Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strana 1 říjemný ondělní odvečer P říjemný ondělní odvečer P.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strana 1 říjemný ondělní odvečer P říjemný ondělní odvečer P."— Transkript prezentace:

1 Strana 1 říjemný ondělní odvečer P říjemný ondělní odvečer P

2 Strana 2 Něco málo o našem obchodním partnerovi Název společnosti: Conseq Investment Management, a. s. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153, IČ: 26442671 Sídlo: Burzovní palác, Rybná 682/14 110 05 Praha 1 Základní kapitál: Kč 20 000 000,00 Auditor: PricewaterhouseCoopers

3 Strana 3 CONSEQ INVESTMENT MANAGEMENT Investiční manažer individuálních portfolií a otevřených fondů distributor otevřených fondů fondy Conseq Invest fondy Parvest fondy Franklin Templeton fondy Conseq Invest uvedena jsou pouza loga klientů, kteří k tomuto kroku dali písemný souhlas

4 Strana 4 F INANČNÍ TRHY I NVESTICE

5 Strana 5 OBSAH I.části Finanční trhy –proč se o ně zajímáme –jak je členíme –jaké jsou instrumenty Otevřené fondy –typy fondů –proč investovat do otevřených fondů

6 Strana 6 F INANČNÍ TRHY

7 Strana 7 PROČ SE ZAJÍMÁME O FINANČNÍ TRHY Co „děláme“ s našimi příjmy…, aneb kam mizí hradíme běžné životní náklady (potraviny, bydlení, …) „utrácíme“ za občasné životní „potřeby“ (zábava, turistika,...) kupujeme si „věci“ pro dlouhodobější užití (dům, auto,...) vytváříme, nebo spíše měli bychom vytvářet investiční majetek (rezervu pro špatné časy, pro stáří, pro potomky, apod.) finanční trhy

8 Strana 8 INVESTIČNÍ MAJETEK Jak se rozhodujeme při jeho vytváření…, … aneb co bychom měli před naším rozhodnutím vědět kolik prostředků si můžeme dovolit investovat nyní (jakou máme rezervu) a jaký může být další vývoj našich příjmů (pro pravidelné investice) jakou výnosnost nám mohou jednotlivé instrumenty přinést (ve srovnání např. s termínovaným vkladem) jak bude naše rezerva likvidní (opět ve srovnání s termínovaným vkladem) jaké podstupujeme riziko (rozkolísanost hodnoty naší investice, nebo-li naší rezervy) finanční trhy

9 Strana 9 VÝNOS, LIKVIDITA, RIZIKO Všichni bychom rádi: vysoký výnos bez rizika s okamžitou likviditou …, aneb chceme něco, co neexistuje finanční trhy výnos likvidita riziko h l e d á m e c o n e j v y š š í v ý n o s z a p ř i j a t e l n é h o r i z i k a p ř i p o ž a d o v a n é l i k v i d i t ě

10 Strana 10 JAK ČLENÍME FINAČNÍ TRHY Kapitálový trh – Akcie – Dluhopisy – Fondy Peněžní trh finanční trhy

11 Strana 11 JAK ČLENÍME FINAČNÍ TRHY - AKCIE akcie reprezentuje –podíl na majetku akciové společnosti –právo podílet se na zisku (dividenda) –právo podílet se na rozhodování proč chci být majitelem akcií –z dlouhodobého pohledu se jedná o nejvýnosnější formu investic na finančních trzích - samozřejmě však s nejvyšším rizikem chci kupovat akcie, které jsou levné, tj.: »cena na burze je nižší než je skutečná hodnota společnosti »předpokládám růst zisků vybrané společnosti finanční trhy

12 Strana 12 CO JE TO DLUHOPIS? Dluhopis je cenný papír, který vyjadřuje závazek emitenta (vypůjčovatele) splatit jeho majiteli (investorovi) k datu splatnosti dluhopisu jeho jmenovitou (nominální) hodnotu a v pravidelných (ročních, půlročních či čtvrtletních) intervalech vyplácet úrokový kupón. Vydáním (prodejem) dluhopisů si emitent vypůjčuje peníze od investorů, kteří nákupem dluhopisů ukládají dočasně volné prostředky. Emitent je povinen platit investorům pravidelně úroky a v době splatnosti peníze investorům vrátit. Definice: Ekonomická podstata: dluhopisy

