) likvidita možnost jemnější diverzifikace portfolia rozložení rizika daňové výhody pro fyzické osoby snazší přístup na finanční trhy nižší transakční náklady celková jednoduchost produktu Poklesy: 7x za sebou v období 2. světové války 2x za sebou v období první ropné krize 6x za sebou v období IX/ IX/2003

22 kreditní riziko JAKÉ JSOU „OCHRANNÉ“ PRVKY
Jak je chráněn majetek klienta??? Majetek klienta je mimo-bilanční položka v účetnictví obchodníka s cennými papíry, v účetnictví administrátora fondů a v účetnictví jakéhokoliv dalšího registru vlastníků. Při investicích ve fondu nad transakcemi dohlíží depozitář: depozitář kontroluje: dodržování investičních limitů dle prospektu dodržování „best-execution“ kam směřují jednotlivé platby depozitář reportuje regulátorovi trhu depozitářem vždy musí být banka Parvest - BNP Paribas Franklin Templeton - JP Morgan Conseq Invest - Citibank

23 MAJETEK ZÁKAZNÍKŮ NENÍ SOUČÁSTÍ KONKURZNÍ PODSTATY
Výtah ze zákona… Zákon jednoznačně vyčleňuje majetek zákazníka z konkurzní podstaty. Správce konkurzní podstaty má povinnost majetek vydat zákazníkům. Zákon č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu § Vydání majetku zákazníků po prohlášení konkurzu na majetek obchodníka s cennými papíry (1) Majetek zákazníka není součástí konkurzní podstaty obchodníka s cennými papíry a správce konkurzní podstaty jej bez zbytečného odkladu vydá zákazníkům. Náklady spojené s vydáním majetku zákazníka jsou pohledávkou za konkurzní podstatou a uspokojí se ve stejném pořadí jako náklady spojené s udržováním a správou konkurzní podstaty. Poklesy: 7x za sebou v období 2. světové války 2x za sebou v období první ropné krize 6x za sebou v období IX/ IX/2003

24 DIVERZIFIKACE

25 diverzifikujte... ... PROTOŽE JEDNA SPOLEČNOST MŮŽE ZKRACHOVAT
Poklesy: 7x za sebou v období 2. světové války 2x za sebou v období první ropné krize 6x za sebou v období IX/ IX/2003

26 diverzifikujte... ... PROTOŽE VÍTĚZOVÉ SE STŘÍDAJÍ
Roční výnosy hlavních tříd aktiv v letech 1984–2003 Poklesy: 7x za sebou v období 2. světové války 2x za sebou v období první ropné krize 6x za sebou v období IX/ IX/2003

27 diverzifikujte i v čase...
ROZKLÁDÁME RIZIKO V ČASE při pravidelných investicích rozkládáme riziko špatného načasování B investor B „již“ vydělává investor A „již“ vydělává A C investor C již vydělává; (investor C investoval pravidelně stejnou částku) v případě poklesu snižujeme průměrnou nákupní cenu a po opětovném růstu se díky nižší průměrné ceně dostaneme rychleji k očekávanému výsledku

28 P říjemný ondělní odvečer II. část

29 REALOKAČNÍ PROGRAM ZFP INVEST

30 OBSAH II.části ZFP Invest podstata fungování produktu
práce s kalkulačkou, prodejní argumenty příklady, poplatky Vaše dotazy

31 FUNGOVÁNÍ PROGRAMU ZFP INVEST … rozhodnutí, které vynáší

32 investiční programy se zamykáním zisků jejich PODSTATA
kam investujeme? v počátku programu dle portfolia, které si investor vybere: dynamické portfolio (min. 10 let a více) - 100% akcie růstové portfolio (min. 5 – 8 let) - 70% akcie, 30% dluhopisy a pen. trh vyvážené portfolio (min. 5 let) - 40% akcie, 60% dluhopisy a pen. trh s blížícím se koncem programu: v pravidelných intervalech snižujeme váhu akcií a navyšujeme zastoupení dluhopisů a peněžního trhu Podle rizikového profilu klienta a struktury jeho dalších úspor tedy můžete vybrat portfolio, které se pro něj z dlouhodobého pohledu nejvíce hodí. „Zamykání zisků“ v podobě přesouvání z akciové složky do konzervativních instrumentů se však s přibližujícím se koncem programu týká všech.

