Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ergometr, běhátko, handgrip

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ergometr, běhátko, handgrip"— Transkript prezentace:

1 Ergometr, běhátko, handgrip
Jiří Radvanský

2 ERGOMETR ELEKTRONICKY ŘÍZENÝ NEZÁVISLE NA OTÁČKÁCH (cena od do Kč , často zcela nezávislá na kvalitě stroje) Hmotnost pacienta je nesena sedlem, zátěž šetří nosné klouby dolních končetin. Snáze změříte tlak i EKG, lze komunikovat s pac. Homogenní referenční hodnoty: např.: S výjimkou zcela kachektických a těžce obézních platí, že na každý jeden Watt na kg hmotnosti pacienta spotřebováváme všichni mezi 10,8 a ml kyslíku na kilogram hmotnosti za minutu ( platí až do až do intenzity stresového prahu). Pacient může kdykoliv bez problému zastavit

3 Kvalitní ergometr "umí" dát pocit komfortu lepší než jízdní kolo: tichý, plynulý chod s pohodlné pozici těla měnit intenzitu brždění podle momentální rychlosti šlapání. Rychlost zpětné vazby může ovlivnit přesnost zátěže. co nejvíc stupňů volnosti v nastavení: výška sedla, řídítek, nastavitelná horiz. vzdálenost těžiště těla , osy šlapání, úchytu řídítek. (Dřívější standart obnoven až spiningovým ergometrem), délku klik pro pac. nízkého vzrůstu více typů sedla „rehabilitační ergometr“ : často jen obchodní trik

4 Technické parametry ergometru pro rehabilitační účely
Krok po 5 W do nejméně 300 W, optimálně do 500 a více W (pro sportovce) Možnost jak ručního tak počítačového řízení (často bývá řízen z počítačového EKG: to nemusí být pro rehab. ´účely vhodné. Možnost snímání tepové frekvence spolehlivým čidlem Nastavitelnost ergometru pro rumpálování (automatický měřič TK nevhodný)

5 IZOKINETICKÝ BICYKL (cena nad Kč 150 000, spíše k 500000 Kč)
Pacientu je definovanou úhlovou rychlostí točeno šlapkami, nebo jej kolo pustí jen do předem určené rychlosti šlapání. Měří se okamžitá síla kterou pacient k točení přidá. Používá se k rehabilitaci v ortopedii - můžete spolehlivě nadiktovat sílu jakou se smí dolní končetina zatížit. Odborník světové třídy: prof. Dušan Hamar bratislavská FTVŠ

6 Běhátko (cena 250 000 Kč a více)
Pro rehabilitační účely trvejte na zrychlování od limitně nulové rychlosti (0,5 km/h. Maximální rychlost: pro sportovce alespoň 20 km/h. Sklon: nastavitelný plynule do alespoň 15 procent (Ač jej sám nemám  ) Pořiďte si závěsný hák ve stropě, pacienta „kšírujte“ obdobně jako miminko v kočárku a zajistěte přes lano a hák proti pádu. Lépe riskovat odření pásem než frakturu.

7 Ergometr vs. běhátko E+ méně EKG artefaktů z pohybu, méně kardiálních příhod i úrazů, výsledky jsou reproducibilnější, snáze se měří TK. E- zapojení menšího množství svalových skupin E- nelze při artrózách kolene, chodit ale ještě lze E- pohybový stereotyp, na který část pacientů není zvyklá, nelze použít u malých dětí a na reedukaci chůze. Normy z ergometru nelze použít na běhátko a naopak. Např. HRmax, VO2max jsou na ergometru o cca % nižší (neplatí to pro sportovce - cyklisty)

8 Základní typ ergometrického protokolu

9 Zátěžový protokol pro ergometrii bez analýzy výměny dýchacích plynů
1W/kg odpovídá běžné rychlejší chůzi Podle odhadu zdatnosti pacienta začínáme od subjektivně lehké intenzity, obvykle 0,5 - 1 W/kg hmotnosti, se zvyšováním po 0,25 až 1,0 Wattu na kilogram hmotnosti na každý zátěžový stupeň. Dobrý odhad protokolu dávkovaného dle hmotnosti zcela kompenzuje pohlavní rozdíly ve zdatnosti. Stupňů má být nejméně 3 nejvíce 6. Na nižších stupních zátěže je možno zvýšit intenzitu vždy po dosažení rovnovážného stavu (!)

