Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"— Transkript prezentace:

1 Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště
Sabinovo náměstí 16 Karlovy Vary Bohuslav V i n t e r odborný učitel uvádí pro T1 tuto výukovou prezentaci : SPOJOVÁNÍ DŘEVA

2 Spojování dřeva Dřevěné díly a desky lze vzájemně spojovat rozebíratelně a nerozebíratelně. U nerozebíratelných spojů jsou díly vzájemně slepeny. U rozebíratelných spojů musejí být díly spojeny vhodnými spoji, spojovacími prostředky nebo kováním. Dřevo pracuje, tzn. mění jako živý hygroskopický materiál svůj tvar. Toto je třeba mít u všech spojů na paměti, především u spojů masivního dřeva.

3 Spojení na šířku Široké plochy se obecně vyrábějí z desek překližky, laťovky a dřevotřísky. Z estetických nebo technických důvodů se vyrábějí široké plochy rovněž z masivního dřeva. Lze je vyrábět jako nelepená nebo lepená spojení na šířku. Těmto deskám se říká : S P Á R O V K Y

4 Nelepená spojení na šířku
Nelepená spojení na šířku je třeba zvolit tehdy, pokud mají být vyrobeny široké plochy z masivního dřeva, které budou vystaveny velkým výkyvům vlhkosti. Chceme takto zachovat široké plochy masivního dřeva, aniž by vadilo pracování dřeva. Toho lze dosáhnout pouze tehdy, nejsou-li prkna uříznuta příliš široká a mají-li možnost bez potíží pracovat. Proto vyžadují téměř všechny nelepená spojení na šířku pevnou podkladovou konstrukci a spojení, která sice umožní jednotlivé pracování na šířku, ale to je jen minimálně znatelné.

5 Výběr dřeva Dřevěné díly, které je třeba spojit se mohou skládat z bočních (krajových) prken, středových prken nebo dřeňových prken. U dřeňových prken je třeba oddělit dřeň, protože dřevo v těchto místech praská. Vyříznutí dřeně

6 Výběr dřeva U krajových a středových prken je třeba rozlišovat pravou a levou stranu prkna. Ve vnitřních prostorách s téměř konstantní teplotou a relativní vlhkostí vzduchu se pravá strana považuje za plochu, která bude vidět, protože je zde textura, především u jehličnatých dřevin, velmi výrazná a tmavší, tvrdší letní části letokruhů překrývají měkčí části jarní.

7 Výběr dřeva Při vnějších obkladech a u podlah by měla být viditelnou stranou levá široká strana. Na pravé široké stěně se mohou stárnutím a vysycháním na vybíhajících špičkách letokruhů odlupovat tvrdé letokruhy od měkkých. Dřevo se může třepit a na povrchu lehce zatrhávat. Je však třeba neopomenout, že u levé široké strany dochází k prohnutí tzv. korýtkování prken. Aby nevznikaly průběžné spáry u nelepených spojení na šířku, musí oba díly dřeva přesahovat přes sebe nebo od sebe. U nelepených spojení na šířku se rozlišuje spojení na polodrážku, spojení péro-drážka, spojení s vloženým pérem a přesazené bednění.

8 Spojení na polodrážku U polodrážek má každé prkno na hranách střídavě polodrážku. Obě polodrážky mají stejné rozměry. Výška polodrážky je polovina šířky prkna, hloubka se od ní může lišit. Pokud chceme oddělení jednotlivých prken na ploše zvlášť zdůraznit, můžeme hrany prken zkosit nebo opatřit profilem. Prkna s polodrážkou potřebují podkladovou konstrukci s malou vzdáleností, aby se prkna příliš neprolamovala a spojení polodrážkou zůstalo těsné. Toto spojení se používá jen u jednoduchého bednění

9 Spojení péro - drážka U spojení péro-drážka se na jedné hraně prkna vyfrézuje péro a na druhé hraně drážka. Spojení se provádí tak, že se péro jednoho prkna zasune do drážky druhého prkna. Drážka by měla být o něco hlubší než šířka spára, aby byla po zasunutí spára těsná. Pro rozměry drážek a pér platí : Tloušťka péra a šířka drážky činí asi 1/3 tloušťky prkna; Hloubka drážky asi ½ tloušťky prkna nebo 1 ½ tloušťky péra.

10 Spojení péro - drážka Spojení péro-drážka je těsnější než spojení na polodrážku. Používá se hlavně při obkládání zdí nebo stropů, zdvojování dveří, u venkovních obkladů a podlahových palubek. U palubek a podlahových palubek je péro umístěno excentricky, aby byla opotřebitelná vrstva trochu tlustší. Palubky i prkna s drážkou a pérem jsou v normovaných rozměrech k dostání v obchodech.

11 Spojení péro - drážka Často je třeba prkna s drážkou a pérem, především při obkládání stěn a stropů, připevnit na podkladovou konstrukci neviditelně. Toho lze dosáhnout skrytým spojováním hřebíky či vruty v bočnici drážky nebo použitím speciálních kovových svorek.

