Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2009/2010 Přednášející: Ing. Jolana Škutová, Ph.D. Manažerská grafika Úspěšná prezentace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2009/2010 Přednášející: Ing. Jolana Škutová, Ph.D. Manažerská grafika Úspěšná prezentace."— Transkript prezentace:

1 2009/2010 Přednášející: Ing. Jolana Škutová, Ph.D. Manažerská grafika Úspěšná prezentace

2 4. přednáška: Úspěšná prezentace2/26 Obsah přednášky &Příprava prezentace – stanovení cíle. &Obsah prezentace. &Formální úpravy. &Zajištění prezentace. &Techniky projevu. &Uvedení nejčastějších zlozvyků. &Multimediální prvky prezentací.

3 4. přednáška: Úspěšná prezentace Podoba a význam prezentace Prezentace mají odlišnou podobu podle účelu, k jakému mají sloužit. Prezentace pro uchazeče o zaměstnání Prezentace pro reklamu výrobků Prezentace pro projekt výroby Prezentace pro závěrečné zhodnocení projektu Obecná pravidla pro návrh úspěšné prezentace 3/26

4 4. přednáška: Úspěšná prezentace Příprava prezentace (1) Stanovení cíle prezentace Informovat Vysvětlit Získat Přesvědčit Ukázat Příprava, obsah, způsob prezentace Co je cílem prezentace? 4/26

5 4. přednáška: Úspěšná prezentace Příprava prezentace (2) Upřesňující informace  Pro koho je prezentace určena.  Kdy.  Kolik času.  Kde prezentace probíhá.  Limitující faktory. 5/26

6 4. přednáška: Úspěšná prezentace Příprava prezentace (3) Shromáždění podkladů 6/26

7 4. přednáška: Úspěšná prezentace Příprava prezentace (4) Stanovení hlavních bodů prezentace Import souboru Tvorba názvů Ukázka grafu Umístění a tvorba části grafu Výpočet ustálené hodnoty Vložení příčky 7/26

8 4. přednáška: Úspěšná prezentace Příprava prezentace (5) Grafické zpracování 8/26

9 4. přednáška: Úspěšná prezentace Obsah prezentace Struktura prezentace Úvod – seznámení s cílem prezentace, obsahem, časovým programem. Vymezení pojmů – definovat pojmy předem pro porozumění všech posluchačů tématu. Samotná prezentace – rozdělení do témat, bodů, návaznost témat a snímků. Shrnutí – v bodech nejdůležitější myšlenky prezentace. Diskuse – informativní stránka pro prostor k diskuzi. Rozloučení, závěr – poděkování za pozornost, kontakt. 9/26

10 4. přednáška: Úspěšná prezentace Doporučení při tvorbě prezentace Struktura stránky  1 snímek  1 hlavní myšlenka,  řazení do odrážek,  stručné poznámky, nikoliv celé odstavce. Volba fontu  jeden typ fontu na celý snímek,  dostatečnou velikost pro čitelnost (24-32),  text udržovat v horizontální poloze. 10/26

11 4. přednáška: Úspěšná prezentace Doporučení při tvorbě prezentace Grafický formát stránky  jednotný podklad,  forma šablony přizpůsobená tématu,  omezenost využívaných barev (4 barvy), Atraktivnost prezentace  animace pro udržení pozornosti,  animace v rozumné míře,  multimediální doplňky. 11/26

12 4. přednáška: Úspěšná prezentace Nejčastější chyby prezentací (1) Není určen cíl prezentace.  Nevím, co mi prezentace přinese.  Je zapotřebí to poslouchat?  Vytýčení cíle  cesta k úspěšné prezentaci. Slabá vizuální podpora.  Animace pro udržení pozornosti.  Laserové ukazovátko pro zdůraznění částí prezentací.  Technické zázemí v místnosti (viditelnost obrazu,vhodná intenzita vnějšího světla, vhodná výška sledovaného plátna). 12/26

13 4. přednáška: Úspěšná prezentace Nejčastější chyby prezentací (2) Cirkusové představení.  Barev až budou lidem oči přecházet.  Písmo jinak velké.  Každý snímek jinak barevný. A protože mám málo času …  … tak musím rychle.  Ukvapenost, nervozita = přijetí informací je nižší.  Uvědomit si na začátku časové rozmezí a v klidu a pohodě přenést prezentaci.  Na začátku pomalu, na konci dohání čas = rozvržení. 13/26

14 4. přednáška: Úspěšná prezentace Nejčastější chyby prezentací (3) Špatné zakončení prezentace.  Zopakovat cíl prezentace.  Zdůraznit důležité části prezentace.  Zdůraznit nabyté informace. Průměrný první dojem.  První dvě minuty prezentace  názor na přednášející.  Špatný dojem  ztráta důvěryhodnosti a snížení efektivity předání informací. 14/26

