Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOCIÁLNÍ SPRÁVA LISTOPAD 2013. CO JE TO SOCIÁLNÍ SPRÁVA? Širší pojetí - politika všech sociálních subjektů - Nástroje a techniky (dávky, služby) Užší.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOCIÁLNÍ SPRÁVA LISTOPAD 2013. CO JE TO SOCIÁLNÍ SPRÁVA? Širší pojetí - politika všech sociálních subjektů - Nástroje a techniky (dávky, služby) Užší."— Transkript prezentace:

1 SOCIÁLNÍ SPRÁVA LISTOPAD 2013

2 CO JE TO SOCIÁLNÍ SPRÁVA? Širší pojetí - politika všech sociálních subjektů - Nástroje a techniky (dávky, služby) Užší pojetí – sociální služby (širší pojetí než ZSS – rozvoj a sociální uspokojení jedince

3 VÝVOJ SOCIÁLNÍ SPRÁVY Chudinská správa – 16.-17. století – zákony pro chudinu, chudinské ústavy 1785 ne církev, ale vrchnost Ratejny - dobrovolné příspěvky. Cechy + tovaryšské spolky – 1. forma nestátní sociální správy – Pojem sociální správa – 19. st. – VB, Německo, Rak. Do 19. stolení - chudinská správa (Chudinský zákon - 1868 – 1956)

4 MODELY SOCIÁLNÍ SPRÁVY Organizace jsou směsí veřejnoprávního a soukromoprávního přístupu Modely: Liberální Totalitní Institucionální Korporativní

5 LIBERÁLNÍ Anglosaské země – USA, VB, Austrálie Nejstarší moderní model Decentralizace Dávky pro nejchudší Důraz na svobodu jednotlivce, svobodný trh práce Centrálně? – důvod - jednotnost v zacházení s klienty Stát podpora NNO, minimální dohled, sociální pojištění (základní síť)

6 KORPORATIVNÍ Kontinentální Evropa, vyvinut z liberálního – spolky, tovaryšstva (sociální pokladny, pojišťovny) Stát – zaměstnavatelé – sociální zajištění zaměstnanců Zajištění jednotlivce (pojištění), role podpora obce (zejména nepojištěných), stát poslední řešení + finanční podpora obci

7 INSTITUCIÁLNÍ Sociálně-demokratický, S Evropa Státní sociální správa + nestátní sociální správa Základ – podpora inkluze, vyloučení/snížení ekluze vysoké míře solidarity (daně), principy občanské společnosti Stát - legislativní garance, státní dozor a finanční redistribuci prostřednictvím daní Rozvoj sociální správy soukromosprávní a veřejnosprávní

8 TOTALITNÍ - PATERNALISTICKÝ bývalé komunistické země stát = sociální správa financovaná státním rozpočtem Pozitivní diskriminace některých Vyloučena soukromoprávní iniciativa

9 SOUDOBÉ ZMĚNY V POJETÍ STÁTNÍ SOCIÁLNÍ SPRÁVY Současné sociální problémy – sociální vyloučení, -nezaměstnanost, - nezaměstnanost mladých, osob 50+ - nutno řešit reformami sociálních struktur

10 GENEZE SOUČASNÉ SOCIÁLNÍ SPRÁVY vznik institutů a nástrojů sociální správy Vznikala především jako reakce vládce na rostoucí sociální napětí ve společnosti Regulace (policie, legislativa) Sociální péče (VB – social welfare – produkty sociální politiky, CŘ – činnost státních orgánů -sociální zabezpečení) Sociální pojištění (svépomocné spolky, cechovní + tovaryšské spolky, horníci, korporativní zabezpečení) Sociální zaopatření (vdovy, sirotci, veteráni, státní sociální podpora)

11 SOUDOBÉ SYSTÉMY SOCIÁLNÍ SPRÁVY Soustavy sociální správy - Charakteristika -Stát -Nestátní subjekty Organizační soustavy sociální správy -Složení -Rozdělení -Vlivy

12 SOUSTAVY SOCIÁLNÍ SPRÁVY Uspořádání institucí, nástrojů procesů tvořící soustavu (jednotku) sociální správy Formální soustavy Normy, kterým se všichni podřizují – sankce za porušení. Stát Veřejná moc - rozhodování sociální politice – zákony, mechanismy realizace, finance + kontrola Nestátní subjekty – nejen stát, ale také každá právnická osoba v něm působící. Sociální politika nest. Organizací. Činnost shoduje se/rozchází se státem. Snaha ovlivňovat sociální politiku státu. Fungují z darů, vlastních zdrojů, státních.

