Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt COBRAMAN 12/2008 – 12/2011 Manager Coordinating Brownfield Redevelopment Activities (Manažer pro koordinaci aktivit znovuoživení brownfieldů)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt COBRAMAN 12/2008 – 12/2011 Manager Coordinating Brownfield Redevelopment Activities (Manažer pro koordinaci aktivit znovuoživení brownfieldů)"— Transkript prezentace:

1 Projekt COBRAMAN 12/2008 – 12/2011 Manager Coordinating Brownfield Redevelopment Activities (Manažer pro koordinaci aktivit znovuoživení brownfieldů)

2 Struktura projektu COBRAMAN Hlavní cíl : vytvořit ucelený koncept revitalizace brownfieldů Znalostní databáze a podpora rozhodovacích procesů „Městský manažer brownfieldů“ – tréningový kurz Lokální COBRA-Man projekty = pilotní demonstrace dílčích řešení rozvoje brownfieldů (Stuttgart, Ferarra, Bydgoszcz, Kranj, Most) Evropská škola managementu brownfieldů (TU-VŠB Ostrava)

3 Výstupy COBRAMAN projektový partner – město Most Technicko-urbanistická studie území Jezera Most Analýza ekonomických aspektů rozvoje území Jezera Most Marketingová strategie a obchodní aspekty rozvoje území Jezera Most Řízení rozvoje brownfieldů na území města Mostu

4 Studie ekonomických a obchodních aspektů rozvoje území Jezera Most Odhad nákladů na základní údržbu území po ukončení rekultivačních prací Analýza nákladů na udržitelnost stávajících projektů (pilotní ověření : MiniMost + Arboretum, Přístaviště + Pláže) Analýza nákladů na koncepční rozvoj území

5 Náklady na základní údržbu území Roční náklady na údržbu celého zájmového území se mohou pohybovat ve výši přes 17 mil. Kč 90 % této položky tvoří údržba zeleně na 600 ha, zahrnující dvě seče za rok, včetně odvozu a likvidace 10 % nákladů tvoří úklid silnic a cyklostezek, úklid chodníků, odvoz odpadu a veřejné osvětlení. S postupnou zástavbou území se může plocha s nákladnou údržbou zmenšovat a tím by se snížily i náklady na údržbu zeleně

6 Náklady na základní údržbu území Jezera Most

7 Náklady na rozvoj území Náklady na koncepční rozvoj zahrnující sedm základních témat mohou dosáhnout přes 750 mil. Kč z nichž rozhodující jsou náklady na rekreační a obytnou zónu a plochu pro technické památky. Ta může být nahrazena výnosovou tzv. nerušící výrobou.

8 Odhad nákladů na koncepční rozvoj území Jezera Most

9 Marketingová strategie Dokument obsahuje: Konkrétní rozvojové záměry a jejich klasifikace s hlediska marketingu Analýza konkurence (areál Benedikt, areál Hipodrom, jezero Matylda, koupaliště Ressl, Aquadrom Most, Kamencové jezero Chomutov, Podkrušnohorský park Chomutov,...) Cílové skupiny a způsoby jejich motivace Návrh marketingového plánu (produkt, cena, distribuce) Komunikace a propagace (reklama, web, infocentrum) Harmonogram kroků realizace marketingového a komunikačního mixu Odhad nákladů na komunikační mix: – jednorázové3 580 tis. Kč – roční1 470 tis. Kč

10 Marketingová strategie Podmínky pro další obchodní rozvoj území: Harmonogram převodu vlastnictví pozemků Podmínky pronájmu/prodeje pozemků Systém investičních pobídek Havarijní plán (sesuvy, znečištění vody)...

11 Řízení rozvoje území Jezera Most Doporučení z provedených analýz: slabou stránkou plánování regenerací strategických lokalit je spolupráce měst s krajem a státem (chybí vertikální i meziresortní koordinace a uplatňování principů partnerství) pro řízení městských brownfieldů jako celku – vytvořit integrovaný plán rozvoje (IPRM) – s vlastní řídící strukturou – brownfield managementem

12 Řízení rozvoje území Jezera Most Doporučení z provedených analýz: pro lokalitu jezera Most – zřídit samostatnou rozvojovou instituci (developerský subjekt) zabývající se výhradně rozvojem lokality samostatný právní subjekt (rozvojová agentura) příspěvková organizace města organizační jednotka v rámci struktury magistrátu – vytvořit integrovaný plán rozvoje území IPRÚ (?) jako nástroj komplexního plánování zahrnujícího strategické, územní a projektové plánování základ budoucího financování rozvojových projektů (JESSICA, PPP, EIB,...)

13 Děkujeme za pozornost! Ing. Karel Bořecký Odbor strategií a dotací MnM

14 Aktuální projekty na území Jezera Most 1.MiniMost 2.Arboretum 3.Přístaviště 4.Komunikace a infrastruktura v jižní části 5.Pláže 6.Komunikace Most - Mariánské Radčice 7.Komunikace Most - Braňany 8.Pravoslavný kostel 9.Mostecký cykloturistický okruh (část) 10.Obytná zóna


Stáhnout ppt "Projekt COBRAMAN 12/2008 – 12/2011 Manager Coordinating Brownfield Redevelopment Activities (Manažer pro koordinaci aktivit znovuoživení brownfieldů)"

Podobné prezentace


Reklamy Google