15 4. přednáška: Úspěšná prezentace Nejčastější chyby prezentací (4) Nedostatečná příprava.  Úspěch prezentace = pečlivá příprava.  Důkladná znalost všech témat.  „Mít svou prezentaci pevně pod kontrolou“. Nedostatek nadšení.  Špatná nálada se přenáší i na posluchače.  Umění z „nudné“ prezentace udělat pro posluchače zábavu a užitek. 15/26

16 4. přednáška: Úspěšná prezentace Nejčastější chyby prezentací (5) Nedostatečná zraková komunikace.  Začlenit posluchače do atmosféry, ale neuhranout.  Oční kontakt souvislý maximálně 5 sekund.  Neumožníte jim zájem o jiné činnosti. Nezapojení publika do prezentace.  V případě, že je to z hlediska tématu přípustné, vtáhněte je do probíraného tématu.  Navažte dialog. (Krátké otázky, směrování na jejich zájem, vtipné poznámky). 16/26

17 4. přednáška: Úspěšná prezentace Nejčastější chyby prezentací (6) Omezený výraz tváře.  Nebuďte zombie.  Obličejová mimika pozdvihne (nebo ne) verbální projev.  Tvařte se důstojně k probíranému tématu. Syndrom lepící podlahy.  Přilepený pohled k podlaze = nejistota, nedůvěra.  Snaha být neviditelným  nezájem o prezentaci, nedůvěra, neúspěch. 17/26

18 4. přednáška: Úspěšná prezentace Techniky projevu (1) Nejdůležitější oblasti projevu  zvládnutí trémy,  využití hlasu,  technika řeči. 18/26

19 4. přednáška: Úspěšná prezentace Techniky projevu (2) Jak se dá tréma zvládnout?  Dýchejte (relaxujte), několikrát se zhluboka nadechněte a pomalu vydechujte. Napněte svaly. Začněte krkem, následují nohy a ramena. Zopakujte dýchání. Zavřete oči a relaxujte.  Projděte se po místnosti, kde se bude vaše prezentace konat ještě než přijde publikum. Cílem je, aby jste se zde cítili jako doma. 19/26

20 4. přednáška: Úspěšná prezentace Techniky projevu (3) Práce s hlasem  Mluvte hlasitě.  Nebuďte monotónní.  Střídejte tempo řeči.  U důležitých bodů zpomalte.  Užívejte pauzy. Je to ten nejlepší vykřičník. (Zkušení mluvčí své pauzy plánují.)  Zabránit selhání hlasu – před prezentací vypijte sklenici vody. 20/26

21 4. přednáška: Úspěšná prezentace Techniky projevu (4) Techniky řeči  Jazyk – spisovná forma. Vyvarovat se profesní deformaci  omezená vyjadřovací schopnost.  Pestrost jazyka. Používat synonyma, přívlastky, přísloví, metafory.  Větná stavba. Jednodušší = srozumitelnější.  Řečnické otázky. Navazují kontakt a udržují pozornost publika.  Psychohygienické přestávky. Po 1 hodině prezentace  10 minut přestávka. (Po 2. hodině …15-ti minutová přestávka). 21/26

22 4. přednáška: Úspěšná prezentace Zajištění prezentace Zajištění prezentace po stránce materiální, technické a personální:  Přípravu materiálů – tištěná předloha, propagační materiály.  Příprava prezentační techniky – projektor, plátno, ozvučení.  Zajištění dalšího materiálu – popisovače, laserové ukazovátko, jmenovky, prezentační listiny.  Zajištění občerstvení – káva, čaj, minerálka, sušenky, …  Zajištění stravování /ubytování.  Zajištění pomocného personálu – technici pro obsluhu, …  Instalace a zkouška techniky. 22/26

23 4. přednáška: Úspěšná prezentace Zlozvyky v projevu prezentace Stůjte čelem (nebojte se aktivní komunikace pohledem s posluchači, zpětná vazba prezentace). Výplňová slova (“ehm, ééé” nahradit pauzou). Nervózní pohyby (manipulace s tužkou, upravování si brýlí, úprava vlasů, …). Přehnaná gestikulace (odvádí pozornost od tématu, dle hesla „všeho s mírou“). 23/26

24 4. přednáška: Úspěšná prezentace Multimediální prvky prezentace Video  Atraktivita prezentace.  Pozor na pokles pozornosti (až k hladině  ). Při delší ukázce videa je vhodné: Sdělit předem obsah (co uvidí, čeho si mají všimnout, co bude dále probíráno v diskuzi) Krátká přestávka před videem (odpočinek a pak aktivní sledování video záznamu) „Závěr je nejzajímavější“ (Tato věta pomůže udržet pozornost posluchačů, i když to nemusí být zcela pravdivé). 24/26

25 4. přednáška: Úspěšná prezentace Multimediální prvky prezentace Video PřehrátPozastavitZastavit 25/26

26 4. přednáška: Úspěšná prezentace26 Závěr Prostor k diskuzi k problematice:  Sestavení, zpracování prezentací.  Podklady k prezentacím.  Grafické doplňky. Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "2009/2010 Přednášející: Ing. Jolana Škutová, Ph.D. Manažerská grafika Úspěšná prezentace."

Podobné prezentace


Reklamy Google