Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metabolismus aminokyselin I

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metabolismus aminokyselin I"— Transkript prezentace:

1 Metabolismus aminokyselin I
Jana Novotná 2. LF UK, Ústav lékařské chemie a klinické biochemie

2 Osnova přednášky Přehled metabolismu aminokyselin
Trávení a absorpce, přenos AK do buněk Obecné reakce aminokyselin (transaminace, deaminace, dekarboxylace) Syntéza neesenciálních aminokyselin Katabolismus aminokyselin

3 Metabolismus aminokyselin
Tělesné proteiny 300 – 400 g/den Proteosyntéza Proteolýza Nebílkovinné deriváty: porfyriny puriny pyrimidiny neurotransmitery hormony složené lipidy aminocukry Trávení Proteiny z potravy zásoba volných aminokyselin Transaminace Přeměna ulíkové kostry Glykolýza krebsův cyclus Močovina NH3 Sacharidy lipidy CO2 voda Ketolátky Acetyl CoA

4 Trávicí enzymy štěpící proteiny
Trávicí trakt Endopeptidasy - žaludeční - pepsin Pankreatické - trypsin, chymotrypsin, elastasa Exopeptidasy (pankreas) - aminopeptidasy, karboxypeptidasy, dipeptidasy Hydrolýza  polypetidy  oligopetidy  aminokyseliny  střevní sliznice  transport k cílovým tkáním. Pepsin (pH 1.5 – 2.5) – peptidová vazba mezi hydrofóbními AK a aromatickými AK (Tyr, Phe, Trp) Trypsin (pH 7.5 – 8.5) – peptidová vazba za Lys a Arg Chymotrypsin (pH 7.5 – 8.5) – peptidová vazba za aromatickými AK (Trp, Phe,Tyr), v menší míře za Met, Leu Pankreatická elastasa (pH 7.5 – 8.5) – peptidová vazba za Ala, Gly a Ser Odbourávání aminokyselin intracelulárně Prvním krok - odstranění a-aminoskupiny většinou jako NH3  vyloučen přímo nebo přes další sloučeniny.

5 Vstřebávání aminokyselin ve střevě
Kotransport s Na+ - semispecifické Na+ dependentní proteiny AK se dostává na serózní straně usnadněným transportem po koncentračním spádu Na+ (sodíkový gradient). Transportní systémy pro neutrální aminokyseliny, prolin a hydroxyprolin, kyselé, bazické aminokyseliny a cystin.

6 Klinická korelace Geneticky podmíněný porušený transport aminokyselin do buněk kartáčového lemu tenkého střeva a ledvinových tubulů, není reabsorpce v proximálním tubulu  aminokyseliny do moče Cystinurie – přenašeč pro cystin a bazické aminokyseliny, lysin, arginin, ornithin do buněk: ledvinové kameny Hartnupova nemoc - vrozená izolovaná porucha transportu neutrálních aminokyselin střevní sliznicí a renálními tubuly podmíněná defektem specifického transportního genu pro tyto aminokyseliny na 2. chromozomu obvykle nevyvolává žádné klinické příznaky, jen malá část pacientů kolem 10 roku fotosenzitivní, ekzémy. Moč novorozenců je rutinně vyšetřována

7 Intracelulární metabolický obrat proteinů a doplňování zásoby volných aminokyselin
Poločas metabol. obratu proteinů: krátkodobé p. (regulační, špatně složené) – poločas minuty dlouhodobé p. (většina buněčných proteinů) – poločas dny, týdny strukturální p. (kolagen) – metabolicky stabilní Odbourání proteinů: systém ATP-dependentního ubikvitinového proteazomu (cytosol)  endogenní proteiny systém na ATP nezávislých lysozomálních enzymů (kyselé hydrolasy atd.)  extracelulární, povrchově membránové p.

8 Proteázy podílející se na metabolismu/odbourávání proteinů
Klasifikace Mechanismus Úloha Katepsiny Cysteinové proteasy (cystein v aktivním místě) Lysosomální enzymy Kaspasy Cysteinové proteasy štěpící za aspartátem Apoptosa; aktivované z prokaspas Matrixové metaloproteinasy Zinek jako kofaktor Degradace extracelulární matrix, regulace inhibitory TIMPs (tissue inhibitors of matrix metalloproteiinases) Proteazom Velký komplex – degradace ubiquitinem značené proteiny Metabolický obrat proteinů Serinové proteasy Serin v aktivním místě společně s histidinem a aspartátem Mnoho enzymů odbourávání proteinů; koagulace, aktivované ze zymogenů Kalpainy Cysteinové proteasy, vápník jako kofaktor Řada úloh v buněčné metabolismu

9 Ubikvitin-proteazom

10 Glutathion a přenos aminokyselin (gama-glutamylový cyklus)
g-glutamyltranserasa (g-glutamyl transpeptidasa GGT) Výskyt GGT - membrány buněk s vysokou sekreční nebo absorpční kapacitou. Játra – mikrozomální frakce hepatocytů a membrány buněk výstelky žlučových cest Proximální tubuly ledvin, enterocyty, pankreas GGT má diagnostický význam u hepatobiliárních poruch. Převzato z

