Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh souboru indikátorů pro komplexní monitoring dalšího vzdělávání Národní vzdělávací fond, o.p.s. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Prostory.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh souboru indikátorů pro komplexní monitoring dalšího vzdělávání Národní vzdělávací fond, o.p.s. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Prostory."— Transkript prezentace:

1 Návrh souboru indikátorů pro komplexní monitoring dalšího vzdělávání Národní vzdělávací fond, o.p.s. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Prostory Autoklubu ČR 17. 6. 2011 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Období řešení 4/2010 – 3/2012 Aktivita 1 – Zpracování kapitoly analyticko-koncepční studie a 5 podkladových studií (Analýza strategických a koncepčních dokumentů; Analýza legislativy ČR; Analýza současného stavu; Zahraniční zkušenosti; Realizované a plánované projekty) Aktivita 3.A – Analýza informačních zdrojů o dalším vzdělávání Aktivita 3.B – Návrh komplexního systému ukazatelů dalšího vzdělávání Aktivita 3.C – Návrh institucionálního zabezpečení monitoringu dalšího vzdělávání Období řešení 4/2010 – 3/2012 Aktivita 1 – Zpracování kapitoly analyticko-koncepční studie a 5 podkladových studií (Analýza strategických a koncepčních dokumentů; Analýza legislativy ČR; Analýza současného stavu; Zahraniční zkušenosti; Realizované a plánované projekty) Aktivita 3.A – Analýza informačních zdrojů o dalším vzdělávání Aktivita 3.B – Návrh komplexního systému ukazatelů dalšího vzdělávání Aktivita 3.C – Návrh institucionálního zabezpečení monitoringu dalšího vzdělávání II/10III/2010IV/2010I/2011II/2011III/2011IV/2011I/2012 Aktivita 1 Aktivita 3A Aktivita 3B Aktivita 3C

3 1.Představení celkové koncepce systému a strategie pro jeho úpravu 2. Monitoring nabídky dalšího vzdělávání – představení metodiky a diskuze nad výběrem indikátorů 3. Vybrané okruhy indikátorů k diskuzi Regionální monitoring DV Akreditované kurzy Výdaje na rekvalifikace Indikátory pro specifické skupiny Kvalita DV 1.Představení celkové koncepce systému a strategie pro jeho úpravu 2. Monitoring nabídky dalšího vzdělávání – představení metodiky a diskuze nad výběrem indikátorů 3. Vybrané okruhy indikátorů k diskuzi Regionální monitoring DV Akreditované kurzy Výdaje na rekvalifikace Indikátory pro specifické skupiny Kvalita DV

4 Kontext Vstupy Procesy Výstupy

5 IndikátoryOblastiPilíře 1. Kontext 2. Vstupy 3. Procesy 4. Výstupy Oblast 1.1 Oblast 1.2 Oblast 3.2... Oblast 4.1 Oblast 4.2 … … Oblast 2.1 Oblast 2.2 … Oblast 3.1 Indikátor … … … … … … … … … … … …

6 Mezinárodní srovnání Regionální srovnání Vývoj v čase

7 I.1Vzdělanostní úroveň obyvatelstva (5) I.2Mzdová diferenciace podle vzdělání(1) I.3Legislativní a institucinální podpora DV (2) I.4Situace na trhu práce(4) I.5Kompetence dospělé populace a nedostatky v dovednostech („skill gaps“) (2) I.6Inovativnost (2) I.1Vzdělanostní úroveň obyvatelstva (5) I.2Mzdová diferenciace podle vzdělání(1) I.3Legislativní a institucinální podpora DV (2) I.4Situace na trhu práce(4) I.5Kompetence dospělé populace a nedostatky v dovednostech („skill gaps“) (2) I.6Inovativnost (2)

