Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktivity v Karpatech 2007 – 2008 v oblasti kulturního a přírodního dědictví ČR region.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktivity v Karpatech 2007 – 2008 v oblasti kulturního a přírodního dědictví ČR region."— Transkript prezentace:

1 aktivity v Karpatech 2007 – 2008 v oblasti kulturního a přírodního dědictví ČR region

2 key target groups and stakeholders necessary for the identification, protection and promotion of Carpathian Heritage

3 ČR 45 Polsko 72 Rumunsko 27 Srbsko 22 Ukrajina 31 Slovensko ? Maďarsko ?

4

5

6

7 Rozmanitost identitu Karpat tvoří tisíce jedinečných příběhů místních komunit přírodní a kulturní hodnoty se kloubí v krajině člověk

8 ohrožení vzácnost potřeba jednat rychle

9 definování/vymezení karpatského dědictví příklady přírodního, kulturního, hmotného i nehmotného dědictví návrhy pro seznam karpatského dědictví - Carpathian Heritage Inventory

10 „ Carpathian Heritage is the diversity of natural and cultural and mixed tangible and intangible assets, and their interactions, which serve for maintaining Carpathian Unity and Identity”

11 Jednotlivci a místní komunity – hlavní role v managementu ochrany a rozvoji dědictví Experti, veřejná správa, NNO, vlastníci pozemků, učitelé, mladí Posílení výzkumu Nedostatečné strategické plánování za účasti veřejnosti (role veřejné správy) Kampaně a projekty pro posílení hrdosti Udržitelné podnikání

12 We believe our plans to set up the ‘Carpathian Heritage Inventory’ and the supporting ‘Programme of Practical Activities’

13 PROGRAM PRAKTICKÝCH AKTIVIT Katalog a mapov á n í dědictv í Zprovoznit ho online – jakožto datab á zi, forum pro diskuse, pro výzkumn é ú čely On-line kalend á ř ud á lost í

14 PROGRAM PRAKTICKÝCH AKTIVIT Podpořit místní komunity tam, kde podporují dědictví Cena za leaderovství v ochraně dědictví Posílit zájem komunit

15 PROGRAM PRAKTICKÝCH AKTIVIT Program malých grantů

16 PROGRAM PRAKTICKÝCH AKTIVIT Kampaň, kter á představ í Karpaty s jejich charakteristickými hodnotami na mezin á rodn í ú rovni

17 PROGRAM PRAKTICKÝCH AKTIVIT Vzděl á vac í materi á ly pro mlad é

18 PROGRAM PRAKTICKÝCH AKTIVIT Podpory m í stn ích řemesel a řemesln í ků – umožnit zvý š en í odbytu a otevřen í trhu – podpora region á ln í ch značek

19 PROGRAM PRAKTICKÝCH AKTIVIT Propojen í a využit í dědictv í pro udržitelný cestovn í ruch

20 PROGRAM PRAKTICKÝCH AKTIVIT Podpořit osoby kter é budou “ ambasadory regionu ” – osoby sv á zan é s regionem, kter é kultivuj í tradice a tradičn í znalosti systematickým způsobem

21 Mapa Karpatského dědictví ve Zlínském kraji tištěný materiál s příklady přírodního a kulturního dědictví a vyznačením stezek ve Zlínském kraji – místa významná z hlediska bohatství, tradic, projektů, Popis lokalit

22 Modelové území Hlavní partner KÚ Zlínského kraje Zvyšování povědomí, informovanost Instituce a osoby prezentované v mapě se samy podílejí na zpracování Vítáme Vaše připomínky a náměty a těšíme se na spolupráci


Stáhnout ppt "Aktivity v Karpatech 2007 – 2008 v oblasti kulturního a přírodního dědictví ČR region."

Podobné prezentace


Reklamy Google