Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sacharidy Vypracoval Miloslav Čunek. Charakteristika ve svých molekulách obsahují atomy uhlíku, vodíku a kyslíku Zelené rostliny je produkují při fotosyntéze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sacharidy Vypracoval Miloslav Čunek. Charakteristika ve svých molekulách obsahují atomy uhlíku, vodíku a kyslíku Zelené rostliny je produkují při fotosyntéze."— Transkript prezentace:

1 Sacharidy Vypracoval Miloslav Čunek

2 Charakteristika ve svých molekulách obsahují atomy uhlíku, vodíku a kyslíku Zelené rostliny je produkují při fotosyntéze Živočichové je musí přijímat v potravě (krátkodobě jsou schopni si je syntetizovat z aminokyselin a glycerolu) Funkce v organismech –stavební materiál těl organismů (celulóza, chitin) –zásobní látka (u rostlin škrob, u živočichů glykogen) –zdroj energie

3 Rozdělení Molekula sacharidu je složena ze základních monosacharidových jednotek, podle jejich počtu dělíme sacharidy na: – Monosacharidy tvořené pouze jednou monosacharidovou jednotkou – Oligosacharidy tvořené 2-10 monosacharidovými jednotkami – Polysacharidy tvořené více jak 10 monosacharidovými jednotkami

4 Monosacharidy Charakteristika sumární vzorec C n H 2n O n Základní stavební jednotky oligo- a polysacharidů Podle přítomnosti aldehydové nebo ketonové skupiny v molekule rozlišujeme – Aldózy (polyhydroxyaldehydy) – Ketózy (polyhydroxyketony) v molekule mohou mít 3-7 atomů uhlíku, podle toho rozlišujeme: aldotriózy (ketotriózy), aldotetrózy (ketotetrózy), aledopentózy (ketopentózy), aldohexózy (ketohexózy) a aldoheptózy (ketoheptózy)

5 Struktura Strukturu monosacharidů můžeme zjednodušeně vyjádřit pomocí lineárních Fischerových vzorců. Přesnější znázornění jejich struktury však umožňují cyklické Haworthovy vzorce. Tollensovy vzorce tvoří přechod mezi oběma typy vzorců a umožňují snazší pochopení vztahů mezi Fischerovými a Haworthovými vzorci.

6 Fischerovi vzorce znázorňují acyklickou zjednodušenou formu sacharidu nejjednodušší monosacharidy, od kterých odvozujeme další, jsou glyceraldehyd a dihydroxyaceton glyceraldehyd obsahuje ve své molekule jeden chirální uhlík, podle postavení skupiny –OH na chirálním uhlíku rozlišujeme enantiomery (D- a L-)

7

8 Tollensovy vzorce Aldehydová skupina na 1. uhlíkovém atomu (nebo ketonová na 2.) se aduje na sekundární hydroxylovou skupinu předposledního uhlíku a vzniká vnitřní poloacetál

9 Haworthovy vzorce Pro znázornění cyklické formy sacharidů, které označujeme podle jejich podobnosti s heterocykly (pětičlenné furanózy s šestičlenné pyranózy ) Pravidla při psaní haworthových vzorců –Uhlík C 1 (u aldózy) a C2 (u ketózy) je umístěn vpravo od kyslíku (který je umístěn nahoře) –Uhlíkové atomy jsou uspořádány ve směru hodinových ručiček –Substituenty umístěné vpravo píšeme dolů (ty vlevo pak nahoru) –Každý D- a L- enantiomer může mít ještě 2 izomery, které označujeme jako  anomery (u D- poloacetálový hydroxyl navázán dolů, u L- nahoru) a  anomery (u D- hydroxyl nahoře, u L- dole)

10

11 Vlastnosti monosacharidů Při zahřívání se rozkládají- karamelizují Bezbarvé, krystalické, dobře rozpustné ve vodě za vzniku sladkých roztoků Jejich roztoky stáčejí rovinu polarizovaného světla Redukcí aldehydové skupiny vznikají cukerné alkoholy aldioly, nejznámější je D-glucitol (sorbit) Oxidací aldóz vznikají aldónové kyseliny Esterifikací (na hydroxylové skupině) vznikají estery. Nejvýznamnější jsou estery s kyselinou fosforečnou, tzv. fosforečné estery monosacharidů reakcí poloacetálové skupiny s alkoholy vznikají glykosidy - uvolňuje se voda a molekuly se spojují glykosidickou vazbou Při ethanolovém kvašení podléhají monosacharidy přeměnám, které způsobují mikroorganismy, produktem je ethanol a oxid uhličitý