8 II.1Výdaje jednotlivců na další vzdělávání (4) II.2Výdaje podniků na další vzdělávání(5) II.3Státní výdaje na podporu dalšího vzdělávání(5) II.4Pedagogičtí pracovníci a lektoři dalšího vzdělávání (5) II.5Poskytovatelé dalšího vzdělávání(3) II.6Kapacity pro uznávání výsledků dalšího vzdělávání (2) II.1Výdaje jednotlivců na další vzdělávání (4) II.2Výdaje podniků na další vzdělávání(5) II.3Státní výdaje na podporu dalšího vzdělávání(5) II.4Pedagogičtí pracovníci a lektoři dalšího vzdělávání (5) II.5Poskytovatelé dalšího vzdělávání(3) II.6Kapacity pro uznávání výsledků dalšího vzdělávání (2)

9 III.1Nabídka formálního DV (2) III.2Nabídka neformálního DV (6) III.3Vzdělávací politika podniků (3) III.4Kvalita DV(0) III.5Bariéry účasti na DV(4) III.1Nabídka formálního DV (2) III.2Nabídka neformálního DV (6) III.3Vzdělávací politika podniků (3) III.4Kvalita DV(0) III.5Bariéry účasti na DV(4)

10 IV.0Účast dospělých na dalším vzdělávání (2) IV.1Účast jednotlivců na formálním vzdělávání(5) IV.2Účast jednotlivců na neformálním vzdělávání (8) IV.3Získané úplné a dílčí kvalifikace(3) IV.4Účast na podnikovém vzdělávání(8) IV.0Účast dospělých na dalším vzdělávání (2) IV.1Účast jednotlivců na formálním vzdělávání(5) IV.2Účast jednotlivců na neformálním vzdělávání (8) IV.3Získané úplné a dílčí kvalifikace(3) IV.4Účast na podnikovém vzdělávání(8)

11 Celkem 81 indikátorů – velké množství – nutná konsolidace systému Možné strategie: 1.Odstranit jen indikátory, které se navzájem velmi překrývají, zachovat větší množství indikátorů, ze kterých si každý uživatel bude vybírat to, co ho zajímá + systém bude zahrnovat maximum dostupných informací - menší přehlednost systému, horší možnost získání celkového obrazu 2.Rozdělení indikátorů na klíčové (max. 1-2 na každou oblast) a doplňkové + zpřehlednění systému, nižší náročnost zpracování (možnost soustředit se na aktualizace primárně klíčových indikátorů) - klíčový indikátor pro danou oblast nenese celou informaci o dané oblasti 3.Výpočet souhrnných indikátorů pro jednotlivé oblasti + souhrnné indikátory ponesou celou informaci, využitelné pro srovnání - obtížnost interpretace souhrnných indikátorů (indexy), vysoká náročnost zpracování (nutnost dopočtu všech podkladových indikátorů a z nich souhrnných) Celkem 81 indikátorů – velké množství – nutná konsolidace systému Možné strategie: 1.Odstranit jen indikátory, které se navzájem velmi překrývají, zachovat větší množství indikátorů, ze kterých si každý uživatel bude vybírat to, co ho zajímá + systém bude zahrnovat maximum dostupných informací - menší přehlednost systému, horší možnost získání celkového obrazu 2.Rozdělení indikátorů na klíčové (max. 1-2 na každou oblast) a doplňkové + zpřehlednění systému, nižší náročnost zpracování (možnost soustředit se na aktualizace primárně klíčových indikátorů) - klíčový indikátor pro danou oblast nenese celou informaci o dané oblasti 3.Výpočet souhrnných indikátorů pro jednotlivé oblasti + souhrnné indikátory ponesou celou informaci, využitelné pro srovnání - obtížnost interpretace souhrnných indikátorů (indexy), vysoká náročnost zpracování (nutnost dopočtu všech podkladových indikátorů a z nich souhrnných)

