Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TRŽNÍ SYSTÉM, NABÍDKA, POPTÁVKA,ROVNOVÁHA TRHU Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace č. 3 Autor: JIŘÍ LYSÁK 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TRŽNÍ SYSTÉM, NABÍDKA, POPTÁVKA,ROVNOVÁHA TRHU Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace č. 3 Autor: JIŘÍ LYSÁK 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě."— Transkript prezentace:

1 TRŽNÍ SYSTÉM, NABÍDKA, POPTÁVKA,ROVNOVÁHA TRHU Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace č. 3 Autor: JIŘÍ LYSÁK 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

2 TRŽNÍ SYSTÉM  je založen na volném působení tržních sil, které za využití trhů koordinují ekonomický život společnosti: a)je to místo, na kterém se setkává prodávající a kupující (tržiště, obchodní dům, burzy) b)spojení nabídky a poptávky po určitém zboží nebo službě (trh zboží, práce nebo peněžní trh) c)na trhu působí tři subjekty (obyvatelstvo, firmy, stát) 1

3 NABÍDKA  je dána určitým množstvím výrobků nebo služeb, které chce někdo prodat za určitou cenu vyšší cena výrobku nebo služby nutí více výrobců přicházet na trh s cílem jej prodat, a tak nabízené množství roste nízká cena nemotivuje výrobce tolik prodávat a nabízené množství výrobků či služeb klesá

4 POPTÁVKA  je souhrn všech zamýšlených koupí spotřebitelů za příslušnou cenu je to vztah mezi cenou a příslušným poptávaným množstvím zboží kupující má opačný zájem než prodávající čím vyšší cena, tím méně kupujících si bude schopno takové zboží koupit

5

6  Poptávku ovlivňují další faktory : a)Změna substitutů a komplementů (zvýšení cen pojistek- komplement na zahraniční vozy může vést k poklesu poptávky) b)Změna výše důchodů- se zvýšením příjmů (reálných) roste poptávka c)Změna v populaci- rostoucí počet obyvatel zvyšuje poptávku d)Vkus, zvyky, preference- podle zemí či sociálních skupin zlevnění benzínu vysoká poptávka po automobilech, Japonci konzumují více mořských ryb, Holanďané hodně využívají kola

7 ROVNOVÁHA TRHU  tržní systém funguje na principu ustanovování rovnováhy na trzích  to znamená, že nabízené množství se rovná poptávanému množství  vzniká rovnovážné množství, čili rovnováha trhu a z toho rovnovážná cena

8 ROVNOVÁŽNÁ CENA  prodávající si vzájemně konkurují a snaží se získat kupující příznivějšími podmínkami: cena, kvalita, servis  kupující si vybírá zboží či službu, která mu vyhovuje  velikost nabízeného a poptávaného množství zboží se mění a mění se i ceny  cena, při které dojde k vyrovnání nabídky a poptávky, se nazývá rovnovážná cena

9

10 KONKURENCE  je boj subjektů, které se střetávají na trzích a bojují mezi sebou ekonomickými prostředky subjekty přicházejí na trhy s rozličnými cíli, když plnění jednoho cíle daného subjektu obvykle omezuje subjekty jiné 2 3

11 FORMY KONKURENCE  konkurence napříč trhem je boj mezi nabízenými, kteří chtějí prodat za nejvyšší cenu, a poptávajícími, kteří usilují o dosažení nejnižší ceny  Konkurence na straně poptávky v okamžicích nedostatku zboží vede k růstu ceny zboží či ceny  Konkurence na straně nabídky je nejsilnější formou, většina konkurentů se snaží maximalizovat zisky a zmenšit vliv ostatních či je z trhu vytlačit

12  Druhy konkurence podle metod konkurenčního boje: cenová k.- snaha je snížit cenu s cílem získat co největší tržní podíl a konkurenci vytlačit z trhu, po jeho ovládnutí diktovat prodejní podmínky necenová- se zaměřuje na zlepšování parametrů a kvality produktu, poskytování doprovodných služeb a výhod, reklamní kampaně 4

13  Konkurence podle postavení výrobců na trhu: dokonalá- na trhu je mnoho výrobců, kteří nabízejí zcela shodný výrobek a nemají sílu k ovlivnění trhu nedokonalá- dělí se podle počtu nabízejících a)monopolní konkurence- zákazník volí výrobek určitého producenta, ceny se příliš neliší b)oligopol- trh s malým počtem firem v odvětví, společně brání vstupu dalších firem do odvětví a prodávají za vyšší ceny c)monopol (absolutní)- je jediný výrobce v odvětví, který má plnou kontrolu nad prodejní cenou (monopolní trhy bývají kontrolovány státem)

14 ZISK V TRŽNÍM SYSTÉMU  zisk je stimulem, díky kterému tržní ek. funguje  zisk podněcuje podnikatele, aby produkovali výrobky v co nejnižších nákladech, což jim umožňuje zvýšit zisk nebo snížit cenu  zisk je to, co podnikateli zůstane po uhrazení nákladů  výsledný zisk= výnosy- náklady

15 ÚLOHA STÁTU V TRŽNÍ EKOMONICE  je jedním ze základních subjektů tržní ek.  vytvářet stálé právní, institucionální a ekonomické prostředí pro tržní ekonomiku  tam, kde trh nenalézá přijatelné řešení, mluvíme o tržním selhání, což je důvod ke státním zásahům do ekonomiky

16 HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA  fungování trhu je spojeno s nežádoucími tendencemi, jako jsou majetková diferenciace, nezaměstnanost, inflace, schodek obchodní bilance  tyto věci koriguje hospodářská politika, která stanovuje cíle a k jejich dosažení používá ekonomické nástroje 5

17 Zdroje - literatura 1. Revenda, Z a kol. PENĚNŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ. Praha : Vydavatelství Management Press, 2005. 978-807261-240-6. 2. Holman, Robert - Pospíchalová, Dana. ÚVOD DO EKONOMIE - PRO STŘEDNÍ ŠKOLY. PRAHA : Vydavatelství C.H.BECK, 2012. ISBN 978-80-7179-304-5.

18 Zdroje - obrázky 1. Jklamo. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] 11. 05 2011. [Citace: 15. 09 2013.] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CBNod.JPG. 2. JAN. hledat obrázky. Wikimedi Commons. [Online] 20. 04 2011. [Citace: 15. 09 2013.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:New_%C5%A0koda_logo.JPG. 3. Hillén, Rodejong Claes. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] 08. 10 2008. [Citace: 15. 09 2013.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Volvo_Logo.jpg. 4. Aljona83. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] 15. 09 2011. [Citace: 15. 09 2013.] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:LIDL_-_pokladny.jpg. 5. Flores, Pablo D. hledat obrázky. wikimedia Commons. [Online] 23. 05 2006. [Citace: 15. 09 2013.] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Monthly_inflation_in_Argentina,_2002.png. Obrázky byly nalezeny pod licencí Creativ commons nebo Public domain


Stáhnout ppt "TRŽNÍ SYSTÉM, NABÍDKA, POPTÁVKA,ROVNOVÁHA TRHU Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace č. 3 Autor: JIŘÍ LYSÁK 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě."

Podobné prezentace


Reklamy Google