Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorské právo a digitální knihovny Zdeněk Matušík Národní knihovna České republiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorské právo a digitální knihovny Zdeněk Matušík Národní knihovna České republiky."— Transkript prezentace:

1 Autorské právo a digitální knihovny Zdeněk Matušík Národní knihovna České republiky

2 Z. MatušíkArchivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008 2 Předmět prezentace Digitální knihovny v knihovnách, archivech, muzeích a ve školách Problémy praxe Zelená kniha : Autorské právo ve znalostní ekonomice (odpovědi SKIP, NK, KnAV) Europeana

3 Z. MatušíkArchivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008 3 Digitální knihovny v knihovnách, archivech, muzeích a ve školách nezabýváme se digitálními knihovnami jiných subjektů (komerčních aj.) nejde ani o problematiku užití děl při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu [§ 31 odst. 1 písm. c) AZ] subjekty oprávněné užívat režim DK dle § 37 odst. 1 písm. c) AZ: knihovny archivy galerie muzea školy, vysoké školy, další nevýdělečná školská a vzdělávací zařízení poznámka v § 37 AZ není závazná – ovšem: směrnice 2001/29/ES čl. 5 odst. 2 písm. c): charakter činnosti všech těchto subjektů vymezen "veřejně přístupné knihovny, vzdělávací zařízení nebo muzea nebo archivy, které nesledují přímý ani nepřímý hospodářský nebo komerční prospěch "

4 Z. MatušíkArchivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008 4 Autorskoprávní rámec digitální knihovny digitální knihovna – databáze díla do DK zařazená – zachovávají svůj autorskoprávní status pro zařazení díla nebo záznamu do DK nezbytné oprávnění –zhotovit kopii –sdělovat dílo/záznam veřejnosti –zpřístupňovat dílo/záznam veřejnosti

5 Z. MatušíkArchivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008 5 Digitální knihovna jako databáze reálně pouze ve smyslu hlavy III (§§ 88-94) AZ doba trvání práv – 15 let zužitkování vytěžování problém zužitkování volných děl zařazených do DK –doporučení Skupiny expertů na vysoké úrovni, podskupiny pro autorské právo: "obsah z volné domény v analogové formě má zůstat ve volné doméně i v digitálním prostředí" –knihovny jako uživatelé ochrany AZ

6 Z. MatušíkArchivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008 6 Zhotovení kopie pro DK - 1 předloha, zveřejněné dílo, musí být součástí fondu AKM (byť v minulosti – ztráta, poškození) - § 37 odst. 1 písm c) AZ užití díla v DK může být v prodejních podmínkách zakázáno, nemůže jít o dílo licencované problém sdílení mezi knihovnami –možnost sdílení digitálních kopií mezi oprávněnými institucemi (financovanými převážně z veřejných rozpočtů/zdrojů), alespoň u děl, jež jsou již nedostupná na trhu, autor nepřipravuje další vydání, držitel práv nepřipravuje vlastní on-line zpřístupňování, zabezpečný přístup –předložen jako problém v odpovědích na Zelenou knihu Komise EU –dílo nedostupné na trhu (pro záznamy také: "záznam/jiný předmět ochrany, který již není v distribuci) – určuje držitel práv (možná souvislost staršího a novějšího vydání, uvažovaného nového vydání)

7 Z. MatušíkArchivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008 7 Zhotovení kopie pro DK - 3 otázky uchování kopie (počtu kopií, zachování formátu) v přípravných materiálech EDL i v Zelené knize se hovoří – de lege lata - o oprávnění zhotovit jedinou kopii teprve na základě uznání technologické nezbytnosti zálohování, migrace (trvanlivost, technologický vývoj) se nyní navrhuje zakotvit oprávnění zhotovit kopií více, měnit formát u změny formátu – otázka morálních autorských práv není vyloučena diferenciace na instituce s konzervačními funkcemi (zejména povinné ukládání publikací) a ostatní

8 Z. MatušíkArchivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008 8 Sdělování díla veřejnosti –sdělování veřejnosti – již samotné vystavení na serveru –v případě DK podle knihovní licence (tj. jde-li o dílo, majetková práva k němuž ještě neuplynula) - není přípustný dálkový přístup formulace v AZ dává možnost řešit programem, ne nutně jen "terminálem"

