Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití jaderné energie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití jaderné energie"— Transkript prezentace:

1 Využití jaderné energie
Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Využití jaderné energie Mgr. Milan Hampl EU OPVK ICT2-1/F15 Určeno pouze pro výuku Žádná část ani celek nesmí být použit pro komerční účely

2 Identifikátor materiálu: EU OPVK ICT2-1/F15
Škola Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Máme šanci číst, zkoumat a tvořit Anotace Žáci si upevní a prohloubí znalosti při samostatné práci Autor Mgr. Milan Hampl Název Využití jaderné energie Očekávaný výstup Procvičení a prohloubení znalostí s využitím digitální technologie Vzdělávací oblast - obor Člověk a příroda - fyzika Klíčová slova Radionuklidy, izotopy, záření Druh učebního materiálu Prezentace Metodika Druhy interaktivity Výklad, motivace, procvičení a ověření znalostí Cílová skupina Žáci Stupeň a typ vzdělávání Základní škola II. stupeň Typická věková skupina 9. ročník ZŠ Datum / období vzniku VM květen 2012

3 Metodika – informace pro učitele
Tento digitální učební materiál je využitelný několika způsoby. Lze ho použit v klasické výuce pro výklad učiva doplněný obrazovou informací s mnoha dalšími rozšiřujícími informacemi pro žáky. Nutný je minimálně datový projektor a připojení do internetu. Na jednotlivých snímcích je minimum textu (základem je výklad učitele) obrazový materiál obohacuje výuku. Prakticky u každého takového materiálu je odkaz na URL adresu, kde jsou informace se vztahem k danému tématu. Tyto informace doplňují výuku, mají informativní a motivující charakter. Výhodou je, že jsou již předem vybrány a posouzeny co do vhodnosti, přiměřenosti, technické dostupnosti. Jsou vybrány stránky kde, pokud možno, je minimum reklam. Záměrně je minimálně využívána „Wikipedie“, kterou žáci využívají nejčastěji. Záměrem je přinést informace, které se někdy obtížněji vyhledávají. Internet je dynamické médium, je proto noto čas od času prověřit funkčnost odkazů. Další možností je použít tento materiál pro samostatnou práci žáků, kde mohou samostatně procházet jednotlivé snímky a seznamovat se s informacemi, které mají mnohdy charakter zajímavostí doplňující základní výuku. Hloubka informací přesahuje dalece základní učivo a má žáky spíše motivovat k samostatnému poznání. Aktivačním prvkem jsou otázky umístěné na konci prezentace, kde je i zpětná vazba. Otázky rozhodně nemají sloužit k testování a hodnocení, ale k aktivaci žáků a přimět je k vyhledávání informací. Třetí možností je poskytnout žákům tento materiál pro samostatnou práci doma, například jako podklad pro přípravu referátu, vlastní prezentace a podobně. K nejcennějším částem patří zdánlivě nevýrazná poslední stránka prezentace, kde je přehled URL adres které se vztahují k danému tématu. Část je použita přímo v prezentaci, jako odkaz z obrazového materiálu. Výběr adres byl časově náročný, bylo odfiltrováno množství balastu, který se na internetu při vyhledávání mnohdy nabízí. Tento materiál muže sloužit zájemcům pro samostatnou práci a rychlejší orientaci. Ovládání prezentace je standardní a intuitivní, pokud jsou někde animace je na ně upozorněno pokynem k jejich přehrání. Při ověřování neměli žáci žádné problémy s ovládáním prezentace.

4 Ovládání Doplnění učiva, zajímavosti - externí odkaz (nutné aktivní připojení) Opakování učiva – odpověď vybrat klepnutím myši! Správná odpověď se zbarví zeleně, špatná červeně. Verze 1.3 V tomto typu prezentace je velké množství odkazů na externí internetové stránky., je tedy nutno občas odkazy aktualizovat. Proto se stejné prezentace mohou vyskytovat v různých verzích. Je maximální snaha používat v prezentaci odkazy na stránky, které nejsou zamořeny protivnou reklamou, ale tato snaha není vždy úspěšná.

