Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 SVĚTELNÉ POLE = část prostoru, ve které probíhá přenos světelné energie Prokazatelně, tj. výpočtem nebo měřením některé světelně technické veličiny,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 SVĚTELNÉ POLE = část prostoru, ve které probíhá přenos světelné energie Prokazatelně, tj. výpočtem nebo měřením některé světelně technické veličiny,"— Transkript prezentace:

1 1 SVĚTELNÉ POLE = část prostoru, ve které probíhá přenos světelné energie Prokazatelně, tj. výpočtem nebo měřením některé světelně technické veličiny, lze změny v rozložení světelných toků v různých bodech prostoru dokumentovat Ve světelné technice se nezkoumá podstata záření či jeho přetržitost ani elektrické a magnetické síly, ale ▪ sleduje se v konečných časových intervalech rozdělení toků energie, ▪ počítá se s plynulou změnou světelných toků mezi uvažovanými body pole.

2 2 Charakteristiky světelného pole vektorová veličina Světelný vektor Skalární charakteristiky Střední hodnoty osvětleností povrchů různých typů modelových přijímačů střední kulová osvětlenost střední krychlová osvětlenost střední válcová osvětlenost střední polokulová osvětlenost Střední poloválcová osvětlenost Modelový přijímač ve tvaru povrchu : koule krychle pláště válečku půlkoule pláště půlválce  Skalární charakteristiky vystihují určité prostorové vlastnosti světelného pole v daném bodě souhrnně (integrálně) jedinou hodnotou a proto se nazývají integrální charakteristiky světelného pole

3 3 velikost – energie prošlá za jednotku času jednotkovou plochou kolmou na směr šíření záření = rozdíl normálových osvětleností obou stran plošky kolmé ke směru šíření záření orientovaný směr – směr přenosu světelné energie v daném bodě Světelný vektor [analogie Poyntingova vektoru v elmag. poli] Obecně :

4 4 V bodě P v poli jediného bodového zdroje Z : velikost sv. vektoru = E N normálová osvětlenost osvětlenost plošky dA N kolmé k l Osvětlenost E dA v bodě P plošky dA [normála N´ dA natočena od vektoru o úhel  ] E dA =  1 · cos  E dA = průmět vektoru do normály N´ dA E dA Světelný vektor v poli jediného bodového zdroje

5 5 Pole elementárního světelného zdroje Z bodového zdroje dopadají do bodu P (na obr. střed koule) paprsky charakterizované jasem L  v mezích prostor. úhlu d   Světelné pole bodového zdroje v bodě P popisuje světelný vektor

6 6 Obecná skalární integrální charakteristika C = střední hodnota osvětlenosti povrchu modelového přijímače elementárních rozměrů f p - funkce popisující přijímací charakteristiku modelového přijímače L  · d   = normálová osvětlenost ( lx ) definice C v limitním tvaru definice C v integrálním tvaru

7 7 STŘEDNÍ KULOVÁ OSVĚTLENOST E 4  = střední hodnota osvětlenosti povrchu elementární koule umístěné do kontrolního bodu P E 4  =  / (  · D 2 ) (1) Tok d  z elementárního zdroje na povrch koule d  = L  · d   · A pp = L  · d   · (¼) ·  · D 2 (2) kde A pp je rovno ploše kruhu o průměru D, tj. A pp = (¼) ·  · D 2 Tok  dopadající na povrch koule od všech zdrojů v okolí bodu P je roven Střední kulová osvětlenost E 4  = = čtvrtina součtu všech normálových osvětleností v daném bodě (3) (4) ( lx )

8 8 STŘEDNÍ VÁLCOVÁ OSVĚTLENOST E Z = stř. hodnota osvětlenosti povrchu pláště element. válečku svisle umístěného do bodu P E Z =  / (2 ·  · r · h ) =  / (  · D · h ) (5) Tok d  z element. zdroje na povrch pláště válečku d  = L  · d   · A pp = L  · d   · 2 · r · h · sin (6) kde A pp je rovno ploše obdélníku o rozměrech 2.r ; h.sin A pp = 2 · r · h · sin = D · h · sin Tok  dopadající na povrch pláště válečku od všech zdrojů v okolí bodu P (7) Střední válcová osvětlenost E Z = podílu toku  a velikosti (  · D · h ) povrchu pláště modelového válečku o průměru D základny (8)

9 9 Střední poloválcová osvětlenost E sc Střední polokulové osvětlenost E hs = střední hodnota osvětlenosti povrchu půlkoule = střední hodnota osvětlenosti povrchu pláště půlválce

10 10 Střední krychlová osvětlenost E 06 = stř. hodnota osvětlenosti šesti stěn modelové krychle Střední osvětlenost rovinné plošky E P  = stř. hodnota osvětlenosti v bodě uvažované roviny

11 11 VÝPOČET INTEGRÁLNÍCH CHARAKTERISTIK V POLI SVÍTIDLA BODOVÉHO TYPU R m  (1/3). l  chyba výp.  10 % R m  (1/5). l  chyba výp.  5 % ( lx ; cd, m, m ) Osvětlenost v bodě P roviny  Osvětlenost v bodě P roviny  o    o, h // N ,  =  Osvětlenost v bodě P roviny  vk  vk ┴  o,  vk ┴  (ZPB)  = (  / 2 )   Největší rozměr R m svíticí plochy svítidla a chyba výpočtu :

12 12 VÝPOČET INTEGRÁLNÍCH CHARAKTERISTIK V POLI SVÍTIDLA BODOVÉHO TYPU Střední kulová osvětlenost E 4  v bodě P Střední válcová osvětlenost E Z v bodě P h

13 13 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "1 SVĚTELNÉ POLE = část prostoru, ve které probíhá přenos světelné energie Prokazatelně, tj. výpočtem nebo měřením některé světelně technické veličiny,"

Podobné prezentace


Reklamy Google