9 Z. MatušíkArchivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008 9 Zpřístupňování díla – 1 vlastní užití díla/záznamu koncovým uživatelem řada omezujících podmínek –jednotlivci ze strany veřejnosti –výhradně pro účely výzkumu nebo soukromého studia –na počítačích umístěných v objektu oprávněného subjektu –zamezí-li takovým osobám zhotovit rozmnoženinu (= digitální) díla nerespektování - přestupek nikoli menší než neoprávněné vystavení díla na volném webu v AZ i některé výhodné formulace –nehovoří se o terminálu – ustanovení AZ lze naplnit i jinou cestou (programem) –uživateli lze zhotovit kopii na papír (odvádí se náhradní odměna)

10 Z. MatušíkArchivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008 10 Zpřístupňování díla – 2 AKM považují za nutné zpřístupňovat rovněž s dálkovým přístupem –zcela volně –registrovaným bez smluvní licence s držitelem práv k dílu/záznamu lze jen u volných děl –70 let po smrti autora (jenž přežil ostatní spoluautory) –50 let po pořízení záznamu –50 let po vydání otázka tzv. osiřelých děl a děl již nedostupných na trhu (Komise EU – vědomí nebezpečí nenaplněných očekávání veřejnosti, neefektivnosti vložených prostředků) → Skupina expertů na vysoké úrovniSkupina expertů na vysoké úrovni volné vystavení – potenciál pro získání grantů – náležité uživatelské rozhraní – argument pro knihovny (znalosti metodiky zpřístupňování obsahu)

11 Z. MatušíkArchivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008 11 Zpřístupňování díla – 3 Skupina expertů na vysoké úrovni – podskupina pro autorské právo – závěrečná zpráva, doporučení (4. 6. 2008)závěrečná zpráva, doporučení díla, jež jsou již nedostupná na trhu –platí stanovisko autora, držitele práv –vzorová licencevzorová licence problematika tzv. osiřelých děl (díla, jejichž autor není znám nebo jehož se nelze dopátrat) – návrh HLEG-SC=SEVÚ-PAPnávrh HLEG-SC –vytváření evidencí – možná kolize s Bernskou úmluvou –udělování oprávnění – "středisko pro vyřizování autorskoprávních otázek" (otázka, zda vytvoření takové agentury je realizovatelné v podmínkách kontinentálního autorského práva) –postup – "důkladné pátrání" (pravidla nikoli povahy právního předpisu) – Memorandum o porozumění o směrnicích k důkladnému pátrání po osiřelých dílech, Směrnice o kritériích důkladného pátrání po osiřelých dílech specifické podle sektorů (společná zpráva a zpráva sektorů pro texty, audiovizuálního, vizuálního/pro fotografie, hudebního/pro zvuky) Memorandum o porozumění o směrnicích k důkladnému pátrání po osiřelých dílech –stránky Ministerstva kultury ČR k této problematicestránky Ministerstva kultury ČR k této problematice

12 Z. MatušíkArchivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008 12 Konzultace Evropské komise KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.7.2008 KOM(2008) 466 v konečném znění ZELENÁ KNIHA : Autorské právo ve znalostní ekonomice http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0466:FIN:CS:PDF http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0466:FIN:EN:PDF termín: do 30. 11. 2008 Odpovědi/Připomínky k otázkám předloženým Evropskou komisí v Zelené knize : Autorské právo ve znalostní ekonomice od Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP), Národní knihovny České republiky a Knihovny Akademie věd České republiky (28. 11. 2008)

13 Z. MatušíkArchivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008 13 Odpovědi na dotazy formulované v Zelené knize pro podporu Komise EU pro smluvní ujednání o sdílení digitálních kopií mezi AKM (resp. pro možnost právní úpravy) pro podporu Komise EU pro smluvní ujednání mezi AKM a kolektivními představiteli držitelů práv o lhůtě vystavování kopií novin pro možnost změny formátu, funkční vymezení počtu digitálních kopií v DK –pro možnost bezúplatného poskytování služby prohledávání děl na Internetu (jako současné rozvinutí katalogové licence) –pro poskytnutí jistoty, co mohou uživatelé s díly provádět –pro možnost dalšího užití děl při vytváření vlastního obsahu uživateli "volné návrhy"

14 Z. MatušíkArchivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008 14 Odpovědi na dotazy formulované v Zelené knize – "volné návrhy" zakotvení právního základu meziknihovních reprografických služeb eDoDo možnost (aspoň omezeného) kopírování vydaných notových zápisů

15 Z. MatušíkArchivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008 15 http://www.europeana.eu/portal/ http://www.europeana.eu/portal/ 20. 11. 2008

16 Děkuji za pozornost zdenek.matusik@nkp.cz


Stáhnout ppt "Autorské právo a digitální knihovny Zdeněk Matušík Národní knihovna České republiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google