Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Letní škola SOČ 2012, Brno Jaroslava Geletičová 23.8.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Letní škola SOČ 2012, Brno Jaroslava Geletičová 23.8.2012."— Transkript prezentace:

1 Letní škola SOČ 2012, Brno Jaroslava Geletičová 23.8.2012

2  UPOL  Molekulární biofyzika  SOČ  České hlavičky  Cena učené společnosti České Republiky

3  Pár slov obecně  Vizuální systémy  Příprava prezentace  Obsah prezentace  Background  Projev  Co ano?  Čemu se vyhnout?  Závěr

4  Prezentace má mnoho podob a významů  Co je možné prezentovat? věci hmotné x věci nehmotné  Účel světí prostředky

5  Pomáhají podpořit prezentaci, zrychlují komunikaci a zajišťují správné pochopení  Co sem patří?

6  Stanovení cíle prezentace  Bližší informace  Podklady a sběr dat  Stanovení hlavních cílů  Grafické zpracování

7  Proč ?  Čeho chci dosáhnout?  Chci informovat, ukázat, vysvětlit, získat, přesvědčit … ?  Cíli se podřizuje vše ostatní (forma, obsah, způsob…)

8  Komu je prezentace určena  Kolik času máme na prezentaci  Kde prezentace bude probíhat  Technika  Finance

9  První „slide“ si nikdo nepamatuje  Po pěti minutách se ztrácí pozornost  „Probuzení“ – tak třeba vtip vtip

10  Pečlivě shromáždit všechna potřebná data, dostupné informace, materiály  Výběr – co je pro prezentaci vhodné – hlavně pro splnění cílů

11  Co chceme v prezentaci přednést (problémy, nápady, body)  Zatím není nutné znát jejich pořadí v prezentaci  Technika psaní na lístky  Nakonec body seřadit podle logické návaznosti

12  Využití počítačových programů (např. MPP)  Co programy nabízejí?  Šablony (předpřipravené)  Animace  Obrázky (velikost)  Grafy (velikost)  Videa (délka, o čem to bude)  …

13  Existují obecná pravidla  Nemusí se dodržovat  Obecně platí: „Všeho moc škodí (animace, obrázky, grafy, vzorce…)“  Tak jen ve zkratce…

14  Důležité věci jen v bodech, nerozepisovat.  Jedna stránka - jen jedna myšlenka  Maximálně 5 bodů na stránku  Text se stane nepřehledným

15  Chemikálie: Fluorofory: NATA, HSA, fluorescein Zhášedla: akrylamid, KI Fosfátový pufr  Přístroje: Spektrometr UV 550, Unicam Fluorescenční spektrofotometr Hitachi Spektrometr pro časově korelované čítání fotonů FluoTime 200, PicoQuant  Metody: Absorpční spektra Titrační experimenty Vytvoření Stern-Volmerova grafu Ověření teoretického vztahu analýzou experimentálních dat a následná diskuze shody

16  Font musí být dobře čitelný  Raději malá písmenka  Velikost písma v rozmezí 24 -32 bodů  Jedna prezentace – jeden font  Horizontální poloha textu  Pozor na českou diakritiku – některé fonty neumí háčky a čárky

17  Jeden grafický formát pro celou prezentaci  Umožní to čtenáři lepší orientaci

18

19  Raději doplňkové odstíny (proč?)  Maximálně 4 barvy

20  Vhodné pro obrázky  Jiná volba způsobu odrývání může zbavovat pozornosti

21  Struktura prezentace může být následující: Úvod Pojmy a jejich definice Samotná prezentace – tělo Shrnutí Diskuze Závěr a rozloučení

22  Přivítání  Seznámení s cílem prezentace a jejím obsahem  Čas (jak dlouho to bude trvat)

23  Pokud jsou v prezentaci zkratky, nové, neznámé (obecně) pojmy  Bez vymezení pojmů nemusí dojít k plnému pochopení prezentace

24  Za sebou následující hlavní body (které jsme si sami stanovili při přípravě)  Hlavní body na sebe musí navazovat  Logická posloupnost  Od teorie k praktické aplikaci…

25  Několik vět o hlavních poznatcích, které byly v prezentaci řečeny  „Něco jako malé opáčko na konec“

26  Směřujte ji k tématu prezentace  Zdvořilá asertivita…

27  Nejdůležitější část prezentace  Čeho jsme dosáhli?  Co je našim přínosem/výsledkem práce…  Nezapomeňte na rozloučení

28  Příprava materiálů (vytištěné materiály, propagační materiály, …)  Zajištění dalšího materiálu (flipchart, funkční popisovače…)  Instalace a zkouška techniky

29  Práce s hlasem  Technika řeči  A ach ta tréma

30  Hlasitost – všichni musí slyšet  Nemluvte monotónně – „uspávači hadů“  Různé tempo řeči – dynamika a energie projevu  Pauzy – ticho funguje jako vykřičník, u důležitých pojmů dodejte pauzu  tekutiny

31  Originalita  Silné myšlenky  Přiměřený jazyk  Pestré výrazové prostředky  Srozumitelné věty  Řečnické otázky  Přestávky a pauzy

32  Spisovný v hovorové formě  Přestávky  Profesní deformace  Věty čím jednodušší, tím lepší  Pestrost – synonyma, přívlastky, fráze…

33  Vhodné použití zvýraznění  „Signposting“  Obrázky  Grafy  Videa k tématu  Průvodce prezentací (emoticons…)  Pozor na řeč těla

34  Není cíl – není úspěch  Vizuální prostředky jsou jen k zdůraznění – jde to i bez nich  Zdůrazněte cíl prezentace

35  Opomenutí přípravy – faktor překvapení  Mějte svou prezentaci plně pod kontrolou  Málo nadšení  Oční kontakt – maximálně 3-5 vteřin

36  Přešlapování  Nezapojení publika do prezentace  Málo výrazů tváře  Přehnaná gestikulace…

37  Výplňová slova – pouštění samohlásek  Nervózní pohyby  Text se nečte z prezentace

38  Steve Jobs prezentaceprezentace  Google Google

39  Špatný příklad 1 Špatný příklad 1  Špatný příklad 2 Špatný příklad 2

40  Nejdůležitější je PRAXE

41  Jaroslava Geletičová  Mail: jaroslava.geleticova@gmail.comjaroslava.geleticova@gmail.com  ICQ: 369 921 351

42 Děkuji za pozornost…


Stáhnout ppt "Letní škola SOČ 2012, Brno Jaroslava Geletičová 23.8.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google