Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STVOŘENÍ SVĚTA Revitalizace zahrady Církevní mateřské školy v Ludgeřovicích Projekt spolufinancován Evropskou Unii ve spolupráci s Regionální radou regionu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STVOŘENÍ SVĚTA Revitalizace zahrady Církevní mateřské školy v Ludgeřovicích Projekt spolufinancován Evropskou Unii ve spolupráci s Regionální radou regionu."— Transkript prezentace:

1 STVOŘENÍ SVĚTA Revitalizace zahrady Církevní mateřské školy v Ludgeřovicích Projekt spolufinancován Evropskou Unii ve spolupráci s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko

2 PROGRAM ÚVODNÍ KONFERENCE 27. ledna 2011 Úvodní slovo paní ředitelky Kowalcze15:00 Jednotlivé kroky realizace projektu15:15 Návrh revitalizované zahrady15:20 Plánované kroky v dalším období15:30 Závěrečné zhodnocení paní ředitelky Kowalcze15:40 Vystoupení dětí církevní MŠ, vyhodnocení nejhezčího návrhu zahrady dětí MŠ15:45

3 Úvodní slovo V září roku 1993 byl zahájen provoz Církevní mateřské školy, kterému předcházela celková rekonstrukce budovy, čímž vznikly nové prostory velkých tříd a mateřská škola odpovídala moderním požadavkům tehdejších předpisů. Dva roky na to, tzn. v roce 1995 byl upraven také venkovní prostor náležící k Církevní mateřské škole, kde vznikla hrací plocha s dřevěným nářadím a jinými vhodnými doplňky. Po 15-ti letech provozu vybavení na zahradě jevilo známky zastarání. Zjistili jsme, že na revitalizaci zahrady lze získat peníze z Regionální operačního programu Moravskoslezsko, oblast podpory 4.2. Rozvoj venkova. V úzké spolupráci s firmou POE EDUCO, spol. s r.o. jsme začali realizovat projekt revitalizace zahrady CMŠ pod názvem „Stvoření světa“.

4 CÍL PROJEKTU Cílem projektu je vybudovat moderní otevřenou zahradu, která koncepčně navazuje jak na zmiňované rozšíření budovy, tak na volnočasové potřeby obyvatel Ludgeřovic. Hlavní myšlenkou projetu bylo vytvoření podmínek pro enviromentální výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Skrze vytvořený prostor země, vody a nebe,v přirozeném poznávání vzájemných souvislostí, děti mohou prohlubovat a vyvíjet vztah mezi člověkem, přírodou a tím,co je duchovní. Projekt stvoření světa je ve svém obsahu a nabídce tak pestrý, že sám o sobě tvoří vhodnou motivaci pro děti, protože každé z dětí ve své vlastní individualitě tam nalezne něco, co ho zaujme, rozšíří jeho vědomosti a dovednosti.

5 Jednotlivé kroky realizace projektu Koncem roku 2008 byl definován projektový záměr ve spolupráci s firmou POE EDUCO, spol. s r.o. Únor – duben 2009 zpracována studie zahrad – Ing. Pavla Kašubová, Ing. Alice Hambálková 26. 5. 2009 Odevzdání grantové žádosti a studie proveditelnosti k hodnocení na Úřad Regionální Rady Moravskosleszko 26. 1. 2010 Oznámení o výběru projektu Regionální Radou Květen – červenec 2010 zhotovování projektové dokumentace firmou TENNIS ZLIN a.s. 14. 6. 2010 Podpis smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální Rady Srpen – říjen 2010 Kontrola zpracované prováděcí dokumentace stavebním dozorem a řešení nedostatků nalezených ve zpracované prováděcí dokumentaci

6 Jednotlivé kroky realizace projektu 30. 9. 2010 Podpis Mandátní smlouvy na výkon zadavatelské činnosti s RECTE. CZ, s.r.o. 12. 11. 2010 Předání kompletní dokumentace společnosti RECTE.CZ, s.r.o. na realizaci výběrového řízení na dodavatele stavby 15. 11. 2010 Zahájení Výběrového řízení na zhotovitele stavby „Revitalizace Zahrady Církevní MŠ v Ludgeřovicích“ 2. 12. 2010 Otevření obálek s nabídkami dodavatelů stavby a následné vyhodnocení firmou RECTE.CZ, s.r.o. 22. 12. 2010 Odevzdání veškeré dokumentace výběrového řízení ke kontrole na Úřad Regionální rady Moravskoslezsko 24. 1. 2011 schválení Výběrového řízení Regionální Radou (v současné době se čeká na jejich závazné písemné stanovisko) 31. 1. – 4. 2. 2011 uzavření smlouvy s dodavatel stavby a předání staveniště 1. 3. 2011 zahájení fyzické realizace projektu

7 Finanční náročnost projektu Celkové způsobilé výdaje projektu3 204 057,35 Spolufinancování zřizovatelem240 304,50 Schválená výše dotace z RR2 963 752,85 Dotace schválena v 100% požadované výši.

8 Použití finančních zdrojů Doplňkové výdaje247 497,46 Hlavní výdaje2 473 327,64 Z toho stavební část stavby622 293,72 Pořízení herních prvků1 556 033,92 Autorský a stavební dozor 110 000 Dokumentace k projektu 165 000 Publicita projektu 20 000 Cena za stavbu a herní prvky vysoutěžená dle výběrového řízení 1 444 407 Částky uvedeny bez DPH.

