Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorské právo a digitální knihovny

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorské právo a digitální knihovny"— Transkript prezentace:

1 Autorské právo a digitální knihovny
Zdeněk Matušík Národní knihovna České republiky

2 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008
Předmět prezentace Digitální knihovny v knihovnách, archivech, muzeích a ve školách Problémy praxe Zelená kniha : Autorské právo ve znalostní ekonomice (odpovědi SKIP, NK, KnAV) Europeana Z. Matušík Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008

3 Digitální knihovny v knihovnách, archivech, muzeích a ve školách
nezabýváme se digitálními knihovnami jiných subjektů (komerčních aj.) nejde ani o problematiku užití děl při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu [§ 31 odst. 1 písm. c) AZ] subjekty oprávněné užívat režim DK dle § 37 odst. 1 písm. c) AZ: knihovny archivy galerie muzea školy, vysoké školy, další nevýdělečná školská a vzdělávací zařízení poznámka v § 37 AZ není závazná – ovšem: směrnice 2001/29/ES čl. 5 odst. 2 písm. c): charakter činnosti všech těchto subjektů vymezen "veřejně přístupné knihovny, vzdělávací zařízení nebo muzea nebo archivy, které nesledují přímý ani nepřímý hospodářský nebo komerční prospěch" Z. Matušík Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008

4 Autorskoprávní rámec digitální knihovny
digitální knihovna – databáze díla do DK zařazená – zachovávají svůj autorskoprávní status pro zařazení díla nebo záznamu do DK nezbytné oprávnění zhotovit kopii sdělovat dílo/záznam veřejnosti zpřístupňovat dílo/záznam veřejnosti Z. Matušík Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008

5 Digitální knihovna jako databáze
reálně pouze ve smyslu hlavy III (§§ 88-94) AZ doba trvání práv – 15 let zužitkování vytěžování problém zužitkování volných děl zařazených do DK doporučení Skupiny expertů na vysoké úrovni, podskupiny pro autorské právo: "obsah z volné domény v analogové formě má zůstat ve volné doméně i v digitálním prostředí" knihovny jako uživatelé ochrany AZ Z. Matušík Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008

6 Zhotovení kopie pro DK - 1
předloha, zveřejněné dílo, musí být součástí fondu AKM (byť v minulosti – ztráta, poškození) - § 37 odst. 1 písm c) AZ <tedy případně i podle písm. b), avšak nikoli písm. a)> užití díla v DK může být v prodejních podmínkách zakázáno, nemůže jít o dílo licencované problém sdílení mezi knihovnami možnost sdílení digitálních kopií mezi oprávněnými institucemi (financovanými převážně z veřejných rozpočtů/zdrojů), alespoň u děl, jež jsou již nedostupná na trhu, autor nepřipravuje další vydání, držitel práv nepřipravuje vlastní on-line zpřístupňování, zabezpečný přístup předložen jako problém v odpovědích na Zelenou knihu Komise EU dílo nedostupné na trhu (pro záznamy také: "záznam/jiný předmět ochrany, který již není v distribuci) – určuje držitel práv (možná souvislost staršího a novějšího vydání, uvažovaného nového vydání) Z. Matušík Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008

7 Zhotovení kopie pro DK - 3
otázky uchování kopie (počtu kopií, zachování formátu) v přípravných materiálech EDL i v Zelené knize se hovoří – de lege lata - o oprávnění zhotovit jedinou kopii teprve na základě uznání technologické nezbytnosti zálohování, migrace (trvanlivost, technologický vývoj) se nyní navrhuje zakotvit oprávnění zhotovit kopií více, měnit formát u změny formátu – otázka morálních autorských práv není vyloučena diferenciace na instituce s konzervačními funkcemi (zejména povinné ukládání publikací) a ostatní Z. Matušík Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008

8 Sdělování díla veřejnosti
sdělování veřejnosti – již samotné vystavení na serveru v případě DK podle knihovní licence (tj. jde-li o dílo, majetková práva k němuž ještě neuplynula) - není přípustný dálkový přístup formulace v AZ dává možnost řešit programem, ne nutně jen "terminálem" Z. Matušík Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008

