Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropská unie: úvod do problematiky Robert Zbíral EU pro „přírodovědce“ 21. února 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropská unie: úvod do problematiky Robert Zbíral EU pro „přírodovědce“ 21. února 2011."— Transkript prezentace:

1 Evropská unie: úvod do problematiky Robert Zbíral EU pro „přírodovědce“ 21. února 2011

2 Co je EU? „Svěrací kazajka, o niž nikdo nestojí“ filosof Miroslav Bednář „ Nejúspěšnější integrační projekt v historii lidstva.“ kancléřka Angela Merkelová

3 Informovanost o EU abych k něčemu mohl zaujmout postoj, musím o tom něco vědět znalosti o EU jsou žalostné Zdroj: STEM (2005)

4 Informovanost o EU jedna věc je vlastní ohodnocení, druhá jsou skutečné znalosti Zdroj: Eurobarometer (2008).

5 Chápou lidé o co jde I? anglické deníky v roce 2009: „EU má plán, jak zbavit Velkou Británii hrabství Kent a připojit jej k Francii“ skutečnost: mapa regionu Interreg (cílem přeshraniční spolupráce)

6 Chápou lidé o co jde II? všeobecně uznávaná pravda: „EU určuje, že prodávat je možné pouze rovné banány, ty křivé musí být vyřazeny.“ skutečnost: požadavky obchodníků na nekupování zajíce v pytli a rozdělení banánů do skupin

7 Chápou lidé o co jde III? aféra před vstupem ČR do EU: „Všechno pečivo musí být zabaleno nebo prodáváno za pultem.“ skutečnost: výmysl českého ministerstva zdravotnictví, ve skutečnosti z EU jen požadavek na dodržování jistých hygienických zásad prodeje

8 Pohled politiků (a často médií) EU je daleko a nikdo tomu nerozumí, proto: „Když je něco špatně, může za to EU (ať je viník kdokoli), naopak za něco dobrého může vždy stát (rozuměj sám politik, ať je původcem kdokoli)

9 Druhá strana mince počet předpisů vydaných v roce 2010 institucemi EU: 10164 většina předpisů obskurního rázu: http://eur- lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ: L:2011:037:SOM:CS:HTML http://eur- lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ: L:2011:037:SOM:CS:HTML ukázka předpisu EU: http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriS erv.do?uri=OJ:L:2006:272:0013:0 014:CS:PDFhttp://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriS erv.do?uri=OJ:L:2006:272:0013:0 014:CS:PDF –je něco takového nutné?

10 Dá se EU pochopit? „Abyste porozuměli Evropě, musíte být génius nebo Francouz.“ Madeleine Albrightová

11 Je k dispozici dost informací? všeobecný pocit informačního deficitu jak informace předat? –všeobecná média celkem pokrývají –specializované informační zdroje www.euractiv.cz www.euroskop.cz –realizováno množství projektů Zdroj: Eurobarometer (2008).

12 Jak také vzbudit zájem o EU?

13 Předmět EU pro „přírodovědce“ cíl: seznámit vás se základy činnosti EU a pochopit principy jejího fungování formát: každý týden přednáška, semestr rozdělen do dvou bloků –A) všeobecné základy EU –B) témata zaměřená na přírodovědné obory stránka předmětu: –adresa: –sylabus, prezentace z přednášek, další materiály a odkazy na zdroje zakončení možné dvěma způsoby –A) test na konci –B) docházka na přednášky (a alespoň jisté předstírání zájmu o věc)

14 Co si představit pod pojmem EU? jde o něco jakoby za zrcadlem? –spojení „Brusel nařídil…“ –kupa úředníků, kteří se nám snaží udělat život složitějším základní premisa: EU = členské státy (+ jejich občané) –výsledná politika je vždy výsledkem dohody členských zemí klíčový faktor: rozdělení pravomocí mezi členským státem a unijní (centrální) úrovní (neboli kdo co má dělat) –úroveň členských států: fyzické a právnické osoby, obce, kraje, země (ve federacích), stát –úroveň centra (EU, Brusel): instituce EU v nich opět důležitá role členských zemí- bez jejich souhlasu nemůže být schváleno téměř nic

15 Co trápí občany a co je pravomocí EU? Zdroj: Eurobarometer (2010).

16 Co EU skutečně dělá? druhy pravomocí z pohledu EU –výlučné: členské státy si nemohou upravovat samy společná obchodní politika (cla ven), měnová politika (státy s eurem), celní unie (obchod uvnitř), hospodářská soutěž, ochrana mořských zdrojů –sdílené: může řešit EU i členský stát (u různých různá míra zásahu) –doplňkové: EU nemůže závazně upravovat –výlučné členských států: EU vůbec nezasahuje EU a otázka provádění a vynucování unijní politiky –bez členských států by se nic nepohnulo –EU (500 mil. lidí a 50 tisíc úředníků) vs ČR (10 mil. lidí a 100 tisíc úředníků) EU jako zejména regulativní subjekt –zabývá se technickými záležitostmi, kde je nutný nestranný (a odborný) postup –politiky spojené s přerozdělováním mimo zájem EU –rozpočet EU 1 % HDP, ČR 40 % HDP –odraz nízké soudržnosti –většinou negativní integrace (odstraňovaní překážek)

