Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

F A K U L T N Í N E M O C N I C E B R N O Jihlavská 20, 625 00 Brno Kvalita informačních systémů ovlivňuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "F A K U L T N Í N E M O C N I C E B R N O Jihlavská 20, 625 00 Brno Kvalita informačních systémů ovlivňuje."— Transkript prezentace:

1 F A K U L T N Í N E M O C N I C E B R N O Jihlavská 20, 625 00 Brno http://www.fnbrno.cz e-mail:fnbrno@fnbrno.cz Kvalita informačních systémů ovlivňuje kvalitu a efektivitu poskytované zdravotní péče Seminář „Požadavky na jakosta hodnocení jakosti zdravotnických informačních systémů“ Praha 20.5.2003 Kvalita informačních systémů ovlivňuje kvalitu a efektivitu poskytované zdravotní péče Seminář „Požadavky na jakosta hodnocení jakosti zdravotnických informačních systémů“ Praha 20.5.2003 MUDr. Jan BURIAN

2 Kvalita zdravotní péče  Užší pojetí  stupeň jak byly zdravotnické služby provedeny podle platných odborných a technických norem – soulad s normou  Širší pojetí  Úroveň technického provedení - shoda - neshoda  Účinnost ( effectiveness )  Efektivita a alokace zdrojů ( efficiency )  Ekvita  Neškodnost

3 Vyhodnocení – evaluace – kvality Nemocniční péče účinnost- stav při přijetí / propuštění  Dokumentace - intermediární cíle léčebné, ošetřovatelské  Dotazníky spokojenosti efektivita- s minimem prostředků maximální prospěch  IT ( NIS, EIS, PAQS, … ) ekvita- standardy Podpora rozhodování- doporučené postupy - správná výrobní praxe - etický kodex – paliace - dostupnost neškodnost - lidská práva

4 Vyhodnocení – evaluace – kvality  Ambulantní péče  začátek a konec nemoci neurčitý  diagnostika často nepřesná  kontakt s lékařem mezerovitý  není uspokojivý záznam o procesu a výsledku léčby – neúplnost informací

5 Kvalita péče a IS  IS – začlenění do procesů  léčebných  provozních  kontrolních  výzkumných  edukačních  Kvalitní, nákladný IS, neznamená kvalitu zdravotní péče v ambulanci či nemocnici  IS je nástroj který „rozezvučí“ harmonii strategické básně nemocnice nebo disharmonii jednotlivých solistů a sekcí

6 E - Health  Výkonnost, účinnost ( efficiency )  Zvýšení kvality péče o pacienty ( enhancing quality of care )  Založená na důkazech ( evidence based )  Zvýšení vlivu a možnosti pacientů ( empowerement )  Vzdělávání lékařů ( education )  Umožnění výměny informací a komunikace ( enabling )  Rozšíření zdravotní péče mimo konvenční hranice ( extending )  Etika ( ethics )  Spravedlnost ( equity )

7 Předpoklad úspěšné implementace IS  Nezastupitelná úloha managementu nemocnice  Vize strategie – cíle řízení kvality  Cave ! Bez vlastní strategie – spontání strategie koncového uživatele, dodavatele  Projektové řízení součást strategického řízení  Strategická komise  Definice strategických cílů  SOP – projekt, účast uživatele  Spolupráce s dodavatelem  Stanovení kriterií hodnocení  Průběžné hodnocení v čase, kvalitě, včetně čerpání rozpočtu – více práce !  Další rozvoj

8 NEMOCNÝ je středem pozornosti Kvalita Požadavky na nemocnici 3. tisíciletí Medicínská účinnost Ekonomická a alokační efektivita  Evidence – based medicine  Kvalita  Digitalizace  Virtualizace  Mezioborová spolupráce  Managment znalostí  Výzkum  Motivace  Open book management  Balanced scorecard

9 Procesní přístup k rozvoji IS ve FN Brno  Procesní analýza provozních, léčebných, administrativních postupů  Identifikace procesů kde je podpora IS nezbytná  Priorita využití IS ke zlepšení kvality procesů  Stanovení cílů, kriterií a metriky pro proces tvorby IS  Měření požadovaných výstupů, sledování plnění termínů  Dosažení počtu strategických cílů, dodržení nákladových limitů  Spokojenost uživatele, prospěch nemocného ( klienta )

10 Iterační rozvoj IS  Budování, implementace NIS – proces dlouhodobý  FN Brno 1992 – 2003 – strategie 2007  Postupný vývoj v cyklech – zpřesňování požadavků, řešení  Navision 1992 – Navision Attain 2001  Moduly  Dimenze činností  Komunikace s dalšími IS  Bezpečnost  Cena  Kvalita  Edukace

11 Možný rozvoj IS  FN Brno 1998 – 2003 – měnící se požadavky :  Medicínské, provozní, legislativní, ekonomické, certifikační, bezpečnostní, přívětivosti k uživateli  Datové sklady – archivace  Rychlost odezvy  Cena aktualizace a provozu IS  FN Brno – IS – Životní volba  Rozhodnutí z minula podporuje současnost a ovlivňuje budoucnost  FN Brno 2003 – provoz bez NIS není možný  Dopad na :  Kvalitu medicínského procesu  Bezpečnost  Ekonomickou stabilitu  Forenzní důsledky  Přístup k informacím

12 Strategické cíle v rozvoji IT FN Brno  Záznam orientovaný na pacienta a využití dat pro sdílenou péči  Integrovaná podpora rozhodování v procesu zdravotní péče založena na soudobých medicínských znalostech  komplexní využití medicínských dat pro výzkum ve zdravotnictví

13 Strategie FN Brno do 2007  Medicínský pokrok + náklady = specializovaná centra  Konec informačního komunismu, výměna informací, placená služba ZP  10% nemocných využije telemedicínu pro další názor  Teleléčba na dálku (chirurgie) – 2%  Telediagnostika + léčba na dálku = praktik – nemocnice 2007 až 20%2013 až 50% > 40% dlouhodobě nemocných se bude informovat o své nemoci před vyšetřením především z internetu.  Klinika – ukládací kapacita 300 Terabytů (Heidelberg) 5 Terabytů / rok Skutečnost FN Brno 1,2 Terabytů / 2002

14 Strategie FN Brno do 2007  Komunikace  80% výměny dat v nemocnici se odehraje elektronicky  90% písemných kontaktů mezi institucemi e-mailem

15 Přání a možnosti  Cena uživatelského místa Lotus Notes 1800,- Kč  Cena uživatelského místa Navision Attain 45 000,- Kč  Cena uživatelského místa AMIS + Informix 80 000,- Kč  Předpokládané náklady na IT ve FN Brno v roce 2003 2,5% z celkových nákladů tj. 87 mil. Kč.  Náklady na PACS 40 mil. Kč 2000 - 2002

16 Děkujeme za pozornost MUDr. Jan BURIAN ředitel FN Brno Lukáš Doležal


Stáhnout ppt "F A K U L T N Í N E M O C N I C E B R N O Jihlavská 20, 625 00 Brno Kvalita informačních systémů ovlivňuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google