Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Revitalizace zahrady Církevní mateřské školy v Ludgeřovicích

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Revitalizace zahrady Církevní mateřské školy v Ludgeřovicích"— Transkript prezentace:

1 Revitalizace zahrady Církevní mateřské školy v Ludgeřovicích
STVOŘENÍ SVĚTA Revitalizace zahrady Církevní mateřské školy v Ludgeřovicích Projekt spolufinancován Evropskou Unii ve spolupráci s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko

2 PROGRAM ÚVODNÍ KONFERENCE 27. ledna 2011
Úvodní slovo paní ředitelky Kowalcze 15:00 Jednotlivé kroky realizace projektu 15:15 Návrh revitalizované zahrady 15:20 Plánované kroky v dalším období 15:30 Závěrečné zhodnocení paní ředitelky Kowalcze 15:40 Vystoupení dětí církevní MŠ, vyhodnocení nejhezčího návrhu zahrady dětí MŠ :45

3 Úvodní slovo V září roku 1993 byl zahájen provoz Církevní mateřské školy, kterému předcházela celková rekonstrukce budovy, čímž vznikly nové prostory velkých tříd a mateřská škola odpovídala moderním požadavkům tehdejších předpisů. Dva roky na to, tzn. v roce 1995 byl upraven také venkovní prostor náležící k Církevní mateřské škole, kde vznikla hrací plocha s dřevěným nářadím a jinými vhodnými doplňky. Po 15-ti letech provozu vybavení na zahradě jevilo známky zastarání. Zjistili jsme, že na revitalizaci zahrady lze získat peníze z Regionální operačního programu Moravskoslezsko, oblast podpory 4.2. Rozvoj venkova . V úzké spolupráci s firmou POE EDUCO, spol. s r.o. jsme začali realizovat projekt revitalizace zahrady CMŠ pod názvem „Stvoření světa“.

4 CÍL PROJEKTU Cílem projektu je vybudovat moderní otevřenou zahradu, která koncepčně navazuje jak na zmiňované rozšíření budovy, tak na volnočasové potřeby obyvatel Ludgeřovic. Hlavní myšlenkou projetu bylo vytvoření podmínek pro enviromentální výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Skrze vytvořený prostor země, vody a nebe,v přirozeném poznávání vzájemných souvislostí, děti mohou prohlubovat a vyvíjet vztah mezi člověkem, přírodou a tím,co je duchovní. Projekt stvoření světa je ve svém obsahu a nabídce tak pestrý, že sám o sobě tvoří vhodnou motivaci pro děti, protože každé z dětí ve své vlastní individualitě tam nalezne něco, co ho zaujme, rozšíří jeho vědomosti a dovednosti.

5 Jednotlivé kroky realizace projektu
Koncem roku 2008 byl definován projektový záměr ve spolupráci s firmou POE EDUCO, spol. s r.o. Únor – duben 2009 zpracována studie zahrad – Ing. Pavla Kašubová, Ing. Alice Hambálková Odevzdání grantové žádosti a studie proveditelnosti k hodnocení na Úřad Regionální Rady Moravskosleszko Oznámení o výběru projektu Regionální Radou Květen – červenec 2010 zhotovování projektové dokumentace firmou TENNIS ZLIN a.s. Podpis smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální Rady Srpen – říjen 2010 Kontrola zpracované prováděcí dokumentace stavebním dozorem a řešení nedostatků nalezených ve zpracované prováděcí dokumentaci

6 Jednotlivé kroky realizace projektu
Podpis Mandátní smlouvy na výkon zadavatelské činnosti s RECTE. CZ, s.r.o. Předání kompletní dokumentace společnosti RECTE.CZ, s.r.o. na realizaci výběrového řízení na dodavatele stavby Zahájení Výběrového řízení na zhotovitele stavby „Revitalizace Zahrady Církevní MŠ v Ludgeřovicích“ Otevření obálek s nabídkami dodavatelů stavby a následné vyhodnocení firmou RECTE.CZ, s.r.o. Odevzdání veškeré dokumentace výběrového řízení ke kontrole na Úřad Regionální rady Moravskoslezsko schválení Výběrového řízení Regionální Radou (v současné době se čeká na jejich závazné písemné stanovisko) – uzavření smlouvy s dodavatel stavby a předání staveniště zahájení fyzické realizace projektu

7 Finanční náročnost projektu
Celkové způsobilé výdaje projektu ,35 Spolufinancování zřizovatelem ,50 Schválená výše dotace z RR ,85 Dotace schválena v 100% požadované výši.

8 Použití finančních zdrojů
Doplňkové výdaje ,46 Hlavní výdaje ,64 Z toho stavební část stavby ,72 Pořízení herních prvků ,92 Autorský a stavební dozor Dokumentace k projektu Publicita projektu Cena za stavbu a herní prvky vysoutěžená dle výběrového řízení Částky uvedeny bez DPH.

