Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální zabezpečení Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace č. 16 Autor: Jiří Lysák 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální zabezpečení Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace č. 16 Autor: Jiří Lysák 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007."— Transkript prezentace:

1 Sociální zabezpečení Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace č. 16 Autor: Jiří Lysák 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

2  Žijeme ve státě se zavedeným systémem sociálního zabezpečení  Základní myšlenkou systému sociálního zabezpečení je předpoklad, že v případě, že se člověk dostane do svízelní životní situace, kterou neumí nebo nezvládá sám vyřešit, měl by se o něj stát postarat 1

3  stát řeší sociální zabezpečení z veřejných rozpočtů, které mají své příjmy a výdaje Příjmy pojistné a sociální zabezpečení Daně – z přidané hodnoty, z příjmů, spotřební, ostatní Poplatky – soudní, úřední, clo

4 Výdaje Sociální účely Zdravotnictví, školství, kultura, armáda Dotace do ekonomiky Státní správa – soudy, státní úřady, policie 2 3 4

5  Veřejné rozpočty tvoří soustava rozpočtů : Obcí a krajů Fondy tvořené státem – financování dopravy Rozpočty zdravotních pojišťoven 56

6  Graf vládního dluhu Zahrnuje všechny dluhy soustavy veřejných rozpočtů g1

7  Deficit se kryje : a)Půjčkami – státní obligace, pokladniční poukázky, úvěry ze zahraničí b)Zvyšováním daní c)Emisí nových peněz – působí to inflačně, proto se používá v době krizí či válek 78

8  Významnou částí rozpočtu jsou mandatorní výdaje : jsou to výdaje, které stát musí zajišťovat podle zákona a vláda nemůže jejich výši ovlivnit změna těchto výdajů je možná jedině změnou příslušného zákona v Poslanecké sněmovně skládají se z : sociální výdaje – penze, nemocenské dávky, sociální podpora, úroky ze státního dluhu, státní podpora stavebního a penzijního spoření

9  Systém sociálního zabezpečení g2

10 A. SOCIÁLNÍ ZABEPZEČENÍ hrazené ze sociálního pojištění: Důchody Nemocenské dávky Výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti 910

11 B. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA je hrazena ze státního rozpočtu a vyplácí se na žádost občanů 1.Dávky nezávislé na výši příjmu dostane občan, který splní podmínky pro poskytnutí Rodičovský příspěvek – dostává rodič, který pečuje o dítě do 4 let věku ( celkem 220 tis. Kč) Dávky pěstounské péče Pohřebné, porodné

12 2. Dávky závislé na ´výši příjmů Přídavek na dítě – podle věku dítěte Příspěvek na bydlení – podle výše příjmů a normativních nákladů na bydlení Porodné Sociální příplatek 11 12

13  Dávky se odvozují od životního a existenčního minima : a.Životní minimum - minimální hranice příjmů nutných k zajištění výživy a základních osobních potřeb. Nezapočítávají se do něj náklady na bydlení, které jsou řešeny samostatně. Současná výše je od 1.1.2013 3 410,- Kč b.Existenční minimum – minimální hranice příjmů nutná k přežití ( od 1.1.2014 2 200,- Kč měsíčně )

14 C. SOCIÁLNÍ POMOC Cílem je pomáhat občanům v nouzi, aby nabyli schopnosti poradit si sami, když nedokážou situaci vyřešit vlastními prostředky Mělo by se jednat o dočasnou pomoc Pomoc zajišťují většinou obecní úřady nebo nestátní neziskové organizace a jedná se zejména o :

15 1.Poskytování sociálních služeb Péče o vlastní osobu, zajištění stravování, chodu domácnosti, ošetřování Je-li to možné, zajišťuje se v domácím prostředí Může být zajištěna v ústavním zařízení – pečovatelské služby, osobní asistence, domovy pro seniory, azylové domy 13

16 2. Dávky pomoci v hmotné nouzi Cílem je motivovat osoby k tomu, aby se snažily o řešení své nepříznivé situace Pro výpočet dávek se využívá existenční minimum Obvykle to bývá příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc 16 14

17  Dávky ze sociálního pojištění v Evropské unii Osoby, které pobývají v jiném státě, než z kterého pocházejí Hradí pojistné na sociální zabezpečení ve státě, kde právě pobývají Peněžní dávky v nemoci a v mateřství se vyplácejí ve státě pobytu, kde je osoba pojištěna Dávky v nezaměstnanosti lze získat ve státě, kde byla osoba zaměstnána v době ztráty zaměstnání Nárok na starobní důchod vzniká zvlášť v každém státě, kde byla osoba pojištěna alespoň 1 rok a je vyplácen každým z těchto států 17

18  Pojištění dělí se na životní pojištění osob, která zahrnují pojištění pro případ smrti, dožití se určitého věku, krytí rizik ( nemoc, úraz, invalidita ) Neživotní pojištění zahrnuje veškeré ostatní druhy pojištění ( majetku, odpovědnosti ) 18 15 16