10 Zátěžový protokol pro test s analýzou výměny dýchacích plynů
Výbava: rychlý analyzátor výměny dýchacích plynů + pulzní oxymetr + EKG + ergometr nejvhodnější protokol s dvěma stupni zátěže podle hmotnosti pacienta, následovaný kontinuálně zvyšovanou zátěží do maxima. První stupeň do rovnovážného stavu má pacient subjektivně hodnotit jako zátěž lehkou, tedy obvykle 0,5 až 1W/kg. druhý stupeň délky tří minut má být pro pacienta nastaven na úroveň subjektivně středně těžké zátěže. Místo třetího stupně zvyšujeme kontinuálně zátěž do maxima během dalších 2 až 6 minut.

11 K čemu spiroergometrie proti ergometrii
Na protokolu méně závislé stanovení zdatnosti, možnost stanovit AT a tedy optimální tréninkovou zátěž pro pohybovou terapii. S moderními analyzátory lze lépe zjisti podíl postižení plic na dušnosti pacienta. VO2max vyjadřuje maximální schopnost aerobně produkovat makroergní fosfáty, je globálním ukazatelem výkonnosti celého transportu dýchacích plynů od zevního prostředí až po mitochondrie. Vyjadřuje zároveň také schopnost pacienta zapojit najednou co nejvíce motorických jednotek a vzdorovat ochrannému inhibičnímu reflexu - únavě.

12 Kombinovaný protokol pro VO2max + AT zátěž pro čtyřicátníky

13 Rumpálový a klikový ergometr
Používáme tam, kde zachována hybnost horních končetin, ale pacient neschopen bicyklové ani běhátkové ergometrie. V prvním přiblížení volte zátěž poloviční než na ergometru EKG: modifikace Mason – Likar, hrudní svody EKG sejmete bez artefaktů i v zátěži TK při krátkodobě odlehčené zátěži pomocí jediné paže změříme na paži bez pohybu

14 Srovnání klikového a bicyklového ergometru při přepočtu „poloviční zátěž na horní konč. vyvolá podobnou odezvu“ [rumpál 0,25 - 0,5 - 0,75 W/kg - max] [ ergometr 0, , ,5 W/kg - max] - tepová frekvence:

15

16

17 Ruční dynamometr - handgrip
Zejména u hypertoniků s ambicemi na fyzickou práci horními končetinami (rytí, nošení břemen, stavební práce, windsurfing, silové sporty) Typ handgripu a volba protokolu ovlivní výdrž, tlakovou odezvu méně až vůbec. Jen malý rozdíl reakce TK na handrip vsedě a vleže. !! V žádném případě neměřte TK až po uvolnění stisku. Na rozdíl od ergometrie dává validní diastolický TK Hraniční DTK 120 mmHg adolesc.,dospělí 130 mmHg. Hraniční STK 200 mmHg u dospělých. Jen raritně nalezneme pacienta s hypertonickou reakcí systolického tlaku na handgrip a normotonickou reakcí na dynamickou zátěž.

18 Vybrané termíny zátěžové fyziologie pro interpretaci testů:
Typy zátěže s dominancí anaerobní glykolýzy Tepové rozpětí (tepová rezerva) pacienta Fyziologicky versus symptomaticky limitovaná zátěž (SLE) Anaerobní (stresový) práh Problematika HRmax a jeho interpretace

19 Typy zátěže s dominancí anaerobní glykolýzy
První polovina iniciální fáze zátěže.. cca 2 minuty po začátku každého dalšího stupně Práce nad anaerobním prahem v rovnovážném stavu: mezi AT a maximem stoupá jak aerobní tak anaerobní glykolýza Supramaximální zátěž (anaerobní glykolýza stoupá, spotřeba kyslíku nikoliv) Kontinuální statická zátěž fázických svalů horních končetin

20 Fyziologicky versus symptomaticky limitovaná zátěž (SLE)
Zdravý dospělý končí pro kombinaci svalové únavy a emočně nepříliš negativně vnímaného zadýchání. SLE: zátěž ukončena pro symptomy jiné. Udávejme vždy příčinu SLE + oběhové parametry v době ukončení zátěže.