9 Architektonické řešení zahrady
Téma „Stvoření světa“. Na ploše zahrady jsou symbolicky rozesety jednotlivé kroky stvoření světa, ne však chronologicky za sebou, neboť existuje vícero jejich výkladů. Prvky ztvárňují světlo a tmu; den a noc; nebeskou klenbu; vodu a souš; vodní tvorstvo, ptactvo a jiné živočichy; rostlinstvo; člověka; odpočinek. Prostor je rozdělen jednotlivými fázemi stvoření na menší herní celky, které na sebe logicky navazují a postupně se ve filozofické jednotě uzavírají. Zahradou lze postupovat jednotlivými místy, jako jednotlivými dny či si mohou děti vybírat herní prvky různě, dle libosti. V rámci projektu dojde k: Vybourání stávajících zpevněných povrchů a demontáži nevyhovujících herních prvků Provedení terénních a sadových úprav, instalaci nových drobných staveb a herních prvků a provedení nových zpevněných ploch.

10 Herní prvky nové zahrady (vše ilustrační fota)
Kládová houpačka Pískoviště

11 Herní prvky nové zahrady
Krokodýl Lezecká stěna

12 Herní prvky nové zahrady
Lanový parkur

13 Herní prvky nové zahrady
Pružinová houpačka Zahradní altán

14 Herní prvky nové zahrady
Ptačí hnízdo

15 Herní prvky nové zahrady
Pyramida

16 Herní prvky nové zahrady
Sestava do písku Zahradní domek

17 Návrh revitalizované zahrady

18 Důvody realizace projektu
Dojde k pozvednutí vybavení na úroveň současného vývoje a moderní koncepce garantuje dlouhodobý pozitivní efekt Dojde k aplikací moderních výukových a výchovných metod Obec patří mezi venkovskou oblast v zázemí velkého města, která je ovlivněna suburbanizací a zaznamenává se nárůst populace, což ovlivňuje investiční a rozvojové priority Chceme dovést děti k maximální fyzické, psychické a sociální samostatnosti, naučit je základním schopnostem důležitým pro další život Dojde k provázání výchovy od nejranějšího věku až po ZŠ Prostory budou sehrávat spojovací prvek v aktivitách obce, projekt podporuje rozvoj sociálně kulturních postojů, vede k soudržnosti, přátelství, toleranci Formou organizovaných vzdělávacích akcí realizovány aktivity pro děti a rodiče Umožní se aktivity jak zdravých, tak handicapovaných Dá všem hodnotný základ života v duchu křesťanské výchovy, poznání a mravouky

19 Pro koho je projekt určen
Děti ve věku před nástupem do MŠ Děti MŠ Družina 1. stupeň ZŠ v Ludgeřovicích Rodiče dětí MŠ Veřejnost

20 PLÁNOVANÉ KROKY V DALŠÍM OBDOBÍ
zahájení fyzické realizace Doba trvání stavby dle dodavatelské firmy 60 dní – úklid a zpřístupnění části zahrady pro aktivity s dětmi (vytvoření jedné vzdělávací aktivity), předání díla, uvedení do provozu, odstranění závad a nedodělků – ukončení fyzické realizace Červenec 2011 slavnostní otevření zahrady spojené se závěrečnou konferencí Srpen 2011 konečné vyúčtování celého projektu

21 Publicita projektu Realizované aktivity: Plánované aktivity:
Uveřejnění článků v místních novinách – Ludgeřovický zpravodaj, Region Opavsko Konference č.1 Úprava www stránek informace o projektu, sekce aktuality Plánované aktivity: Uveřejnění článku v celostátních novinách a místním Petřkovickém zpravodaji Úprava www stránek fotodokumentace stavby Vytvoření propagačních předmětů pro cílovou skupinu (děti MŠ)-hrazeno z rozpočtu projektu Pamětní deska umístěna na budově MŠ – hrazeno z rozpočtu projektu Vytvoření jednoho vzdělávacího programu pro děti MŠ Závěrečná konference spojená se slavnostním otevřením zahrady

22 Závěrečné zhodnocení paní ředitelky Kowalcze
Vystoupení dětí církevní MŠ, vyhodnocení nejhezčího návrhu zahrady dětí MŠ

23 Konferencí vás provázely a za pozornost děkují
Mgr. SM. Luiza Lucja Kowalce Ředitelka Církevní MŠ Ing. Kateřina Krištofiková POE EDUCO, spol. s r.o.

24 Vystoupení dětí CMŠ


Stáhnout ppt "Revitalizace zahrady Církevní mateřské školy v Ludgeřovicích"

Podobné prezentace


Reklamy Google