Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Překonávání bariér při vyhledávání podpory studia Specifické poruchy učení v terciárním vzdělávání Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. Poradenské centrum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Překonávání bariér při vyhledávání podpory studia Specifické poruchy učení v terciárním vzdělávání Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. Poradenské centrum."— Transkript prezentace:

1 Překonávání bariér při vyhledávání podpory studia Specifické poruchy učení v terciárním vzdělávání Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. Poradenské centrum při katedře psychosociálních věd a etiky UK HTF Poradenské středisko podpory studentů s postižením na ČZU v Praze - 18.11.2010

2 Proč je tak těžké vyhledat podporu studia Dlouhá osobní historie střídavých úspěchů a neúspěchů, na vysoké škole chci být za „tlustou čárou“? Převaha diagnostiky nad metodickou podporou v osobní historii, únava a rezignace, nakonec člověk se SPU zůstává na problém sám, snižuje se apetence k vyhledávání poradenské podpory. Výkonová společnost versus znevýhodnění, jež není zjevně a zevně patrné. SPU a schopnost interiorizace odborného obsahu v terciární výuce. Do jaké míry interferuje SPU se schopností se učit na VŠ? Přicházím, až když mám studijní problém, mnohdy pozdě, po vyčerpání opravných možností a maxima prodloužení studijního času, při eskalaci nepochopení a nevůle pedagogů.

3 Dostupné cesty k překonání bariér – základní strategie, zvyšovat informovanost Dny otevřených dveří, popularizace vhodných studijních oborů, profesně kariérové poradenství pro rodiny uchazečů o studium, informace prostřednictvím webových stránek poraden/kateder/fakult, informace na intranetu, prezentace konkrétních strategií/ metod/ technik, podpory studia nabízených poradenskými středisky, vstup do předmětů typu: úvod do studia, úvod do předmětu, dny otevřených dveří poradenských center s konkrétní nabídkou podpory… Vzdělávání a zvyšování informovanostní úrovně akademických pracovníků a zaměstnanců vysokých škol.

4 Jaký/jaká jsem ? Co kompenzuji vysokou inteligencí? Typická neurovývojová porucha vedoucí k maladaptivnímu chování (vývojové opoždění + minimální organické poškození + odchylná maturace CNS, změny v neurobiologických a neurotransmiterových systémech + kumulace zevních stresů). Neurovývojové opoždění je výraznou zátěží v celé osobní historii. Nesoustředivost, hyperaktivita, horší exekutivní kognitivní funkce (vybrat si z komplexní informace to podstatné, rozdělit úkoly do kroků, naplánovat postupné řešení, vnímat současně celek i jeho části, kritické myšlení, strukturované chápání větších tematických celků…).

5 Které osobnostní dispozice mohou být bariérou při vyhledání odborné podpory studia ? Prokazují v dospělosti obecně více problémů než intaktní populace. Psychický a tělesný neklid, impulzivita, vázanost na podněty, nízké sebehodnocení, pocity nedostačivosti, problematické sociální vztahy. Častěji mění zaměstnání, bydliště, mají častěji dopravní nehody, častěji trestní činy, závislost na drogách, rozvádějí se, předčasně opouštějí studium.

6 Strategie/metody/techniky/pomůcky Informovanost a integrované přístupy. Kvalifikovaná poradenská práce s motivací studenta s SPU. Poskytování poradenství v oblasti učení, plánování, rozhodování, managementu osobní vzdělávací a profesní cesty. Výcvik - koučing učebních technik, hledání individuálních mnemotechnických nástrojů, asertivních technik, mentoring – posilování sociální stratifikace … Vytváření podmínek pro auditivní učení využitím vyspělých pomůcek: hlasových výstupů, auto-lektoru, přepisovacích softwerů, hybridních učebních textů…

7 Minimální standardy/standardy/ standardy kvality poskytovaných poradenských služeb Minimální standardy existují, jsou ale všeobecné, pro všechny skupiny studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Standard poskytovaných poradenských služeb: management standardizovaného doporučeného postupu, jehož vnitřní struktura se skládá z několika odborně doložených postupů (A) správně zasazených do administračních procesů do legislativního a organizačně technického rámce, (B) doporučený odborný postup, (C) ekonomická část standardu,ukazatele a indikátory.(D)Standard musí zahrnovat informaci srozumitelnou pro klienta. Příklady dobré praxe. Standardy kvality poradenských služeb: OBLAST PROCESNÍ: cíle a způsoby poskytování služby, ochrana práv klienta, jednání se zájemcem o službu, smlouva, individuální plánování služby, dokumentace, stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby, návaznosti poskytované služby na další dostupné zdroje, OBLAST PERSONÁLNÍ: personální a organizační zajištění služby, profesní rozvoj poradců, OBLAST PROVOZNÍ: místní a časová dostupnost poskytované služby, informovanost o poskytované službě, prostředí a podmínky, kritické situace, zvyšování kvality poradenské služby.

8 Charakteristika souboru studentů ČZU, náhodný výběr v počtu 335 z celkového počtu 22 000, školní rok 2010/2011 pohlavípočet% muži11033 % ženy22067 % vzdělánípočet% G11736 % SOŠ12638 % jiné 8426 % věkpočet% Do 20 let 10 3 % 20-25 let24374 % 26-30 let 25 8 % 31-35 let 15 4% Nad 36 let 36 11 %

9 Všeobecná znalost odborných pojmů v oblasti S/PU/CH

10 Problém poruch učení se mne týká (43), týká ale…(9), netýká (283)

11 Mám problém

12 ČETNOST charakteristik SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍPočet pomalejší čtení 10 obtížné soustředění 10 nečitelný rukopis 9 vytváření pravopisných chyb nad běžnou normu 9 problém s plánováním úkolů 6 problém s dodržováním režimu dne 6 velká námaha při soustředění na text 6 chybná výslovnost některých hlásek 6 obtížně určuji svou pravou a levou stranu 5 vyvedení z míry 4 obtížné zklidnění 4 pamatování čteného textu s velkými nepřestnostmi 3 krátké zapamatování obsahu čteného textu 3 přílišná impulzivnost 3 velká námaha při pamatování obsahu čteného textu 3 problém s orientací na mapě 2 chybná výslovnost náročnějších slov 2 problém s orientací v neznámem místě 2 problém s orientací v prostoru 1 snadná záměna čísel např. 95 a 59 1

13 Diagnostika SPU

14 Doporučení vyšetření

15 Provedení diagnostiky

16 Časové schéma eskalace problému místo provedení diagnostiky

17 doučování

18 náprava

19 Návštěva specializované třídy

20 Přetrvávání poruchy v dospělosti


Stáhnout ppt "Překonávání bariér při vyhledávání podpory studia Specifické poruchy učení v terciárním vzdělávání Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. Poradenské centrum."

Podobné prezentace


Reklamy Google