Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lineární rovnice – 1. část Matematika – 8. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lineární rovnice – 1. část Matematika – 8. ročník."— Transkript prezentace:

1 Lineární rovnice – 1. část Matematika – 8. ročník

2 Číselné výrazy Určete hodnoty číselných výrazů: a) 81 – 24 : 3 + 25 – 16 b) (81 – 24) : 3 + 25 – 16 d) 81 – (24 : 3 + 25) – 16 = 82 = 28 = 32

3 Číselné výrazy Zapište číselný výraz a určete jeho hodnotu: a) součet čísel osm a dvacet pět 8 + 25 b) rozdíl čísel dvanáct a tři 12 – 3 c) součin čísel pět a třináct 5 ∙ 13 = 33 = 9 = 65 d) podíl čísel osmnáct a šest 18 : 6= 3 e) trojnásobek součtu čísel pět a sedmnáct 3 ∙ (5 + 17) f) podíl dvojnásobku čísla dvanáct a čísla osm 2 ∙ 12 : 8 g) druhá mocnina čísla dvanáct zmenšená o sedm 12 2 - 7 = 66 = 3 = 137 h) čtyřnásobek podílu čísel osm a dva zvětšený o pět 4 ∙ (8 : 2) + 5= 21

4 Výrazy s proměnnou Určete hodnotu výrazů pro x = - 3: a) 3x - 2 b) 3(x – 2) c) - 3x - 2 d) – 3 (x + 2) e) 3 |x| - 2 f) – 3 |x – 2| g) – 3 (x - 2) h) 3x - |-2| i) -3 |x + 2| j) 3x + |+2| = - 11 = - 15 = 7 = 3 = 7 = - 15 = 15 = - 11 = - 3 = - 7

5 Výrazy s proměnnou Zapište jako výraz s proměnnou: a) součet proměnné x a čísla pět x + 5 b) podíl čísla sedm a proměnné t 7 : t c) rozdíl proměnné y a čísla sto y - 100 d) součin proměnné u a čísla osm 8 ∙ u e) trojnásobek součtu čísla dvanáct a proměnné v 3 ∙ (12 + v) f) podíl čtyřnásobku proměnné p a čísla patnáct 4p : 15 g) druhá mocnina proměnné a zmenšená o trojnásobek proměnné b a 2 – 3b h) dvojnásobek podílu proměnných r a s zvětšený o druhou mocninu proměnné t 2 ∙ (r : s) + t 2

6 Rovnost Rovnost: zápis, ve kterém se dvě čísla nebo dva početní výrazy rovnají levá strana rovnosti 5 ∙ 4 + 325 - 2= pravá strana rovnosti 23 = LP LP =

7 Nerovnost Nerovnost: zápis, ve kterém se dvě čísla nebo dva početní výrazy nerovnají levá strana nerovnosti 5 ∙ 7 + 672 : 3> pravá strana nerovnosti 4124> LP LP >

8 Rovnost, nerovnost Doplňte správně jeden ze znaků - =; : 3,5 + 0,625,3 - 1,132,5 ∙ 1,52,5 : 0,5 (-5) 2 + (-3) 3 -3 3 +(-5) 2 0,2 ∙ 0,3 ∙ 0,10,02 - 0,014 0,004 + 0,03 + 0,27 ∙ 0,033 2 3 ∙ 3 2 2 3 + 2 6 < < = = > < > =

9 Rovnost, nerovnost

10 x = -1x = 3

11 Rovnice Najděte všechna x, pro která platí: Zápis rovnosti dvou výrazů, ve kterém máme určit neznámé číslo tak, aby daná rovnost platila, nazýváme rovnice.

12 Lineární rovnice Lineární rovnice s jednou neznámou Neznámé v rovnici většinou označujeme malými písmeny od konce abecedy. levá strana rovnice pravá strana rovnice Řešit rovnici znamená najít takové číslo, aby po dosazení tohoto čísla za neznámou se rovnice změnila na rovnost. Každé takové číslo se nazývá kořen rovnice nebo řešení rovnice.


Stáhnout ppt "Lineární rovnice – 1. část Matematika – 8. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google