17 K čemu EU přirovnat? od roku 1648 měřítkem mezinárodní politiky národní stát (Vestfálský systém) –jen ten je suverénní (dovnitř i navenek) postupně nárůst institucionalizované mezinárodní spolupráce: vznik mezinárodních organizací –ale mezivládní přístup: malý sekretariát, jednomyslné rozhodování, omezené a přesně vymezené úkoly posun k nadnárodní spolupráci? –myšlenka sdílené suverenity –subjekt na mezinárodní úrovni s prvky, které dříve patřily jen státu? desítky zvláštních označení pro EU, nejčastěji však jako subjekt sui generis (n=1)

18 EU jako federace? Argumenty proArgumenty proti Vlastní materiální ústavaVětšinově nepřímá legitimita (odpovědnost) Vlastní okruh pravomocíStáty si udržují subjektivitu dovnitř i navenek Přímo účinné aktyÚprava ústavy pouze jednomyslně Přednost evropského právaImplementace práva věcí národních států Nezávislé instituceDaňový systém věcí národních států Parlament (přímo volený)Žádné prostředky mocenského donucení Vlastní rozpočet (finanční nezávislost)Rozpočet omezený (a zdrojem hlavně přímé platby) Vlastní měnaOmezená byrokracie problematika pojmu federace –je vůbec shoda, co to vlastně znamená?

19 EU a primární právo (vývoj) jakoby materiální ústava; EU je „společenství práva“ (rozsudek ESD 294/83 Les Verts) –celý projekt stojí na těchto zřizovacích smlouvách kam co patří a kdy bylo přijato, co kdy novelizováno? –Jednotný evropský akt, Maastricht, Amsterdam, Nice, Lisabon v současnosti tři: –1) Smlouva o Evropské unii (jakoby bývalá SEU) –2) Smlouva o fungování Evropské unie (jakoby bývalá SES) –3) Smlouva o EURATOMu nerealizované řešení Smlouvy o ústavě pro Evropu

20 Obrázek nahradí tisíc slov

21 Základy a cíle EU čl. 1 SEU: –„…Tato smlouva představuje novou etapu v procesu vytváření stále užšího svazku mezi národy Evropy, v němž jsou rozhodnutí přijímána co nejotevřeněji a co nejblíže občanům. …“ čl. 3 SEU: 1.Cílem Unie je podporovat mír, své hodnoty a blahobyt svých obyvatel. 2.Unie poskytuje svým občanům prostor svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic, ve kterém je zaručen volný pohyb osob ve spojení s vhodnými opatřeními týkajícími se ochrany vnějších hranic, azylu, přistěhovalectví a předcházení a potírání zločinnosti. 3.Unie vytváří vnitřní trh. Usiluje o udržitelný rozvoj Evropy, založený na vyváženém hospodářském růstu a na cenové stabilitě, vysoce konkurenceschopném sociálně tržním hospodářství směřujícím k plné zaměstnanosti a společenskému pokroku a na vysokém stupni ochrany a zlepšování kvality životního prostředí. Podporuje vědecký a technický pokrok. Bojuje proti sociálnímu vyloučení a diskriminaci, podporuje sociální spravedlnost a ochranu, rovnost žen a mužů, mezigenerační solidaritu a ochranu práv dítěte. Podporuje hospodářskou, sociální a územní soudržnost a solidaritu mezi členskými státy. Respektuje svou bohatou kulturní a jazykovou rozmanitost a dbá na zachování a rozvoj evropského kulturního dědictví. 4.Unie vytváří hospodářskou a měnovou unii, jejíž měnou je euro. 5.Ve svých vztazích s okolním světem Unie zastává a podporuje své hodnoty a zájmy a přispívá k ochraně svých občanů. Přispívá k míru, bezpečnosti, udržitelnému rozvoji této planety, k solidaritě a vzájemné úctě mezi národy, volnému a spravedlivému obchodování, vymýcení chudoby, ochraně lidských práv, především práv dítěte, a k přísnému dodržování a rozvoji mezinárodního práva, zejména k dodržování zásad Charty Organizace spojených národů.


Stáhnout ppt "Evropská unie: úvod do problematiky Robert Zbíral EU pro „přírodovědce“ 21. února 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google