13 Strana 13 JAK ČLENÍME FINAČNÍ TRHY - DLUHOPISY Zjednodušené pravidlo: úrokové sazby   ceny dluhopisů  úrokové sazby   ceny dluhopisů  více reagují dlouhodobé dluhopisy dluhopisy

14 Strana 14 JAK ČLENÍME FINAČNÍ TRHY - DLUHOPISY kdo vydává dluhopisy (druhy dluhopisů): –vláda (státní dluhopisy) –nadnárodní organizace (např.: EBRD, IBRD, …) –města a obce (městské či municipální dluhopisy) –banky (bankovní dluhopisy a hypotéční zástavní listy) –podniky (podnikové či korporativní dluhopisy) co nás u dluhopisu zajímá: –doba splatnosti (čím delší doba splatnosti, tím rizikovější dluhopis z pohledu úrokového rizika) –výnos do splatnosti –rating (čím nižší rating, tím rizikovější dluhopis) dluhopisy

15 Strana 15 třicátá léta čtyřicátá léta padesátá léta šedesátá léta sedmdesátá léta osmdesátá léta devadesátá léta (- 5 %) (+148 %) (+486 %) (+112 %) (+76 %) (+400 %) (+430 %) 70 LET BÝKŮ A MEDVĚDŮ dlouhodobý historický vývoj

16 Strana 16 INVESTORY ALE NEZAJÍMAJÍ JEN „DEKÁDY“ Libovolné desetileté období poslední záporná hodnota v roce 1940 (stále vliv velké hospodářské krize 1929 až 1932) od konce roku 1940: Libovolné pětileté období více záporných hodnot za sebou končí v roce 1935 od konce roku 1935: Poznámka: měřeno po čtvrtletích 253 krát 0 krát 257 krát (94 %) 17 krát (6 %) dlouhodobý historický vývoj

17 Strana 17 SROVNÁNÍ VÝVOJE JEDNOTLIVÝCH TRHŮ akciový index: S&P 10 leté státní dluhopisy pokladniční poukázky 13,4 % ročně 5,7 % ročně 4,1 % ročně 1 10 100 1000 10000 19321942195219621972198219922002 akciedluhopisypeníze dlouhodobý historický vývoj

18 Strana 18   HISTORIE AKCIOVÉHO TRHU Vývoj akciového indexu S&P 500 (1928 - 2007) finanční trhy 20 let

19 Strana 19 O TEVŘENÉ FONDY

20 Strana 20 TYPY FONDŮ základní fondy –akciové … »investuje zejména na akciových trzích –smíšené … »investuje na akciových, dluhopisových a peněžních trzích –dluhopisové … »investuje zejména na dluhopisových a peněžních trzích –peněžní … »investuje zejména na peněžních trzích strukturované fondy –chráněné –garantované (většinou se jedná o „uzavřený“ fond) otevřené fondy

21 Strana 21 prostřednictvím otevřených fondů investujeme na finančních trzích portfolia fondů jsou řízena odborníky, kteří denně sledují vývoj ekonomiky a finančních trhů šance vyššího výnosu vysoká dostupnost vložených prostředků (cca do týdne) likvidita možnost jemnější diverzifikace portfolia rozložení rizika daňové výhody pro fyzické osoby snazší přístup na finanční trhy nižší transakční náklady celková jednoduchost produktu PROČ INVESTOVAT DO OTEVŘENÝCH FONDŮ finanční trhy

22 Strana 22 JAKÉ JSOU „OCHRANNÉ“ PRVKY kreditní riziko Majetek klienta je mimo-bilanční položka v účetnictví obchodníka s cennými papíry, v účetnictví administrátora fondů a v účetnictví jakéhokoliv dalšího registru vlastníků. Při investicích ve fondu nad transakcemi dohlíží depozitář: depozitář kontroluje: dodržování investičních limitů dle prospektu dodržování „best-execution“ kam směřují jednotlivé platby depozitář reportuje regulátorovi trhu depozitářem vždy musí být banka Parvest - BNP Paribas Franklin Templeton - JP Morgan Conseq Invest - Citibank Jak je chráněn majetek klienta???

