Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha 2008 Preeklampsie, eklampsie Alena Měchurová Ústav pro péči o matku a dítě Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha 2008 Preeklampsie, eklampsie Alena Měchurová Ústav pro péči o matku a dítě Praha."— Transkript prezentace:

1 Praha 2008 Preeklampsie, eklampsie Alena Měchurová Ústav pro péči o matku a dítě Praha

2 Praha 2008 Preeklampsie - definice těhotenstvím podmíněná hypertenze s proteinurií a případně edémy po 20. týdnu gravidity před 20. týdnem gravidity vzácně - hydatiformní mola, neimunologický hydrops plodu etiologie neznámá postihuje více orgánů (ledviny, játra, mozek, kardiovaskulární systém)

3 Praha 2008 Preeklampsie - epidemiologie Incidence: 4 až 8 % Perinatální mortalita: 4 až 28 ‰ (2007 - 3,9 ‰) Prematurita: 15 až 40 % (2007 – NPH 7,6 %)

4 Praha 2008 Diagnostická kritéria hypertenze (≥140/90, ≥160/110) proteinurie (>300 mg/24 hod., > 5 g) edémy přírůstek hmotnosti cefalea poruchy vizu epigastrická bolest nauzea, zvracení oligurie (< glomerulární filtrace) edém plic cyanóza

5 Praha 2008 Laboratorní ukazatele Kyselina močová Kreatinin Albumin/globulin Aminotransferázy Hemoglobin/hematokrit Trombocyty

6 Praha 2008 Vyšetřovací algoritmus včasná hospitalizace úzká spolupráce s internistou sledování stavu matky sledování funkce fetoplacentární jednotky (CTG kontinuálně, UZ flowmetrie)

7 Praha 2008 Terapie - principy léčba hypertenze při zajištění dobré placentární perfuze léčba hypertenze je ochranou před poškozením cílových orgánů (prevence nitrolebního krvácení, abrupce placenty) prevence křečí - eklampsie včasné ukončení těhotenství

8 Praha 2008 Antihypertenzní terapie Zahájení terapie při diastole 95 – 100 mm Hg - cíl u lehké hypertenze: diastola 90 mm Hg - cíl u těžké hypertenze: ne < 95 mm Hg - jinak snížení perfuze v uteroplacentárním řečišti => => hypoxie plodu doplnění intravaskulárního objemu - albumin, koloidy, krystaloidy CAVE - akutní edém plic či mozku

9 Praha 2008 Antihypertenzní terapie - lehká preeklampsie Centrální alfa – agonisté - methyldopa (Dopegyt) pomalý nástup účinku - 125 – 250 mg obvykle 3x denně Kardioselektivní betablokátory bez vnitřní sympatomimetické aktivity (ISA) –u nás metoprolol (Vasocardin) –kratší biologický poločas – 3 hodiny –Vasocardin tbl. - obvykle 25 - 50 mg 3x denně

10 Praha 2008 Antihypertenzní terapie - lehká preeklampsie Blokátory kalciových kanálů – antagonisté Ca nifedipinového typu I. generace nifedipin (Cordipin) – akutní snížení TK – Cordipin tbl. - neretardované lékové formy 5 - 10 mg

11 Praha 2008 Antihypertenzní terapie - lehká preeklampsie Diuretika Henleho kličky (Furosemid) – nedoporučována: nepříznivý vliv na placentární perfuzi – indikace: plicní edém, edém mozku Saluretika – nepodávají se Kontraindikovány: inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (inhibitory ACE) antagonisté angiotenzinu II

12 Praha 2008 Antihypertenzní terapie - těžká preeklampsie Přímá vasodilatancia Dihydralazin (ukonč. registrace 2003 - SÚKL) Nepresol inj. 25 – 50 mg v infuzi (infuzní pumpa) v = dle TK Blokátory alfa a beta adrenergních receptorů Labetalol (specif. léčebný program - SÚKL) Trandate inj. 20 ml/100 mg (infuze v = 0,5 – 2 mg/min.) –CAVE - současná i.v. aplikace verapamilu - riziko srdeční zástavy

13 Praha 2008 Antikonvulzivní terapie Magnesium sulphuricum –< systémové i mozkové vazospasmy –> průtoku ledvinami a dělohou –pomalu i.v. (20 - 30 ml 20 % během 20 minut) –dále kontinuální infuze (v = 1 - 2 g / hodinu)

