Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diplomový seminář pro studenty ITaM B. Miniberger LS 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diplomový seminář pro studenty ITaM B. Miniberger LS 2012."— Transkript prezentace:

1 Diplomový seminář pro studenty ITaM B. Miniberger LS 2012

2 Cíl semináře Seznámit studenty 1.r. mgr. oboru ITaM se základními dokumenty pro vypracování DP: Metodické pokyny BIVŠ dostupné (po předchozí autorizaci v IS BIVŠ) z: https://is.bivs.cz/auth/do/6110/general/SO- JK/BP_DP/Metod_pokyny.pdf https://is.bivs.cz/auth/do/6110/general/SO- JK/BP_DP/Metod_pokyny.pdf Některé nedostatky při psaní DP v minulém roce. Diskuse

3 Doporučená struktura DP dle MP BIVŠ 1.Titulní list 2.Prohlášení (POZOR – nové viz příloha) !! 3.Poděkování 4.Anotace práce 5.Obsah 6.Úvod 7.Literární rešerše 8.Volba metodologie 9.Vlastní tělo práce 10.Výsledky 11.Závěry a doporučení 12.Seznam použité literatury 13.Seznam použitých zkratek (obrázků, grafů, tabulek, příloh)

4 Bibliografie Tištěné monografie KOLLMANNOVÁ, Ludmila; BUBENIKOVÁ, Libuše; KOPECKÁ, Alena. Angličtina pro samouky. 5. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1977. 525 s. Učebnice pro samouky. ISBN 80-04-25663-5. Tištěné seriály Národní knihovna : knihovnická revue.Vydává Národní knihovna ČR. 1990-, roč. 1, č. 1-. Praha : Národní knihovna ČR, 1990-. 4x ročně. K dispozici také elektronicky na WWW. ISSN 0862-7487. Části tištěných monografií THOMPSON, Anthony. Library buildings of Britain and Europe : an international study, with examples mainly from britain and some from Europe and overseas. London : Butterworths, 1963. Part I, Synthesis : the creation of a building, s. 1-59. Příspěvky v tištěných monografiích McGILL, Michael; RACINE, Drew. OCLC : Online Computer Library Center. In ARMS, Caroline (ed.). Campus strategies for libraries and electronic information. Bedford (Mass.) : Digital Press, 1990, s. 36-56. Články v tištěných seriálech MOLER, D.E.; YOKOTA, A.; FLIER, J.S. Normal insulin-receptor cDNA sequence in Pima Indians with NIDDM. Diabetes. 1989, vol. 38, no. 11, s. 1496-1500

5 Příspěvky v elektronických monografiích Příklad 1 (bibliografický odkaz na konferenci prezentovanou na WWW) Authority Control in the 21st Century : An Invitational Conference, March 31 - April 1, 1996 [online]. Ed O'Neill, Conference Chairman. Dublin (OH) : OCLC, [1996] [cit. 2003-02-05]. Dostupný z WWW:.http://www.oclc.org/oclc/man/authconf/confhome.htm Příklad 2 (bibliografický odkaz na hlavní stránku specializované webovské virtuální knihovny) Latin American Network Information Center : LANIC [online]. Austin : Institute of Latin American Studies, University of Texas at Austin, c1992-2000 [cit. 2003-02-05]. The World Wide Web Virtual Library : Latin American Studies. Dostupný z WWW:. http://lanic.utexas.edu/las.html Části elektronických monografií Příklad 1 (bibliografický odkaz na kapitolu knihy uvedené na WWW) RHEINGOLD, Howard. The Virtual Community [online]. c1998 [cit. 2003-02-05]. Chap. 5, Multi-User Dungeons and Alternate Identities. Dostupný z WWW:. http://www.rheingold.com/vc/book/5.html

6 Příspěvky v elektronických monografiích pokrač. Příspěvky v elektronických monografiích Příklad 1 (bibliografický odkaz na stať ze sborníku v elektronické podobě na WWW) AILEY, Joseph P.; MCKNIGHT, Lee W. Internet Economics : What Happens When Constituencies Collide. In Workshop on Internet economics, March 9-10, 1995 [online]. Cambridge (MA) : Center for Technology, Policy and Industrial Development, Massachusetts Institute of Technology, 1995 [cit. 2003-02-05]. Dostupný z WWW:.http://www.isoc.org/HMP/PAPER/123/html/paper.html Články v elektronických seriálech Příklad 1 (bibliografický odkaz na článek z elektronického časopisu) HIRONS, Jean. PCC Policy Committee holds its first meeting at LC. CONSERline : newsletter of the CONSER Program [online]. 1997, no. 11 [cit. 2003-02-05]. Dostupný z WWW:.http://lcweb.loc.gov/acq/conser/consln11.html#pcc

7 Některé nedostatky při psaní DP v minulém roce. Hodnocení formální stránky DP – Některé DP se vyznačují rozdíly v přesnosti a délce anotací, či počtu klíčových slov. – v některých DP z oboru ITM se objevují částečně slangové výrazy převzaté z odborné terminologie počeštěním anglických slov. – nevyváženost teoretické a aplikační části (teoretická přebírána z wikipedia, nebo internetu). – V malé míře se vyskytují citace z odborných periodik. Cizojazyčné zdroje jsou používány spíše výjimečně, většinou z přeložených originálů do češtiny

8 Některé nedostatky při psaní DP v minulém roce. Hodnocení obsahové stránky DP – U některých anotací a klíčových slov se kvalita anglického překladu vyznačuje malými syntaktickými nedostatky. – Definice cíle práce je obvykle v souladu se zadáním práce uvedena v úvodu. Občas je nevhodně umístěna na jeho začátek. Rozklad hlavního cíle na dílčí cíle se vyskytuje vzácně. – Metodika zpracování je obvykle vyjádřena textovým popisem postupu zpracování práce do jejího úvodu, v ojedinělých případech je popsána grafickými prostředky, příp. schématy, nebo diagramy. Spíše výjimečně se vyskytuje jako samostatná kapitola zahrnující i soubor metod a technik použitých v aplikační části práce pro splnění stanoveného cíle.

9 Některé nedostatky při psaní DP v minulém roce. Hodnocení obsahové stránky DP - pokračování – Teoretická část práce obvykle bývá zpracována na základě dostupných literárních pramenů, ale bez hlubšího osobního analytického rozboru, a bez provedení řešerše cizojazyčné literatury. – Aplikační část práce není vždy logicky uspořádaná podle metodických pokynů BIVŠ, (od řešení problému, až po návrh realizace, včetně eventuálního využití v praxi). – Závěr je převážně zaměřen na obecné shrnutí řešené problematiky v relevantních souvislostech, ale bez konkrétních podnětů na využití výsledků práce v praxi. – Není vždy dodržována zásada aby doprovodný text a firemní dokumentace byl uvedeny v příloze DP namísto v těle DP.

10 Závěr per aspera ad astra (přes překážky ke hvězdám)


Stáhnout ppt "Diplomový seminář pro studenty ITaM B. Miniberger LS 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google