Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

8. výzva Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale… Prezentace pro seminář 28. dubna 2011, Červenka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "8. výzva Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale… Prezentace pro seminář 28. dubna 2011, Červenka."— Transkript prezentace:

1 8. výzva Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale… Prezentace pro seminář 28. dubna 2011, Červenka

2 Využijte možnosti získat peníze na vaše projekty z programu LEADER!

3 Moravská cesta Region v srdci Olomouckého kraje 1)SPL 2)7. výzva – plán, alokace 3)Fiche 2, 3, 5, 6 4)Další podklady k projektům - dokumenty, pokyn, informace, kontakty, výběr projektů… Obsah

4 4.4.2015Snímek 4 Obyvatel: 26 665 Rozloha: 25 060 ha Hustota: 106,3 19 obcí 59 místních částí REGION:

5 Plnění SPL 2008-10 Fiche 1V 5k 2V 6k 3V 7k - 8k 4V 9k 5V 10k 6V 11k 7V 12k 8V 13k Celkem 1Kvalitnější život v našich obcích x63-4xxxx13 2Na venkově se bude žít lépe 7xx-453x?19 3Od Bouzova vítr věje… v Pomoraví se něco děje x00-00-1?1 4Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví 120-10-0x4 5Budoucnost regionu je v našich tradicích -----3-1?4 6Rozvíjíme řemesla a živnosti – NOVĚ!!! -------1?1 Projekty spolupráce MBE IV.2.1. --2X + 1X + -1?-? CELKEM883-983342

6 8. Výzva AKTUÁLNÍ

7 Alokace pro MAS Vyčíslení dotace LEADER Celkem pro MAS 20116 690 522 Opatření IV.1.1. Místní akční skupina 1 338 104 Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie 5 352 418 - Nedočerpáno v roce 2008 617 877 Celkem na projekty 20115 970 295

8 8. Výzva - alokace Celková výše dotace pro projekty pro 8. výzvu je 4.481.778 Kč. Číslo fiche Název fiche Hlavní opatření PRV Alokace pro 7. výzvu: (1,8 – 2,4 mil. Kč) F2Na venkově se bude žít lépe III.2.1.2.50% Cca 2.240.890 Kč F3Od Bouzova vítr věje… v Pomoraví se něco děje III.1.3.12,5% cca 560.222 Kč F5Budoucnost regionu je v našich tradicích III.2.2.12,5% cca 560.222 Kč F6 Rozvíjíme řemesla a živnosti III.1.2.25% Cca 1.120.444 Kč

9 Časový plán (V8)

10 Fiche v 8. výzvě (13. kolo PRV)

11 Režim podpory Podpora ve fichi 2 a 3 může být poskytnuta: - v režimu „de minimis“: maximální výše dotace činí 90% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. - nezakládající veřejnou podporu: maximální výše dotace činí 90% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. DPH – nezpůsobilý výdaj u obcí a svazků obcí Způsobilé výdaje: Min. 100. tis. / Max. 2. mil. Kč

12 Fiche 2: Na venkově se bude žít lépe Hlavní opatření PRV: III.2.1.2. Občanské vybavení a služby Vedlejší opatření PRV: III.2.2. Kulturní dědictví Oprávnění žadatelé: Obce, DSO, NNO (o.s., o.p.s.), z.s.p.o., církve Oblasti podpory (typy aktivit): - Zajištění občanského vybavení a služeb obyvatel v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu…

13 Fiche 2: Na venkově se bude žít lépe Ukázka přímo ve formuláři FICHE

14 Změny – III.2.1.2. III.2.1.2. Občanské vybavení a služby –možnost pořízení mikrobusu pro obce a svazky obcí –rozšířen výčet podporovaných sociálních a církevních aktivit

15 Fiche 3: Od Bouzova vítr věje… v Pomoraví se něco děje Hlavní opatření PRV: III.1.3.2. Podpora cestovního ruchu – ubytování sport Vedlejší opatření PRV: III.1.3.1. Podpora cestovního ruchu – rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hipostezky a další naučné stezky Oprávnění žadatelé: Zemědělský podnikatel; Nezemědělské podnikatelské subjekty začínající (méně než 2 roky historie) Oblasti podpory (typy aktivit): Výstavba malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovně rekreační vyžití. Po realizaci projektu vznikne funkční celek.