12 Hlediska pro výběr indikátorů: Uživatelská významnost Vyjádřená školami a soukromými vzdělavateli v anketě Vyjádřená experty Náročnost získání Mezinárodní srovnání, ČR, regiony Podle toho, zda jsou vůbec dostupná, veřejně publikovaná či z mikrodat a náročnosti výpočtu Jedinečnost Příbuznost k dalším indikátorům (alternativní) a vztah k dalším indikátorům (komplementarita) Reliabilita Mezinárodní srovnatelnost (jednotnost metodiky) Regionální členění (dostupnost, statistická spolehlivost) Konzistence časových řad Validita Příspěvek k hodnocení oblasti Dlouhodobost Počátek časové řady Udržitelnost v budoucnu Hlediska pro výběr indikátorů: Uživatelská významnost Vyjádřená školami a soukromými vzdělavateli v anketě Vyjádřená experty Náročnost získání Mezinárodní srovnání, ČR, regiony Podle toho, zda jsou vůbec dostupná, veřejně publikovaná či z mikrodat a náročnosti výpočtu Jedinečnost Příbuznost k dalším indikátorům (alternativní) a vztah k dalším indikátorům (komplementarita) Reliabilita Mezinárodní srovnatelnost (jednotnost metodiky) Regionální členění (dostupnost, statistická spolehlivost) Konzistence časových řad Validita Příspěvek k hodnocení oblasti Dlouhodobost Počátek časové řady Udržitelnost v budoucnu

13

14 1.Jakou zaujmout strategii ke konsolidaci systému? A Široké spektrum, uživatel si vybere B Klíčové + doplňkové indikátory C Souhrnné a podkladové indikátory 1.Jakou zaujmout strategii ke konsolidaci systému? A Široké spektrum, uživatel si vybere B Klíčové + doplňkové indikátory C Souhrnné a podkladové indikátory 2.Jaká hlediska zohlednit při redukci počtu indikátorů? Jejich váha? Nějaká další? Uživatelská významnost, náročnost získání, jedinečnost, reliabilita, validita, dlouhodobost Jak vyhodnocovat validitu? 2.Jaká hlediska zohlednit při redukci počtu indikátorů? Jejich váha? Nějaká další? Uživatelská významnost, náročnost získání, jedinečnost, reliabilita, validita, dlouhodobost Jak vyhodnocovat validitu? 3.Další připomínky k systému jako celku? Konstrukce pilířů? Chybějící oblasti/Zbytečné oblasti? ??? 3.Další připomínky k systému jako celku? Konstrukce pilířů? Chybějící oblasti/Zbytečné oblasti? ???

15 Monitoring nabídky dalšího neformálního vzdělávání Monitoring nabídky dalšího neformálního vzdělávání

16 Zdroj informací: Inzertní portály (EDUCity, EU-DAT, EDUMenu?) Indikátory: III.2.1 Počty nabízených kurzů podle obsahového zaměření III.2.2 Kapacita nabízených kurzů podle obsahového zaměření III.2.3 Srovnání struktury nabídky dalšího vzdělávání a struktury volných pracovních míst III.2.4 Srovnání struktury nabídky dalšího vzdělávání a struktury zaměstnanosti III.2.5 Počty akreditovaných kurzů různými rezorty (viz dále) III.2.6 Podíly realizovaných akreditovaných programů dalšího vzdělávání ze všech platných (viz dále) Zdroj informací: Inzertní portály (EDUCity, EU-DAT, EDUMenu?) Indikátory: III.2.1 Počty nabízených kurzů podle obsahového zaměření III.2.2 Kapacita nabízených kurzů podle obsahového zaměření III.2.3 Srovnání struktury nabídky dalšího vzdělávání a struktury volných pracovních míst III.2.4 Srovnání struktury nabídky dalšího vzdělávání a struktury zaměstnanosti III.2.5 Počty akreditovaných kurzů různými rezorty (viz dále) III.2.6 Podíly realizovaných akreditovaných programů dalšího vzdělávání ze všech platných (viz dále)

17 Jaké indikátory o nabídce neformálního vzdělávání jsou potřebné? III.2.1 Počty nabízených kurzů podle obsahového zaměření III.2.2 Kapacita nabízených kurzů podle obsahového zaměření III.2.3 Srovnání struktury nabídky dalšího vzdělávání a struktury volných pracovních míst III.2.4 Srovnání struktury nabídky dalšího vzdělávání a struktury zaměstnanosti ??? Jaké indikátory o nabídce neformálního vzdělávání jsou potřebné? III.2.1 Počty nabízených kurzů podle obsahového zaměření III.2.2 Kapacita nabízených kurzů podle obsahového zaměření III.2.3 Srovnání struktury nabídky dalšího vzdělávání a struktury volných pracovních míst III.2.4 Srovnání struktury nabídky dalšího vzdělávání a struktury zaměstnanosti ??? Dotazy, připomínky k metodice?

