Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MOTIVACE OBÉZNÍCH PACIENTŮ K REDUKCI HMOTNOSTI – ANEB PROČ CHTĚJÍ OBÉZNÍ ŽENY A MUŽI HUBNOUT? Anna Janyšková 1 Štěpán Konečný 2 1 Psychologický ústav,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MOTIVACE OBÉZNÍCH PACIENTŮ K REDUKCI HMOTNOSTI – ANEB PROČ CHTĚJÍ OBÉZNÍ ŽENY A MUŽI HUBNOUT? Anna Janyšková 1 Štěpán Konečný 2 1 Psychologický ústav,"— Transkript prezentace:

1 MOTIVACE OBÉZNÍCH PACIENTŮ K REDUKCI HMOTNOSTI – ANEB PROČ CHTĚJÍ OBÉZNÍ ŽENY A MUŽI HUBNOUT? Anna Janyšková 1 Štěpán Konečný 2 1 Psychologický ústav, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno 2 Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno

2 Na cestě k hubnutí stojí mnoho překážek …

3 CÍLE VÝZKUMU  zmapovat předešlé zkušenosti s pokusy o redukci hmotnosti počet absolvovaných pokusů o hubnutí hodnocení spokojenosti s vyzkoušenými dietami  prozkoumat motivaci obézních žen a mužů k redukční léčbě na obezitologii intenzita motivace obsah motivace – důvody, proč chtějí obézní hubnout  přístup k současné redukční léčbě aktivita – pasivita důvěra v léčbu očekávaná redukce

4 METODA  strukturovaný rozhovor - záznamový arch - 5-tibodová škála  administrace po vstupním vyšetření na obezitologii

5 SOUBOR  pacienti obezitologie s BMI>30 vstupující do ambulantní redukční léčby  125 osob: 93 žen, 32 mužů  17-70 let, průměrný věk 46,5 roku  průměrný BMI 41,24 kg/m2 (SD=8,218)

6 Rozložení souboru dle stupně obezity

7 VÝSLEDKY

8 Zkušenosti s dietami  ze 125 osob 5 nikdy dietu nedrželo  průměrný počet diet za život: 7,43  ženy (M=8,06) držely průměrně dietu víckrát než muži (M=5,59)  počet absolvovaných diet u obezity I. stupně nižší (M=6,0) než u obezity II. (M=7,88) a III. stupně (M=7,71)  zkušenosti s dietami hodnotila většina osob spíše negativně

9 Intenzita motivace k současné léčbě

10 Motivy k redukci hmotnosti - obsah kategorií Zdraví  strach ze zhoršení zdravotního stavu, touha po jeho zlepšení  potřeba zákroku, operace, vyšetření  doporučení lékaře Fyzická kondice  cítit se lépe po fyzické stránce, cítit se lehčeji, uvolněněji  snadněji se pohybovat (chůze)  moci pěstovat sport nebo zájem spojený s pohybem  zbavit se únavy Vyhnutí se bolesti  touha po zmírnění bolesti, obavy ze zhoršení bolesti Atraktivita  touha vypadat lépe  líbit se sám sobě  moci se pěkně obléct (spojeno i s finanční stránkou)

11 Motivy k redukci hmotnosti – obsah kategorií Sociální faktory  touha najít si partnera nebo líbit se stávajícímu partnerovi  stud před blízkými nebo na veřejnosti  negativní reakce okolí  touha zařadit se do společnosti Sebeúcta  vážit si více sám sebe  být spokojenější se sebou  mít ze sebe radost  stud za sebe Duševní pohoda  cítit se dobře  zbavit se nepříjemných pocitů Potomstvo  touha žen moci otěhotnět Zaměstnání  najít si práci  lépe zvládat své současné zaměstnání

12 Nejčastěji uváděné motivy na 1. místě 1. zdraví (61,6%) (ženy 60,2%, muži 65,6%) 2. fyzická kondice (10,4%) (ženy 6,5%, muži 21,9%) 3. vyhnutí se bolesti (8,0%) (ženy 9,7%, muži 3,1%) 4. atraktivita (7,2%) (ženy 9,7%, muži 0%) 5. sebeúcta (3,2%) (ženy 4,3%, muži 0%)

