Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Preeklampsie, eklampsie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Preeklampsie, eklampsie"— Transkript prezentace:

1 Preeklampsie, eklampsie
Alena Měchurová Ústav pro péči o matku a dítě Praha

2 Preeklampsie - definice
těhotenstvím podmíněná hypertenze s proteinurií a případně edémy po 20. týdnu gravidity před 20. týdnem gravidity vzácně - hydatiformní mola, neimunologický hydrops plodu etiologie neznámá postihuje více orgánů (ledviny, játra, mozek, kardiovaskulární systém)

3 Preeklampsie - epidemiologie
Incidence: 4 až 8 % Perinatální mortalita: 4 až 28 ‰ ( ,9 ‰) Prematurita: 15 až 40 % (2007 – NPH 7,6 %)

4 Diagnostická kritéria
hypertenze (≥140/90, ≥160/110) proteinurie (>300 mg/24 hod., > 5 g) edémy přírůstek hmotnosti cefalea poruchy vizu epigastrická bolest nauzea, zvracení oligurie (< glomerulární filtrace) edém plic cyanóza

5 Laboratorní ukazatele
Kyselina močová Kreatinin Albumin/globulin Aminotransferázy Hemoglobin/hematokrit Trombocyty

6 Vyšetřovací algoritmus
včasná hospitalizace úzká spolupráce s internistou sledování stavu matky sledování funkce fetoplacentární jednotky (CTG kontinuálně, UZ flowmetrie)

7 Terapie - principy léčba hypertenze při zajištění dobré placentární perfuze léčba hypertenze je ochranou před poškozením cílových orgánů (prevence nitrolebního krvácení, abrupce placenty) prevence křečí - eklampsie včasné ukončení těhotenství

8 Antihypertenzní terapie
Zahájení terapie při diastole 95 – 100 mm Hg - cíl u lehké hypertenze: diastola 90 mm Hg - cíl u těžké hypertenze: ne < 95 mm Hg - jinak snížení perfuze v uteroplacentárním řečišti => => hypoxie plodu doplnění intravaskulárního objemu - albumin, koloidy, krystaloidy CAVE - akutní edém plic či mozku

9 Antihypertenzní terapie - lehká preeklampsie
Centrální alfa – agonisté - methyldopa (Dopegyt) pomalý nástup účinku - 125 – 250 mg obvykle 3x denně Kardioselektivní betablokátory bez vnitřní sympatomimetické aktivity (ISA) u nás metoprolol (Vasocardin) kratší biologický poločas – 3 hodiny Vasocardin tbl. - obvykle mg 3x denně

10 Antihypertenzní terapie - lehká preeklampsie
Blokátory kalciových kanálů antagonisté Ca nifedipinového typu I. generace nifedipin (Cordipin) – akutní snížení TK Cordipin tbl. - neretardované lékové formy mg

11 Antihypertenzní terapie - lehká preeklampsie
Diuretika Henleho kličky (Furosemid) nedoporučována: nepříznivý vliv na placentární perfuzi indikace: plicní edém, edém mozku Saluretika – nepodávají se Kontraindikovány: inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (inhibitory ACE) antagonisté angiotenzinu II

12 Antihypertenzní terapie - těžká preeklampsie
Přímá vasodilatancia Dihydralazin (ukonč. registrace SÚKL) Nepresol inj. 25 – 50 mg v infuzi (infuzní pumpa) v = dle TK Blokátory alfa a beta adrenergních receptorů Labetalol (specif. léčebný program - SÚKL) Trandate inj. 20 ml/100 mg (infuze v = 0,5 – 2 mg/min.) CAVE - současná i.v. aplikace verapamilu - riziko srdeční zástavy

13 Antikonvulzivní terapie
Magnesium sulphuricum < systémové i mozkové vazospasmy > průtoku ledvinami a dělohou pomalu i.v. ( ml 20 % během 20 minut) dále kontinuální infuze (v = g / hodinu)

14 Antikonvulzivní terapie
předávkování magnézia: dechová frekvence <15/min. nevýbavný patelární reflex oligurie hypermagnezémie antidotum: Calcium chloratum, Calcium gluconicum i.v. Benzodiazepiny Apaurin (Seduxen) 10 mg i.m., i.v. => křečový stav

