Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

X13PMT 3. seminář Ing. Martin Molhanec, CSc. Garant předmětu ČVUT – FEL, K13113.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "X13PMT 3. seminář Ing. Martin Molhanec, CSc. Garant předmětu ČVUT – FEL, K13113."— Transkript prezentace:

1 X13PMT 3. seminář Ing. Martin Molhanec, CSc. Garant předmětu ČVUT – FEL, K13113

2 Co budeme dneska dělat? Organizační věci Všichni studenti jsou v nějakém týmu? Všechny týmy si vybrali projekt? Všechny týmy se již zkontaktovali se zadavatelem projektu? Výklad Životní cyklus projektu! Analýza, návrh a realizace. Rizika, testování. Dokumentace.

3 Životní cyklus projektu Obchodní záměr Úvodní studie Analýza Realizace a testování Odbavení a vyhodnocení Návrh

4 Životní cyklus projektu Obchodní záměr Úvodní studie Analýza Realizace a testování Odbavení a vyhodnocení Návrh Jaký prospěch nám projekt přinese? Peníze, jinou výhodu, ???

5 Životní cyklus projektu Obchodní záměr Úvodní studie Analýza Realizace a testování Odbavení a vyhodnocení Návrh Jaký je náš cíl? Jaké jsou podmínky?

6 Životní cyklus projektu Obchodní záměr Úvodní studie Analýza Realizace a testování Odbavení a vyhodnocení Návrh Co přesně máme udělat?

7 Životní cyklus projektu Obchodní záměr Úvodní studie Analýza Realizace a testování Odbavení a vyhodnocení Návrh Jak to budeme dělat?

8 Životní cyklus projektu Obchodní záměr Úvodní studie Analýza Realizace a testování Odbavení a vyhodnocení Návrh Vlastní realizace. Nesmíme zapomenout na testování!

9 Životní cyklus projektu Obchodní záměr Úvodní studie Analýza Realizace a testování Odbavení a vyhodnocení Návrh Uvedení projektu (výrobku) v život. Nesmíme zapomenout na vyhodnocení zkušeností (metriky)!

10 Životní cyklus projektu Obchodní záměr Úvodní studie Analýza Realizace a testování Odbavení a vyhodnocení Návrh Uvedení projektu (výrobku) v život. Nesmíme zapomenout na vyhodnocení zkušeností (metriky)!

11 Rozeznání rizik Seznam možných rizik Seznam rizik podle priorit Předcházení rizik Vyhodnocení rizik Analýza rizik Plánování rizik Monitorování rizik PROCES ŘÍZENÍ RIZIK

12 Kategorie rizik  Projektová rizika Project risks  Technická rizika Product risks  Obchodní rizika Bussiness risks

13 Seznam rizik

14 Čtyři kategorie dopadu zanedbatelný marginální kritický katastrofický

15 Tvorba tabulky rizik Podle kontrolního seznamu sepište všechna rizika, která připadají pro náš projekt v úvahu. Uveďte jejich kategorii (velikost softwaru, obchodní, zákaznická, technická,..) Pro každé riziko určete pravděpodobnost, že nastane (Odhad pravděpodobnosti jako průměr z odhadů každého člena týmu.) Pro každé riziko určete jeho dopad D (1-4) pro případ, že nastane. Tabulku rizik uspořádejte podle hodnoty pravděpodobnosti a dopadu

16 Tabulka rizik - příklad

17 RMMM Risk Mittigation, Monitoring and Management - zmírnění, sledování a řízení rizik snaha vyhnout se rizikům, nebo je zmírnit monitorovat rizika během projektu řídit průběh rizikových situací podle připraveného plánu Zvážit cenu RMMM a její užitek.

18 Zmírnění rizika - příklad

19

20 Analýza Dokumenty požadované ve fázi analýzy jsou velice rozdílné podle typu projektu, který budeme řešit Typy projektů: Technologický – přesný popis požadovaných vlastností výrobku, včetně odkazů na normy, které má splňovat. Softwarový – přesný popis funkcí programu, které má splňovat (softwarové inženýrství, X13DFA). Aplikační – přesný popis pracoviště, které je nutné vybudovat. Stavební, služby, aj. Integrovaný – skládá se z výše uvedených typů v různém složení. Všude, kde je to možné dáváme přednost obrázkům, diagramům, formálním popisům před slovním (beletristickým) popisem! Přesnost Jednoznačnost Srozumitelnost Formu analytické dokumentace si stanovte předem!

