Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kvalita informačních systémů ovlivňuje kvalitu a efektivitu poskytované zdravotní péče Seminář „Požadavky na jakosta hodnocení jakosti zdravotnických informačních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kvalita informačních systémů ovlivňuje kvalitu a efektivitu poskytované zdravotní péče Seminář „Požadavky na jakosta hodnocení jakosti zdravotnických informačních."— Transkript prezentace:

1 Kvalita informačních systémů ovlivňuje kvalitu a efektivitu poskytované zdravotní péče Seminář „Požadavky na jakosta hodnocení jakosti zdravotnických informačních systémů“ Praha MUDr. Jan BURIAN

2 Kvalita zdravotní péče
Užší pojetí stupeň jak byly zdravotnické služby provedeny podle platných odborných a technických norem – soulad s normou Širší pojetí Úroveň technického provedení - shoda - neshoda Účinnost ( effectiveness ) Efektivita a alokace zdrojů ( efficiency ) Ekvita Neškodnost

3 Vyhodnocení – evaluace – kvality
Nemocniční péče účinnost - stav při přijetí / propuštění Dokumentace - intermediární cíle léčebné, ošetřovatelské Dotazníky spokojenosti efektivita - s minimem prostředků maximální prospěch IT ( NIS, EIS, PAQS, … ) ekvita - standardy Podpora rozhodování - doporučené postupy - správná výrobní praxe - etický kodex – paliace - dostupnost neškodnost - lidská práva

4 Vyhodnocení – evaluace – kvality
Ambulantní péče začátek a konec nemoci neurčitý diagnostika často nepřesná kontakt s lékařem mezerovitý není uspokojivý záznam o procesu a výsledku léčby – neúplnost informací

5 Kvalita péče a IS IS – začlenění do procesů léčebných provozních
kontrolních výzkumných edukačních Kvalitní, nákladný IS, neznamená kvalitu zdravotní péče v ambulanci či nemocnici IS je nástroj který „rozezvučí“ harmonii strategické básně nemocnice nebo disharmonii jednotlivých solistů a sekcí

6 E - Health Výkonnost, účinnost ( efficiency )
Zvýšení kvality péče o pacienty ( enhancing quality of care ) Založená na důkazech ( evidence based ) Zvýšení vlivu a možnosti pacientů ( empowerement ) Vzdělávání lékařů ( education ) Umožnění výměny informací a komunikace ( enabling ) Rozšíření zdravotní péče mimo konvenční hranice ( extending ) Etika ( ethics ) Spravedlnost ( equity )

7 Předpoklad úspěšné implementace IS
Nezastupitelná úloha managementu nemocnice Vize strategie – cíle řízení kvality Cave ! Bez vlastní strategie – spontání strategie koncového uživatele, dodavatele Projektové řízení součást strategického řízení Strategická komise Definice strategických cílů SOP – projekt, účast uživatele Spolupráce s dodavatelem Stanovení kriterií hodnocení Průběžné hodnocení v čase, kvalitě, včetně čerpání rozpočtu – více práce ! Další rozvoj

8 Požadavky na nemocnici 3. tisíciletí
Evidence – based medicine Kvalita Digitalizace Virtualizace Mezioborová spolupráce Managment znalostí Výzkum Motivace Open book management Balanced scorecard NEMOCNÝ je středem pozornosti Kvalita Medicínská účinnost Ekonomická a alokační efektivita

9 Procesní přístup k rozvoji IS ve FN Brno
Procesní analýza provozních, léčebných, administrativních postupů Identifikace procesů kde je podpora IS nezbytná Priorita využití IS ke zlepšení kvality procesů Stanovení cílů, kriterií a metriky pro proces tvorby IS Měření požadovaných výstupů, sledování plnění termínů Dosažení počtu strategických cílů, dodržení nákladových limitů Spokojenost uživatele, prospěch nemocného ( klienta )

10 Iterační rozvoj IS Budování, implementace NIS – proces dlouhodobý
FN Brno 1992 – 2003 – strategie 2007 Postupný vývoj v cyklech – zpřesňování požadavků, řešení Navision 1992 – Navision Attain 2001 Moduly Dimenze činností Komunikace s dalšími IS Bezpečnost Cena Kvalita Edukace

11 Možný rozvoj IS FN Brno 1998 – 2003 – měnící se požadavky :
Medicínské, provozní, legislativní, ekonomické, certifikační, bezpečnostní, přívětivosti k uživateli Datové sklady – archivace Rychlost odezvy Cena aktualizace a provozu IS FN Brno – IS – Životní volba Rozhodnutí z minula podporuje současnost a ovlivňuje budoucnost FN Brno 2003 – provoz bez NIS není možný Dopad na : Kvalitu medicínského procesu Bezpečnost Ekonomickou stabilitu Forenzní důsledky Přístup k informacím

12 Strategické cíle v rozvoji IT FN Brno
Záznam orientovaný na pacienta a využití dat pro sdílenou péči Integrovaná podpora rozhodování v procesu zdravotní péče založena na soudobých medicínských znalostech komplexní využití medicínských dat pro výzkum ve zdravotnictví

13 Strategie FN Brno do 2007 Medicínský pokrok + náklady = specializovaná centra Konec informačního komunismu, výměna informací, placená služba ZP 10% nemocných využije telemedicínu pro další názor Teleléčba na dálku (chirurgie) – 2% Telediagnostika + léčba na dálku = praktik – nemocnice až 20% až 50% > 40% dlouhodobě nemocných se bude informovat o své nemoci před vyšetřením především z internetu. Klinika – ukládací kapacita 300 Terabytů (Heidelberg) Terabytů / rok Skutečnost FN Brno 1,2 Terabytů / 2002

14 Strategie FN Brno do 2007 Komunikace
80% výměny dat v nemocnici se odehraje elektronicky 90% písemných kontaktů mezi institucemi em

15 Přání a možnosti Cena uživatelského místa Lotus Notes 1800,- Kč
Cena uživatelského místa Navision Attain ,- Kč Cena uživatelského místa AMIS + Informix ,- Kč Předpokládané náklady na IT ve FN Brno v roce ,5% z celkových nákladů tj. 87 mil. Kč. Náklady na PACS 40 mil. Kč

16 Děkujeme za pozornost MUDr. Jan BURIAN ředitel FN Brno Lukáš Doležal


Stáhnout ppt "Kvalita informačních systémů ovlivňuje kvalitu a efektivitu poskytované zdravotní péče Seminář „Požadavky na jakosta hodnocení jakosti zdravotnických informačních."

Podobné prezentace


Reklamy Google