16 … Fiche 3: Od Bouzova vítr věje… v Pomoraví se něco děje Výše dotace: Projekty zakládající veřejnou podporu: Maximální výše dotace činí: Malé podniky 60 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Střední podniky 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Velké podniky 40 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

17 Fiche 5: Budoucnost regionu je v našich tradicích Hlavní opatření PRV: III.2.2. Kulturní dědictví venkova a) Studie a programy obnovy, využití a regenerace b) Obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova c) Stálé výstavní expozice a muzea Oprávnění žadatelé: Obce, DSO, NNO (o.s., o.p.s.), z.s.p.o., církve Oblasti podpory (typy aktivit): Cílem je obnova místních památek pro 1) ochranu kulturního dědictví a uchování tradic venkova a 2) zlepšení nabídky pro rozvoj cestovního ruchu v regionu. Charakter: Zmapování, obnova, oživení, propojení a propagace místních přírodních a kulturních památek a regionálních atrakcí pro turistické oživení a povzbuzení rozvoje cestovního ruchu na venkově.

18 Změny - III.2.2. III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova –rozšířil seznam možných žadatelů o podnikatelské subjekty –kromě nemovitých památek bude možné také financovat restaurování movitých památek, např. obrazů, zvonů, varhan apod. za podmínky jejich veřejného zpřístupnění –v případě budování muzeí a expozic již není podmínkou umístění projektu do objektu, který je kulturním dědictvím.

19 Fiche 6: Rozvíjíme řemesla a živnosti Opatření PRV: III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Záměr a) Zakládání a rozvoj mikropodniku Oprávnění žadatelé: Podnikatelé (nezemědělští) Oblasti podpory (typy aktivit): - Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), případně nová výstavba budov, ploch s upřednostněním využití stávajících budov a ploch - nákup strojů, technologie, zařízení provozoven a dílen, hardware, software (… viz příklady)

20 Regionální výrobky ŽadatelNázevDotace Ing. Jaroslava Kvasničková, Bystřice pod Hostýnem Rozvoj regionálních výrobků241 200 Kč

21 Inovace strojů ŽadatelNázevDotace Radim Štípek, Bystřice pod Hostýnem Technologická inovace strojového vybavení truhlářské dílny 325 231 Kč

22 Vybavení dílny ŽadatelNázevDotace Jiří Jakubec, Chvalčov Nákup strojového vybavení pro truhlářskou dílnu 286 380 Kč

23 Olepovací stroj ŽadatelNázevDotace Ctibor Bílek, Bystřice pod Hostýnem Nákup olepovacího stroje a pořízení odsávacího zařízení 130 200 Kč

24 Fréza a lis ŽadatelNázevDotace David FialaNákup spodní frézky a stahovacího lisu204.000 Kč

25 Odsávání ŽadatelNázevDotace Jiří JakubecNákup odsávacího zařízení a rekonstrukce střešní krytiny 53.082 Kč

26 Nové stroje ŽadatelNázevDotace Pavel BednaříkPořízení nových strojů pro rozvoj podnikání 540.000 Kč

27 Žádost a přílohy

28 Podklady projektu /1 -Úplné znění 8. výzvy (vytištěno) -fiche 2, fiche 3, fiche 5, fiche 6 … ukázka z F2 – viz dále -Žádost o dotaci pro 13. kolo (dle F2, F3, F4, F6) (nahrazuje se dřívější osnova projektu!!! – viz dále) -Metodika pro tvorbu fichí (NOVÁ PRAVIDLA!!!) –Pravidla pro opatření III.2.1.2. (fiche 2) –Pravidla pro opatření III.1.3.1. a III.1.3.2. (fiche 3) –Pravidla pro opatření III.2.2. (fiche 5) –Pravidla pro opatření IIII.1.2. (fiche 6)

29 Podklady projektu /2 Strategický plán LEADER „Hanáci se rozkévale… včel ovidite“ Integrovaná strategie rozvoje území „Hanáci ke zdraví a prosperitě“ Metodický manuál 2.8.: (Pravidla pro hodnocení a výběr projektů v 8. výzvě. Preferenční kritéria a jejich výklad.) Zpravodaj MAS „Moravskou cestou“

30 Integrovaná strategie rozvoje území Soulad

31 Podklady projektu /3 Ukázka z fiche samostatně…

32 Struktura žádosti /1 A1 – Informace o žadateli A2 – Struktura financování a režim podpory projektu A3 – Způsobilé výdaje B1 – Popis projektu – všeobecná strana Popis projektu Popis výchozího stavu a zdůvodnění projektu Konkrétní aktivity a technické řešení projektu Výsledky projektu Vazba na cíle Strategického plánu LEADER MAS B2 – Fotografie B3 – Popis projektu – specifická strana (dle opatření) C1 – Přílohy – čestná prohlášení D1 – Preferenční kritéria(komentář ve formuláři!) D2 – Seznam příloh(ukázat v žádosti, str. 10) D3 – Monitorovací indikátory(komentář ve formuláři!)