11 Obecné reakce aminokyselin
Transaminace Deaminace Oxidativní dekarboxylace

12

13 Transaminace Aminokyselina ztrácí aminoskupinu - enzymová katalýza, transaminace (transaminasa = aminotransferasa) Transaminační reakce probíhají u všech AK s výjimkou lysinu, threoninu a prolinu Většina transaminas vyžaduje a-ketoglutarát jako příjemce aminoskupiny Větvené aminokyseliny mají společnou transaminasu

14 Transaminasy - specifické enzymy vždy pro jeden pár aminokyseliny s její odpovídající a-ketokyselinou (oxokyselinou). Prostetická skupina – pyridoxalfosfát (PLP)

15 Interní Schiffova báze
PLP - pevně vázán na enzym (transaminasu) Schiffovou bází na e-aminoskupinu lysinu. N H + CH3 O- C H2C 2-O3PO Enzym Lysin Interní Schiffova báze

16 Sled reakcí při transaminaci

17 Transaminasy důležité v klinické praxi
AST - aspartátaminotransferasa, starší název SGOT (serum glutamát- oxaloacetáttransaminasa). V játrech, v kosterním a srdečním svalu, méně i v jiných parenchymatózních orgánech, v erytrocytech Nachází se jak v cytoplasmě, tak v mitochondriích Zvýšení akutní infarkt myokardu onemocnění kosterních svalů akutní hepatitida a jiné hepatocelulární léze

18 Transaminázy důležité v klinické praxi
ALT- alaninaminotransferasa starší název SGPT (serum glutamát- pyruváttransferasa). Čistě cytoplasamtický enzym, hlavně v játrech Indikátor poškození hepatocytu (jaterních léze) Zvýšení virová hepatitida mononukleóza

19 Deaminace aminokyselin
aminokyselina FMN H2O + a-ketokyselina FMNH2 NH3 oxidasa L-aminokyselin A. Oxidativní deaminace H2O2 O2 katalasa B. Neoxidativní deaminace serin pyruvát threonin a-ketobutyrát NH3 + H2O serin-threonin dehydratasa Oxidáza L-aminokyselin tvoří NH3 a a-ketokyselinu přímo, FMN jako kofaktor.

20 Dekarboxylace Katalyzována dekarboxylasami
Kofaktor pyridoxalfosfát R-CHNH2-COOH R-CH2NH2 + CO2 Probíhá v malých množstvích Primární aminy Biologicky aktivní aminy Hormony (neurotransmitery, koenzymy)

21 Přehled biogenních aminů

22 Syntéza neesenciálních aminokyselin

23 Přehled syntézy neesenciálních aminokyselin
10 AK – z glukózy přes intermediáty glykolýzy nebo citrátového cyklu Phe  Tyr Cys  Ser + síra z Met

24 Aminokyseliny odvozené z intermediátů glykolýzy

25 Serin Serin: – inhibice 3-fosfoglycerát- dehydrogenázy
- ihibice fosfoserinfosfatázy

26 Vzájemná přeměna serinu a glycinu
Převzato z

27 Odbourání glycinu Glycinsyntasa (H4folate) Převzato z

28 Tetrahydrofolát jako nosič jednoho uhlíku
Kyselina listová dihydrofolátreduktasa – NADPH (2x) Tetrahydrofolát Serin  glycin – vznik N5,N10-methylen THF Glycin  CO2 - vznik N5,N10-methylen THF Homocystein  methionin – donor N5-methyl THF Histidin odbourání – vznik N5-formiminoTHF; N5,N10-metnhenyl a N10-formyl THF Tryprofan odbourání – vznik N10-formyl THF

29 Souhrn metabolismu glycinu

30 Aminokyseliny vztahující se k oxalacetátu
Aspartát a asparagin

31 *nefunkční enzym vede ke vzniku homocystinurie
Biosyntéza cysteinu Regenerace Met za přítomnosti N5-methyl- tetrahydrofolátu (vitaminy: folát + B12) SAM se přes SAH mění na homocystein. Homocystein kondenzuje se serinem na cystathion. Cystathionasa rozštěpí cystathion na cystein a a-keto-glutarát. * Celá rerakce se nazývá transsulfurace *nefunkční enzym vede ke vzniku homocystinurie Převzato z

32 Homocystinurie Klinická poznámka
Vrozená porucha metabolismu Met, geneticky podmíněná defektem enzymu cystathionin-β-synthasy. V moči je vysoká koncentrace homocysteinu a methioninu. Deformity kostí, poruchy zraku způsobené atypickým uložením čočky, předčasná ateroskleróza, hluboká žilní tromboembolie, postižení CNS. Neléčený stav vede k opožděnému mentálnímu vývoji. Vysoká chemická reaktivita homocysteinu a působení vzniku volných radikálů narušují jiné enzymy a mitochondrie buněk.

