Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální zabezpečení Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace č. 16 Autor: Jiří Lysák 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální zabezpečení Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace č. 16 Autor: Jiří Lysák 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007."— Transkript prezentace:

1 Sociální zabezpečení Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace č. 16 Autor: Jiří Lysák 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/ ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

2  Žijeme ve státě se zavedeným systémem sociálního zabezpečení  Základní myšlenkou systému sociálního zabezpečení je předpoklad, že v případě, že se člověk dostane do svízelní životní situace, kterou neumí nebo nezvládá sám vyřešit, měl by se o něj stát postarat 1

3  stát řeší sociální zabezpečení z veřejných rozpočtů, které mají své příjmy a výdaje Příjmy pojistné a sociální zabezpečení Daně – z přidané hodnoty, z příjmů, spotřební, ostatní Poplatky – soudní, úřední, clo

4 Výdaje Sociální účely Zdravotnictví, školství, kultura, armáda Dotace do ekonomiky Státní správa – soudy, státní úřady, policie 2 3 4

5  Veřejné rozpočty tvoří soustava rozpočtů : Obcí a krajů Fondy tvořené státem – financování dopravy Rozpočty zdravotních pojišťoven 56

6  Graf vládního dluhu Zahrnuje všechny dluhy soustavy veřejných rozpočtů g1

7  Deficit se kryje : a)Půjčkami – státní obligace, pokladniční poukázky, úvěry ze zahraničí b)Zvyšováním daní c)Emisí nových peněz – působí to inflačně, proto se používá v době krizí či válek 78

8  Významnou částí rozpočtu jsou mandatorní výdaje : jsou to výdaje, které stát musí zajišťovat podle zákona a vláda nemůže jejich výši ovlivnit změna těchto výdajů je možná jedině změnou příslušného zákona v Poslanecké sněmovně skládají se z : sociální výdaje – penze, nemocenské dávky, sociální podpora, úroky ze státního dluhu, státní podpora stavebního a penzijního spoření

9  Systém sociálního zabezpečení g2

10 A. SOCIÁLNÍ ZABEPZEČENÍ hrazené ze sociálního pojištění: Důchody Nemocenské dávky Výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti 910

11 B. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA je hrazena ze státního rozpočtu a vyplácí se na žádost občanů 1.Dávky nezávislé na výši příjmu dostane občan, který splní podmínky pro poskytnutí Rodičovský příspěvek – dostává rodič, který pečuje o dítě do 4 let věku ( celkem 220 tis. Kč) Dávky pěstounské péče Pohřebné, porodné

12 2. Dávky závislé na ´výši příjmů Přídavek na dítě – podle věku dítěte Příspěvek na bydlení – podle výše příjmů a normativních nákladů na bydlení Porodné Sociální příplatek 11 12

13  Dávky se odvozují od životního a existenčního minima : a.Životní minimum - minimální hranice příjmů nutných k zajištění výživy a základních osobních potřeb. Nezapočítávají se do něj náklady na bydlení, které jsou řešeny samostatně. Současná výše je od ,- Kč b.Existenční minimum – minimální hranice příjmů nutná k přežití ( od ,- Kč měsíčně )

14 C. SOCIÁLNÍ POMOC Cílem je pomáhat občanům v nouzi, aby nabyli schopnosti poradit si sami, když nedokážou situaci vyřešit vlastními prostředky Mělo by se jednat o dočasnou pomoc Pomoc zajišťují většinou obecní úřady nebo nestátní neziskové organizace a jedná se zejména o :

15 1.Poskytování sociálních služeb Péče o vlastní osobu, zajištění stravování, chodu domácnosti, ošetřování Je-li to možné, zajišťuje se v domácím prostředí Může být zajištěna v ústavním zařízení – pečovatelské služby, osobní asistence, domovy pro seniory, azylové domy 13

16 2. Dávky pomoci v hmotné nouzi Cílem je motivovat osoby k tomu, aby se snažily o řešení své nepříznivé situace Pro výpočet dávek se využívá existenční minimum Obvykle to bývá příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc 16 14

