Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktualizace marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu pro turistickou oblast Jeseníky-východ a Výzkum cestovního ruchu v TO Jeseníky – východ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktualizace marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu pro turistickou oblast Jeseníky-východ a Výzkum cestovního ruchu v TO Jeseníky – východ."— Transkript prezentace:

1 Aktualizace marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu pro turistickou oblast Jeseníky-východ a Výzkum cestovního ruchu v TO Jeseníky – východ Konference, Vrbno pod Pradědem, Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. PaedDr. J. Mezuláník, CSc., PhDr. L. Durda

2 Marketingová strategie na období 2011 – 2015 Kvalitativní výzkum CR
Program jednání Marketingová strategie na období 2011 – 2015 Kvalitativní výzkum CR VŠP, a.s.

3 Východiska Konkrétní strategické dokumenty na úrovni ČR:
Strategie udržitelného rozvoje České republiky Strategie hospodářského růstu České republiky Strategie regionálního rozvoje ČR Koncepce státní politiky rozvoje cestovního ruchu v ČR na období Strategie propagace České republiky 2004–2010 Hodnocení potenciálu cestovního ruchu na území České republiky Nová rajonizace České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy Národní rozvojový plán Atlas cestovního ruchu České republiky (MMR ČR, Praha 2006). Konkrétní strategické dokumenty na úrovni regionu soudržnosti / kraje: Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje Regionální operační program Moravskoslezsko Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v MSK pro léta Výzva Organizace a kooperace v CR Konkrétní strategické dokumenty na úrovni TO, mikroregionů, obcí a měst VŠP, a.s.

4 Destinace cestovního ruchu
Medlik, S. (1969): „Ekonomický dopad (cestovního ruchu) může být zkoumán na jakoukoliv geografickou jednotku, ať je to země, distrikt, region, město nebo vesnice a této územní jednotce budiž dáno označení destinace cestovního ruchu (the tourist destination).“ ekonomický dopad je odvislý od tří hlavních faktorů, a to atraktivit, dostupnosti a vybavenosti, a dále uvádí: „Aby se mohly maximalizovat příležitosti cestovního ruchu, turistická destinace musí mít organizaci cestovního ruchu, která stanovuje rámec pro jeho fungování, vyvíjí turistický produkt, podporuje a propaguje ho na vhodných trzích cestovního ruchu.“ Bieger, T. (2005): Destinace je „…prostor (místo, region), který si host (nebo segment hostů) vybírá jako cíl své cesty. Pro pobyt disponuje všemi nezbytnými zařízeními pro bydlení, stravování, zábavu. Tím se stává produktem a jednotkou hospodářské soutěže, která musí být jako taková strategicky řízena.“ VŠP, a.s.

5 3 základní charakteristiky destinace cestovního ruchu
Destinaci vytváří poptávka: Destinace je geografický prostor, který je však definován vždy z pohledu účastníka cestovního ruchu (turista si vybírá území za cíl své cesty) tak, aby mu pobyt v cílovém prostoru přinesl uspokojení všech, nebo alespoň několika jeho potřeb souvisejících s účastí na cestovním ruchu, tedy komplexní užitek. Tento prostor často překračuje administrativní hranice (měst, okresů, krajů, států). O tom, zdali určité místo je či není destinací, rozhodne trh, respektive poptávka, a nikoliv nabídka. Poptávka je vyvolávaná marketingem: Vytváření destinace je proto aktivní marketingový proces ze strany nabídky (nejedná se tedy o prostou propagaci nabídky). Management destinace = činnost, proces: Jedná se o proces, který je založen na principu spolupráce, optimálního zhodnocení a využití všech pozitivních dopadů z tohoto spojení, na vytváření specifické přidané hodnoty, vzájemné výhodnosti a dobrovolnosti. Spolupráce by se měla týkat všech hlavních poskytovatelů služeb cestovního ruchu (podnikatelských subjektů) a dalších organizací zainteresovaných na turismu v destinaci a dále řídících samosprávních a správních institucí (veřejnoprávních subjektů), a to nejen v rámci těchto dvou bloků, ale i mezi těmito bloky navzájem. Nabídku vytvářejí poskytovatelé služeb, avšak prostředí pro jejich poskytování, pro podnikání vytvářejí samosprávní a správní orgány. VŠP, a.s.