21 Ukončení zátěžového testu pro symptomy udané pacientem
oprese, palpitace dušnost - pro dif. Dg. vhodný pulzní oxymetr a monitorace výměny dých. plynů porucha hybného systému (některé typy poruch vedou k vyšší SLE na běhátku) nevolnost, závrať „nevůle pokračovat“.

22 Ukončení zátěže z objektivních příčin: patologie na EKG
Progredující těžká porucha repolarizační fáze EKG. ( ad ST deprese: každá unifikace je příliš simplifikující; senzitivita a specificita testu JE funkcí zkušenosti hodnotitele). Zátěží indukované závažné poruchy srdečního rytmu. (např. progrese AV bloku, vznik komorové nebo supraventrikulární tachykardie, prudké zvýšení počtu KES a jejich přechod uniformních na polymorfní.)

23 Ukončení zátěže z objektivních příčin: patologie mimo EKG
Vzestup systolického TK nad rozumné meze..( hodnocení relativního vzestupu proti klidu > 35 mmHg na každý 1W/kg zátěže a ne pouze absolutně 240 mmHg). Pokles STK při vyšším stupni zátěže proti stupni předchozímu o více než 30 mmHg. Dezorientace pacienta během zátěže. Prudký pokles saturace Hb pod 80 %. Spotřeba kyslíku klesá při stoupající zátěži.

24 VO2max: zlatý standard měření vytrvalostní tělesné zdatnosti
VO2max: maximální dosažitelná spotřeba kyslíku na kilogram hmotnosti Nutno zachovávat identický postup – zátěžový protokol Délka vyšetření nesmí být ani příliš krátká ani příliš dlouhá: – obvykle minut včetně rozehřátí

25 Max. spotřeba kyslíku - ženy

26 Kdo je dle fH zdatnější ? Level 0: ten kdo má nižší fH při stejné zátěži Level 1: ten kdo má nižší SD skore pro danou zátěž a věk (ale to musíte mít normy) Level 2: ten kdo je na stejné zátěži na menším procentu svého maximálního tepového rozpětí

27 Problematika zdatnosti seniorů
Nedělají se populační normy zdravých - takoví senioři jsou výjimečně zdatní „Devastating decondition of senior“ Na 6 stupňové škále zdatnosti se při běžném infektu senior propadne o 3 stupně, takže jen 2 nejvyšší skupiny jsou soběstačné již v rekonvalescenci. Skupiny s vyšší zdatností mají méně pádů. Zdatnost je u seniora zřejmě nejsilnějším prediktorem přežívání.

28 Vyšetření zdatnosti seniora má tři základní roviny
Symptomatickou: zdatnost limitována symptomaticky (SLE) – nejčastěji bolestí z poruchy hybného systému, či lokální ischémie pracujících svalů, stenokardie, dušností původu kardiálního i plicního, patologickou únavou při nízkém srdečním výdeji v zátěži Funkčně - metabolickou: ta je pouze u vybraných pacientů zjistitelná standardním vyšetřením stupňovanou zátěží do „true“ maxima Volní: zdatnost limitována volními vlastnostmi Jestliže je pacient limitován nejistotou, negativní zkušeností s intenzivní zátěží, nebude ochoten tolerovat laboratorní test až do maxima.

29 HRmax na ergometru - ženy

30 Populační hodnoty Wmax, Wmax/kg, W170
Věk [roky] Wmax [W] Wmax/kg [W/kg] W170 [W] M Ž 18 278 190 4,1 3,3 178 103 25 283 185 3,8 3,1 193 109 35 264 174 3,4 2,7 195 115 45 242 164 2,4 121 55 220 154 2,1 127 SD 38 31 0,5 50 29


Stáhnout ppt "Ergometr, běhátko, handgrip"

Podobné prezentace


Reklamy Google