19  Graf 19 životní pojištění neživotní úmrtí,dožití úrazové majetku odpovědnosti g3

20  Životní pojištění rozdělujeme na : a)Rizikové životní pojištění - klient je pouze pojištěn b)Investiční životní pojištění – představuje kombinaci pojištění a zároveň spoření, částka se rozdělí na pojištění a investici do podílových fondů 20

21 c) Kapitálové životní pojištění – je kombinací pojištění a spoření, ale klient neovlivňuje, jak budou prostředky investovány d) Úrazové pojištění - kryje riziko, že se pojištěný zraní a dojde k předčasnému nebo trvalému poškození zdraví nebo ke smrti pojištěnce. Pojistné pomáhá zmírnit následky úrazu – náklady v době léčby, výpadek v příjmu pojištěného 21

22  Neživotní pojištění a)Pojištění majetku – pojištění domácnosti - hradí škody na věcech, které jsou součástí budovy ( nábytek, elektronika, cennosti ) b)Pojištění nemovitosti - hradí škody na samotné nemovitosti ( byt, dům, garáž, chalupa ) c)Pojištění odpovědnosti - zahrnuje škody, které způsobí pojištěnec svým jednáním někomu jinému na zdraví nebo majetku ( dělíme na pojištění z běžného občanského života, při výkonu povolání, povinné pojištění z provozu motorového vozidla ) 22

23 Zdroje - literatura 1. Holman, Robert - Pospíchalová, Dana. ÚVOD DO EKONOMIE - PRO STŘEDNÍ ŠKOLY. PRAHA : Vydavatelství C.H.BECK, 2012. ISBN 978-80-7179-304-5. 2. Klínský, Petr-Münch, Otto-Chromá, Danuše. Ekonomika. Praha 8 : Vydavatelství EDUKO nakladatelství, s.r.o, 2012. ISBN 978-80-87204-65-8.

24 Zdroje - obrázky 1. Baťha, Matěj. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] 12.5.2006. [Citace: 2.7.2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bezdomovci.jpg. 2. ajari. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] 7. 2 2009. [Citace: 2. 7. 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heiwa_elementary_school_18.jpg. 3. Xpicto. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] 18. 5 2012. [Citace: 2. 7 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PolicistaCeskyTesin.jpg. 4. Holiš, Radim. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] 22. 9 2012. [Citace: 2. 7 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ZZS_MSK,_z%C3%A1chran%C3%A1%C5%99i,_kardiopulmon%C3 %A1ln%C3%AD_resuscitace_a_endotrache%C3%A1ln%C3%AD_intubace_(02).jpg. 5. LosHavlos. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] 26. 09 2005. [Citace: 2. 7 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MAN_bus_bensheim_100_1933.jpg. 6. Work, Own. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] 16. 4 2011. [Citace: 2. 7 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Obecn%C3%AD_%C3%BA%C5%99ad_Rudka.JPG. 7. Blackfish. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] 15. 8 2013. [Citace: 2. 7 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Euro_banknotes_2002.png. 8. Kadlec, Petr. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] 6. 4 2007. [Citace: 2. 7 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Danove_priznani_rodne_cislo.png. 9. Demirel, Ahmed. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] 22. 1 2000. [Citace: 2. 7 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:003_p4_dd.JPG.

25 Zdroje - obrázky 10. Speakers. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] 21. 3 2010. [Citace: 2. 7 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zyprexa_5mg.jpg. 11. F, Ernest. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] 4. 9 2006. [Citace: 2.7 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:HumanNewborn.JPG. 12. Nemo. hledat obrázky. Pixabay. [Online] 3. 4 2012. [Citace: 2. 7 2014.] http://pixabay.com/cs/budovy- budova-d%C5%AFm-dom%C3%A1c%C3%AD-24768/. 13. Heloo. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] 24. 6 2010. [Citace: 2. 7 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Domov_d%C5%AFchodc%C5%AF_-_Karvin%C3%A1.JPG. 14. Mercy. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] 12. 1 2008. [Citace: 2. 7 2014.] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Czech_Wallet.jpg. 15. Maňas, Michal. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] 12. 10 2008. [Citace: 2. 7 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carotidian_pulse_and_recovery_position.jpg. 16. Holiš, Radim. hledat obrázky. Wikimedia Commons. [Online] 17. 5 2010. [Citace: 2. 7 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Povodn%C4%9B_2010_Vala%C5%A1sk%C3%A9_Mezi%C5%99%C 3%AD%C4%8D%C3%AD_(04).JPG. Obrázky byly nalezeny pod licencí Creativ commons nebo Public domain


Stáhnout ppt "Sociální zabezpečení Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace č. 16 Autor: Jiří Lysák 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007."

Podobné prezentace


Reklamy Google