Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 1 8. Plánování projektů  Význam plánování projektů  Plánovací proces  Projektové výstupy  Projektové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 1 8. Plánování projektů  Význam plánování projektů  Plánovací proces  Projektové výstupy  Projektové."— Transkript prezentace:

1 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 1 8. Plánování projektů  Význam plánování projektů  Plánovací proces  Projektové výstupy  Projektové aktivity  Plánování zdrojů  Plánování nákladů

2 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 2 PMZ Plánování projektů 2 Význam plánování projektů - 1 Koncept “plánování”...nejdříve myslet, pak dělat...  Plánování je  klíčová aktivita na projektu – vytváří se nové produkty, služby, procesy  stálá aktivita v průběhu projektu  strukturovaný proces, při kterém se hledají odpovědi na základní (“jednoduché”) otázky  KDE jsme nyní ?situační analýza  KAM bychom měli jít ?formulace cílů  JAK se tam dostaneme ?definice postupu, určení zdrojů a pak se lze tázat  Směřujeme tam ?kontrola postupu

3 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 3 Význam plánování projektů - 2  Plánování  je klíčová aktivita na projektu – vytváří se nové produkty, služby, procesy  je stálá aktivita v průběhu projektu  Význam plánování – schéma pro dosažení cíle  Stanovuje a zviditelňuje cíle a úkoly  Tvoří plány a postupy k jejich dosažení  Vytváří organizaci k jejich provedení  Vymezuje pravomoci a odpovědnosti Plánování NENÍ to, co se stane, ale to, co MY CHCEME, aby se stalo

4 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 4 Význam plánování projektů - 3 Smysluplný plán musí obsahovat  CO chceme  Dekompozice cílů  Popis výstupů (produktů)  JAK toho dosáhneme  Specifikace aktivit a činností  + aktivity z oblasti řízení rizik  KOHO potřebujeme, resp. CO  Určení potřebných zdrojů  Přiřazení vhodných personálních zdrojů (interních i externích)  KDY  Odhady časové náročnosti  KOLIK to bude stát  Určení nutných nákladů (včetně nákladů na ošetření rizik)  Plány  Plánované cíle  Plánované výstupy (dodávky)  Plány aktivit (činností), WBS  Ganttův graf  Harmonogramy  Plány nákladů  Plán čerpání rozpočtu  Nakupované výkony  investice

5 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 5 Plánovací proces - 1 Cíle - dekomposice cílů - specifikace výstupů Aktivity - projektové aktivity - rizika -milníky WBS Zdroje - dodavatelský model - role - projekt.organizace Pracovníci - konkrétní pracovníci - počty specialistů - odpovědnost Technika - metody - techn. prostředky - spec. školení Harmonogram - termínové plány aktivit a nasazení zdrojů Cena - náklady - cena co kdo ??? Požadavek

6 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 6 Plánovací proces - 2  Projektové aktivity - struktura  Etapa  fáze –činnost úkol => výstup  Každý výstup je de facto dodávka, například zařízení programový modul specifikace programová dokumentace protokol zpráva

7 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 7 Plánovací proces - 3  Milník (milestone)  je důležitý pro rozhodování (nebo kontrolu) o další činnosti (pokračovat, počkat, změna, návrat, vyvolání nových aktivit...)  časový okamžik  stav projektu (dodávek)  je  plánován  dosažitelný  kontrolován  provázán s předchozími i následujícími činnostmi obecně - zahajuje a ukončuje důležitou činnost

8 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 8 Projektové výstupy  Pro každý výstup musí být stanoveno  Specifikaci výstupu  Způsob testování  Kritéria akceptace výstupu (jaké parametry musí být splněny, kategorizace SW chyb)  Způsoby zjišťování měřitelných parametrů  Dokumentace a způsob její aktualizace  Provozní podmínky  Převzetí do rutinního provozu (zodpovědné osoby, resp. útvar

9 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 9 Projektové aktivity - 1 ESEFLSLF pracovní den den pevná počítaná (kapacity) zadaný termín  ES (Early Start)nejdříve možný začátek  EF (Early Finish)nejdříve možný konec  LS (Latest Start)nejpozději nutný začátek  LF(Latest Finish)nejpozději nutný konec rezerva doba trvání