6 TO v ČR VŠP, a.s.

7 Vymezení území VŠP, a.s.

8 Charakteristika – ubytovací kapacity
Turistické oblasti Kraj HUZ celkem v TR SMS Pokoje v HUZ TR SMS Lůžka v HUZ TR SMS Podíl na lůžkách TR SMS Podíl na HUZ TR SMS Beskydy – Valašsko MSK, ZLK 327 6 095 18 067 37,86% 38,56% Jeseníky MSK, OLK 398 6 978 20 700 43,37% 46,93% Opavské Slezsko MSK 28 558 1 467 3,07% 3,30% Ostravsko 46 1 923 3 838 8,04% 5,42% Poodří 15 302 1 025 2,15% 1,77% Těšínské Slezsko 34 1 273 2 629 5,51% 4,01% SMS celkem 848 17 129 47 726 100,00% Turistické oblasti Kraj Počet HUZ v MSK Počet lůžek v HUZ MSK Podíl na HUZ MSK Podíl na lůžkách MSK Průměrná velikost HUZ (počet lůžek na HUZ) v MSK Beskydy – Valašsko 182 10 067 38,81% 37,28% 55,31 Jeseníky - východ 164 7 976 34,97% 29,54% 48,63 Opavské Slezsko 28 1 467 5,97% 5,43% 52,39 Ostravsko 46 3 838 9,81% 14,21% 83,43 Poodří 15 1 025 3,20% 3,80% 68,33 Těšínské Slezsko 34 2 629 7,25% 9,74% 77,32 MSK celkem 469 27 002 100,00% 57,57 VŠP, a.s.

9 Vývoj ubytovacích kapacit
Rok Počet HUZ Jeeníky -východ Počet lůžek v HUZ Jeeníky -východ Počet HUZ Jeeníky -západ Počet lůžek v HUZ Jeeníky -západ Počet HUZ celkem Počet lůžek v HUZ celkem 2005 153 6 686 235 12 672 388 19 358 2006 6 770 12 833 19 603 2007 6 737 236 12 770 389 19 507 2008 157 7 149 241 13 551 398 20 700 2009 144 6 618 221 12 545 365 19 163 VŠP, a.s.

10 Sekundární data Zdroje:
UNWTO World Tourism Barometer ( World Economic Forum The Travel & Tourism Competitiveness Report 2009 ( ČSÚ časové řady ( veřejná databáze ( Monitoring návštěvníků ( VŠP, a.s.

11 Dlouhodobý vývoj CR ve světě
VŠP, a.s.

12 Vývoj CR ve světě Výsledky a indikátory cestovního ruchu ve světě za rok 2011 a meziroční srovnání s rokem 2009 vyznívají optimisticky a z pohledu regionu střední a východní Evropy je toto konstatování dvojnásobně platné. VŠP, a.s.

13 Devizové příjmy z CR Země mld. USD (1999) mld. USD (2005)
USA 74,4 81,7 94,2 103,5 Španělsko 32,9 47,9 53,2 52,5 Francie 31,7 42,3 49,4 46,3 Itálie 28,4 35,4 40,2 38,8 Velká Británie 21,0 30,7 30,1 30,4 Čína 14,1 29,3 39,7 45,8 Německo 16,8 29,2 34,6 34,7 Rakousko 11,1 15,5 19,4 18,7 Řecko 8,8 13,7 14,5 12,7 Kanada 10,0 13,6 15,8 Austrálie 7,5 15,0 25,4 Mexiko 7,6 11,8 11,3 11,9 Švýcarsko 7,4 11,0 13,8 14,8 Rusko 7,8 5,5 9,3 8,9 Česká republika 3,0 4,6 6,5 6,7 VŠP, a.s.

14 Bilance CR v ČR V mil. Kč 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  Bilance služeb  13236,7  16564,4  36937,1  45088,4  49707,1  65858,7  26986,3  Příjmy  219151,1  247084,8  282411,4  314032,3  341534,3  370308,5  385296,4  Doprava  60556,3  69859  76701,5  85700,7  101840,5  105987,3  103359,4  Cestovní ruch  100310,1  107231,8  112234,4  124744,2  129009,3  122032,3  122469,9  Ostatní služby  58284,7  69994  103587,4  110684,5  142288,9  159467,1  Výdaje  205914,4  230520,4  245474,3  268943,9  291827,2  304449,8  358310,1  33725,7  47571,4  56254,1  62140,7  73128,4  75663,1  75961,6  54419,2  58398  57777,6  62174,3  73486,3  77487,1  77160,1  117769,5  124551  131442,6  144628,9  145212,5  151299,6  205188,4 VŠP, a.s.

15 Vývoj počtu hostů v HUZ v ČR
Rok Rezidenti Nerezidenti Celkem 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 12  VŠP, a.s.

16 Vývoj počtu přenocování v HUZ v ČR
Rok Rezidenti Nerezidenti Celkem 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 VŠP, a.s.

