Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výpočetní technika Ing. Jan Popelka, Ph.D. odborný asistent katedra informatiky a geoinformatiky Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem email:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výpočetní technika Ing. Jan Popelka, Ph.D. odborný asistent katedra informatiky a geoinformatiky Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem email:"— Transkript prezentace:

1 Výpočetní technika Ing. Jan Popelka, Ph.D. odborný asistent katedra informatiky a geoinformatiky Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem email: jan.popelka@ujep.cz WWW: http://most.ujep.cz/~popelka 10

2 Citace literatury Metody citace Citace monografií Citace článků Citace elektronických zdrojů Zdroje informací o citacích

3 Metody citace Text s citacemi: Někteří autoři poukazují na sociální důsledky rozvoje digitálních knihoven (Rowlands, 1999, s. 195). Někteří označili termín „digitální knihovna“ za oxymorón (Greenberg, 1998, s. 106; Borgman, 2003). Seznam bibliografických záznamů BORGMAN, Christine L. 2003. From Gutenberg to the global information infrastructure : access to information in the networked world. 1st paperback ed. Cambridge (Mass) : The MIT Press, 2003. xviii, 324 s. ISBN 0-262-52345-0. GREENBERG, D. 1998. Camel drivers and gatecrashers : quality control in the digital research library. In HAWKINS, B.L.; BATTIN, P. (ed.). The mirage of continuity : reconfiguring academic information resources for the 21st century. Washington (D.C.) : Council on Library and Information Resources; Association of American Universities, 1998, s. 105-116. ROWLANDS, I. A D. BAWDEN. 1999. Digital libraries : a conceptual framework. Libri. 1999, vol. 49, no. 4, s. 192-202. ISSN 0024-2667. Rowlands, 1999, s. 195 Greenberg, 1998, s. 106; Borgman, 2003 příjmení autora, rok vydání, event. stránka Seznam bibliografických záznamů BORGMAN, Christine L. 2003. From Gutenberg to the global information infrastructure : access to information in the networked world. 1st paperback ed. Cambridge (Mass) : The MIT Press, 2003. xviii, 324 s. ISBN 0-262-52345-0. GREENBERG, D. 1998. Camel drivers and gatecrashers : quality control in the digital research library. In HAWKINS, B.L.; BATTIN, P. (ed.). The mirage of continuity : reconfiguring academic information resources for the 21st century. Washington (D.C.) : Council on Library and Information Resources; Association of American Universities, 1998, s. 105-116. ROWLANDS, I. A D. BAWDEN 1999. Digital libraries : a conceptual framework. Libri. 1999, vol. 49, no. 4, s. 192-202. ISSN 0024-2667.

4 Seznam bibliografických záznamů BORGMAN, Christine L. 2003a. From Gutenberg to the global information infrastructure : access to information in the networked world. 1st paperback ed. Cambridge (Mass) : The MIT Press, 2003. xviii, 324 s. ISBN 0-262-52345-0. BORGMAN, Christine L. 2003b. The invisible library : paradox of the global information infrastructure - challenges faced by libraries and proposed research designs. Library trends. May 2003, vol. 51, issue 4, s. 652-674. ISSN 0024-2594. Seznam bibliografických záznamů BORGMAN, Christine L. 2003a. From Gutenberg to the global information infrastructure : access to information in the networked world. 1st paperback ed. Cambridge (Mass) : The MIT Press, 2003. xviii, 324 s. ISBN 0-262-52345-0. BORGMAN, Christine L. 2003b. The invisible library : paradox of the global information infrastructure - challenges faced by libraries and proposed research designs. Library trends. May 2003, vol. 51, issue 4, s. 652-674. ISSN 0024-2594. Metody citace Text s citacemi: Autorka analyzuje komplex otázek týkajících se funkcí knihoven v současnosti (Borgman, 2003a, s. 169-208). Blíže také zkoumá problém neviditelnosti knihoven v síťovém prostředí (Borgman, 2003b). Borgman, 2003a, s. 169-208 Borgman, 2003b příjmení autora, rok vydání a pořadové písmeno event. stránka

5 Seznam bibliografických záznamů 1. BORGMAN, Christine L. From Gutenberg to the global information infrastructure : access to information in the networked world. 1st paperback ed. Cambridge (Mass) : The MIT Press, 2003. xviii, 324 s. ISBN 0-262-52345-0. 9. GREENBERG, D. Camel drivers and gatecrashers : quality control in the digital research library. In HAWKINS, B.L.; BATTIN, P. (ed.). The mirage of continuity : reconfiguring academic information resources for the 21st century. Washington (D.C.) : Council on Library and Information Resources; Association of American Universities, 1998, s. 105-116. 20. ROWLANDS, I. a D. BAWDEN. Digital libraries : a conceptual framework. Libri. 1999, vol. 49, no. 4, s. 192-202. ISSN 0024-2667. Metody citace Text s citacemi: Někteří autoři poukazují na sociální důsledky rozvoje digitálních knihoven (9, s. 195). Někteří označili termín „digitální knihovna“ za oxymorón (20, s. 106; 1). 9, s. 195 20, s. 106; 1 číslo publikace v seznamu event. stránka

6 Citace monografií Záznam tištěné knihy JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: prosaďte se na webu a sociálních sítích. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251- 2795-7. EARLE, Richard. The art of cause marketing: how to use advertising to change personal behavior and public policy. New York: McGraw- Hill, ©2000. ISBN 0-07-138702-1. PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno. Název knihy. Místo vydání : Nakladatelství, rok vydání. ISBN číslo knihy.

