Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Benjamin Franklin sklo třeme hedvábím – ztratí nepatrnou část záporného náboje (= nabije se kladně) vlastnost elementárních částic ebonit třeme kožešinou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Benjamin Franklin sklo třeme hedvábím – ztratí nepatrnou část záporného náboje (= nabije se kladně) vlastnost elementárních částic ebonit třeme kožešinou."— Transkript prezentace:

1 Benjamin Franklin sklo třeme hedvábím – ztratí nepatrnou část záporného náboje (= nabije se kladně) vlastnost elementárních částic ebonit třeme kožešinou – získá nepatrný přebytek záporného náboje

2

3 Každý z obou konců měděné tyče může být přitahován záporně nabitým ebonitem (i kladně nabitým sklem) – uvnitř vodiče se mohou pohybovat náboje (v kovu jenom vodivostní elektrony) (izolátory, dielektrika) „indukovaný náboj“ (Proč jejich pohyb rychle ustane? - otázka 16 kap. 22 str. 589)

4 1775 směr síly: velikost síly: (permitivita vakua) analogie jednotky Q [C]

5 Princip superpozice Jaká síla působí na náboj Q 1 ?

6 d

7 Pozn: Žádná elektrostatická soustava nábojů se neudrží ve stabilní rovnováze pouze elektrickými silami.

8 Důsledek princip superpozice – slupkové teorémy Dokážeme později. Srovnej s otázkou 1 kap. 22 (str. 588)

9 J.J. Thomson (1897) Náboj může nabývat pouze diskrétních (nespojitých) hodnot elementární náboj

10

11 Vše drží pohromadě díky elektrostatické interakci Cu C, Ge

12 ? ++ náboj pole Pole 1 Pole 2

13 definice jak jej popíšeme? síla působící v daném místě na bodový jednotkový náboj

14

15

16 Příklad: elektrické pole rovnoměrně nabité koule použijeme 1. slupkový teorém

17  začínají buď na kladných nábojích nebo v nekonečnu a končí buď na záporných nábojích nebo v nekonečnu  udávají směr E (tečný) a velikost E (úměrná počtu siločar, protínajících jednotkovou plochu vedenou kolmo na směr siločar)

18 homogenní pole Příklad: elektrické pole rovnoměrně nabité nekonečné roviny použijeme princip superpozice

19 Příklady: elektrické pole dvou stejně velkých bodových nábojů použijeme princip superpozice + + + -

20

21 nebo vektorově: „Coulombův“ zákon

22 Elektrické pole soustavy nábojů Opět platí princip superpozice i slupkové teorémy

23

24 na jeho ose

25 - úloha 23/25 Obecně pole dipólu klesá jako

26 Postup při výpočtu elektrického pole vytvořeného spojitě rozloženým nábojem dQdQ „Coulombův“ zákon Princip superpozice Často lze využít symetrie problému – integrace se výrazně zjednoduší

27 Přímé nabité vlákno podobně úlohy 23/33,34,35 dQ

28

29

30

31

32

33

34 (homogenním)

35 rezonanční frekvence molekul vody = frekvence mikrovln = 2,45 GHz Mikrovlnná trouba

36 plošný integrál přes uzavřenou plochu („Gaussovu plochu“) skalární součin element plochy orientovaný vně celkový náboj obklopený plochou Q

37 objem vody, který proteče plochou ΔS za jednotku času Poznámka 1: Poznámka 2: Poznámka 3: L

38

39

40 Důkaz:

41

42

43 Postup: 1.Využijeme symetrie a určíme směr E a plochy na kterých je |E|=konst. 2.Vhodně zvolíme Gaussovu plochu 3.Použijeme Gaussův zákon Pokud má rozložení náboje silnou symetrii (válcová, kulová, rovinná) lze snadno určit E.

44

45 nevodivá

46 vodivá deska dvě vodivé desky

47 Kulová slupka

48 Pozn.: Tím je dokázán slupkový teorém.

49 r E

50 r E

51

52


Stáhnout ppt "Benjamin Franklin sklo třeme hedvábím – ztratí nepatrnou část záporného náboje (= nabije se kladně) vlastnost elementárních částic ebonit třeme kožešinou."

Podobné prezentace


Reklamy Google