17 Trendy příjezdového CR v ČR
Trendy v příjezdovém cestovním ruchu v ČR v posledních letech Trend – pokles návštěvníků: od roku 2002 až do roku 2007 docházelo ke každoročnímu růstu počtu návštěvníků přijíždějících do ČR, od roku 2007 dále se však trend obrátil a počet návštěvníků začal klesat, změnu k lepšímu signalizují statistiky za rok 2010 a 2011. Trend: snižování doby přenocování: mnohem rychlejší je trend ve zkracování pobytu, průměrná délka přenocování na jednoho návštěvníka klesá již od roku 2002 a tento trend stále pokračuje. Trend: růst návštěvnosti hotelů: od roku 2002 do roku 2008 bylo trendem zvyšování návštěvnosti hotelů, výjimku tvoří rok 2009, kdy návštěvnost oproti roku 2007 a 2008 poklesla VŠP, a.s.

18 CR v MSK Počet hostů v HUZ
Rok / Měsíc Rezidenti Nerezidenti Celkem 2000 96 688 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 VŠP, a.s.

19 CR v MSK Počet přenocování hostů v HUZ
Rok / Měsíc Rezidenti Nerezidenti Celkem 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 VŠP, a.s.

20 Podpora CR z veřejných zdrojů
Rok Czech Tourism Státní program podpory CR IOP Celkem národní úroveň ROP Celkem Průměr na NUTS II region z ROP 2007 351,5 285,7 637,2 3 571,4 4 208,6 510,20 2 460,5 2 000,0 4 460,5 25 000,0 29 460,5 3571,43 Roční průměr Plánovaná podpora CR v ČR v letech Rok ROP, podpora cestovního ruchu Průměr na NUTS II region z ROP Alokace prostředků na podporu CR za 7 regionů soudržnosti (∑ ) 25 000 3571 Průměrná výše podpory CR za 7 regionů soudržnosti 3 571 510 Průměrná výše podpory CR v NUTS II Moravskoslezsko cca 1 800 cca 257 Srovnání plánované podpory CR v ČR a v MSK v letech VŠP, a.s.

21 CR v TO Jeseníky (východ)
Rok Počet příjezdů hostů Z toho rezidenti Počet přenocování Prům. počet přenocování Prům. doba pobytu Čisté využití lůžek (%) Využití pokojů (%) 2000 5,0 6,0 41,6 47,0 2001 4,4 5,4 40,5 44,7 2002 4,5 5,5 37,5 42,0 2003 4,6 5,6 30,4 34,5 2004 4,7 5,7 27,5 32,5 2005 4,8 5,8 23,5 28,4 2006 25,7 30,6 2007 24,4 29,6 2008 3,9 4,9 22,6 28,8 2009 4,2 5,2 22,0 26,5 2010 22,5 Počet hostů v HUZ destinace Jeseníky Rok Počet příjezdů hostů Z toho nerezidenti Z toho rezidenti Počet přenocování Prům. počet přenocování Prům. doba pobytu Čisté využití lůžek (%) Využití pokojů (%) 2000 16 400 55 790 5 6 41 47 2001 21 121 63 557 4,2 5,2 44,6 49,8 2002 28 593 77 098 4 38,2 42,5 2003 20 673 62 861 4,3 5,3 31 34,8 2004 16 548 49 540 26,9 31,7 2005 14 524 99 152 44 199 23,2 28,9 2006 14 787 97 292 47 524 3,6 4,6 25,4 30,5 2007 12 469 96 550 36 425 3,4 4,4 25,6 2008 11 739 94 443 32 342 3,1 4,1 22,5 28,5 2009 94 807 7 448 87 359 19 521 3,3 22,8 28,3 2010 88 059 7 664 80 395 20 713 22,6 25,1 Počet hostů v HUZ okresu Bruntál VŠP, a.s.

22 Vývoj počtu hostů a přenocování
VŠP, a.s.

23 Vývoj počtu přenocování v TO Jeseníky - východ
VŠP, a.s.

24 Využití ubytovacích kapacit HUZ v okrese Bruntál
VŠP, a.s.

25 Z toho nerezidenti (Kč)
Odhad vývoje příjmů Počet příjezdů Průměrná doba pobytu Počet dnů pobytu Průměrná útrata Příjmy z turistů Z toho rezidenti (Kč) Z toho nerezidenti (Kč) 2000 157346 5,7 889005 668 2001 157066 4,9 769623 2002 163162 4,8 783178 2003 155477 5,1 792933 2004 138083 5,0 693867 2005 125069 594078 2006 131782 4,5 586430 2007 122439 4,4 538732 2008 118780 4,2 495907 2009 108215 449092 2010 100283 4,1 406146 VŠP, a.s.

