Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Letní škola SOČ 2012, Brno Jaroslava Geletičová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Letní škola SOČ 2012, Brno Jaroslava Geletičová"— Transkript prezentace:

1 Letní škola SOČ 2012, Brno Jaroslava Geletičová 23.8.2012
Jak prezentovat… Letní škola SOČ 2012, Brno Jaroslava Geletičová

2 Pár slov o mé maličkosti
UPOL Molekulární biofyzika SOČ České hlavičky Cena učené společnosti České Republiky

3 Obsah Pár slov obecně Vizuální systémy Příprava prezentace
Obsah prezentace Background Projev Co ano? Čemu se vyhnout? Závěr

4 Pár slov obecně … Prezentace má mnoho podob a významů
Co je možné prezentovat? věci hmotné x věci nehmotné Účel světí prostředky

5 Vizuální systémy Pomáhají podpořit prezentaci, zrychlují komunikaci a zajišťují správné pochopení Co sem patří?

6 Příprava prezentace Stanovení cíle prezentace Bližší informace
Podklady a sběr dat Stanovení hlavních cílů Grafické zpracování

7 Stanovení cíle Proč ? Čeho chci dosáhnout?
Chci informovat, ukázat, vysvětlit, získat, přesvědčit … ? Cíli se podřizuje vše ostatní (forma, obsah, způsob…)

8 Bližší informace Komu je prezentace určena
Kolik času máme na prezentaci Kde prezentace bude probíhat Technika Finance

9 Teď už ale nikdo neposlouchá...
První „slide“ si nikdo nepamatuje Po pěti minutách se ztrácí pozornost „Probuzení“ – tak třeba vtip 

10 Podklady a sběr dat Pečlivě shromáždit všechna potřebná data, dostupné informace, materiály Výběr – co je pro prezentaci vhodné – hlavně pro splnění cílů

11 Stanovení hlavních cílů
Co chceme v prezentaci přednést (problémy, nápady, body) Zatím není nutné znát jejich pořadí v prezentaci Technika psaní na lístky Nakonec body seřadit podle logické návaznosti

12 Grafické zpracování Využití počítačových programů (např. MPP)
Co programy nabízejí? Šablony (předpřipravené) Animace Obrázky (velikost) Grafy (velikost) Videa (délka, o čem to bude)

13 Tipy a doporučení Existují obecná pravidla Nemusí se dodržovat
Obecně platí: „Všeho moc škodí (animace, obrázky, grafy, vzorce…)“ Tak jen ve zkratce…

14 Body Důležité věci jen v bodech, nerozepisovat.
Jedna stránka - jen jedna myšlenka Maximálně 5 bodů na stránku Text se stane nepřehledným

15 Malá ukázka… Chemikálie: Fluorofory: NATA, HSA, fluorescein
Zhášedla: akrylamid, KI Fosfátový pufr Přístroje: Spektrometr UV 550, Unicam Fluorescenční spektrofotometr Hitachi Spektrometr pro časově korelované čítání fotonů FluoTime 200, PicoQuant Metody: Absorpční spektra Titrační experimenty Vytvoření Stern-Volmerova grafu Ověření teoretického vztahu analýzou experimentálních dat a následná diskuze shody

16 Font Font musí být dobře čitelný Raději malá písmenka
Velikost písma v rozmezí bodů Jedna prezentace – jeden font Horizontální poloha textu Pozor na českou diakritiku – některé fonty neumí háčky a čárky

17 Grafický formát Jeden grafický formát pro celou prezentaci
Umožní to čtenáři lepší orientaci

18

19 Barvy Raději doplňkové odstíny (proč?) Maximálně 4 barvy

20 Postupné odkrývání Vhodné pro obrázky
Jiná volba způsobu odrývání může zbavovat pozornosti

21 Obsah prezentace Struktura prezentace může být následující: Úvod
Pojmy a jejich definice Samotná prezentace – tělo Shrnutí Diskuze Závěr a rozloučení

22 Úvod Přivítání Seznámení s cílem prezentace a jejím obsahem
Čas (jak dlouho to bude trvat)

23 Pojmy a jejich definice
Pokud jsou v prezentaci zkratky, nové, neznámé (obecně) pojmy Bez vymezení pojmů nemusí dojít k plnému pochopení prezentace

24 Samotná prezentace Za sebou následující hlavní body (které jsme si sami stanovili při přípravě) Hlavní body na sebe musí navazovat Logická posloupnost Od teorie k praktické aplikaci…

25 Shrnutí Několik vět o hlavních poznatcích, které byly v prezentaci řečeny „Něco jako malé opáčko na konec“

26 Diskuze Směřujte ji k tématu prezentace Zdvořilá asertivita…

27 Závěr Nejdůležitější část prezentace Čeho jsme dosáhli?
Co je našim přínosem/výsledkem práce… Nezapomeňte na rozloučení

28 Background Příprava materiálů (vytištěné materiály, propagační materiály, …) Zajištění dalšího materiálu (flipchart, funkční popisovače…) Instalace a zkouška techniky

29 Projev Práce s hlasem Technika řeči A ach ta tréma

30 Práce s hlasem Hlasitost – všichni musí slyšet
Nemluvte monotónně – „uspávači hadů“ Různé tempo řeči – dynamika a energie projevu Pauzy – ticho funguje jako vykřičník, u důležitých pojmů dodejte pauzu tekutiny

31 Technika řeči Originalita Silné myšlenky Přiměřený jazyk
Pestré výrazové prostředky Srozumitelné věty Řečnické otázky Přestávky a pauzy

32 Jazyk Spisovný v hovorové formě Přestávky Profesní deformace
Věty čím jednodušší, tím lepší Pestrost – synonyma, přívlastky, fráze…

33 Co ano? Vhodné použití zvýraznění „Signposting“ Obrázky Grafy
Videa k tématu Průvodce prezentací (emoticons…) Pozor na řeč těla

34 Čemu se vyhnout? Není cíl – není úspěch
Vizuální prostředky jsou jen k zdůraznění – jde to i bez nich Zdůrazněte cíl prezentace

35 Opomenutí přípravy – faktor překvapení
Mějte svou prezentaci plně pod kontrolou Málo nadšení Oční kontakt – maximálně 3-5 vteřin

36 Přešlapování Nezapojení publika do prezentace Málo výrazů tváře Přehnaná gestikulace…

37 Výplňová slova – pouštění samohlásek
Nervózní pohyby Text se nečte z prezentace

38 Kdo to umí dobře? Steve Jobs prezentace Google

39 A co bychom asi nechtěli…
Špatný příklad 1 Špatný příklad 2

40 Závěr Nejdůležitější je PRAXE

41 Kontakty Jaroslava Geletičová Mail: jaroslava.geleticova@gmail.com
ICQ:

42 Děkuji za pozornost…


Stáhnout ppt "Letní škola SOČ 2012, Brno Jaroslava Geletičová"

Podobné prezentace


Reklamy Google