9 Architektonické řešení zahrady Téma „Stvoření světa“. Na ploše zahrady jsou symbolicky rozesety jednotlivé kroky stvoření světa, ne však chronologicky za sebou, neboť existuje vícero jejich výkladů. Prvky ztvárňují světlo a tmu; den a noc; nebeskou klenbu; vodu a souš; vodní tvorstvo, ptactvo a jiné živočichy; rostlinstvo; člověka; odpočinek. Prostor je rozdělen jednotlivými fázemi stvoření na menší herní celky, které na sebe logicky navazují a postupně se ve filozofické jednotě uzavírají. Zahradou lze postupovat jednotlivými místy, jako jednotlivými dny či si mohou děti vybírat herní prvky různě, dle libosti. V rámci projektu dojde k: Vybourání stávajících zpevněných povrchů a demontáži nevyhovujících herních prvků Provedení terénních a sadových úprav, instalaci nových drobných staveb a herních prvků a provedení nových zpevněných ploch.

10 Herní prvky nové zahrady (vše ilustrační fota) Kládová houpačka Pískoviště

11 Herní prvky nové zahrady Lezecká stěnaKrokodýl

12 Herní prvky nové zahrady Lanový parkur

13 Herní prvky nové zahrady Pružinová houpačka Zahradní altán

14 Herní prvky nové zahrady Ptačí hnízdo

15 Herní prvky nové zahrady Pyramida

16 Herní prvky nové zahrady Sestava do písku Zahradní domek

17 Návrh revitalizované zahrady

18 Důvody realizace projektu Dojde k pozvednutí vybavení na úroveň současného vývoje a moderní koncepce garantuje dlouhodobý pozitivní efekt Dojde k aplikací moderních výukových a výchovných metod Obec patří mezi venkovskou oblast v zázemí velkého města, která je ovlivněna suburbanizací a zaznamenává se nárůst populace, což ovlivňuje investiční a rozvojové priority Chceme dovést děti k maximální fyzické, psychické a sociální samostatnosti, naučit je základním schopnostem důležitým pro další život Dojde k provázání výchovy od nejranějšího věku až po ZŠ Prostory budou sehrávat spojovací prvek v aktivitách obce, projekt podporuje rozvoj sociálně kulturních postojů, vede k soudržnosti, přátelství, toleranci Formou organizovaných vzdělávacích akcí realizovány aktivity pro děti a rodiče Umožní se aktivity jak zdravých, tak handicapovaných Dá všem hodnotný základ života v duchu křesťanské výchovy, poznání a mravouky

19 Pro koho je projekt určen Děti ve věku před nástupem do MŠ Děti MŠ Družina 1. stupeň ZŠ v Ludgeřovicích Rodiče dětí MŠ Veřejnost

20 PLÁNOVANÉ KROKY V DALŠÍM OBDOBÍ 1. 3. 2011 zahájení fyzické realizace Doba trvání stavby dle dodavatelské firmy 60 dní 1. 6. 2011 – 30. 6. 2011 úklid a zpřístupnění části zahrady pro aktivity s dětmi (vytvoření jedné vzdělávací aktivity), předání díla, uvedení do provozu, odstranění závad a nedodělků – ukončení fyzické realizace Červenec 2011 slavnostní otevření zahrady spojené se závěrečnou konferencí Srpen 2011 konečné vyúčtování celého projektu

21 Publicita projektu Realizované aktivity: Uveřejnění článků v místních novinách – Ludgeřovický zpravodaj, Region Opavsko Konference č.1 Úprava www stránek http://www.sestry-sluzebnice- npm.cz/skolka.htm informace o projektu, sekce aktualityhttp://www.sestry-sluzebnice- npm.cz/skolka.htm Plánované aktivity: Uveřejnění článku v celostátních novinách a místním Petřkovickém zpravodaji Úprava www stránek http://www.sestry-sluzebnice- npm.cz/skolka.htm fotodokumentace stavbyhttp://www.sestry-sluzebnice- npm.cz/skolka.htm Vytvoření propagačních předmětů pro cílovou skupinu (děti MŠ)- hrazeno z rozpočtu projektu Pamětní deska umístěna na budově MŠ – hrazeno z rozpočtu projektu Vytvoření jednoho vzdělávacího programu pro děti MŠ Závěrečná konference spojená se slavnostním otevřením zahrady

22 Závěrečné zhodnocení paní ředitelky Kowalcze Vystoupení dětí církevní MŠ, vyhodnocení nejhezčího návrhu zahrady dětí MŠ

23 Konferencí vás provázely a za pozornost děkují Mgr. SM. Luiza Lucja Kowalce Ředitelka Církevní MŠ Ing. Kateřina Krištofiková POE EDUCO, spol. s r.o.

24 Vystoupení dětí CMŠ


Stáhnout ppt "STVOŘENÍ SVĚTA Revitalizace zahrady Církevní mateřské školy v Ludgeřovicích Projekt spolufinancován Evropskou Unii ve spolupráci s Regionální radou regionu."

Podobné prezentace


Reklamy Google