7 Citace monografií Záznam tištěné knihy – více autorů NOVÁK, Jan a Helena NOVÁKOVÁ. Alergenní rostliny. Praha: Knižní klub, 2010. ISBN 978-80-242-2591-3. ČMEJRKOVÁ, S., F. DANEŠ a J. SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. ISBN 80-85927-69-1. Před posledním autorem je uvedena spojka „a“ následuje jméno a pak až příjmení bez čárky!

8 Citace akademických prací Záznam diplomové práce VAVRYSOVÁ, Alena. Produkce karotenoidů. Brno, 2009. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Ústav chemie potravin a biotechnologií. Dostupné také z: http://www.vutium.vutbr.cz/tituly/pdf/ukazka/978-80-214-3939-9.pdf PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno. Název práce. Místo, rok vydání. Typ práce. Vydavatel. Dostupné také z: URL adresa práce VAVRYSOVÁ, Alena. Produkce karotenoidů. Brno, 2009. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Ústav chemie potravin a biotechnologií. PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno. Název práce. Místo, rok vydání. Typ práce. Vydavatel

9 Citace zákonů Záznam českého zákona ČESKO. Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). In: Sbírka zákonů České republiky. 1998, částka 39, s. 5388-5419. ISSN 1211-1244. ZEMĚ. Název zákona. In: název sbírky nebo souboru. Rok vydání, částka, strana. ISSN číslo sbírky nebo souboru. Před ISSN lze přidat: Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1998/sb039-98.pdf.

10 Citace článků Záznam článku v časopise GORE, Rick. Vzestup savců. National Geographics Česká republika. 2003, roč. 2003, č. duben, s. 48-83. ISSN 0000-0000. PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno. Název článku. Název časopisu. Rok vydání, ročník, číslo, stránky textu. ISSN číslo časopisu

11 Citace elektronických zdrojů Záznam el. monografie (ebook, webové sídlo, webový portál) FŽP. Fakulta životního prostředí – Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem [online]. 2012 [cit. 2012-06-01]. Dostupné z: http://fzp.ujep.cz/ POPELKA, Jan. Informace pro studenty kurzů Statistika, Výpočetní technika, Základy výpočetní techniky a Tvorba webových stránek [online]. 2012 © Fakulta životního prostředí [cit. 2012-05-05]. Dostupné z: http://most.ujep.cz/~popelka/ AUTOR (člověk nebo instituce). Název zdroje. [online]. Datum aktualizace tak jak je uvedeno ve zdroji [cit. datum citace ve formátu rok-měsíc-den]. Dostupné z : URL adresa zdroje.

12 Citace elektronických zdrojů Záznam článku na WWW stránce WERNER, Lukáš. Do české vědy šlo loni nejvíc peněz od roku 1993. In: iDNES.cz [online]. 11. října 2011 10:56, aktualizováno 12:15 [2012-06-01]. Dostupné z : http://zpravy.idnes.cz/do-ceske-vedy-slo- loni-nejvic-penez-od-roku-1993-fnt- /domaci.aspx?c=A111011_105636_domaci_jw PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno. Název článku. In: Název webu [online]. Datum aktualizace tak jak je uvedeno ve zdroji [cit. datum citace ve formátu rok-měsíc-den]. Dostupné z : URL adresa zdroje.

13 Citace Wikipedie Záznam článku na WWW stránce Wikipedia.org Most (město). In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, stránka byla naposledy editována 4. 6. 2012 v 08:39 [cit. 2012-06-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Most_(m%C4%9Bsto) Název stránky. In: Název webu [online]. Místo vydání: vydavatel, datum aktualizace tak jak je uvedeno ve zdroji [cit. datum citace ve formátu rok-měsíc-den]. Dostupné z : URL adresa zdroje.

14 Zdroje informací o citacích Další příklady: http://www.citace.com/aktuality.php?id=99 Další příklady: http://www.citace.com/aktuality.php?id=99 Generátor citací: www.citace.com Generátor citací: www.citace.com


Stáhnout ppt "Výpočetní technika Ing. Jan Popelka, Ph.D. odborný asistent katedra informatiky a geoinformatiky Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem email:"

Podobné prezentace


Reklamy Google