Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Podnikání a inovace 2007 - 2013 Ing. Marian Piecha odbor strukturálních fondů, MPO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Podnikání a inovace 2007 - 2013 Ing. Marian Piecha odbor strukturálních fondů, MPO."— Transkript prezentace:

1 Operační program Podnikání a inovace 2007 - 2013 Ing. Marian Piecha odbor strukturálních fondů, MPO

2 OPPI 2007 - 2013 Operační program Podnikání a inovace (OPPI)  základní programový dokument Ministerstva průmyslu a obchodu pro čerpání finančních prostředků ze SF v letech 2007 – 2013 s celkovou alokací téměř 100 mld. CZK  Globální cíl: zvýšit do konce programovacího období konkurenceschopnost české ekonomiky a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb úrovni předních průmyslových zemí Evropy

3 OPPI 2007 - 2013 Operační program Podnikání a inovace (OPPI)  schválen vládou ČR dne 15. 11. 2006 (usnesením č. 1302/2006)  realizován prostřednictvím 15 jednotlivých programů podpory (schváleny usnesením vlády č. 50 ze dne 17. 1. 2007)  NSRR a OP včetně OPPI odeslány počátkem března 2007 do Bruselu  17.4.2007 v Bruselu 1. Oficiální jednání ČR s EK k NSRR a OP  10.4.2007 sdělení EK o přerušení projednávání OP včetně OPPI

4 Struktura OPPI v návaznosti na programy Infrastruktura Podpůrné Co-operation Supporting tools Marketing ČMZRBICT a strategické služby ICT v podnicích Poradenství Školící střediska Eko energie Nemovitosti Prosperita Potenciál Póly excelence Klastry Technologické platformy Inovace Inovační Rozvoj

5 Podpora procesů Spolupráce Prosperita Poradenství Spolupráce vymyslet ochránit vyrobit prodat Marketing Poradenství Inovace (část Patent) Potenciál Prosperita Progres, Start, Záruka, Rozvoj, Inovace, Školicí střediska, Nemovitosti, ICT a strategické služby, ICT v podnicích, Eko-Energie výrobekslužba

6 Inovační proces vymysletVyrobit a prodatvyvinout Lidé, laboratoře Výrobní kapacity nápad VaV Uvedení na trh PotenciálInovace –inovační projekty Prototyp Inovace – ochrana práv průmyslového vlastnictví

7 OPPPOPPI 2004 - 2006 Jednodušší a komfortnější systém pro žadatele Zrychlení administrativy a čerpání prostředků SF Elektronická forma komunikace – eAccount Využití externích hodnotitelů 2007 - 2013 Redukce počtu předkládaných dokumentů Kontrola metodou vzorků OPPP x OPPI

8 Programy podpory OPPP x OPPI

9 OPPI 2007 - 2013

10 Harmonogram Předpokládané termíny zahajování programů  1. vlna (od 1. 3. 2007):  ROZVOJ – registrace žádostí od 1. 3., plné žádosti od 1. 4., ukončení příjmu plných žádostí 30. 6.; kolová výzva  MARKETING – registrace žádostí od 1. 3., plné žádostí od 1. 4., ukončení příjmu plných žádostí 31.12., kontinuální, časově omezená výzva  2. vlna (příjem registračních žádostí od 1. 6. 2007):  ICT v PODNICÍCH  INOVACE – Inovační projekty  POTENCIÁL  EKO-ENERGIE

11 Harmonogram  3. vlna (předpoklad příjmu registračních žádostí od 1. 10. 2007):  ŠKOLICÍ STŘEDISKA  ICT a STRATEGICKÉ SLUŽBY  PORADENSTVÍ – část týkající se poradenských služeb pro MSP Ostatní programy  PROSPERITA – připravuje se pre-notifikační jednání s EK  SPOLUPRÁCE – dosud není shoda na přístupu k realizaci programu, vazba na OP VaVpI, možná bude nutno notifikovat  NEMOVITOSTI – nutná notifikace  ÚVĚROVÉ PROGRAMY REALIZOVANÉ VE SPOLUPRÁCI S ČMZRB (START, PROGRES, ZÁRUKA) – dosud probíhají jednání o podobě realizace těchto programů

12 Marketing program zaměřený na podporu vzdělávacích, asistenčních a informačních služeb a poradenství v oblasti mezinárodního obchodu příjemci: podnikatelské subjekty (MSP i velké podniky) forma podpory: dotace podporované aktivity: – individuální projekty MSP a seskupení MSP podporující vstup MSP na zahraniční trhy – společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí schválených MPO pro příslušné období – oborové a katalogové prezentace realizované agenturou CzechTrade – rozvoj služeb agentury CzechTrade v oblasti mezinárodního obchodu uvažuje se s využitím tzv. křížového financování Prioritní osa 6 – Služby pro rozvoj podnikání