33 Struktura žádosti /2

34 Struktura žádosti /3 D1: Pravý sloupec nevyplňovat !!! D3: Pravý sloupec vyplnit !!!

35 Společné kroky Způsobilé výdaje: od registrace na RO SZIF, předpokládaný termín do 20. června 2011 Délka realizace projektu: max. 24 měsíců od podpisu dohody Způsob podání na MAS: 1x originál, 1x CD (projektová dokumentace rozměrů A3 a větší 2x) Žadatel může v jednom kole podat v rámci 1 fiche pouze 1 žádost.

36 Zvláštní upozornění Stavební povolení: platné a pravomocné stavební povolení ke dni podání žádosti na MAS Další přílohy: ke dni podání žádosti na MAS Každý projekt v rámci fiche musí čerpat více než polovinu všech způsobilých výdajů z hlavního opatření/podopatření. Specifické vymezení: Soulad se SPL a Integrovanou strategií MAS

37 Výběr projektů

38 Preferenční kritéria POVINNÁ: 1. Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa 2. Uplatňování inovačních přístupů. Náměty inovací uvedeny samostatně. 3. Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství. 4. Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let. 5. Zaměření dopadů projektu na ženy. 6. Projekty se zkrácenou dobou realizace tzn. méně než 12 měsíců (platí pro výzvy v letech 2007-2009)

39 Preferenční kritéria VOLITELNÁ: 7. Příznivý vliv na životní prostředí 8. Přínos pro místní nabídku výrobků a služeb 9. Regionální význam – pro více než 1 obec (místo) 10. Dopad projektu – projekt naplňuje více než 1 cíl a více než 1 prioritu integrované strategie rozvoje MAS a SPL 11. Bezpečnost dopravy (jen F1 až F3) 12. Úspěšnost žadatele (jen F1, F2 a F5) 13. Výše dotace v projektu (jen F1, F2 a F5) 14. Typ žadatele (jen F1, F2 a F5) 15. Využití místních zdrojů (jen F4 a F6) 16. Podpora podnikatelů (do 5 zaměstnanců) (jen F4 a F6)

40 Strategický plán Leader Výběr projektů

41 Monitorovací indikátory Monitorovací indikátorKomentář, jak projekt přispívá k naplnění monitorovacích indikátorů stanovených MAS, resp. které monitorovací indikátory bude žadatel sledovat a naplňovat M1 – Příznivý vliv na životní prostředí M2 - Nová nabídka služeb Např. M2.11: Nová plocha pro jarmarky a trhy (absolutní počet) Projekt přispěje k vybudování nové plochy, která bude sloužit pro jarmarky a trhy minimálně 1x (3x) ročně M3 - Bezpečnost dopravy M4 – Obnova základní infrastruktury M5 – Zlepšení vzhledu obce a místa M6 – Regionální význam M7 – Stavební obnova M8 – Rozvoj společenského života M9 – Nová nabídka služeb – cestovní ruch M10 – Nová nabídka služeb – kulturní dědictví M11 – Obnova kulturního dědictví M12 – Rozvoj obchodních akcí M13 – Nové stroje a technol. pro rostl. výrobu M14 – Nové produkty a technologie M15 – Diverzifikace M16 – Management MAS

42 Fiche – inovace Uplatnění inovačních přístupů: V předkládaných projektech bude preferováno: a) integrace více propojených aktivit b) atraktivita obce ve prospěch atraktivity regionu c) skutečně partnerské propojení, tj. spolupráce obcí, podnikatelů a NNO na území MAS d) společná propagace aktivit a projektů vybraných v rámci fiche e) předpoklady pro projekty meziregionální a mezinárodní spolupráce.

43 Strategický plán Leader Kontakty na MAS KdoPoziceTelefonE-mail Julie Zendulková Předsedkyně / manažerka MAS 724 111 510julie.zendulkova@ moravska-cesta.cz Tomáš Spurný Místopředseda MAS 585 967 574obec@skrben.cz Alena Sedlářová Místopředseda MAS 724 184 368obec@bilalhota.cz Zdeněk Smékal Asistent MAS732 757 072mas@ moravska-cesta.cz Vendula Pírková Manažerka pro monitoring SPL 724 957 052moravska- cesta@centrum.cz Marek Zábranský Manažer projektů spolupráce 739 344 119marek.zabransky@ smarv.cz Tomáš Šulák Poradce SPL775 949 142tomas.sulak@ smarv.cz

44 Informace: www.moravska-cesta.cz

45 Jsme z venkova, pracujeme pro venkov. Pomůžeme získat peníze na vaše projekty! Tomáš Šulák Středomoravská agentura rozvoje venkova - SMARV, o.p.s. Kancelář: Kostelec u Holešova 58, 768 43 www.smarv.cz www.mas-mostenka.cz tomas.sulak@smarv.cz tel: 775 949 142 KONTAKTKONTAKT


Stáhnout ppt "8. výzva Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale… Prezentace pro seminář 28. dubna 2011, Červenka."

Podobné prezentace


Reklamy Google