5 Využití jaderné energie je překvapivě velmi široké
Využití jaderné energie je překvapivě velmi široké. Jak je tomu v lidských dějinách obvykle nejprve byla tato energie využita pro vojenské účely Svržení atomové bomby v roce 1945 zahájilo závody ve zbrojení, které do jisté míry trvají dodnes. První jaderná ponorka Nautilus měla proti tomu většinou výzkumné úkoly. Další jaderné ponorky s balistickými raketami a jadernými hlavicemi jsou dnes základem jaderných sil většiny mocností. Mírumilovnější využití jaderné energie najdeme především v energetice, i když i zde některé reaktory mohou sloužit k výrobě štěpného materiálu pro jaderné zbraně. Dalším využití této energie najdeme v lékařství pro zobrazovací i terapeutické (léčebné) účely. Překvapivě i v dopravě se uplatní jaderná energie. Jaderné ledoborce jsou nezbytné pro udržování plavebních cest především v Arktidě. Další zajímavé možnosti využití najdeme v astronautice, archeologie a technice obecně. Zde je jen stručný přehled některých možností využití jaderné energie. Zvláště vojenské využití je tak široké a mnohé informace jsou přísně utajované, že zde je spíše jen historický pohled.

6 Jaderné elektrárny První jaderný reaktor sestrojil Enrico Fermi v roce 1942. Budoucnost jaderné energetiky První jaderná elektrárna v Obninsku Jaderné elektrárny v ČR Jaderná bezpečnost

7 Termojaderná fúze Jaderná reakce, která probíhá i ve Slunci. Problémem jsou vysoké teploty a hustota plazmy. e- e- e- p+ n0 p+ p+ n0 n0 Protium Lehký vodík Deuterium Tritium Tokamak- řešení energické budoucnosti? Čistý, nevyčerpatelný zdroj energie bez jaderného odpadu.

8 Zobrazovací a terapeutické technologie v lékařství
Diagnostika Terapie Základní pojmy Wilhelm Conrad Röntgen Pierre a Marie Curie

9 Radioaktivní uhlík C14 (radiokarbon)
Základní informace Radiokarbonová metoda datování Datování a konzervace historických památek

10 Astronautika V astronautice se potýkáme především s problémem dodávky energie pro sondy,kabiny s posádkou na oběžné dráze Země i stanice na jiných planetách.Možnosti jsou v podstatě dvě, využití fotovoltaických panelů nebo jaderných zdrojů

11 Vojenské využití jaderné energie
Projekt Manhattan byl v době II. světové války přísně utajovaný vývoj atomové bomby. První svržená jaderná bomba, Hirošima

12 Vojenské využití jaderné energie
První jaderná ponorka Nautilus 1954, obeplula svět pod vodou a jako první podplula severní pól. Letadlové lodě na jaderný pohon jsou největší vojenská plavidla současnosti Jaderné ledoborce zajišťují průchodnost severní námořních tras v Severním ledovém oceánu

13 Co se nevešlo – zajímavosti. Doporučení – podívat se.

14 Opakování učiva 1) Kde a kdy byl spuštěn první jaderný reaktor ?
Vyber pomocí myši správnou odpověď - správná nemusí být vždy pouze jedna odpověď 1) Kde a kdy byl spuštěn první jaderný reaktor ? a) Obninsk 1953 b) Berlín 1938 c) Chicago 1942 2) Jak se jmenuje zařízení,ve kterém se převáží vyhořelé jaderné palivo v ČR? a) Kontejner CASTOR b) Kontejner Bell X1 c) Kontejner Concorde

15 3) Co to je termojaderná fůze ?
a) Rozpad atomů hélia na dva atomy vodíku při uvolnění energie b) Sloučení dvou atomů vodíku na jeden atom hélia při uvolnění energie c) Rozštěpení atomů uranu na lehčí prvky při vzniku energie 4) Jak se jmenuje zařízení, ve kterém probíhá termojaderná fůze? a) Tokamak b) Tomahavk c) Štěpný reaktor

16 5) Který radioaktivní izotop se používá v archeologii k datování artefaktů
a) Jód 131 b) Uhlík 14 c) Plutonium 240 6) První jaderná ponorka Nautilus se proslavila a) nejhlubším ponorem do Mariánského příkopu (oceánský příkop hloubka10994m) b) obeplutím Země pod vodou c) podplutím severního zemského pólu

17 7) První jaderná bomba vybuchla
a) nad Hirošimou b) nad pouští v Novém Mexiku c) nad Nagasaki 8) Štěpení uranu bylo objeveno a) v roce 1938 Lise Meitnerová, Otto Hahn a Fritz Strassmann (Berlín) b) v roce 1942 Enrico Fermi (USA) c) v roce 1933 Fréderic a Irene Joliot-Curieovi

18 Zdroje pro zvídavé http://server.ipp.cas.cz/~vwei/fusion/fusion_c.htm

19


Stáhnout ppt "Využití jaderné energie"

Podobné prezentace


Reklamy Google