13 Nejčastěji uváděné motivy na 2. místě 1. atraktivita (40,3%) (ženy 48,9%, muži 15,6%) 2. fyzická kondice (15,3%) (ženy 14,1%, muži 18,8%) 3. zdraví (14,5%) (ženy 12%, muži 21,9%) 4. sociální faktory (10,5%) (ženy 8,7%, muži 15,6%) 5. duševní pohoda (6,5%) (ženy 6,5%, muži 6,3%)

14 Nejčastěji uváděné motivy na 3. místě 1. atraktivita (25,2%) (ženy 25,9%, muži 23,1%) 2.-3. fyzická kondice(22,4%) (ženy 17,3%, muži 38,5%) 2.-3. sociální faktory(22,4%) (ženy 24,7%, muži 15,4%) 4. sebeúcta (14,0%) (ženy 14,8%, muži 11,5%) 5. duševní pohoda (5,6%) (ženy 6,2%, muži 3,8%)

15 Důvěra v účinnost léčby  obézní pacienti mají v léčbu spíše důvěru (M=1,96; SD=1,043; 1=velká důvěra, 5=velká nedůvěra)  důvěra v léčbu souvisí s intenzitou motivace k léčbě (r=0,228; p=0,05)

16 Přístup k léčbě  přístup k léčbě je spíše aktivní (M=1,63; SD=0,912; 1=velmi aktivní, 5=velmi pasivní)  čím vyšší je deklarovaná aktivita, tím vyšší je i motivace k léčbě (r=0,189; p=0,05) a tím vyšší je i důvěra v léčbu (r=0,230; p=0,01)  obézní, jejichž nejsilnějším motivem je fyzická kondice, vykazují nejaktivnější přístup k léčbě

17 Očekávaná redukce  očekávaná redukce v rozmezí 5,41% – 61,35 %, průměrně 24,2% (tj. o 10,4 jednotek BMI), tj. na BMI 30,87 (SD=5,7)  tzv. „přiměřený úbytek váhy“ (10% z aktuální tělesné hmotnosti) si za cíl klade 8%, u 89% je požadavek vyšší než 10%, 3% neměla přesnou představu  míra očekávané redukce nesouvisí s pohlavím, souvisí však slabě s věkem (r=- 0,199; p=0,05) a silně s aktuálním BMI (r=0,484; p=0,01)

18 ZÁVĚRY  čím mají obézní větší důvěru k započaté redukční léčbě na obezitologii, tím jsou ve svém přístupu k ní aktivnější a silněji motivovaní  jako nejsilnější motivační faktor uvádějí nejčastěji zdraví, dále fyzickou kondici, vyhnutí se bolesti a atraktivitu  v tom, jakou důležitost připisovali obézní jednotlivým motivům, jsou rozdíly mezi pohlavími - muži nejčastěji uváděli zdraví, fyzickou kondici a atraktivitu, ženy zdraví, atraktivitu a sociální faktory (více než 20% výskyt)

19  obézní si přejí zhubnout téměř čtvrtinu své současné tělesné hmotnosti - u většiny to znamená nepřiměřeně vysoký očekávaný úbytek hmotnosti  míra očekávané redukce souvisí slabě s věkem a silně s aktuálním BMI ZÁVĚRY

20 Děkuji za pozornost. Studie vznikla s podporou výzkumného záměru č. MSM0021622406. Kontakt na referující autorku: Mgr. Anna Janyšková Psychologický ústav FF MU Arna Nováka 1, 602 00 Brno tel: 549 495 763 e-mail: ceridwen@seznam.cz


Stáhnout ppt "MOTIVACE OBÉZNÍCH PACIENTŮ K REDUKCI HMOTNOSTI – ANEB PROČ CHTĚJÍ OBÉZNÍ ŽENY A MUŽI HUBNOUT? Anna Janyšková 1 Štěpán Konečný 2 1 Psychologický ústav,"

Podobné prezentace


Reklamy Google