Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řešení lineárních rovnic s neznámou ve jmenovateli

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řešení lineárních rovnic s neznámou ve jmenovateli"— Transkript prezentace:

1 Řešení lineárních rovnic s neznámou ve jmenovateli
1. část Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Radomír Macháň. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Při řešení rovnic se používají ekvivalentní úpravy.
Opakování Při řešení rovnic se používají ekvivalentní úpravy. Ekvivalentní = rovnocenný, stejný, se stejným účinkem, se stejnou platností Ekvivalentní úprava = úprava, při které rovnice původní i upravená rovnice mají stejné kořeny (řešení). Jinými slovy: Změní se matematický zápis rovnice, nikoli však rovnost stran a řešení. Rovnost dvou stran rovnice můžeme přirovnat k rovnováze na váhách.

3 Opakování − Ekvivalentní úpravy
1. ekvivalentní úprava rovnic Můžeme zaměnit levou a pravou stranu rovnice a rovnost se nezmění. 2. ekvivalentní úprava rovnic K oběma stranám rovnice můžeme přičíst stejné číslo (výraz) a rovnost se nezmění. 3. ekvivalentní úprava rovnic Od obou stran rovnice můžeme odečíst stejné číslo (výraz) a rovnost se nezmění. 4. ekvivalentní úprava rovnic Obě strany rovnice můžeme vynásobit stejným číslem (výrazem) různým od nuly a rovnost se nezmění. 5. ekvivalentní úprava rovnic Obě strany rovnice můžeme vydělit stejným číslem (výrazem) různým od nuly a rovnost se nezmění.

4 Předvedeme si je na „konkrétnu“!
Opakování − Ekvivalentní úpravy 1. ekvivalentní úprava rovnic Předvedeme si je na „konkrétnu“! Můžeme zaměnit levou a pravou stranu rovnice a rovnost se nezmění. 2. ekvivalentní úprava rovnic K oběma stranám rovnice můžeme přičíst stejné číslo (výraz) a rovnost se nezmění. 3. ekvivalentní úprava rovnic Od obou stran rovnice můžeme odečíst stejné číslo (výraz) a rovnost se nezmění. 4. ekvivalentní úprava rovnic Obě strany rovnice můžeme vynásobit stejným číslem (výrazem) různým od nuly a rovnost se nezmění. 5. ekvivalentní úprava rovnic Obě strany rovnice můžeme vydělit stejným číslem (výrazem) různým od nuly a rovnost se nezmění.

5 Opakování − Ekvivalentní úpravy
Vyřeš následující rovnici: 4. ekvivalentní úprava rovnic Obě strany rovnice můžeme vynásobit stejným číslem (výrazem) různým od nuly a rovnost se nezmění. Nejdříve se zbavíme zlomků! Která ekvivalentní úprava nám k tomu poslouží?

6 Opakování − Ekvivalentní úpravy
Vyřeš následující rovnici: 4. ekvivalentní úprava rovnic Obě strany rovnice můžeme vynásobit stejným číslem (výrazem) různým od nuly a rovnost se nezmění. Kdykoliv během řešení můžeme strany rovnice zjednodušit, zjednodušíme je!

7 Opakování − Ekvivalentní úpravy
Vyřeš následující rovnici: 3. ekvivalentní úprava rovnic Od obou stran rovnice můžeme odečíst stejné číslo (výraz) a rovnost se nezmění. Nyní si všechny neznámé převedeme na jednu stranu. Třeba doprava, tam je jich „více“. Kterou ekvivalentní úpravu použijeme?

8 Opakování − Ekvivalentní úpravy
Vyřeš následující rovnici: 3. ekvivalentní úprava rovnic Od obou stran rovnice můžeme odečíst stejné číslo (výraz) a rovnost se nezmění. Opět platí: Kdykoliv během řešení můžeme strany rovnice zjednodušit, zjednodušíme je!

9 Opakování − Ekvivalentní úpravy
Vyřeš následující rovnici: 2. ekvivalentní úprava rovnic K oběma stranám rovnice můžeme přičíst stejné číslo (výraz) a rovnost se nezmění. A teď si převedeme všechna čísla na stranu levou. Která ekvivalentní úprava nám v tom pomůže?

10 Opakování − Ekvivalentní úpravy
Vyřeš následující rovnici: 2. ekvivalentní úprava rovnic K oběma stranám rovnice můžeme přičíst stejné číslo (výraz) a rovnost se nezmění. A opět platí: Kdykoliv během řešení můžeme strany rovnice zjednodušit, zjednodušíme je!