12 Spojení s vloženým pérem
Při spojování vloženým pérem se drážkují obě podélné hrany prkna. Nedochází tak ke ztrátě dřeva na šířku. Péra mohou být z překližky nebo z tvrdých dřevovláknitých desek. Šířka péra by měla činit přibližně 1 až 1 ¼ tloušťky prkna, tloušťka péra asi 1/3 tloušťky prkna. Péra musejí být a o něco užší než hloubka obou drážek, pokud mají být spáry v ploše těsné.

13 Spojení s vloženým pérem
Spáry mohou být vytvořeny i viditelně , a to profilováním podélných hran. Toto spojení na šířku se používá stejně jako spojení péro-drážka např. při obkládání zdí nebo stropů, zdvojování domovních dveří.

14 Přesazené bednění (obložení)
S přesazeným bedněním se dosahuje např. u zdvojování domovních a garážových dveří velmi výrazného plastického dojmu. Při tomto spojení je třeba prkna na hranách drážkovat tak, aby horní bočnice drážky jednoho prkna dobře zapadala do dolní bočnice drážky druhého prkna.

15 Lepené spojení na šířku
Vyříznutí dřeně U nábytku z masivního dřeva a u silně namáhaných pracovních desek jsou často potřeba široké plochy s těsnými spárami. Proto je třeba jednotlivá prkna slepit. U lepených prken je však třeba bezpodmínečně dbát na směr smršťování a práci dřeva. Výběr dřeva : U lepených spojení na šířku je třeba velmi pečlivě vybírat dřevo. Je přitom třeba sledovat, zda se jedná o boční (krajová) prkna, středová prkna nebo dřeňová prkna, zda jsou dřevěné plochy spojované drážkami nebo svlakem nebo zda plochy leží na lištách volně. U dřeňových prken je třeba odstranit dřeň, protože dřevo má v těchto místech sklony k tvorbě trhlin.

16 Lepené spojení na šířku
Odstraněním dřeně získáme poloviny prken s jednou bělovou a jednou jádrovou hranou s převážně stojatými letokruhy. Protože bělové a jádrové dřevo pracuje rozdílně, musí být jádrové dřevo lepené s jádrovým dřevem a bělové dřevo s bělovým dřevem. Tak vzniknou na lepené spáře po zaschnutí měkké přechody, které budou na ploše téměř neznatelné. Plochy z lepených dřeňových prken se na šířku sesychají a bobtnají jen minimálně a zachovávají si díky stojícím letokruhům téměř rovný povrch. Správné způsoby sesazení spárovky

17 Boční prkna Boční prkna mohou být lepena různě. U nerozřezaných bočních prken zůstává zachované fládrování dřeva. Měla by být zajištěna svlaky nebo přidržována v rámu, aby se nemohla bortit. Rozřezaná boční prkna se musejí lepit vždy jádro k jádru a běl k běli. Leží-li přitom všechny pravé strany prken v jedné ploše, je třeba počítat se silným borcením, takže plochy musejí být ještě zajištěny. Leží-li levé a pravé strany prken v ploše střídavě (převrácené lepení), deformace se vyrovnají. Při převrácení jednotlivých polovin prken se však ztratí přirozená struktura dřeva. Takto lepené poloviny prken mohou ležet volně. Lepení dřeňových prken společně s bočními by prkny by se nemělo provádět kvůli rozdílnému smršťování dřeva.

18 Označení prken Prkna by měla být před opracováním hran, popř. lepením uspořádána a označena. Při nanášení lepidla se prkna zpravidla složí na sebe. Lepená spojení na šířku jsou možná na tupou spáru, na vlnitou spáru, na tupou spáru s kolíky a s vloženým pérem.

19 Spojení na tupou spáru U tohoto spojení se hrany prken vzájemně slepí naplocho. Předpokladem pro dokonalé lepení je dobře upravená pravoúhle opracovaná plocha, která může být po délce spíše trochu vydutě zarovnaná. Srovnávání hran lze provádět ručně mackem nebo strojově na srovnávačce. Zpravidla se srovnávají a lepí prkna v surovém stavu. Pak se celá plocha srovná a ohobluje na tloušťku. Toto spojení na šířku se provádí především při výrobě podlah, dveřních zárubní, dveřních prahů, výplní a korpusových dílů z masivního dřeva.

20 Spojení na vlnitou spáru
Velmi vysoká pevnost spár se vyžaduje např. u pracovních desek nebo schodů. Proto musí být tyto spáry více zajištěné a lepené plochy zvětšené. Toho se dosahuje vlnitou drážkou. Tato drážka se může vyfrézovat frézou pro výrobu lepených spár na spodní svislé frézce. Před frézováním je třeba prkna ohoblovat na tloušťku a srovnat boční plochy. Po lepení by měly být díly ještě jednou ohoblovány na tloušťku s malým odběrem třísky. Fréza pro výrobu lepených spár musí být na výšku nastavená tak, aby jednotlivá prkna na obou hranách mohla být frézovaná jen otáčením prkna.

21 Spojení s vloženým pérem
Lepené spáry mohou být zajištěny i dřevěnými péry. Konstrukce odpovídá nelepeným spojům s vloženým pérem. Někdy se jako pomůcky pro zajištění spoje při lepení používají i tvarová vložená pera.

22

23


Stáhnout ppt "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"

Podobné prezentace


Reklamy Google