Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Božena Genrtová.  Nabídka  Poptávka  Tržní mechanismus  Konkurence  Hospodářská soutěž  Cena  Zisk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Božena Genrtová.  Nabídka  Poptávka  Tržní mechanismus  Konkurence  Hospodářská soutěž  Cena  Zisk."— Transkript prezentace:

1 Božena Genrtová

2  Nabídka  Poptávka  Tržní mechanismus  Konkurence  Hospodářská soutěž  Cena  Zisk

3 „…trh je řízen neviditelnou rukou…“ Adam Smith (Pojednání o podstatě a původu bohatství národů 1776)

4  souhrn všech zamýšlených prodejů, které hodlají prodávající uskutečnit za danou cenu  cena faktory ovlivňující nabídku náklady výroby a obchodu (dražší suroviny a energie) změny vnějších podmínek podnikání (počasí, DPH, …)  druhy nabídky individuální – jedno zboží, jeden subjekt dílčí (tržní) – jedno zboží, více subjektů Zákon nabídky: s rostoucí cenou roste nabídka agregátní (celková) – všechno zboží, všechny subjekty  cílem nabídky je zisk

5  Uveďte příklady situace na trhu, kdy dojde k posunu křivky nabídky doprava a naopak doleva.  Které faktory tento jev na trhu vyvolají?

6  souhrn všech zamýšlených koupí, které hodlají kupující uskutečnit za danou cenu  faktory ovlivňující poptávku cena demografické změny změny v preferencích substituty komplementy Zákon poptávky: s rostoucí cenou klesá poptávka  cílem poptávky je nakoupit co nejefektivněji

7 Vymyslete příklady posunu poptávkové křivky doprava a doleva na trhu spotřebního zboží Co může býtpříčinou těchto situací na trhu?

8  důchodový efekt – výši poptávky ovlivňuje změna důchodů  substituční efekt – nárůst ceny zboží vyvolá poptávku po substitutech  cenová elasticita poptávky – sleduje citlivost poptávky na změnu ceny (vyjadřuje, o kolik % se změní poptávané množství statku, pokud se změní jeho cena o 1%)

9  podstatou je tvorba ceny prostřednictvím vzájemné interakce (střetu) nabídky a poptávky  nabídka nabídka poptávka – cena má tendenci klesat poptávka – cena má tendenci růst nabídka = poptávka – nalezení rovnovážné ceny  tento mechanismus působí automaticky, bez subjektivních zásahů, uvnitř trhu a je označován za jediný objektivní a spravedlivý způsob tvorby ceny (neviditelná ruka trhu)

10  rovnováha nastane, když se nabízené a poptávané množství rovnají  poptávka je plně uspokojena a nabídka je plně využita, zboží se prodává za rovnovážnou cenu  reálně je tato situace na trhu velmi mimořádná, ale trh má tendenci se k tomuto rovnovážnému stavu přibližovat

11  Vysvětlete, co znamená na trhu kávy situace znázorněná na grafu  K jakému chování dojde na straně prodejců kávy a k jakému na straně zákazníků?

12 Vysvětlete, o čem vypovídá na trhu hroznového vína situace na grafu. Jak na ni pravděpodobně bude reagovat strana nabídky a jak strana poptávky?

13  boj subjektů, které se střetávají na trzích a bojují mezi sebou ekonomickými prostředky o míru splnění vlastních cílů existuje na straně nabídky i poptávky, vede k prospěchu všech   dělí se: podle způsobu cenová (slevy, dumpingové ceny) necenová (reklama, tradice, kvalita) podle počtu výrobců na trhu dokonalá – mnoho výrobců, všichni mají rovné podmínky přístupu na trh, nikdo nemá výsadní postavení, v praxi téměř nemožné nedokonalá -monopolitická konkurence (mnoho subjektů) -oligopol (několik nejsilnějších) – riziko kartelu (kartelové dohody zakázány) -absolutní monopol (jediný prodejce na trhu), selhání trhu

14  na ochranu hospodářské soutěže ( konkurenčního prostředí) vydává stát zákony, určuje, co je a co není trestné  v ČR upravují hospodářskou soutěž zejména tyto právní předpisy: Obchodní zákoník – upravuje např. nekalou soutěž antimonopolní zákon – Zákon o ochraně hospodářské soutěže upravuje nedovolené omezování hospodářské soutěže Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (sídlí v Brně)  na úrovni EU dohlíží na ochranu hospodářské soutěže komisař EU  zúčastnit se hospodářské soutěže umožňuje každému Listina základních práv a svobod

15 peněžní vyjádření hodnoty zboží peněžní částka, kterou je kupující ochoten zaplatit za dané zboží a za kterou je prodávající ochoten dané zboží prodat dělí se: smluvní – vznikají dohodou mezi prodávajícími a kupujícími, pružné ceny (v obchodech, za služby) regulované – uplatňují se v monopolních společnostech, stát stanovuje cenové maximum ( plyn, elektřina, …)

16 J. Sokol, Moc, peníze a právo. Plzeň: A. Čeněk 2007 Jiří Sejbal, Základy peněžního vývoje. Brno: Masarykova univerzita 1997 BARTONÍČKOVÁ, Klára. Občanský a společenskovědní základ - přehled středoškolského učiva. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009, 272 s. Maturity. ISBN 978-80-251-2631-8. SOJKA, Milan. Malá encyklopedie moderní ekonomie. 3. dopl. vyd. Praha: Libri, 1999, 271 s. Maturity.ISBN 80-859-8378-8. HORECKÝ, Jan. Společenské vědy pro střední školy. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c2011, 95 s. Maturity. ISB978-807-3581-633. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:AdamSmith.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Non-binding-price-ceiling.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Supply-demand-right-shift-supply.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Supply-demand-equilibrium.svg


Stáhnout ppt "Božena Genrtová.  Nabídka  Poptávka  Tržní mechanismus  Konkurence  Hospodářská soutěž  Cena  Zisk."

Podobné prezentace


Reklamy Google