14 Praha 2008 Antikonvulzivní terapie –předávkování magnézia: dechová frekvence <15/min. nevýbavný patelární reflex oligurie hypermagnezémie –antidotum: Calcium chloratum, Calcium gluconicum i.v. Benzodiazepiny –Apaurin (Seduxen) 10 mg i.m., i.v. => křečový stav

15 Praha 2008 Ukončení těhotenství - indikace ze strany matky těžká preeklampsie (TK > 160/110, proteinurie 5g/24 hodin) při léčbě > kyseliny močové (dynamika) HELLP syndrom (hemolýza, AST, ALT, epigastrická bolest) x parciální, s.c. – technika, drenáž oligurie < 400 ml / 24 hodin plicní edém abrupce placenty příznaky rozvoje DIC iniciální prodromy eklampsie po stabilizaci eklamptického záchvatu, či v následném kómatu

16 Praha 2008 Ukončení těhotenství - indikace ze strany plodu známky ohrožení plodu – akutní či chronická hypoxie (kardiotokografie, flowmetrie) známky IUGR plodu

17 Praha 2008 Terapie za porodu antihypertenzní a antikonvulzní terapie respektování indikací k okamžitému ukončení porodu (ze strany matky i ze strany plodu) Pokud: vedení porodu per vias naturales - kontinuální CTG (IFPO) ve II.době porodní - forceps prevence TEN – miniheparinizace

18 Praha 2008 Terapie v šestinedělí kojící - betablokátory - bradykardie novorozence postupné snižování TK, snížení - vysazení léčby antikonvulzní terapii magnéziem ukončujeme 24 - 48 hodin po porodu propouštíme: –TK stabilizován (ne > TK 140/90) –proteinurie < 2,0 g/24 hodin –zajištěna dispenzarizace do normalizace parametrů 6 týdnů po porodu - kompletní interní vyšetření 6 měsíců po porodu - funkce ledvin

19 Praha 2008 Komplikace preeklampsie eklampsie abrupce placenty encefalopatie – krvácení do CNS HELLP syndrom poruchy hemostázy (DIC, TEN) nefropatie hepatopatie kardiomyopatie

20 Praha 2008 Komplikace preeklampsie - eklampsie Eklampsie záchvat tonicko - klonických křečí navazujících na těžkou nebo superponovanou preeklampsii (nemajících příčinu v jiné mozkové patologii)

21 Praha 2008 Komplikace preeklampsie - eklampsie Frekvence eklampsií v ČR: 1 případ na 3800 porodů v 50. letech: 1 případ na 820 porodů pokles => plošný screening, včasná hospitalizace

22 Praha 2008 Etiologie eklampsie neadekvátně léčená či neléčená preeklampsie

23 Praha 2008 Patogeneze eklampsie generalizovaný vazospasmus následně: hypoxie, edém mozku (morfologické změny mozkové tkáně) patologicko – anatomicky: mnohočetné léze šedé, bílé hmoty mozkové - důsledek různého stupně krvácení

24 Praha 2008 Klinické příznaky eklampsie Fáze prodromální : neklid, záškuby faciálních svalů, stáčení bulbů a hlavy laterálně, cefalea, bolest v epigastriu, poruchy visu, nauzea, zvracení Fáze tonických křečí: svaly - žvýkací, hrudníku a bránice (apnoe), šíjové, zádové, horních končetin (opistotonus, boxerské postavení horních končetin, zaťaté pěsti) - vteřiny Fáze klonických křečí: nekoordinované pohyby těla, chrčivé dýchání, cyanóza – minuty Kóma: hyporeflexie, hluboké dýchání – hodiny amnézie

25 Praha 2008 Terapie eklampsie nenásleduje-li správná léčba => opakování záchvatu až status eclampticus Řešení eklamptického záchvatu – porodník s anesteziologem: - udržení průchodnosti dýchacích cest - dobrá oxygenace - antikonvulzní a antihypertenzní terapie (MgSO4, labetalol či dihydralazin i.v.) - ukončit těhotenství

26 Praha 2008 Diferenciální diagnostika eklampsie Epilepsie - CAVE: i epileptička může mít záchvat eklampsie Hypoglykemické kóma (stav po vyšší aplikované dávce inzulinu nebo při nedostatečném příjmu potravy) Konvulzivní stav ze zvýšeného nitrolebního tlaku Pancreatitis Všeobecně uznávané pravidlo: není-li diagnóza jasná, má být každý záchvat křečí ve II. polovině těhotenství a po porodu považován za eklampsii a podle toho také léčen


Stáhnout ppt "Praha 2008 Preeklampsie, eklampsie Alena Měchurová Ústav pro péči o matku a dítě Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google