18 Kvalita DV

19 V současné době není zdroj informací Pokusy: Certifikace Qfor – využívaná tak málo, že nemůže být základem pro monitoring Certifikace ISO – nemapuje kvalitu vzdělávání, jen procesů, nemá význam Kvalita DV v rámci projektu Koncept – připravovaný rating vzdělávacích institucí – mohl by se stát i oporou pro monitoring V současné době není zdroj informací Pokusy: Certifikace Qfor – využívaná tak málo, že nemůže být základem pro monitoring Certifikace ISO – nemapuje kvalitu vzdělávání, jen procesů, nemá význam Kvalita DV v rámci projektu Koncept – připravovaný rating vzdělávacích institucí – mohl by se stát i oporou pro monitoring

20 Názory na možnosti využití ratingu v budoucnu? Další zdroje informaci o kvalitě?

21 Regionální monitoring podnikového vzdělávání

22 Informační zdroje: CVTS, UNP, ICT Indikátory: I.5.2 Požadavky zaměstnavatelů na kompetence (CVTS4) II.2.1 Podíl nákladů na kurzy DOV na celkových nákladech práce (CVTS) II.2.2 Podíl nákladů na školení zaměstnanců na celkových nákladech práce (UNP) II.2.3 Podíl nákladů na školení zaměstnanců na osoby a na odpracované hodiny (UNP) II.2.4 Průměrné výdaje na účastníka/na zaměstnance/na hodinu vzdělávání (CVTS) II.2.5 Společné fondy na financování podnikového vzdělávání (CVTS) II.5.1 Struktura poskytovatelů vzdělávání pro podniky (CVTS) III.3.1 Formy a aktéři vyhodnocování vzdělávacích potřeb podniku (CVTS) III.3.2 Strategie při chybějících dovednostech (CVTS4) III.3.3 Vyhodnocování efektivity DOV (CVTS) III.5.3 Podíl podniků, které vůbec nevzdělávají (CVTS) III.5.4 Důvody neposkytování vzdělávání v podnicích (CVTS) Informační zdroje: CVTS, UNP, ICT Indikátory: I.5.2 Požadavky zaměstnavatelů na kompetence (CVTS4) II.2.1 Podíl nákladů na kurzy DOV na celkových nákladech práce (CVTS) II.2.2 Podíl nákladů na školení zaměstnanců na celkových nákladech práce (UNP) II.2.3 Podíl nákladů na školení zaměstnanců na osoby a na odpracované hodiny (UNP) II.2.4 Průměrné výdaje na účastníka/na zaměstnance/na hodinu vzdělávání (CVTS) II.2.5 Společné fondy na financování podnikového vzdělávání (CVTS) II.5.1 Struktura poskytovatelů vzdělávání pro podniky (CVTS) III.3.1 Formy a aktéři vyhodnocování vzdělávacích potřeb podniku (CVTS) III.3.2 Strategie při chybějících dovednostech (CVTS4) III.3.3 Vyhodnocování efektivity DOV (CVTS) III.5.3 Podíl podniků, které vůbec nevzdělávají (CVTS) III.5.4 Důvody neposkytování vzdělávání v podnicích (CVTS)

23 Indikátory - pokračování: IV.4.1 Podíl vzdělávajících podniků (CVTS) IV.4.2 Podíl zaměstnanců účastnících se jednotlivých typů vzdělávání, ze všech podniků (CVTS) IV.4.3 Podíl zaměstnanců účastnících se jednotlivých typů vzdělávání, ze vzdělávajících podniků (CVTS) IV.4.4 Zaměření podnikového vzdělávání (CVTS4) IV.4.5 Počet hodin strávených na kurzech na 1000 odpracovaných hodin (CVTS) IV.4.6 Doba strávená ve vzdělávání na účastníka (CVTS) IV.4.7 Podniky pořádající ICT školení (ICT 5-01) IV.4.8 Využívání e-learningu podniky (ICT 5-01) Indikátory - pokračování: IV.4.1 Podíl vzdělávajících podniků (CVTS) IV.4.2 Podíl zaměstnanců účastnících se jednotlivých typů vzdělávání, ze všech podniků (CVTS) IV.4.3 Podíl zaměstnanců účastnících se jednotlivých typů vzdělávání, ze vzdělávajících podniků (CVTS) IV.4.4 Zaměření podnikového vzdělávání (CVTS4) IV.4.5 Počet hodin strávených na kurzech na 1000 odpracovaných hodin (CVTS) IV.4.6 Doba strávená ve vzdělávání na účastníka (CVTS) IV.4.7 Podniky pořádající ICT školení (ICT 5-01) IV.4.8 Využívání e-learningu podniky (ICT 5-01)