13 ORGANIZAČNÍ SOUSTAVY SOCIÁLNÍ SPRÁVY Obligatorní a fakultativní vymezené posláním, organizací, kdo je vykonává, nástroji (dávky, služby) + zdroje pro financování. Rozdělení Podle právní povahy – soukromoprávní, veřejnoprávní Ekonomické povahy – komerční, neziskové Oboru činnosti – práce, zaměstnávání, sociální zabezpečení, sociální péče, zdravotnictví, vzdělávací, školské Vlivy – EU, USA..

14 NÁSTROJE SOCIÁLNÍ SPRÁVY Regulace – stanovení závazných pravidel – co dělat nebo strpět Dávky –opakující, časově omezené, neomezené Služby – za úplatu, bezúplatně, zdravotní, školské, sociální + další možné dělení

15 VLIV MEZINÁRODNÍCH STRUKTUR Ovlivňování evropských států, celosvětové Mezinárodní organizace práce ILO WHO – mezinárodní zdravotnická organizace UNESCO –vzdělávání Evropská regionální působnost: Rada Evropy EU Deklarované společné hodnoty

16 EVROPSKÉ DOHODY Rada Evropy Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod – 1950, Evropský soudní dvůr pro lidská práva – 1955, Evropská charta regionální samosprávy EU Maastrichtská smlouva o EU – dohoda o sociální politice – úsilí o sociální začleňování, proti sociálnímu vyloučení Amsterdamská smlouva – 1997 – zaměstnanost – rozšíření cílů EU o sociální Lisabonský summit – 2000 – změny – chudoba a boj proti ní – základní zdrojem chudoby je nezaměstnanost

17 EVROPA OBCÍ A REGIONŮ Princip subsidiarity – Maastrichtská smlouva – doporučené i pro správu obci a regionů Charty – Evropská charta místní samosprávy, Evropská charta regionální samosprávy Vliv na sociální správu Regiony - veřejné záležitosti – blíže občanům Správa regionů ve prospěch a zájmů obyvatelstva.

18 ZÁKLADNÍ PRVKY SYSTÉMU SOCIÁLNÍ SPRÁVY Regulace (policie) Péče a sociální ochrana Prvky na podporu zaměstnanosti a samostatnosti klientů

19 REGULACE Kontroly, inspekce (NKÚ, SUIP, obce, stát, finanční kontrola, obchodní inspekce)… Dohled nad dodržováním zákonů, sankce, vynucování Cíl: ochrana občanů

20 SOCIÁLNÍ OCHRANA Uskutečňuje se: sociálním, zdravotním pojištěním, sociálním zabezpečením, pojištěním, sociálními podporami, sociální pomocí v hmotné nouzi Povinnost konat – povinné pojištění Vlastní činnost – poskytování služeb a podpory Podpora činnosti jiných subjektů /legislativní, hmotná/ - služby a dávky Správa zaměstnanosti, podpora zaměstnanosti – rovné podmínky (ZP, OSVČ, zaměstnanci…)

21 USPOŘÁDÁNÍ VEŘEJNÉ SOCIÁLNÍ SPRÁVY V ČR Zákon o specifických zdravotnických službách (nahradil zákon o zdraví lidu z r. 1966), zákon o sociálním zabezpečení Zákon o sociálním zabezpečení nahradil zákon o poskytování dávek osobám se ZP (2011) ZaměstnáníZdravotnictvíSociální zabezpečeníZáchranná sociální síť podpory v nezaměstnanosti a zaměstnanosti zdravotní pojištěnídůchodové pojištění, nemocenské pojištění, penzijní připojištění, státní sociální podpora sociální pomoc (životní a existenční minimum), sociální služby služby ÚP, bezpečnost při práci hygienické službysociální služby, služby v zaměstnání sociální služby

22 USPOŘÁDÁNÍ SOUKROMÉ SOCIÁLNÍ SPRÁVY V ČR Svolení státu – pro činnost organizací v systému Stát – regulace + dozor (= ochrana) Soukromoprávní instituce jsou – ziskové a neziskové (zisk zpět do činnosti) Produkty – komerční pojištění, sociální služby – domov pro seniory…


Stáhnout ppt "SOCIÁLNÍ SPRÁVA LISTOPAD 2013. CO JE TO SOCIÁLNÍ SPRÁVA? Širší pojetí - politika všech sociálních subjektů - Nástroje a techniky (dávky, služby) Užší."

Podobné prezentace


Reklamy Google