11 Opakování − Ekvivalentní úpravy
Vyřeš následující rovnici: 5. ekvivalentní úprava rovnic Obě strany rovnice můžeme vydělit stejným číslem (výrazem) různým od nuly a rovnost se nezmění. Ještě nám schází osamostatnit neznámou. Která ekvivalentní úprava by nám při tom mohla být ku pomoci?

12 Opakování − Ekvivalentní úpravy
Vyřeš následující rovnici: 5. ekvivalentní úprava rovnic Obě strany rovnice můžeme vydělit stejným číslem (výrazem) různým od nuly a rovnost se nezmění. A jako vždy i nyní platí: Kdykoliv během řešení můžeme strany rovnice zjednodušit, zjednodušíme je!

13 Opakování − Ekvivalentní úpravy
Vyřeš následující rovnici: 1. ekvivalentní úprava rovnic Můžeme zaměnit levou a pravou stranu rovnice a rovnost se nezmění. Asi by bylo vhodnější, aby řešení začínalo neznámou. I v tom nám může jedna z ekvivalentních úprav pomoci. Která to bude?

14 Opakování − Ekvivalentní úpravy
Vyřeš následující rovnici: 1. ekvivalentní úprava rovnic Můžeme zaměnit levou a pravou stranu rovnice a rovnost se nezmění. A je to. Hračka, že? Jen základní početní operace. „Zopákneme“ ale ještě pro jistotu základní postup při řešení rovnic.

15 Opakování − Základní postup při řešení rovnic
1. krok Jsou-li v rovnici závorky, zbav se jich (výpočtem, roznásobením). 2. krok Jsou-li v rovnici zlomky, odstraň je (vynásob rovnici společným jmenovatelem). Průběžně Když můžeš jednotlivé strany rovnice zjednodušit, zjednoduš je (sečti, odečti, vynásob či vyděl, co se dá). 3. krok Členy s neznámou převeď na jednu stranu, ostatní členy na stranu druhou. 4. krok Vypočítej neznámou. 5. krok Urči podmínky řešitelnosti a proveď zkoušku.

16 Rovnice s neznámou ve jmenovateli
A nyní už tedy jdeme na řešení lineárních rovnic s neznámou ve jmenovateli. Poznáš, čím se liší od těch, které jsme do dneška řešili?

17 Neznámá se vyskytuje ve členech vyjádřených zlomky
Rovnice s neznámou ve jmenovateli A nyní už tedy jdeme na řešení lineárních rovnic s neznámou ve jmenovateli. Poznáš, čím se liší od těch, které jsme do dneška dne řešili? Neznámá se vyskytuje ve členech vyjádřených zlomky i ve jmenovateli těchto zlomků.

18 Rovnice s neznámou ve jmenovateli
Vypočítej rovnici: Srovnejme si řešení zadané rovnice s doposud řešenými rovnicemi. Odstraníme zlomky − vynásobíme rovnici společným jmenovatelem.

19 Další postup je již identický s doposud řešenými lineárními rovnicemi.
Rovnice s neznámou ve jmenovateli Vypočítej rovnici: Další postup je již identický s doposud řešenými lineárními rovnicemi. Z uvedených postupů je zřejmé, že doposud používaný postup řešení rovnic budeme uplatňovat i při řešení rovnic s neznámou ve jmenovateli. Jediná novinka spočívá v tom, že společným jmenovatelem nemusí být jen číslo, ale i výraz s proměnnou (neznámou)!

20 Rovnice s neznámou ve jmenovateli
Vypočítej rovnici: Další novinkou při řešení rovnic s neznámou ve jmenovateli, která však již tak úzce nesouvisí s uvedeným postupem řešení, a proto jsem na předcházejícím snímku hovořil o novince jediné, je určení podmínek řešitelnosti. Nelze dělit nulou  Na úplný závěr nesmíme zapomenout ani na zkoušku! Tak ještě jednou a nyní už se vším všudy.

21 Rovnice s neznámou ve jmenovateli
Vypočítej rovnici: Podmínky: Zkouška:

22 Příklady k procvičení:
Vyřeš rovnici:

23 Příklady k procvičení:
Vyřeš rovnici: Podmínky: Zkouška:

24 Příklady k procvičení:
Vyřeš rovnici:

25 Příklady k procvičení:
Vyřeš rovnici: Podmínky: Zkouška:

26 Příklady k procvičení:
Vyřeš rovnici:

27 Příklady k procvičení:
Vyřeš rovnici: Podmínky: Zkouška:

28 Použitý obrázek pozadí - [cit. 2010–05–07]
Použitý obrázek pozadí - [cit. 2010–05–07]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <


Stáhnout ppt "Řešení lineárních rovnic s neznámou ve jmenovateli"

Podobné prezentace


Reklamy Google