13 Marketing - výzva příjem registrační žádosti: od 1. 3. 2007 do 31.12. 2007 plánovaná alokace pro tuto výzvu: 7,5 mil. EUR formou kontinuálního, avšak časově omezeného příjmu žádostí. podporované aktivity: – individuální projekty MSP a seskupení MSP podporující vstup MSP na zahraniční trhy Prioritní osa 6 – Služby pro rozvoj podnikání

14 Prioritní osa 2 - Rozvoj firem Rozvoj program zaměřený na zvýšení konkurenceschopnosti MSP prostřednictvím podpory zavádění progresivních technologií pouze v regionech se soustředěnou podporou státu příjemci: MSP forma podpory: dotace ve výši 1 – 20 mil. Kč změny: – zvýšení maximálního stropu podpory ze 6 na 20 mil. Kč – do způsobilých výdajů začleněny i stavební náklady související s realizací projektu – okruh potenciálních příjemců rozšířen o podnikatele působící v oblasti obchodu

15 Prioritní osa 2 - Rozvoj firem Rozvoj - výzva vyhlášení programu: 1. 3. 2007 příjem registrační žádostí: od 1.3.2007 do 31.5.2007 konečný příjem plných žádostí je 30.6. 2007 plánovaná alokace pro tuto výzvu: 30 mil. EUR systém sběru žádostí: První kolo výzvy podporované aktivity: - pořízení nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry a realizace projektů zvyšujících efektivnost procesů.

16 Prioritní osa 2 - Rozvoj firem ICT v podnicích podpora pořizování a rozšiřování informačních systémů v malých a středních podnicích příjemci: MSP, sdružení právnických osob ve zpracovatelském průmyslu (např. klastry) forma podpory: dotace ve výši až 20 mil. Kč podporované aktivity: – zavádění a rozšiřování využití informačních systémů (IS) v podnicích (manažerské a znalostní IS, IS pro podporu podnikové administrativy, dodavat.-odb. IS apod.) – rozvoj a zdokonalování technické infrastruktury a programového vybavení – zavádění a rozšiřování outsourcingu IS nebo jeho částí aj.

17 Prioritní osa 2 - Rozvoj firem ICT v podnicích - výzva příjem registračních žádostí: od 1.6. 2007 do 30.9. 2007 předpokládaný příjem plných žádostí od 1.8. 2007 do 29.12. 2007 plánovaná alokace pro tuto výzvu: 500 mil. Kč. systém sběru žádostí: kontinuální podporované aktivity: – Zvyšování vnitřní efektivity podniků – Zvyšování efektivity dodavatelsko-odběratelských vztahů – Zdokonalování technické infrastruktury a programového vybavení – využití IS/ICT při vývoji nových nebo inovaci stávajících výrobků a technologií – zavádění a rozšiřování outsourcingu IS nebo jeho částí v podnicích

18 Prioritní osa 3 – Efektivní energie Eko-energie cílem programu je stimulovat aktivitu podnikatelů, zejména malých a středních, v oblasti snižování energetické náročnosti výroby, spotřeby primárních energetických zdrojů a vyššího využití obnovitelných zdrojů příjemci: podnikatelské subjekty (MSP i velké podniky) forma podpory: dotace ve výši 0,5 - 100 mil. Kč, podřízený úvěr s finančním příspěvkem podporované aktivity: – využití obnovitelných a druhotných zdrojů (výstavba zařízení na výrobu a rozvod elektrické a tepelné energie a jejich rekonstrukce, výroba briket z OZE apod.) – úspory energie (modernizace zařízení na výrobu energie, využití odpadní energie v průmyslových procesech aj.)

19 Prioritní osa 3 – Efektivní energie Eko-energie - výzva vyhlášení programu: 1.5. 2007. příjem registračních žádostí: od 1.6. do 31.7. 2007. předpokládaný příjem plných žádostí od 1.8.2007 do 30. 9. 2007. plánovaná alokace pro tuto výzvu: 850 mil. Kč. systém sběru žádostí: první kolo výzvy podporované aktivity: - využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů - úspory energie

20 Inovace cílem programu je stimulovat a zvýšit inovační aktivitu podnikatelů v oblasti výroby i služeb; součástí programu je rovněž podpora patentových aktivit příjemci: podnikatelské subjekty (MSP i velké podniky), u projektů na ochranu práv průmyslového vlastnictví také veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a fyzické osoby forma podpory: dotace (v různé výši podle podporované aktivity) v rámci programu lze získat podporu jak na realizaci inovací technických (inovace produktů a procesů), tak netechnických (organizační a marketingové inovace) nově jsou podporovány také aktivity spojené s ochranou práv průmyslového vlastnictví uvažuje se s využitím tzv. křížového financování Prioritní osa 4 - Inovace