24 Problémy regionálního srovnání u podnikových indikátorů: Regionální údaje nejsou většinou publikovány V některých případech jen za NUTS2 U CVTS je neobsahuje ani mikrodatový soubor; proměnná IDRegion - NUTS2 Ale informace jsou za podnik podle sídla ústředí – neodpovídá krajskému rozložení zaměstnanosti Problémy regionálního srovnání u podnikových indikátorů: Regionální údaje nejsou většinou publikovány V některých případech jen za NUTS2 U CVTS je neobsahuje ani mikrodatový soubor; proměnná IDRegion - NUTS2 Ale informace jsou za podnik podle sídla ústředí – neodpovídá krajskému rozložení zaměstnanosti

25 Má smysl publikovat údaje na úrovni NUTS2 tam, kde není k dispozici krajské členění? Na úrovni NUTS 2 není žádná samospráva – má informace pro kraje význam? Má smysl publikovat údaje na úrovni NUTS2 tam, kde není k dispozici krajské členění? Na úrovni NUTS 2 není žádná samospráva – má informace pro kraje význam? Má smysl publikovat regionální údaje o podnicích, když jsou zahrnuty do regionu dle sídla (ústředí)? Je možnost přizpůsobit v budoucnu CVTS tak, abychom měli informace za jednotlivé pobočky? V některých zemích jsou informace ne za společnosti, ale za „local units“ (Německo) Je možnost přizpůsobit v budoucnu CVTS tak, abychom měli informace za jednotlivé pobočky? V některých zemích jsou informace ne za společnosti, ale za „local units“ (Německo) Potřebujeme regionální údaje o podnikovém vzdělávání?

26 Indikátory pro specifické skupiny

27 Možnosti: A. Vytvořit několik indikátorů mapujících rozdíly mezi celou populací a vybranými skupinami Základní informace, ne tak náročné zpracování (Např. relace účasti na vzdělávání u starší populace ku celku) B. Vytvořit celý set indikátorů pro specifické skupiny Skutečně specifické informace o skupině, ale náročné zpracování a aktualizace, v reálu možné pouze některé indikátory Možnosti: A. Vytvořit několik indikátorů mapujících rozdíly mezi celou populací a vybranými skupinami Základní informace, ne tak náročné zpracování (Např. relace účasti na vzdělávání u starší populace ku celku) B. Vytvořit celý set indikátorů pro specifické skupiny Skutečně specifické informace o skupině, ale náročné zpracování a aktualizace, v reálu možné pouze některé indikátory

28 U kterých skupin je třeba monitorovat DV? Nezaměstnaní Mladí lidé Starší pracovníci, Lidé v důchodovém věku Malé a střední podniky Vybrané sektory Muži x ženy? ??? U kterých skupin je třeba monitorovat DV? Nezaměstnaní Mladí lidé Starší pracovníci, Lidé v důchodovém věku Malé a střední podniky Vybrané sektory Muži x ženy? ??? Set indikátorů pro specifické skupiny nebo jen některé indikátory v rozdílové formě?