23 Strana 23 MAJETEK ZÁKAZNÍKŮ NENÍ SOUČÁSTÍ KONKURZNÍ PODSTATY Zákon č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu § 132 Vydání majetku zákazníků po prohlášení konkurzu na majetek obchodníka s cennými papíry (1) Majetek zákazníka není součástí konkurzní podstaty obchodníka s cennými papíry a správce konkurzní podstaty jej bez zbytečného odkladu vydá zákazníkům. Náklady spojené s vydáním majetku zákazníka jsou pohledávkou za konkurzní podstatou a uspokojí se ve stejném pořadí jako náklady spojené s udržováním a správou konkurzní podstaty. Výtah ze zákona… Zákon jednoznačně vyčleňuje majetek zákazníka z konkurzní podstaty. Správce konkurzní podstaty má povinnost majetek vydat zákazníkům.

24 Strana 24 DIVERZIFIKACE

25 Strana 25... PROTOŽE JEDNA SPOLEČNOST MŮŽE ZKRACHOVAT diverzifikujte...

26 Strana 26... PROTOŽE VÍTĚZOVÉ SE STŘÍDAJÍ diverzifikujte... Roční výnosy hlavních tříd aktiv v letech 1984–2003

27 Strana 27 ROZKLÁDÁME RIZIKO V ČASE při pravidelných investicích rozkládáme riziko špatného načasování v případě poklesu snižujeme průměrnou nákupní cenu a po opětovném růstu se díky nižší průměrné ceně dostaneme rychleji k očekávanému výsledku investor C již vydělává; (investor C investoval pravidelně stejnou částku) investor A „již“ vydělává investor B „již“ vydělává A B C diverzifikujte i v čase...

28 Strana 28 říjemný ondělní odvečer P II. část

29 Strana 29 REALOKAČNÍ PROGRAM ZFP INVEST

30 Strana 30 OBSAH II.části ZFP Invest –podstata fungování produktu –práce s kalkulačkou, prodejní argumenty –příklady, poplatky –Vaše dotazy

31 Strana 31 … r o z h o d n u t í, které v y n á š í FUNGOVÁNÍ PROGRAMU ZFP INVEST

32 Strana 32 kam investujeme? –v počátku programu dle portfolia, které si investor vybere: dynamické portfolio (min. 10 let a více) - 100% akcie růstové portfolio (min. 5 – 8 let) - 70% akcie, 30% dluhopisy a pen. trh vyvážené portfolio (min. 5 let) - 40% akcie, 60% dluhopisy a pen. trh –s blížícím se koncem programu: v pravidelných intervalech snižujeme váhu akcií a navyšujeme zastoupení dluhopisů a peněžního trhu Podle rizikového profilu klienta a struktury jeho dalších úspor tedy můžete vybrat portfolio, které se pro něj z dlouhodobého pohledu nejvíce hodí. „Zamykání zisků“ v podobě přesouvání z akciové složky do konzervativních instrumentů se však s přibližujícím se koncem programu týká všech. jejich PODSTATA investiční programy se zamykáním zisků

33 Strana 33 Proč v závěru zvyšujeme váhu dluhopisů na úkor akcií ?? - postupnou realokací prostředků z rizikovějších instrumentů do méně rizikových zamykáme zisky - bráníme se před případnou krizí na akciových trzích v závěru programu jejich PODSTATA investiční programy se zamykáním zisků podívejme se do historie     Realokační schéma

34 Strana 34 HISTORICKÁ VÝKONNOST PORTFOLIÍ … simulace našeho realokačního schématu na americkém trhu Pravidelná investice do dynamického portfolia ve výši 100 USD měsíčně v období 1. 1. 1981 - 31. 12. 2000. investiční programy se zamykáním zisků