33 investiční programy se zamykáním zisků jejich PODSTATA
Realokační schéma Proč v závěru zvyšujeme váhu dluhopisů na úkor akcií ?? - postupnou realokací prostředků z rizikovějších instrumentů do méně rizikových zamykáme zisky - bráníme se před případnou krizí na akciových trzích v závěru programu podívejme se do historie    

34 investiční programy se zamykáním zisků
HISTORICKÁ VÝKONNOST PORTFOLIÍ … simulace našeho realokačního schématu na americkém trhu Pravidelná investice do dynamického portfolia ve výši USD měsíčně v období

35 investiční programy se zamykáním zisků
HISTORICKÁ VÝKONNOST PORTFOLIÍ … simulace našeho realokačního schématu na americkém trhu Pravidelná investice do dynamického portfolia ve výši USD měsíčně v období

36 investiční programy se zamykáním zisků JAK VYBRAT PORTFOLIO?
Pomocníkem nám je vždy investiční dotazník! Při výběru strategie berte vždy v úvahu následující faktory: investiční horizont schopnost a ochota klienta podstupovat riziko požadovaný výnos podíl investice na jeho celkovém majetku rozložení jeho dalších finanční rezervy atd.

37 POJIŠTĚNÍ KLIENTA Novinka v programech pravidelného investování
rozhodnutí, které vynáší

38 POJIŠTĚNÍ KLIENTA PROGRAMU ZFP INVEST
Pojištění zproštění placení při přiznání plného invalidního důchodu vzniká automaticky při vyplnění zkráceného zdravotního dotazníku (při negativních odpovědích a cílové částce do ,- Kč) pojistným plněním jsou platby na investiční účet klienta od přiznání PID do plánovaného konce programu (příp. do odejmutí PID) cena = 0,17% ročně z pojistné částky (např. při pravidelné investici 2.000,- Kč měsíčně po dobu 15 let hodlám zainvestovat celkem ,- Kč => pojistné činí 0,17% z této částky, tj. 612 Kč ročně!) Poklesy: 7x za sebou v období 2. světové války 2x za sebou v období první ropné krize 6x za sebou v období IX/ IX/2003

39 POJIŠTĚNÍ KLIENTA PROGRAMU ZFP INVEST
podmínky pojištění: při uzavírání programu je investor mladší než 50 let a při jeho ukončení je mladší než 60 let (program samozřejmě může pokračovat do vyššího věku, ovšem již bez pojištění) ve zkráceném zdravotním dotazníku jsou všechny otázky odpovězeny záporně (jinak rozšířený dotazník - pak pojištění platí až po potvrzení pojišťovny) limit pro pojistnou částku: Kč (stačí zkrácený zdravotní dotazník) Kč (je potřeba rozšířený zdravotní dotazník) plánovaná cílová částka může být neomezeně vysoká, avšak limit pro pojištění (pojistná částka) končí na 1,5mil Kč

40 PROČ INVESTOVAT Proč si vybrat právě ZFP Invest
rozhodnutí, které vynáší

41 PROČ ZFP INVEST? proč investovat: proč právě ZFP Invest:
přijetím investičního rizika získávám šanci na vyšší výnos, což je zejména z dlouhodobého pohledu velmi důležitý argument!! (viz následující slide) transparentní produkt - pravidelné výpisy o stavu portfolia vysoká regulace a konkurence na trhu zvyšuje bezpečí klienta (i když samozřejmě nesnižuje „tržní“ rizika) daňová výhoda - veškerý výnos je osvobozen od daně (s výjimkou krátkodobých investic do 6 měsíců) proč právě ZFP Invest: jednoduchý, automaticky fungující produkt s postupně snižovaným rizikem fondy kvalitních a prověřených správců