21 Inovace - výzva vyhlášení výzvy: 25. 4. 2007 příjem registračních žádostí: od 1.6.2007 do 30.9.2007 předpokládaný příjem plných žádostí od 1.8.2007 do 31.10.2007 plánovaná alokace pro tuto výzvu: 1,5 mld. Kč systém sběru žádostí: kontinuální podporované aktivity: - Inovace produktu MSP - Inovace procesu MSP + organizační a marketingová inovace Prioritní osa 4 - Inovace

22 Potenciál program zaměřený na posílení vývojových kapacit podniků (zejména MSP) a prohloubení spolupráce firem s výzkumnými a vývojovými institucemi příjemci: podnikatelské subjekty (MSP i velké podniky) forma podpory: dotace ve výši 1 – 75 mil. Kč podporované aktivity: – založení nebo rozvoj centra průmyslového výzkumu (pozemky, budovy, stroje a zařízení a jiné vybavení) – provozní náklady centra výběrová kritéria – MPO zadalo jejich zpracování externímu subjektu Prioritní osa 4 - Inovace

23 Potenciál - výzva vyhlášení výzvy: 25. 4. 2007 příjem registračních žádostí: od 1. 6. do 30. 11. 2007 předpokládaný příjem plných žádostí od 1. 8. do 31. 12. 2007 systém sběru žádostí: kontinuální plánovaná alokace pro tuto výzvu: 600 mil. CZK podporované aktivity: – založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení nezbytného a výlučně využívaného pro zajištění aktivit tohoto centra. MSP Prioritní osa 4 - Inovace

24 Prioritní osa 1 - Vznik firem START program realizovaný ve spolupráci s ČMZRB, a.s. podpora realizace podnikatelských záměrů osob vstupujících do podnikání poprvé nebo s delším časovým odstupem příjemci: pouze drobní podnikatelé – FO i PO forma podpory: bezúročný úvěr nebo zvýhodněná záruka s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru Využití nových finančních nástrojů financování projektů malých a středních firem v počáteční fázi podnikání pomocí rizikového kapitálu konkrétní podoba realizace této aktivity bude zpřesněna v závislosti na výsledcích probíhajících jednání

25 Prioritní osa 2 - Rozvoj firem Progres úvěrový program realizovaný ve spolupráci s ČMZRB, a.s. podpora realizace rozvojových projektů malých a středních podnikatelů forma podpory: podřízený úvěr nebo podřízený úvěr s finančním příspěvkem část EPC – Energy Performance Contracting – podpora realizace projektů MSP v oblasti energetických služeb formou zvýhodněného úvěru či zvýhodněné záruky s fin. přísp. k zaručovanému úvěru Záruka program realizovaný ve spolupráci s ČMZRB, a.s. podpora realizace podnikatelských projektů MSP prostřednictvím zvýhodněných záruk a zvýhodněných záruk s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru

26 Prioritní osa 2 - Rozvoj firem ICT a strategické služby program, jenž je zaměřen na podporu konkurenceschopnosti a růstu ICT sektoru v České republice, podporu nabídky nových informačních systémů, ICT řešení, softwarových produktů a služeb a podporu vybraných strategických služeb příjemci: podnikatelské subjekty (MSP i velké podniky) forma podpory: dotace ve výši 1 – 100 mil. Kč podporované aktivity: – tvorba nových ICT řešení a aplikací – centra pro návrh a aplikaci IS/ICT – centra sdílených služeb – centra zákaznické podpory – centra oprav high-tech výrobků a technologií

27 Spolupráce podpora vzniku a rozvoje kooperačních odvětvových seskupení – klastrů, pólů excelence, technologických platforem a kooperačních projektů na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni příjemci: právnické osoby podle § 18 Občanského zákoníku (bližší vymezení bude uvedeno ve výzvě) forma podpory: dotace podporované aktivity: – klastry – vytváření a rozvoj územně koncentrovaných odvětvových nebo oborových seskupení podnikatelských subjektů, vědecko- výzkumných, vzdělávacích aj. institucí – póly excelence – seskupení výzkumných, podnikatelských a subjektů zaměřených na výzkum v oblasti špičkových technologií – technologické platformy – spolupráce veřejného a soukromého sektoru v oblasti VaV ve významných technologických oblastech Prioritní osa 5 – Prostředí pro podnikání a inovace

