Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hydroxyderiváty alkoholy fenoly Nestálá uspořádání - enol formy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hydroxyderiváty alkoholy fenoly Nestálá uspořádání - enol formy"— Transkript prezentace:

1 Hydroxyderiváty alkoholy fenoly Nestálá uspořádání - enol formy
Vazba O-H rozdíl elektronegativit 1,4 jedna z nejpolárnějších vazeb v organických sloučeninách elektrostatické přitahování molekul - vodíkové můstky vznikají shluky molekul

2 Fyzikální vlastnosti body varu díky H - můstkům vysoké body varu
za běžných podmínek žádné plynné alkoholy, od C12 tuhé látky b. v. se zvyšuje s počtem OH skupin fenoly vesměs tuhé látky rozpustnost do C3 s vodou neomezeně mísitelné (převažuje polární charakter OH skupiny) od C12 nerozpustné (převažuje nepolární charakter uhlovodíkového zbytku) s počtem OH skupin rozpustnost roste fenoly málo rozpustné mnoho alkoholů tvoří s vodou azeotropní směsi (b. v. směsi je nižší než b. v. obou složek)

3 Chemické vlastnosti Acidita pH – fenoly 5 a alkoholy 8
alkoholy jsou slabší kyseliny než voda, reagují jen s nejsilnějšími zásadami vznikají alkoholáty, které se vodou rozkládají na alkohol a hydroxid (vytěsňování kyselin) fenoly jsou silnější kyseliny, fenolátový aniont je stabilizován díky mezomerii reagují i s hydroxidy ("slabší" zásady) fenoláty se vodou nerozkládají fenoly lze vytěsnit z fenolátů silnější kyselinou (např. CO2)

4 Bazicita hydroxyderiváty jsou amfoterní
díky párům volných elektronů mohou vázat vodíkový kationt (bazické chování) rozpouštějí se v silných kyselinách za vzniku oxoniových solí

5 Esterifikace Anorganické estery
reakce alkoholu (zásady) s kyselinou, analogie neutralizace vzniká ester a voda významné s organickými i anorganickými kyselinami Anorganické estery nitráty NITROGLYCERIN PENTRIT sulfáty skvělá alkylační činidla většinou jedovaté fosfáty biochemický význam (ATP, fosfolipidy, ...)

6 Dehydratace alkoholů odštěpení vody účinkem kyselin vznikají alkeny
platí Zajcevovo pravidlo snadnost odštěpení OH klesá od terciárních k primárním alkoholům - někdy mohou vznikat ethery

7 Oxidace a dehydrogenace
probíhá snadno u primárních a terciárních alkoholů primární se oxidují na aldehydy nebo až na karboxylové kyseliny sekundární se oxidují na ketony analogicky probíhá dehydrogenace terciární se oxidují až velmi silnými oxidačními činidly, dochází ke štěpení molekuly z fenolů se snadno oxidují jen o- a p- benzendioly vznikají chinony

8 Substituce hydroxylu halogenem
působením halogenidů anorganických kyselin (PCl3, PCl5, SO2Cl2, ...) SE u fenolů skupina OH je substituent 1. třídy snadná elektrofilní substituce o- a p- až 2,4,6-

9 Příprava alkoholů Hydratace alkenů Reakce halogenderivátů s hydroxidy
adice vody na dvojnou vazbu platí Markovnikovo pravidlo Reakce halogenderivátů s hydroxidy nukleofilní substituce snadno vznikají primární alkoholy u sekundárních a terciárních konkuruje eliminace Reakce Grignardových činidel s karbonylovými sloučeninami podle použité karbonylové sloučeniny vznikají primární, sekundární nebo terciární alkoholy Redukce karbonylových sloučenin vodík + katalyzátor komplexní hydridy

10 Příprava fenolů skupinu OH nelze zavést na aromatické jádro přímo elektrofilní substitucí syntézy se provádí přes skupiny, které lze za OH zaměnit

11 Důležité hydroxyderiváty
Methanol CH3OH methylalkohol, dřevný líh t. v. 65C velmi jedovatý (42 g), protijedem je ethanol rozpouštědlo, výroba formaldehydu dříve se vyráběl suchou destilací dřeva, dnes ze syntézního plynu CO + 2 H2  CH3OH Ethanol CH3CH2OH ethylalkohol, líh t. v. 78C rozpouštědlo, surovina, potravinářský průmysl, mírná dezinfekce účinky na člověka do 0,5 oživení psychických a motorických funkcí 0,5 - 1,0 ztížené soustředění, ztráta sebekritiky 1,3 - 3,0 bezvědomí nad 3,0 nebezpečí smrti výroba pro technické účely denaturace (benzin, pyridin, dříve methanol) výroba pro potravinářské účely anaerobní kvašení C6H12O6  2 CH3CH2OH + 2 CO2

12 1-propanol, 2-propanol, 1-butanol
běžná laboratorní rozpouštědla 1,2-ethandiol (ethylenglykol) jedovatý, sladký základ nemrznoucích směsí 1,2,3-propantriol (glycerol) sladký, nejedovatý potravinářský, kosmetický, farmaceutický průmysl tuky (glyceridy) jsou většinou estery glycerolu s vyššími mastnými kyselinami

13 kresoly (methylfenoly) o-kresol
bezbarvá krystalická látka, na vzduchu tmavne leptá (kyselina karbolová) dříve dezinfekce dnes surovina výroba oxidací kumenu kresoly (methylfenoly) o-kresol dezinfekční účinky suroviny 1-naftol 2-naftol výroba barviv


Stáhnout ppt "Hydroxyderiváty alkoholy fenoly Nestálá uspořádání - enol formy"

Podobné prezentace


Reklamy Google