42 NA ZÁVĚR rozhodnutí, které vynáší

43 rekapitulace JAK JEDNODUŠE PRODAT ZFP INVEST
Pravidelná investice již od 500,-Kč/m. Jednorázová investice již od ,-Kč 6 měsíců Dnes na 5 let na 8 let na 50 let Výběr Výběr Výběry Renta vyvážené portfolio (min. na 5 let) Jednorázový výběr růstové portfolio (min. na 8 let) dynamické portfolio (min. na 10 let a více) Výhody: po 6 měsících se neplatí daň ze zisku investuji podle finančních možností kdykoliv mohu vybírat ze svého účtu v dlouhodobosti nejvýnosnější finanční produkt na trhu

44 příklad PROČ MÍT TENTO PROGRAM ? Příklad:
Pravidelná investice: 2.000,-Kč/měsíčně Celkově vloženo: ,-Kč (včetně vstupního poplatku) Hodnota na konci: ,-Kč

45 KOLIK BYCH SI MĚL NASPOŘIT ?
penze KOLIK BYCH SI MĚL NASPOŘIT ? Důchod od státu 65 + 20% z HP 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 5 let 8000 + 10 let 15 let 20 let 25 let

46 Stavební spoření ZFP Invest
poplatky SROVNÁNÍ PROGRAMŮ Stavební spoření Vstupní poplatek Vedení účtu Polatky celkem Stav účtu 6 let 500 Kč 2 000 Kč 1 500 Kč 3 500 Kč 10 let 2 500 Kč 4 500 Kč 15 let 3 750 Kč 5 750 Kč 20 let 5 000 Kč 7 000 Kč ZFP Invest Vstupní poplatek Stav účtu 6 let 500 Kč 1 406 Kč 10 let 2 203 Kč 15 let 3 672 Kč 20 let 4 284 Kč

47 Stavební spoření ZFP Invest
poplatky SROVNÁNÍ PROGRAMŮ Stavební spoření Vstupní poplatek Vedení účtu Polatky celkem Stav účtu 6 let 1 000 Kč 5 000 Kč 1 500 Kč 6 500 Kč 10 let 2 500 Kč 7 500 Kč 15 let 3 750 Kč 8 750 Kč 20 let ZFP Invest Vstupní poplatek Stav účtu 6 let 1 000 Kč 2 644 Kč 10 let 4 406 Kč 15 let 7 344 Kč 20 let 8 568 Kč

48 provize JAK SE POČÍTAJÍ ? Provize přímá: Poplatek / 300 x 0,4 = Body
/ 300 x 0,4 = 34,27 bodu do osobní kariéry Kolik dostanu peněz: 34,27 bodu do osobní kariéry x pozice na které se nacházíte 34,27 x P1 = 3.427,-Kč x P2 = 3.769,-Kč x P3 = 4.455,-Kč x P4 = 5.140,-Kč Provize udržovací: Stav účtu / = Body

49 Pomůže kalkulačka ZFP Invest!
JAK PLÁNOVAT? Jaké výnosy můžeme očekávat a jak modelovat možný budoucí vývoj ať už jednorázových nebo pravidelných investic? Pomůže kalkulačka ZFP Invest!

50 H O D N Ě Ú S P Ě C H Ů ! ! ! Přeje: Jiří Jankovec
Manažer obchodní sítě Investiční specialista Lektor finančního vzdělávání Upozornění: Před rozhodnutím investovat do některého z podílových fondů v nabídce Conseq Investment Management, a.s. a před výběrem investičního produktu by měl potenciální investor věnovat pozornost statutu (prospektu) fondů. Informace uvedené v této prezentaci mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Hodnota investice do podílových fondů může s časem jak stoupat, tak i klesat a Conseq Investment Management, a.s., ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky. Uváděné údaje o výkonnosti fondů či portfolií v minulosti slouží pouze pro informativní účely a nejsou zárukou budoucích výnosů.


Stáhnout ppt "P P říjemný říjemný ondělní ondělní odvečer odvečer."

Podobné prezentace


Reklamy Google