33 Syntéza a degradace prolinu

34 Vzájemná přeměna mezi glutamátem, glutaminem a a-ketoglutarátem
NH3 NH3 a-ketoglutarát glutamát glutamin NH3 NH3 A. Glutamátdehydrogenasa glutamát + + NAD+ H2O a-ketoglutarát + NH3 + NADH z transaminačních reakcí přímo do močovin. cyklu B. Glutaminsyntetasa (játra) ATP ADP + glutamát NH3 Glutamin (puriny, pyrimidiny, regulace pH) C. Glutaminasa (ledviny) + + glutamin H2O glutamát NH3

35 Degradace aminokyselin

36 Dvacet aminokyselin se odbourává na sedm produktů, které jsou součástí citrátového cyklu
pyruvát acetyl CoA oxalacetát fumarát sukcinyl CoA acetoacetyl CoA a-ketoglutarát citrát PEP aspartát asparagin tyrosin fenylalanin isoleucin methionin threonin valin alanin, glycin cystein, serin tryptofan leucin* leucin*,lysin* tyrosin, tryptofan glukóza lipidy glutamin glutamát histidin prolin arginin

37 Glukogenní aminokyseliny
a-ketoglutarát, pyruvát, oxaloacetát, fumarát nebo sukcinyl CoA Aspartát Asparagin Arginin Phenylalanin Tyrosin Isoleucin Methionin Valin Glutamin Glutamát Prolin Histidin Alanin Serin Cystein Glycin Threonin Tryptofan

38 Ketogenní aminokyseliny
Acetyl CoA nebo acetoacetát Lysin Leucin

39 Ketogenní a glukogenní aminokyseliny
a-ketoglutarát, pyruvát, oxaloacetát, fumarát nebo sukcinyl CoA a také acetyl CoA nebo acetoacetát Isoleucin Threonin Tryptofan Fenylalanin Tyrosin

40 Aminokyseliny tvořící sukcinyl CoA

41 Aminokyseliny tvořící acetyl CoA a acetoacetát

42 Aminokyseliny skupiny glutamátu

43 Odbourání histidinu

44 Metabolismus methioninu
Tvorba aktivovaného methioninu = S-adenosylmethionin (SAM) SAM slouží jako prekurzor pro řadu metylačních reakcí, např. konverze noradrenlinu na adrenalin. Po ztrátě CH3 vzniká S-adenosylhomocystein (SAH). Methionin  homoserin  propionyl-CoA  methylmalonyl-CoA  sukcinyl-CoA

45 Odbourávání větvených aminokyselin

46 Aminoacidémie větvených aminokyselin, leucinóza
Klinická poznámka Aminoacidémie větvených aminokyselin, leucinóza (choroba javorového sirupu) Vrozená genetická porucha metabolismu větvených aminokyselin, geneticky podmíněná defektem enzymu dehydrogenasa větvených a-ketokyselin. Větvené aminokyseliny a jejich a-ketokyseliny se dostávají ve vysokých koncentracích do moči. Mechanismus toxicity není znám. Neléčený stav vede k abnormálnímu vývoji mozku a mentální retardaci.

47 Bioyntéza tyrosinu z fenylalaninu
Tetrabiopterin redukuje fenylalaninhydroxylasu a sám je zpět redukován NADH-dependentní dihydropteridinreduktasou. Chybějící nebo defektní fenylalaninhydroxylasa způsobuje hyperfenylalaninemie (koncentrace Phe > 120 mM). Převzato z

48 Tetrahydrobiopterin jako kofaktor hydroxylas
Dihydrobiopterin

49 Klinická poznámka Fenylketonurie
Vrozená porucha metabolismu Phe, geneticky podmíněná defektem enzymu fenylalaninhydroxyláza (chromosom 12) Nahromaděný Phe (1000 mM v plasmě) se stává hlavním donorem aminoskupiny a odčerpává v nervové tkáni a-ketoglutarát. V nervové tkáni chybí a-ketoglutarát pro Krebsův cyklus, snižuje se aerobní metabolismus. Neléčený stav vede k mentální retardaci.

50 Tryptofan Otevření pyrrolového kruhu (tryptofan-2,3-dioxygenasa).
Indolový kruh je ketogenní (acetoacetát). Odštěpení alaninu. Kynurenin – přeměna na několik produktů vylučovaných do moči (kyselina xanthurenová) Tryptofan je prekurzorem pro serotonin a melatonin.

51 Selenocystein Nadávno zařazen mezi proteinogenní aminokyseliny jako 21 AK. Nachází se v aktivním místě různých enzymů, včetně antioxidačního enzymu glutathionperoxidasy a 5-deiodinas. Do proteinu se inkorporuje tRNA s UCA antikodonem. Záměna selenocysteinu za Cys vede ke značnému snížení enzymové aktivity (nedostatek Se v potravě).

52 Schémata použitá v prezentaci:
Marks´ Basic Medical Biochemistry A Clinical Approach. Four edition M. Lieberman, A.D. Marks ed., 2013. Essentials of Medical Biochemistry With Clinical Cases. First edition. N.V. Bhagavan, Chung-Eun Ha ed., 2011. Zdroje z internetu jsou uvedené u jednotlivých schémat.


Stáhnout ppt "Metabolismus aminokyselin I"

Podobné prezentace


Reklamy Google