28 Prosperita podpora zakládání a rozvoje subjektů infrastruktury pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace příjemci: právnické osoby dle § 18 Občanského zákoníku písm. a), c) a d), PO dle § 20 Obč. zák. a neziskové organizace (OPS) forma podpory: dotace podporované aktivity: – zakládání a rozvoj vědeckých a vědeckotechnických parků – zakládání a rozvoj center pro transfer technologií – zakládání a rozvoj podnikatelských inkubátorů a podnikatelských inovačních center (BIC, PIC apod.) – zakládání a rozvoj sítí Business Angels uvažuje se s využitím tzv. křížového financování Prioritní osa 5 – Prostředí pro podnikání a inovace

29 Školicí střediska podpora investic do infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů v podnicích a také v institucích, které poskytují služby pro podnikat. subjekty v oblasti dalšího profesního vzdělávání příjemci: podnikatelské subjekty (MSP i velké podniky), sdružení podnikatelů, územní samosprávné celky a jejich svazky, neziskové organizace, vzdělávací instituce vzdělávající mimo systém formálního vzdělávání ve vybraných oborech a odvětvích forma podpory: dotace ve výši 0,2 – 150 mil. Kč uvažuje se s využitím tzv. křížového financování Prioritní osa 5 – Prostředí pro podnikání a inovace

30 Nemovitosti podpora projektů zaměřených na zkvalitnění infrastruktury pro podnikání příjemci: podnikatelské subjekty (MSP i velké podniky), územní samosprávné celky a jejich svazky forma podpory: dotace ve výši 1 – 500 mil. Kč podporované aktivity: – projekt přípravy zóny, projekt regenerace zóny (přeměna brownfieldu na podnikatelskou zónu) – projekt výstavby nájemního objektu, rekonstrukce objektu (přeměna objektu, který odpovídá definici brownfieldu, na podnikatelskou zónu) – projekt vyhotovení projektové dokumentace – projekt relokace (přemístění ) firmy – projekt akreditace manažera regionální infrastruktury Prioritní osa 5 – Prostředí pro podnikání a inovace } nově

31 Poradenství cílem programu je zlepšení kvality a dostupnosti poradenských, informačních a vzdělávacích služeb pro MSP a tím i zvýšení jejich konkurenceschopnosti příjemci: MSP forma podpory: dotace podporované aktivity: – tvorba a udržování Národního registru poradců – podpora poradenských služeb pro MSP poskytovaných zejména poradci z NRP – poskytování dotovaných poradenských, vzdělávacích a informačních služeb pro MSP prostřednictvím Regionální poradenské a informační infrastruktury – analýzy světových i českých rozvojových trendů majících vliv na inovační aktivitu uvažuje se s využitím tzv. křížového financování Prioritní osa 6 – Služby pro rozvoj podnikání

32 Finanční hodnocení Hodnocení projektů Žádost o platbu a kontrola na místě Monitoring Podání žádosti Koloběh dotace

33 eAccount - jeho výhody Úvodní obecná stránka Úvodní stránka (projektu) Registrační žádost Plná žádost Podmínky poskytnutí dotace, přílohy, metodiky Žádost o platbu, přílohy Monitorin g projektu eAccount: komplexní prostředek k „elektronizaci“ předkládání dokumentů žadatelem – úbytek papírování, výrazné zrychlení procesů –žadatel bude mít k dispozici všechny formuláře a informace, které v souvislosti s podáním a realizací projektu potřebuje –součástí budou odkazy na důležité dokumenty (metodiky, apod.) včetně informace, proč by si je měl žadatel přečíst a co obsahují –možnost žadatele sledovat aktuální stav projektu, lhůty pro předkládání dokumentů, nápovědy/návody, co je v danou chvíli třeba učinit, kontextové nápovědy

34 eAccount - aktuální stav K 18.5. 2007 - je aktivováno 767 uživatelů (Master účtů) a dalších 145 ještě čeká na potvrzení. - v programu Rozvoj – přijato 172 registračních žádostí. - v programu Marketing – přijato 69 registračních žádostí.

35 Velké podniky Podpora velkým podnikům ve vybraných programech OPPI (Def. 1) - podpora velkým podnikům v rámci daného programu bude poskytována v případě, že tyto podniky nejsou nadnárodními společnostmi nebo jejich součástí

36 Implementace Implementační struktura  Řídicí orgán – MPO – Odbor strukturálních fondů  Zprostředkující subjekty:  CzechInvest  CzechTrade  Česká energetická agentura  Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

37 Děkuji za pozornost! piecha@mpo.cz www.mpo.cz www.czechinvest.org zelená linka 800 800 777


Stáhnout ppt "Operační program Podnikání a inovace 2007 - 2013 Ing. Marian Piecha odbor strukturálních fondů, MPO."

Podobné prezentace


Reklamy Google