21 Analýza Dokumenty požadované ve fázi analýzy jsou velice rozdílné podle typu projektu, který budeme řešit Typy projektů: Technologický – přesný popis požadovaných vlastností výrobku, včetně odkazů na normy, které má splňovat. Softwarový – přesný popis funkcí programu, které má splňovat (softwarové inženýrství, X13DFA). Aplikační – přesný popis pracoviště, které je nutné vybudovat. Stavební, služby, aj. Integrovaný – skládá se z výše uvedených typů v různém složení. Všude, kde je to možné dáváme přednost obrázkům, diagramům, formálním popisům před slovním (beletristickým) popisem! Přesnost Jednoznačnost Srozumitelnost Formu analytické dokumentace si stanovte předem! Kvalitní analytická dokumentace je taková, která Vám umožní projekt realizovat, přestože Vašeho analytika přejela tramvaj!

22 Návrh Dokumenty požadované ve fázi návrhu jsou velice rozdílné podle typu projektu, který budeme řešit Typy projektů: Technologický – technologický postup, procesní diagram. Softwarový – datové, procesní, stavové, sekvenční, aj. diagramy (softwarové inženýrství, X13DFA). Aplikační – seznam aktivit, harmonogram, schémata, aj. Stavební, služeb, aj. Integrovaný – skládá se z výše uvedených typů v různém složení. Všude, kde je to možné dáváme přednost obrázkům, diagramům, formálním popisům před slovním (beletristickým) popisem! Přesnost Jednoznačnost Srozumitelnost Formu návrhové dokumentace si stanovte předem!

23 Návrh Dokumenty požadované ve fázi návrhu jsou velice rozdílné podle typu projektu, který budeme řešit Typy projektů: Technologický – technologický postup, procesní diagram. Softwarový – datové, procesní, stavové, sekvenční, aj. diagramy (softwarové inženýrství, X13DFA). Aplikační – seznam aktivit, harmonogram, schémata, aj. Stavební, služeb, aj. Integrovaný – skládá se z výše uvedených typů v různém složení. Všude, kde je to možné dáváme přednost obrázkům, diagramům, formálním popisům před slovním (beletristickým) popisem! Přesnost Jednoznačnost Srozumitelnost Formu návrhové dokumentace si stanovte předem! Kvalitní návrhová dokumentace je taková, která Vám umožní projekt opakovaně realizovat s novým týmem!

24 Realizace Dokumenty pro fázi realizace: Harmonogram Postupuje realizace podle plánu? Důvody odchylek! Pracovní deník Záznam problémů a jejich řešení Záznam změn na projektu Kdo, kdy, co a proč! Aktualizace analytické a návrhové dokumentace! Zkušenosti, metriky!

25 Testování Plán testů Se dělá předem! Co jsou to testy? Splňuje výrobek, služba, pracoviště to, co bylo zadáno? (Úvodní studie, analytická dokumentace) Akceptační testy Bezchybná funkce výrobku, služby,… Plní výsledek projektu své funkce za všem předpokládaných pracovních podmínek? Měření parametrů, okrajové podmínky,…

26 Typy testů Akceptační Splňuje produkt, pracoviště, služba to, co je zadáno v úvodní studii, analýze? Seznam akceptací a ověřit! Modulů, subsystémů Testy jednotlivých částí systému, pokud je složitější. Integrační Jednotlivé části postupně dohromady Zátěžové V čase, množství, teplotě, aj. Bezpečnostní Vlivu na okolí Na člověka, na životní prostředí Testy ve firmě a testy u zákazníka!

27 Výsledky testů Zpráva, který obsahuje Datum a čas provedeného testu Kdo testoval Typ testu Popis testu a podmínek za kterých se prováděl Výsledek testu Odhalil test chybu? Pokud ano – podrobný popis chyby. Je chyba opakovatelná? Opatření na odtranění chyby!

28 Co je důležité! Samotná realizace nestačí! Hodnotí se projektová dokumentace! Projektová dokumentace se dělá dopředu! Nikoliv zpětně! Projektové dokumentace je poměrně značné množství! Nelze jí dělat formálně – potom neslouží svému účelu!

29 Co bude příště? Pokračování ve výkladu Organizační záležitosti Konzultace k formální stránce projektů

30


Stáhnout ppt "X13PMT 3. seminář Ing. Martin Molhanec, CSc. Garant předmětu ČVUT – FEL, K13113."

Podobné prezentace


Reklamy Google