Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Atomová elektrárna = technologické zařízení, které využívá vazebnou energii atomového jádra = obdoba spalování uhlí, ale bez škodlivého kouře.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Atomová elektrárna = technologické zařízení, které využívá vazebnou energii atomového jádra = obdoba spalování uhlí, ale bez škodlivého kouře."— Transkript prezentace:

1

2 Atomová elektrárna = technologické zařízení, které využívá vazebnou energii atomového jádra = obdoba spalování uhlí, ale bez škodlivého kouře

3 Palivo Izotop Uranu U-235

4 Popisvýroby Popis výroby 1. reaktor – řízené štěpení uranu 2. primární okruh – odvádí ohřátou vodu do parogenerátoru 3. parogenerátor – teplá voda jde do sekundárního okruhu – vznik páry 4. pára vedena k turbíně, kterou roztáčí 5. roztočená turbína pohání generátor 6. generátor vyrábí elektřinu

5 Jaderný odpad  velice radioaktivní  nebezpečí látek až tisíce let  úložiště  v elektrárně /ve vodě nebo betonových staveb (sklípků), nebo do betonových či kovových kontejnerů/  kontejnery jsou vyrobeny z tlustostěnné uhlíkaté nebo nerezavějící oceli, z mědi nebo z kombinace mědi a oceli; existují i projekty kontejnerů z titanu

6 Výhody  nevypouští do ovzduší škodlivé látky  vysoká produkce elektřiny  finanční nákladnost  dlouhá doba likvidace jaderného odpadu  výbuch = zničení životního prostředí Nevýhody

7 Mezinárodní stupnice pro hodnocení událostí v atomových elektrárnách 0 - událost bez významu pro bezpečnost (nejběžnější provozní poruchy, běžně zvládnutelné) 1 - odchylka od normálního provozu (poruchy nepředstavující riziko, ale odhalující nedostatky bezpečnostních opatření) 2 - porucha (technické poruchy, které neovlivní bezpečnost elektrárny přímo, ale mohou vést k přehodnocení bezpečnostních opatření) 3 - vážná porucha (ozáření obsluhy elektrárny nad normu, menší únik radioaktivity do okolí - zlomky limitu)

8 4 – havárie s účinky v jaderném zařízení (částečné poškození aktivní zóny, ozáření okolních obyvatel na hranici limitu) 5 – havárie s účinky na okolí(vážnější poškození aktivní zóny, nutnost částečné evakuace okolí) 6 – závažná havárie (velký únik radioaktivních láte mimo objekt, nutnost využít havarijních plánů k ochraně okolí) 7 – velká havárie (značný únik radioaktivních látek na velkém území, okamžité zdravotní následky, dlouhodobé ohrožení životního prostředí)

9 Atomové elektrárny v Č R Temelín Dukovany

10 Atomové elektrárny ve sv ě t ě

11 Budoucnost termojaderná reakce slučování jader vodíku = uvolnění obrovského množství energie

12 Zdroje http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jaderna-energetika/interaktivni-model-je-jak-funguje- jaderka.html http://www.jaderny-odpad.cz/mezisklady-vyhoreleho-paliva.htm http://www.jaderna-bezpecnost.cz/riziko-nehody-elektrarny.htm http://www.fyzika.webz.cz/index.php?clanek=31&title=Jadern%E9%20elektr%E1rny http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/822-jaderna-elektrarna http://jadrovaenergia.yw.sk/uran.jpg http://web.volny.cz/noviny/ekonomika-a-podnikani/clanek/~volny/IDC/225873/temelin-ma-vazne- bezpecnostni-nedostatky-ukazuji-zatezove-testy-aktualizovano.html http://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A1_elektr%C3%A1rna_Dukovany http://www.nazeleno.cz/energie/jaderna-energie/jaderne-elektrarny-celosvetove-vyrobi-16- elektriny.aspx http://oizp.cz/wp-content/uploads/P12304581.jpg http://thoriumforum.com/new-wave-nuclear-power http:// buildipedia.com/knowledgebase/division-33-utilities/33-70-00-electrical- utilities/watts-it-matter-to-you-electricity-generation?print=1&tmpl=component Tokamak: Lucie Mikulková


Stáhnout ppt "Atomová elektrárna = technologické zařízení, které využívá vazebnou energii atomového jádra = obdoba spalování uhlí, ale bez škodlivého kouře."

Podobné prezentace


Reklamy Google