12 sorbitol – D-glucitol

13 Zástupci D-ribóza –Aldopentóza, je součástí nukleových kyselin D-glukóza –Aldohexóza, hroznový cukr –Bílá, sladká látka, dobře rozpustná ve vodě –Je obsažena v ovoci, včelím medu (50%) –Je rychlým zdrojem energie, protože se v organismu rychle vstřebává D-fruktóza –Ketohexóza, ovocný cukr, obsažena v ovoci –Nejsladší cukr, součástí sacharózy D-galaktóza –Aldohexóza –Složkou laktózy a některých polysacharidů

14 Oligosacharidy Charakteristika Vznikají spojováním monosacharidů glykosidickou vazbou, ve svých molekulách obsahují 2-10 monosacharidových jednotek Podle počtu monosacharidových jednotek rozlišujeme disacharidy, trisacharidy atd. Nejznámější z oligosacharidů jsou disacharidy

15 Disacharidy Bezbarvé, krystalické látky Dobře rozpustné ve vodě, jsou součástí potravin Mohou být vázány dvojím způsobem –Spojí se dva poloacetálové hydroxyly molekul monosacharidů a vzniká neredukující disacharid –Poloacetálový hydroxyl se spojí s nekterým jiným hydroxylem a vzniká redukující disacharid

16 Vzorec sacharosy Vzorec alfa laktosy

17 Zástupci Sacharóza –vzniká spojením D-fruktózy a D-glukózy –Bezbarvá, ve vodě rozpustná látka –Neredukující disacharid –Tzv. řepný cukr, používá se v potravinářství jako sladidlo, jako přídatná látka v lékařství Laktóza –vzniká spojením D-galaktózy a D-glukózy –Redukující, běžně nazývaná jako mléčný cukr, protože je přítomna v mléce savců Maltóza –Vzniká spojením dvou D-glukóz –Redukující, tzv. sladový cukr –Vzniká hydrolýzou škrobu

18 Polysacharidy Charakteristika Jsou to nejrozšířenější sacharidy, patří mezi biopolymery (přírodní makromolekulární látky) Monosacharidové jednotky tvořící polysacharid mohou být: –Stejného typu, homopolysacharidy –Různého typu, heteropolysacharidy Stavební a zásobní látky rostlin i živočichů

19 Vlastnosti Některé rozpustné ve vodě, jiné v ní bobtnají a tvoří viskózní roztoky, další jsou nerozpustné Nemají redukční vlastnosti, protože glykosidické vazby vznikají mezi poloacetálovými hydroxyly Nemají sladkou chuť

20 Homopolysacharidy Celulóza –Složka buněčných stěn vyšších rostlin –Lineární polysacharid, tvořený D-glukózovými jednotkami spojenými  (1 4) glykosidyckými vazbami –Nerozpustná ve vodě, pro člověka nestravitelná, složka vlákniny –Získává se ze dřeva jako surová celulóza neboli buničina a slouží jako surovina při výrobě papíru a v textilním průmyslu Škrob –Zásobní látka rostli, ve vodě tvoří koloidní roztoky –skládá se z: Amylózy - obsahuje D-glukózové zbytky vázané  4) glykosidickými vazbami, rozpouští se ve vodě Amylopektin – obsahuje D-glukózové zbytky vázané  1 4) i  1 6) glykosidickými vazbami, ve studené vodě se nerozpouští, ale bobtná –Získává se z brambor a obilovin, slouží k výrobě D-glukózy

21 Glykogen –Zásobní látka živočichů –Obsažen především v játrech a ve svalech –Je rozpustný ve vodě Chitin –Základní složka kutikuly členovců, buněčných stěn hub a některých řas Pektiny –Zásobní polysacharidy složité struktury –Obsaženy např. v jablkách, slupkách citrusů –Při zahřívání tvoří gely, čehož se využívá při výrobě džemů Heteropolysacharidy Jsou součástí buněčných stěn mikroorganismů, mezibuněčné hmoty a tělních tekutin

22 Vzorec celulosy Vzorec amylosy Vzorec amylopektinu


Stáhnout ppt "Sacharidy Vypracoval Miloslav Čunek. Charakteristika ve svých molekulách obsahují atomy uhlíku, vodíku a kyslíku Zelené rostliny je produkují při fotosyntéze."

Podobné prezentace


Reklamy Google