35 Strana 35 HISTORICKÁ VÝKONNOST PORTFOLIÍ … simulace našeho realokačního schématu na americkém trhu Pravidelná investice do dynamického portfolia ve výši 100 USD měsíčně v období 1. 7. 1986 - 30. 6. 2006. investiční programy se zamykáním zisků

36 Strana 36 JAK VYBRAT PORTFOLIO? investiční programy se zamykáním zisků Pomocníkem nám je vždy investiční dotazník! Při výběru strategie berte vždy v úvahu následující faktory: investiční horizont schopnost a ochota klienta podstupovat riziko požadovaný výnos podíl investice na jeho celkovém majetku rozložení jeho dalších finanční rezervy atd.

37 Strana 37 POJIŠTĚNÍ KLIENTA Novinka v programech pravidelného investování r o z h o d n u t í, které v y n á š í

38 Strana 38 Pojištění zproštění placení při přiznání plného invalidního důchodu vzniká automaticky při vyplnění zkráceného zdravotního dotazníku (při negativních odpovědích a cílové částce do 450.000,- Kč) pojistným plněním jsou platby na investiční účet klienta od přiznání PID do plánovaného konce programu (příp. do odejmutí PID) cena = 0,17% ročně z pojistné částky (např. při pravidelné investici 2.000,- Kč měsíčně po dobu 15 let hodlám zainvestovat celkem 360.000,- Kč => pojistné činí 0,17% z této částky, tj. 612 Kč ročně!) POJIŠTĚNÍ KLIENTA PROGRAMU ZFP INVEST

39 Strana 39 podmínky pojištění: –při uzavírání programu je investor mladší než 50 let a při jeho ukončení je mladší než 60 let (program samozřejmě může pokračovat do vyššího věku, ovšem již bez pojištění) –ve zkráceném zdravotním dotazníku jsou všechny otázky odpovězeny záporně (jinak rozšířený dotazník - pak pojištění platí až po potvrzení pojišťovny) limit pro pojistnou částku: –450 000 Kč (stačí zkrácený zdravotní dotazník) –1 500 000 Kč (je potřeba rozšířený zdravotní dotazník) –plánovaná cílová částka může být neomezeně vysoká, avšak limit pro pojištění (pojistná částka) končí na 1,5mil Kč POJIŠTĚNÍ KLIENTA PROGRAMU ZFP INVEST

40 Strana 40 PROČ INVESTOVAT Proč si vybrat právě ZFP Invest r o z h o d n u t í, které v y n á š í

41 Strana 41 proč investovat: –přijetím investičního rizika získávám šanci na vyšší výnos, což je zejména z dlouhodobého pohledu velmi důležitý argument!! (viz následující slide) –transparentní produkt - pravidelné výpisy o stavu portfolia –vysoká regulace a konkurence na trhu zvyšuje bezpečí klienta (i když samozřejmě nesnižuje „tržní“ rizika) –daňová výhoda - veškerý výnos je osvobozen od daně (s výjimkou krátkodobých investic do 6 měsíců) proč právě ZFP Invest: –jednoduchý, automaticky fungující produkt s postupně snižovaným rizikem –fondy kvalitních a prověřených správců PROČ ZFP INVEST?

42 Strana 42 NA ZÁVĚR r o z h o d n u t í, které v y n á š í

43 Strana 43  po 6 měsících se neplatí daň ze zisku JAK JEDNODUŠE PRODAT ZFP INVEST Dnes na 5 let na 8 let 6 měsíců na 50 let vyvážené portfolio (min. na 5 let) růstové portfolio (min. na 8 let) dynamické portfolio (min. na 10 let a více) Výhody: Pravidelná investice Jednorázová investice již od 500,-Kč/m.již od 10.000,-Kč Výběr Výběry Renta  investuji podle finančních možností  kdykoliv mohu vybírat ze svého účtu  v dlouhodobosti nejvýnosnější finanční produkt na trhu Jednorázový výběr rekapitulace

44 Strana 44 PROČ MÍT TENTO PROGRAM ? Příklad: Pravidelná investice: 2.000,-Kč/měsíčně Celkově vloženo: 745.200,-Kč (včetně vstupního poplatku) Hodnota na konci: 2.743.717,-Kč příklad