9 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008
Zpřístupňování díla – 1 vlastní užití díla/záznamu koncovým uživatelem řada omezujících podmínek jednotlivci ze strany veřejnosti výhradně pro účely výzkumu nebo soukromého studia na počítačích umístěných v objektu oprávněného subjektu zamezí-li takovým osobám zhotovit rozmnoženinu (= digitální) díla nerespektování - přestupek nikoli menší než neoprávněné vystavení díla na volném webu v AZ i některé výhodné formulace nehovoří se o terminálu – ustanovení AZ lze naplnit i jinou cestou (programem) uživateli lze zhotovit kopii na papír (odvádí se náhradní odměna) Z. Matušík Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008

10 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008
Zpřístupňování díla – 2 AKM považují za nutné zpřístupňovat rovněž s dálkovým přístupem zcela volně registrovaným bez smluvní licence s držitelem práv k dílu/záznamu lze jen u volných děl 70 let po smrti autora (jenž přežil ostatní spoluautory) 50 let po pořízení záznamu 50 let po vydání otázka tzv. osiřelých děl a děl již nedostupných na trhu (Komise EU – vědomí nebezpečí nenaplněných očekávání veřejnosti, neefektivnosti vložených prostředků) → Skupina expertů na vysoké úrovni volné vystavení – potenciál pro získání grantů – náležité uživatelské rozhraní – argument pro knihovny (znalosti metodiky zpřístupňování obsahu) Z. Matušík Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008

11 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008
Zpřístupňování díla – 3 Skupina expertů na vysoké úrovni – podskupina pro autorské právo – závěrečná zpráva, doporučení ( ) díla, jež jsou již nedostupná na trhu platí stanovisko autora, držitele práv vzorová licence problematika tzv. osiřelých děl (díla, jejichž autor není znám nebo jehož se nelze dopátrat) – návrh HLEG-SC=SEVÚ-PAP vytváření evidencí – možná kolize s Bernskou úmluvou udělování oprávnění – "středisko pro vyřizování autorskoprávních otázek" (otázka, zda vytvoření takové agentury je realizovatelné v podmínkách kontinentálního autorského práva) postup – "důkladné pátrání" (pravidla nikoli povahy právního předpisu) – Memorandum o porozumění o směrnicích k důkladnému pátrání po osiřelých dílech, Směrnice o kritériích důkladného pátrání po osiřelých dílech specifické podle sektorů (společná zpráva a zpráva sektorů pro texty, audiovizuálního, vizuálního/pro fotografie, hudebního/pro zvuky) stránky Ministerstva kultury ČR k této problematice Z. Matušík Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008

12 Konzultace Evropské komise
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2008) 466 v konečném znění ZELENÁ KNIHA : Autorské právo ve znalostní ekonomice termín: do Odpovědi/Připomínky k otázkám předloženým Evropskou komisí v Zelené knize : Autorské právo ve znalostní ekonomice od Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP), Národní knihovny České republiky a Knihovny Akademie věd České republiky ( ) Z. Matušík Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008

13 Odpovědi na dotazy formulované v Zelené knize
pro podporu Komise EU pro smluvní ujednání o sdílení digitálních kopií mezi AKM (resp. pro možnost právní úpravy) pro podporu Komise EU pro smluvní ujednání mezi AKM a kolektivními představiteli držitelů práv o lhůtě vystavování kopií novin pro možnost změny formátu, funkční vymezení počtu digitálních kopií v DK pro možnost bezúplatného poskytování služby prohledávání děl na Internetu (jako současné rozvinutí katalogové licence) pro poskytnutí jistoty, co mohou uživatelé s díly provádět pro možnost dalšího užití děl při vytváření vlastního obsahu uživateli "volné návrhy" Z. Matušík Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008

14 Odpovědi na dotazy formulované v Zelené knize – "volné návrhy"
zakotvení právního základu meziknihovních reprografických služeb eDoDo možnost (aspoň omezeného) kopírování vydaných notových zápisů Z. Matušík Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008

15 http://www.europeana.eu/portal/ 20. 11. 2008
Z. Matušík Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008

16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Autorské právo a digitální knihovny"

Podobné prezentace


Reklamy Google