10 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 10 Projektové aktivity - 2 Plánování bez termínových omezení čas počítání dopředu aktivity A1 A2 A3 A4 A5 start projektu konečný termín vzešlý z plánování

11 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 11 Projektové aktivity - 3 Plánování s termínovými omezeními čas počítání zpětně aktivity A1 A2 A3 A4 A5 termín dodávky pevně zadaný termín

12 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 12 Projektové aktivity - 4 0SSFSFF bez vztahu Finish-to-Start B nemůže začít dokud A neskončí Start-to-start B nemůže začít dokud A nezačne Finish-to-finish B nemůže skončit dokud A neskončí A A A B A B B B

13 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 13 Projektové aktivity - 5 SF Start-to-finish B nemůže skončit dokud A nezačne FS T 50% A B začne o T později po ukončení A t B začne o t dříve před ukončením A nebo Předbíhání Zpožďování B B B AA A

14 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 14 Projektové aktivity - 6 Zahájení činnosti závisí na  vazbách na ostatní úlohy  časových omezeních, zadaných pro úlohu ÚLOHA 30% -3w ? finish start finish start no earlier than no later than must on ASAP ALAP

15 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 15 Plánování zdrojů- 1 A B C Jarmila [0,5] Jarmila [0,5]; Hynek Jarmila [0,2]; ATM konzul. [2] individ. zdroj, částečný úvazek vícenásob. zdroj skupinový zdroj  Prostředky plánování  Kartotéka projektových zdrojů  obsahuje –osoby –skupiny (role -> skupina -> konkrétní jedinec)  je možné ji provázat na databáze personálního úseku, DB řízení zdrojů apod.  Systém řízení zdrojů (resource mngt.)

16 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 16 Plánování zdrojů - 2 0 10 30 50 74 90 96 98 94 96 98 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0123456789101112 Odhad SW-pracovníků ohledně stupně dokončení ASW odhad. stupeň dokončení [%] čas [měs.] Profily pracovníků

17 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 17 Plánování zdrojů - 3 Výkonové profily pracovníků komplexnost úkolu malá nízká vysoká pracovník D pracovník C pracovník B pracovník A úroveň výkonu velká

18 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 18 Plánování nákladů - 1  Základem jsou náklady na úlohu  Druhy nákladů  pevné (materiál, speciální zařízení..)  časově závislé (pracovní doba, přesčasy, svátky..)  Způsob výpočtu  náklady za množství vykonané práce se v průběhu úlohy propočítávají  náklady za materiál se přiřadí při –zahájení úlohy –ukončení úlohy  Struktura rozložení nákladů – úrovně sledování  projekt  projektová fáze/etapa/subprojekt  …..  úloha

19 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 19 Plánování nákladů - 2 A. jednicové náklady projektu  mzdové náklady  inženýrské výkony  pomocné služby  projektový management  materiálové náklady  cestovní náklady  cizí výkony  využití počítačů  zvláštní provozní potřeby  pojištění  přepravné  speciální literatura  speciální vzdělání  náklady na financování B. režijní náklady  správní režie  centrální služby  všeobecné další vzdělávání  pomocný materiál  nájemné … Druhy nákladů na projektu

20 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 20 Plánování nákladů - 3 inflační vývoj cen, kolísání kurzu měn rizika NÁKLADY Kvalita - postup - výstupy kontrolní metody přehnaný optimismus / pesimismus délka trvání projektu ISO 9000 změny projektu Faktory ovlivňující náklady Architektura řešení

21 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 21 Plánování nákladů - 4 Zdroje … využívané pro realizaci aktivit Aktivity … činnosti probíhající uvnitř i vně podniku Nákladové objekty …jsou vytvářené aktivitami


Stáhnout ppt "© Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 1 8. Plánování projektů  Význam plánování projektů  Plánovací proces  Projektové výstupy  Projektové."

Podobné prezentace


Reklamy Google