15 Ukončení těhotenství - indikace ze strany matky
těžká preeklampsie (TK > 160/110, proteinurie 5g/24 hodin) při léčbě > kyseliny močové (dynamika) HELLP syndrom (hemolýza, < Tr, > AST, ALT, epigastrická bolest) x parciální, s.c. – technika, drenáž oligurie < 400 ml / 24 hodin plicní edém abrupce placenty příznaky rozvoje DIC iniciální prodromy eklampsie po stabilizaci eklamptického záchvatu, či v následném kómatu

16 Ukončení těhotenství - indikace ze strany plodu
známky ohrožení plodu – akutní či chronická hypoxie (kardiotokografie, flowmetrie) známky IUGR plodu

17 Terapie za porodu antihypertenzní a antikonvulzní terapie
respektování indikací k okamžitému ukončení porodu (ze strany matky i ze strany plodu) Pokud: vedení porodu per vias naturales - kontinuální CTG (IFPO) ve II.době porodní  - forceps prevence TEN – miniheparinizace

18 Terapie v šestinedělí kojící - betablokátory - bradykardie novorozence
postupné snižování TK, snížení - vysazení léčby antikonvulzní terapii magnéziem ukončujeme hodin po porodu propouštíme: TK stabilizován (ne > TK 140/90) proteinurie < 2,0 g/24 hodin zajištěna dispenzarizace do normalizace parametrů 6 týdnů po porodu - kompletní interní vyšetření 6 měsíců po porodu - funkce ledvin

19 Komplikace preeklampsie
abrupce placenty encefalopatie – krvácení do CNS HELLP syndrom poruchy hemostázy (DIC, TEN) nefropatie hepatopatie kardiomyopatie

20 Komplikace preeklampsie - eklampsie
záchvat tonicko - klonických křečí navazujících na těžkou nebo superponovanou preeklampsii (nemajících příčinu v jiné mozkové patologii)

21 Komplikace preeklampsie - eklampsie
Frekvence eklampsií v ČR: 1 případ na 3800 porodů v 50. letech: 1 případ na 820 porodů pokles => plošný screening, včasná hospitalizace

22 Etiologie eklampsie neadekvátně léčená či neléčená preeklampsie

23 Patogeneze eklampsie generalizovaný vazospasmus
následně: hypoxie, edém mozku (morfologické změny mozkové tkáně) patologicko – anatomicky: mnohočetné léze šedé, bílé hmoty mozkové - důsledek různého stupně krvácení

24 Klinické příznaky eklampsie
Fáze prodromální : neklid, záškuby faciálních svalů, stáčení bulbů a hlavy laterálně, cefalea, bolest v epigastriu, poruchy visu, nauzea, zvracení Fáze tonických křečí: svaly - žvýkací, hrudníku a bránice (apnoe), šíjové, zádové, horních končetin (opistotonus, boxerské postavení horních končetin, zaťaté pěsti) - vteřiny Fáze klonických křečí: nekoordinované pohyby těla, chrčivé dýchání, cyanóza – minuty Kóma: hyporeflexie, hluboké dýchání – hodiny amnézie

25 Terapie eklampsie nenásleduje-li správná léčba => opakování záchvatu až status eclampticus Řešení eklamptického záchvatu – porodník s anesteziologem: - udržení průchodnosti dýchacích cest - dobrá oxygenace - antikonvulzní a antihypertenzní terapie (MgSO4, labetalol či dihydralazin i.v.) - ukončit těhotenství

26 Diferenciální diagnostika eklampsie
Epilepsie - CAVE: i epileptička může mít záchvat eklampsie Hypoglykemické kóma (stav po vyšší aplikované dávce inzulinu nebo při nedostatečném příjmu potravy) Konvulzivní stav ze zvýšeného nitrolebního tlaku Pancreatitis Všeobecně uznávané pravidlo: není-li diagnóza jasná, má být každý záchvat křečí ve II. polovině těhotenství a po porodu považován za eklampsii a podle toho také léčen


Stáhnout ppt "Preeklampsie, eklampsie"

Podobné prezentace


Reklamy Google