17  Dávky ze sociálního pojištění v Evropské unii Osoby, které pobývají v jiném státě, než z kterého pocházejí Hradí pojistné na sociální zabezpečení ve státě, kde právě pobývají Peněžní dávky v nemoci a v mateřství se vyplácejí ve státě pobytu, kde je osoba pojištěna Dávky v nezaměstnanosti lze získat ve státě, kde byla osoba zaměstnána v době ztráty zaměstnání Nárok na starobní důchod vzniká zvlášť v každém státě, kde byla osoba pojištěna alespoň 1 rok a je vyplácen každým z těchto států 17

18  Pojištění dělí se na životní pojištění osob, která zahrnují pojištění pro případ smrti, dožití se určitého věku, krytí rizik ( nemoc, úraz, invalidita ) Neživotní pojištění zahrnuje veškeré ostatní druhy pojištění ( majetku, odpovědnosti )

19  Graf 19 životní pojištění neživotní úmrtí,dožití úrazové majetku odpovědnosti g3

20  Životní pojištění rozdělujeme na : a)Rizikové životní pojištění - klient je pouze pojištěn b)Investiční životní pojištění – představuje kombinaci pojištění a zároveň spoření, částka se rozdělí na pojištění a investici do podílových fondů 20

21 c) Kapitálové životní pojištění – je kombinací pojištění a spoření, ale klient neovlivňuje, jak budou prostředky investovány d) Úrazové pojištění - kryje riziko, že se pojištěný zraní a dojde k předčasnému nebo trvalému poškození zdraví nebo ke smrti pojištěnce. Pojistné pomáhá zmírnit následky úrazu – náklady v době léčby, výpadek v příjmu pojištěného 21

22  Neživotní pojištění a)Pojištění majetku – pojištění domácnosti - hradí škody na věcech, které jsou součástí budovy ( nábytek, elektronika, cennosti ) b)Pojištění nemovitosti - hradí škody na samotné nemovitosti ( byt, dům, garáž, chalupa ) c)Pojištění odpovědnosti - zahrnuje škody, které způsobí pojištěnec svým jednáním někomu jinému na zdraví nebo majetku ( dělíme na pojištění z běžného občanského života, při výkonu povolání, povinné pojištění z provozu motorového vozidla ) 22

23 Zdroje - literatura 1. Holman, Robert - Pospíchalová, Dana. ÚVOD DO EKONOMIE - PRO STŘEDNÍ ŠKOLY. PRAHA : Vydavatelství C.H.BECK, ISBN Klínský, Petr-Münch, Otto-Chromá, Danuše. Ekonomika. Praha 8 : Vydavatelství EDUKO nakladatelství, s.r.o, ISBN

24 Zdroje - obrázky 1. Baťha, Matěj. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] 2. ajari. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] 3. Xpicto. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] 4. Holiš, Radim. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] %A1ln%C3%AD_resuscitace_a_endotrache%C3%A1ln%C3%AD_intubace_(02).jpg. 5. LosHavlos. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] 6. Work, Own. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] 7. Blackfish. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] 8. Kadlec, Petr. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] 9. Demirel, Ahmed. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] [Citace: ]

25 Zdroje - obrázky 10. Speakers. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] 11. F, Ernest. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] 12. Nemo. hledat obrázky. Pixabay. [Online] [Citace: ] budova-d%C5%AFm-dom%C3%A1c%C3%AD-24768/. 13. Heloo. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] 14. Mercy. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] 15. Maňas, Michal. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] 16. Holiš, Radim. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] [Citace: ] 3%AD%C4%8D%C3%AD_(04).JPG. Obrázky byly nalezeny pod licencí Creativ commons nebo Public domain


Stáhnout ppt "Sociální zabezpečení Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace č. 16 Autor: Jiří Lysák 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007."

Podobné prezentace


Reklamy Google