Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Měření kvality života v mezinárodním kontextu – reflexe aktuální diskuze František Cvengroš Smilovice, prosinec 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Měření kvality života v mezinárodním kontextu – reflexe aktuální diskuze František Cvengroš Smilovice, prosinec 2009."— Transkript prezentace:

1 Měření kvality života v mezinárodním kontextu – reflexe aktuální diskuze František Cvengroš Smilovice, prosinec 2009

2 Pramen : MFDnes, 21.11.2009

3 EU 15 league table, showing rankings by happiness National average happiness as at 2004 1. Denmark - 8.311952 9. United Kingdom - 7.469677 2. Finland - 8.05649210. Spain - 7.325727 3. Ireland - 7.98123511. France - 7.315082 4. Sweden - 7.84177912. Germany - 7.065542 5. Netherlands - 7.78468813. Greece - 6.798426 6. Luxembourg - 7.74972714. Portugal 6.539611 7. Belgium - 7.74591515. Italy - 6.275015 8. Austria - 7.591915 Pramen : University of Cambridge, European Social Survey, 17.4. 2007

4 Komplexní zkoumání kvality života Samuelson, Nordhaus – Economics Koncept „Net Economic Welfare (NEW)“ V posledních letech aktuální téma EK, Eurostat – Strukturální indikátory OECD – Alternative measures of well-being, 2006 World Bank – Where is the wealth of nations? Measuring capital for 21st century, 2006 UNECE (OECD, Eurostat) – Measuring sustainable development, 2009 Stiglitz – Report of the Comission for measurement of economic performance and social progress, 2009 ČSÚ – Komponenty bohatství zemí, 2009

5 Proč ? Touha po nalezení relevantního spolehlivého indikátoru (indikátorů) pro měření kvality života lidstva a jeho udržitelnosti s poznávací funkcí i pro účely formulace optimálních politik a jejich vyhodnocování

6 Jak ? Neexistuje (a asi nikdy nebude existovat) univerzální metodologie Problémy a otázky k řešení : Rozsah zkoumaných oblastí Udržitelnost (potřeba prognostického pohledu, který je nejistý) Rozpor mezi objektivním měřením a individuálním vnímáním, individualita preferencí Problém agregace a vah Hmotné a nehmotné aspekty pokroku a oceňování Stavy x toky Tvrdá x měkká data Spolehlivost dat a náklady na jejich získávání

7 Strukturalizace Kvalita života je multikriteriální jev. Hmotné aspekty Nehmotné aspekty Udržitelnost

8 I. Hmotné aspekty kvality života Snadná ocenitelnost v peněžních jednotkách a agregovatelnost Národní účty – přes všechny výhrady komplexní systém popisu hmotných toků a stavů Nízká srozumitelnost a NÚ gramotnost – HDP vnímán jako jediný syntetický indikátor blahobytu (HDP není nic více a nic méně než nově vytvořená hodnota za určité období na určitém území.)

9 I. Hmotné aspekty kvality života Možnosti NÚ v zajištění širšího pohledu : Kaskáda makroekonomických důchodových agregátů : HDP – HDD – HND – HNDD - ČNDD Nákladový x výkonový způsob měření výstupů vládního sektoru Důraz na sektor domácností Využití stavových veličin NÚ Problémy nad rámec NÚ : Rozdělení příjmů Ocenění volného času

10 I. Hmotné aspekty kvality života – HDP a národní účty

11 II. Nehmotné aspekty Nenahrazují, ale doplňují ekonomické indikátory 2 filosofické koncepty : Subjektivně vnímaná kvalita života Založeno na myšlence, že cílem lidské existence je být šťastný či spokojený Dotazníkové zkoumání subjektivní spokojenosti s různými aspekty života Objektivní (capabilities či fair allocations) Hodnotí rozsah možností, ze kterých si člověk může svobodně vybírat Objektivní indikátory zdravotního stavu populace, vzdělání, ekonomické aktivity, zájmových aktivit, demokracie a politické svobody, lidských práv, osobní a ekonomické bezpečnosti, sociálních vazeb, životního prostředí

12 II. Nehmotné aspekty Zdroj : OECD

13 II. Nehmotné aspekty Zdroj : OECD

14 II. Nehmotné aspekty Aspekty hodné zvláštní pozornosti : Nerovnost v kvalitě života Např. nerovnost příležitostí Výrazně omezená vypovídací schopnost průměrů Synergický efekt „Být současně chudý a nemocný je podstatně horší než být chvíli chudý a chvíli nemocný.“ Problém agregace Výběr ukazatelů a váhy subjektivní volbou (HDI) Reprezentativnost průzkumů, průměry,...

15 III. Udržitelnost Vysoká pravděpodobnost, že současná úroveň kvality života se v budoucnosti nezhorší Paradox : nízká kvalita života je udržitelnější než vysoká Založena na předpovídání budoucnosti – nemáme nejmenší tušení o budoucím technologickém vývoji a jeho vlivu na kvalitu života Kvalita života budoucích generací bude záviset na zdrojích (přírodních, ekonomických i nehmotných – vzdělání, kvalita institucí), které jim předáme, a na tom, jak s nimi budou hospodařit Lidstvo má zálibu v katastrofických scénářích Obecnou vlastností většiny v současnosti používaných indikátorů udržitelnosti je zmatečnost, nesystematičnost, soustředění na detail a jejich nekorektní interpretace

16 III. Udržitelnost Typologie používaných indikátorů : Soubory indikátorů Často směšují rozvoj a udržitelnost, často s nejasnou interpretací (rostoucí míra porodnosti: + pro penzijní systém, - pro životní prostředí) V indikátorech EU na stejné úrovni růst HDP p.c. a index výskytu ptáků Kompozitní indexy Subjektivní váhy Zelené HDP Ukazatele nadspotřeby či podinvestování WB – upravené národní úspory, ekologická stopa

17 III. Udržitelnost

18

19 Vzhledem ke složitosti a nízké úrovni poznání se navrhuje pragmatický kompromis Stavový indikátor založený na NÚ konceptu bohatství převážně pro hodnocení ekonomické udržitelnosti Soubor dobře vybraných fyzických indikátorů pro hodnocení ekologické udržitelnosti Cílem spíše poskytovat varování než hodnotit

20 Závěry (autorovy) 1. Ke všem aktivitám ve směru komplexního měření kvality života je třeba přistupovat s chladnou hlavou. 2. Dlouhodobá předpověď : Žádná statistická revoluce nás nečeká. 3. Multikriterální problémy by měly být řešeny multikriteriálně. 4. Analýzy kvality života a její udržitelnosti by měly být prováděny s respektováním dobrých mravů v oblasti statistických dat a jejich interpretace.

21 Děkuji všem za pozornost.


Stáhnout ppt "Měření kvality života v mezinárodním kontextu – reflexe aktuální diskuze František Cvengroš Smilovice, prosinec 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google