45 Strana 45 KOLIK BYCH SI MĚL NASPOŘIT ? penze Důchod od státu 65 +20% z HP5 00010 00015 00020 00025 00030 000 5 let8000 +300 000600 000900 0001 200 0001 500 0001 800 000 10 let8000 +600 0001 200 0001 800 0002 400 0003 000 0003 600 000 15 let8000 +900 0001 800 0002 700 0003 600 0004 500 0005 400 000 20 let8000 +1 200 0002 400 0003 600 0004 800 0006 000 0007 200 000 25 let8000 +1 500 0003 000 0004 500 0006 000 0007 500 0009 000 000

46 Strana 46 SROVNÁNÍ PROGRAMŮ poplatky Stavební spoření CČ200 000 KčVstupní poplatekVedení účtuPolatky celkemStav účtu 6 let500 Kč2 000 Kč1 500 Kč3 500 Kč42 424 Kč 10 let500 Kč2 000 Kč2 500 Kč4 500 Kč73 843 Kč 15 let500 Kč2 000 Kč3 750 Kč5 750 Kč116 664 Kč 20 let500 Kč2 000 Kč5 000 Kč7 000 Kč164 183 Kč ZFP Invest Vstupní poplatekStav účtu 6 let500 Kč1 406 Kč42 182 Kč 10 let500 Kč2 203 Kč80 910 Kč 15 let500 Kč3 672 Kč151 789 Kč 20 let500 Kč4 284 Kč260 664 Kč

47 Strana 47 SROVNÁNÍ PROGRAMŮ poplatky Stavební spoření CČ500 000 KčVstupní poplatekVedení účtuPolatky celkemStav účtu 6 let1 000 Kč5 000 Kč1 500 Kč6 500 Kč83 347 Kč 10 let1 000 Kč5 000 Kč2 500 Kč7 500 Kč149 986 Kč 15 let1 000 Kč5 000 Kč3 750 Kč8 750 Kč237 079 Kč 20 let1 000 Kč5 000 Kč 10 000 Kč333 366 Kč ZFP Invest Vstupní poplatekStav účtu 6 let1 000 Kč2 644 Kč84 327 Kč 10 let1 000 Kč4 406 Kč161 820 Kč 15 let1 000 Kč7 344 Kč303 578 Kč 20 let1 000 Kč8 568 Kč521 329 Kč

48 Strana 48 JAK SE POČÍTAJÍ ? provize  Provize udržovací:  Poplatek / 300 x 0,4 = Body  Provize přímá:  Stav účtu / 350.000 = Body  25.704 / 300 x 0,4 = 34,27 bodu do osobní kariéry  34,27 bodu do osobní kariéry x pozice na které se nacházíte  34,27 x P1 = 3.427,-Kč x P2 = 3.769,-Kč x P3 = 4.455,-Kč x P4 = 5.140,-Kč  Kolik dostanu peněz:

49 Strana 49 Jaké výnosy můžeme očekávat a jak modelovat možný budoucí vývoj ať už jednorázových nebo pravidelných investic? Pomůže kalkulačka ZFP Invest! JAK PLÁNOVAT?

50 Strana 50 H O D N Ě Ú S P Ě C H Ů ! ! ! Přeje:  Jiří Jankovec Manažer obchodní sítě Investiční specialista Lektor finančního vzdělávání Upozornění: Před rozhodnutím investovat do některého z podílových fondů v nabídce Conseq Investment Management, a.s. a před výběrem investičního produktu by měl potenciální investor věnovat pozornost statutu (prospektu) fondů. Informace uvedené v této prezentaci mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Hodnota investice do podílových fondů může s časem jak stoupat, tak i klesat a Conseq Investment Management, a.s., ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky. Uváděné údaje o výkonnosti fondů či portfolií v minulosti slouží pouze pro informativní účely a nejsou zárukou budoucích výnosů.


Stáhnout ppt "Strana 1 říjemný ondělní odvečer P říjemný ondělní odvečer P."

Podobné prezentace


Reklamy Google