29 Akreditované kurzy

30 Akreditované kurzy a zdroje informací o nich: Rekvalifikace akreditovaná MŠMT (podle zákona č. 435/2004 Sb.) - DAK akreditovaná MŠMT (z oblasti sportu) - akreditovaná MPSV (podle zákona č. 108/2006 Sb.) - web MPSV akreditovaná MZd (podle zákona č. 96/2004 Sb.) - web MZd akreditovaná Mze – web Mze podle zvláštního právního předpisu - ??? realizovaná školou v rámci zapsaného oboru nebo VŠ s akreditovaným studijním programem - ??? Další akreditace MŠMT – další vzdělávaní pedagogických pracovníků MPSV MVČR MZd Akreditované kurzy a zdroje informací o nich: Rekvalifikace akreditovaná MŠMT (podle zákona č. 435/2004 Sb.) - DAK akreditovaná MŠMT (z oblasti sportu) - akreditovaná MPSV (podle zákona č. 108/2006 Sb.) - web MPSV akreditovaná MZd (podle zákona č. 96/2004 Sb.) - web MZd akreditovaná Mze – web Mze podle zvláštního právního předpisu - ??? realizovaná školou v rámci zapsaného oboru nebo VŠ s akreditovaným studijním programem - ??? Další akreditace MŠMT – další vzdělávaní pedagogických pracovníků MPSV MVČR MZd

31 Databáze EU-DAT? Přebírá všechny akreditované kurzy z DAK nebo jen na základě inzerce? Vhodnost indikátorů? III.2.5 Počty akreditovaných kurzů různými rezorty (viz dále) III.2.6 Podíly realizovaných akreditovaných programů dalšího vzdělávání ze všech platných (viz dále) Vhodnost indikátorů? III.2.5 Počty akreditovaných kurzů různými rezorty (viz dále) III.2.6 Podíly realizovaných akreditovaných programů dalšího vzdělávání ze všech platných (viz dále) Jak získat informace o rekvalifikačních kurzech realizovaných školami a na základě zvláštního předpisu? Rozdíly akreditovanými rekvalifikačními kurzy a dalšími akreditacemi? Je důležité specificky monitorovat všechny – nebo jen rekvalifikační?

32 Výdaje na rekvalifikace

33 Rekvalifikace: Uchazečů o zaměstnání Zaměstnanecké rekvalifikace Investiční pobídky na rekvalifikace Indikátory: II.3.1 Objem výdajů na rekvalifikace (v rámci APZ) II.3.2 Investiční pobídky na rekvalifikace II.3.3 Výdaje na rekvalifikace v přepočtu na účastníka Rekvalifikace: Uchazečů o zaměstnání Zaměstnanecké rekvalifikace Investiční pobídky na rekvalifikace Indikátory: II.3.1 Objem výdajů na rekvalifikace (v rámci APZ) II.3.2 Investiční pobídky na rekvalifikace II.3.3 Výdaje na rekvalifikace v přepočtu na účastníka

34 Jak lze získat výdaje na zaměstnanecké rekvalifikace? Co regionální členění těchto výdajů? Investiční pobídky – lze z nich extrahovat pobídky na rekvalifikace? Jak lze získat výdaje na zaměstnanecké rekvalifikace? Co regionální členění těchto výdajů? Investiční pobídky – lze z nich extrahovat pobídky na rekvalifikace? Je důležité monitorovat zvlášť výdaje na všechny 3 typy rekvalifikací?

35

36 Další postup: Budou zapracovány připomínky z workshopu Uvítáme i další zaslané připomínky - do 23.6. Předběžná verze studie bude předána NUOVu 30.6. V období červenec-září bude dopracován konečný systém indikátorů – expertní skupinu požádáme o spolupráci na scoringu indikátorů (e-mailem) Finální návrh systému bude odevzdán 30.9. Další postup: Budou zapracovány připomínky z workshopu Uvítáme i další zaslané připomínky - do 23.6. Předběžná verze studie bude předána NUOVu 30.6. V období červenec-září bude dopracován konečný systém indikátorů – expertní skupinu požádáme o spolupráci na scoringu indikátorů (e-mailem) Finální návrh systému bude odevzdán 30.9.

37 Děkujeme za pozornost Národní vzdělávací fond, o.p.s. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Prostory Autoklubu ČR 17. 6. 2011 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "Návrh souboru indikátorů pro komplexní monitoring dalšího vzdělávání Národní vzdělávací fond, o.p.s. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Prostory."

Podobné prezentace


Reklamy Google