Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Z ÁKLADY PREZENTACÍ Celostátní seminář SOČ 2012, Brno Jaroslava Geletičová 2.11.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Z ÁKLADY PREZENTACÍ Celostátní seminář SOČ 2012, Brno Jaroslava Geletičová 2.11.2012."— Transkript prezentace:

1 Z ÁKLADY PREZENTACÍ Celostátní seminář SOČ 2012, Brno Jaroslava Geletičová 2.11.2012

2 N EŽ OPRAVDU ZAČNEME Časový plán: teď-11:05 … pár slov o prezentacích 11:05-11:15 …coffee break 11:15-11:35 … tvorba vašich prezentací 11:35-12:00 … vaše prezentace

3 NEEXISTUJE TÉMA, KTERÉ NENÍ ZAJÍMAVÉ… GOOD FUNNY FUNNY OR BADBAD

4 O BSAH Pár slov obecně Vizuální systémy Příprava prezentace Obsah prezentace Background Projev Závěr

5 P ÁR SLOV OBECNĚ … Prezentace má mnoho podob a významů Co je možné prezentovat? věci hmotné x věci nehmotné

6 V IZUÁLNÍ SYSTÉMY Pomáhají podpořit prezentaci, zrychlují komunikaci a zajišťují správné pochopení Co sem patří?

7 P ŘÍPRAVA PREZENTACE Stanovení cíle prezentace Bližší informace Podklady a sběr dat Stanovení hlavních cílů Grafické zpracování

8 S TANOVENÍ CÍLE Proč ? Čeho chci dosáhnout? Cíli se podřizuje vše ostatní (forma, obsah, způsob…)

9 T EĎ UŽ ALE NIKDO NEPOSLOUCHÁ... Co bylo na první stránce? Po pěti minutách se ztrácí pozornost „Probuzení“ – tak třeba vtip nebo obrázek

10 P ODKLADY A SBĚR DAT Pečlivě shromáždit všechna potřebná data, dostupné informace, materiály Výběr – co je pro prezentaci vhodné – hlavně pro splnění cílů

11 S TANOVENÍ HLAVNÍCH CÍLŮ Co chceme v prezentaci přednést (problémy, nápady, body) Zatím není nutné znát jejich pořadí v prezentaci Technika psaní na lístky Nakonec body seřadit podle logické návaznosti (házení žabiček)

12 G RAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ Využití počítačových programů (např. MPP) Co programy nabízejí? Šablony (předpřipravené) Animace Obrázky Grafy Videa …

13 T IPY A DOPORUČENÍ Existují obecná pravidla Nemusí se dodržovat - freedom! Obecně platí: „Všeho moc škodí (animace, obrázky, grafy, vzorce…)“ Tak jen ve zkratce…

14 B ODY Důležité věci jen v bodech, nerozepisovat. Jedna stránka - jen jedna myšlenka Maximálně 5 bodů na stránku Text se stane nepřehledným

15 F ONT Dobře čitelný Malá písmenka Velikost písma v rozmezí 24 -32 bodů Jedna prezentace – jeden font Horizontální poloha textu (otáčení hlav) Pozor na českou diakritiku – některé fonty neumí háčky a čárky

16 GRAFICKÝ FORMÁT Jeden grafický formát pro celou prezentaci Umožní to čtenáři lepší orientaci (už víte, kde co je) Raději doplňkové odstíny Maximálně 4 barvy B ARVY

17 O BSAH PREZENTACE Struktura prezentace může být následující: Úvod Pojmy a jejich definice Samotná prezentace – tělo Shrnutí Diskuze Závěr a rozloučení

18 S AMOTNÁ PREZENTACE Za sebou následující hlavní body/cíle (které jsme si sami stanovili při přípravě) Hlavní body na sebe musí navazovat – logická posloupnost Od teorie k praktické aplikaci…

19 Z ÁVĚR Nejdůležitější část prezentace Čeho jsme dosáhli? Co je našim přínosem/výsledkem práce… Nezapomeňte na rozloučení

20 B ACKGROUND Příprava materiálů (vytištěné materiály, propagační materiály, …) Zajištění dalšího materiálu (flipchart, funkční popisovače…) Instalace a zkouška techniky, linky

21 P ROJEV Práce s hlasem Technika řeči A ach ta tréma

22 P RÁCE S HLASEM Hlasitost – všichni musí slyšet Nemluvte monotónně – „uspávači hadů“ Různé tempo řeči – dynamika a energie projevu Pauzy – ticho funguje jako vykřičník, u důležitých pojmů dodejte pauzu Tekutiny

23 T ECHNIKA ŘEČI Originalita Silné myšlenky Přiměřený jazyk Pestré výrazové prostředky Srozumitelné věty Řečnické otázky Přestávky a pauzy

24 J AZYK Spisovný v hovorové formě Přestávky Profesní deformace Věty čím jednodušší, tím lepší Pestrost – synonyma, přívlastky, fráze…

25 C O ANO ? Vhodné použití zvýraznění „Signposting“ Obrázky (citace! Nejsme zloději…) Grafy Videa k tématu Průvodce prezentací (emoticons…) Pozor na řeč těla

26 Č EMU SE VYHNOUT ? Není cíl – není úspěch Vizuální prostředky jsou jen k zdůraznění – jde to i bez nich (čtení) Zdůrazněte cíl prezentace

27 Opomenutí přípravy – faktor překvapení Mějte svou prezentaci plně pod kontrolou Málo nadšení Oční kontakt – maximálně 3-5 vteřin

28 Přešlapování Nezapojení publika do prezentace Málo výrazů tváře Přehnaná gestikulace …

29 Výplňová slova – pouštění samohlásek Nervózní pohyby Text se nečte z prezentace

30 K ONTAKTY Jaroslava Geletičová Mail: jaroslava.geleticova@gmail.comjaroslava.geleticova@gmail.com ICQ: 369 921 351

31 D ĚKUJI ZA POZORNOST … Děkuji za pozornost…


Stáhnout ppt "Z ÁKLADY PREZENTACÍ Celostátní seminář SOČ 2012, Brno Jaroslava Geletičová 2.11.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google