Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast: Fyzikální vzdělávání Tematická oblast:Dynamika Téma:Třecí síla, valivý odpor, jednoduché stroje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast: Fyzikální vzdělávání Tematická oblast:Dynamika Téma:Třecí síla, valivý odpor, jednoduché stroje."— Transkript prezentace:

1 Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast: Fyzikální vzdělávání Tematická oblast:Dynamika Téma:Třecí síla, valivý odpor, jednoduché stroje Ročník:1. Datum vytvoření:září 2013 Název:VY_32_INOVACE_13.3.13.FYZ Anotace: Síly brzdící pohyb tělesa, smykové tření, valivý odpor, jednoduché stroje. Digitální učební materiál je určen pro žáky učebních oborů. Využitím grafických možností sady Microsoft Office 2010 se materiál stává inovativním zejména přehledností výkladu. Využití multimediálních prostředků zvyšuje názornost výuky, usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich zájem a aktivitu. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale může být využita i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC a dataprojektoru.

2 Síly brzdící pohyb tělesa Při pohybu těles vznikají síly, které jsou namířeny proti směru pohybu a které pohyb těles brzdí. Tyto síly vznikají všude tam, kde se těleso stýká s povrchem jiného tělesa nebo tam, kde se těleso pohybuje v látkovém prostředí. Tyto síly zveme odporové síly. Rozlišujeme dva druhy odporových sil: smykové tření valivý odpor

3 Smykové tření

4 Za hlavní příčinu vzniku třecí síly považujeme nerovnosti na stykových plochách těles. Dále jsou to pak přitažlivé síly mezi částicemi povrchových vrstev těles.

5 Zákonitosti při působení třecí síly

6 2. Třecí síla nezávisí na obsahu stykových ploch. To platí v případě, že se styková plocha tělesa nezmenší natolik, aby se těleso do podložky zabořilo.

7 Zákonitosti při působení třecí síly

8 Klidová třecí síla Třecí síla vzniká nejen za pohybu tělesa. Působí také na těleso, které je vůči podložce v klidu. Klidová třecí síla je za jinak stejných podmínek větší než třecí síla při pohybu.

9 Klidová třecí síla Smykové tření nám umožňuje chůzi, jízdu aut, zatloukání hřebíků atd. Na druhou stranu způsobuje ojetí pneumatik, opotřebení součástek a obuvi atd. Tyto nežádoucí účinky omezujeme jednak mazáním strojů, a také tím, že smykové tření nahrazujeme valivým odporem.

10 Valivý odpor

11 Odporová síla při valení tělesa je mnohem menší, než třecí síla smykového tření. Obrázek č. 1

12 Jednoduché stroje Jsou zařízení, která přenášejí sílu a mechanický pohyb z jednoho tělesa na druhé. Přitom mohou měnit směr i velikost síly, a tím usnadňovat konání mechanické práce. Z fyzikálního hlediska je dělíme na: 1. Stroje založené na rovnováze momentů sil (páka, kladka, kolo na hřídeli) 2. Stroje založené na rovnováze sil (nakloněná rovina, klín, šroub)

13 Páka Je pevná tyč otáčivá kolem své osy, která je k tyči kolmá. a. jednozvratná – působí-li síly na jedné straně osy (např. louskáček na ořech, sochor, závora). Obrázek č.2

14 Páka b. dvojzvratná - působí-li síly na různých stranách osy (např. houpačka pro dvě děti, nůžky, vahadlo u vah). Přičemž a, b jsou ramena sil. Obrázek č.3

15 Pevná kladka Obrázek č.4

16 Volná kladka Obrázek č.5

17 Jednoduchý kladkostroj Zde můžeme měnit velikost i směr síly. Obrázek č.6

18 Kolo na hřídeli Obrázek č.7

19 Nakloněná rovina Obrázek č.8 Obrázek č.9

20 Šroub Obrázek č.10

21 Použité zdroje: LEPIL, Oldřich, Milan BEDNAŘÍK a Radmila HÝBLOVÁ. Fyzika pro střední školy. 4., přeprac. vyd. Praha: Prometheus, 2001, 266 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 80-719-6184-1. Obrázek č.1: ADAM KRÁL. http://commons.wimedia.org [online]. [cit. 20.9.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vodpor.jpg Obrázek č.2: 5MICHAELA5. http://commons.wimedia.org [online]. [cit. 20.9.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drti%C4%8D_%C4%8Desne ku.svg

22 Použité zdroje: Obrázek č.3: TOBRAHA. http://commons.wimedia.org [online]. [cit. 20.9.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:P%C3%A1ka.JPG Obrázek č.4: CÉSAR RINCÓN. http://commons.wimedia.org [online]. [cit. 20.9.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polea-simple-fija.jpg Obrázek č.5: "AUTOR NEUVEDEN". http://commons.wimedia.org [online]. [cit. 20.9.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polea-simple-movil2.jpg

23 Použité zdroje: Obrázek č.6: CÉSAR RINCÓN. http://commons.wimedia.org [online]. [cit. 20.3.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polispasto2.jpg Obrázek č.7: PACKA. http://commons.wimedia.org [online]. [cit. 20.9.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Well,_Prague_Satalice.jpg Obrázek č.8: MICHAL BOUŠKA. http://commons.wimedia.org [online]. [cit. 20.9.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Naklon%C4%9Bna_rovina.png

24 Použité zdroje: Obrázek č.9: LAINF. http://commons.wimedia.org [online]. [cit. 20.9.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wedge-diagram.svg Obrázek č.10: LAD.RAJ. http://commons.wimedia.org [online]. [cit. 20.9.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Konce_vrut%C5%AF.gif Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bronislav Sedláček.


Stáhnout ppt "Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast: Fyzikální vzdělávání Tematická oblast:Dynamika Téma:Třecí síla, valivý odpor, jednoduché stroje."

Podobné prezentace


Reklamy Google