26 Závěr k vývoji CR v TO Jeseníky
Přes růst v roce 2010 (1,9%) ČR neposiluje, naopak mírně zhoršuje svou pozici v rámci Evropy. Dlouhodobě zhoršující se pozice TO Jeseníky, více či méně kopírující vývoj za celý MSK Pokles počtu domácích i zahraničních hostů Klesající výkony a efektivnost (využití) ubytovacích kapacit VŠP, a.s.

27 Monitoring 2010 - 2011 Odkud přijíždějí návštěvníci
Vzdálenost bydliště TO Jeseníky SMS ČR Do 10 km 0,4 0,7 0,5 10 až 20 km 15,8 29,9 12,9 21 až 50 km 21,2 34 23,2 51 až 100 km 26,1 16,5 20,5 Nad 100 km 36,5 18,8 42,9 Total 501 4 307 52 866 VŠP, a.s.

28 Jak dlouho pobývají VŠP, a.s. Léto TO Jesníky SMS ČR
Jednodenní – bez noclehu 60,5 68,3 50 1 až 2 noclehy (např. víkendový) 15,2 14,5 16,9 3 až 7 noclehů (např. týdenní) 17 11 26,5 Delší 7,4 6,1 6,6 Total 501 4 307 52 866 Zima TO Jesníky SMS ČR Jednodenní – bez noclehu 57,4 69,7 67,2 1 až 2 noclehy (např. víkendový) 21,4 15,4 16,5 3 až 7 noclehů (např. týdenní) 15,2 9,2 11,2 Delší 6 5,7 5 Total 519 4 111 50 476 VŠP, a.s.

29 Kde bydlí VŠP, a.s. TO Jeseníky SMS ČR Hotel (3 hvězdičky nebo více)
TO Jeseníky SMS ČR Hotel (3 hvězdičky nebo více) 2,2 2 5,9 Hotel (2 hvězdičky nebo méně) 6,4 2,4 2,8 Penzion 13,4 6,5 Kemp / tábořiště (stan, chatka, karavan) 3,6 9,1 Jiné hromadné ubytovací zařízení (turist. chata, ubytovna, hostel apod.) 5 4,1 3 Pronajatý pokoj, apartmán, chata apod. 2,5 U známých / příbuzných, případně vlastní chata / chalupa 7 10,3 11,8 Nejsem zde ubytován/a 60,7 68,7 50,5 Total 501 4 307 52 866 VŠP, a.s.

30 Důvody návštěvy TO VŠP, a.s. Léto TO Jesníky SMS ČR
Poznání – návštěvy turist. atraktivit, historie, architektura, kultura, folklór apod. 31,3 27,7 30,7 Relaxace – rekreace, pobyt v přírodě, odpočinek, procházky apod. 20,4 20,1 22,3 Turistika a sport – pěší túry, cykloturistika, vodáctví, tenis, lyžování apod. 27,1 15,5 16,6 Zdraví – lázně, rehabilitace, léčení apod. 11,8 5,9 4 Práce – služební cesta, školení, konference, obchod apod. 2 5,3 3,3 Zábava – společenské aktivity s přáteli, hry, noční život, dobré jídlo, pití apod. 1,2 6,2 7,3 Nákupy - 1,6 2,8 Návštěva příbuzných nebo známých 4,6 11,1 9,1 Tranzit (pouze tudy projíždím) 0,6 5,7 3,5 Nevím, nedokážu říci 1 0,9 0,4 Total 501 4 307 52 866 Zima TO Jesníky SMS ČR Poznání – návštěvy turist. atraktivit, historie, architektura, kultura, folklór apod. 5,4 14,3 14,5 Relaxace – rekreace, pobyt v přírodě, odpočinek, procházky apod. 25,4 18,3 13,1 Turistika a sport – pěší túry, cykloturistika, vodáctví, tenis, lyžování apod. 49,5 22,4 29,3 Zdraví – lázně, rehabilitace, léčení apod. 6,4 7,3 6,6 Práce – služební cesta, školení, konference, obchod apod. 1,3 9,5 7,4 Zábava – společenské aktivity s přáteli, hry, noční život, dobré jídlo, pití apod. 7,1 Nákupy 0,6 2,5 6,9 Návštěva příbuzných nebo známých 6,7 14,4 11,1 Tranzit (pouze tudy projíždím) 2,3 4,1 3,3 Nevím, nedokážu říci 1 0,8 0,7 Total 519 4 111 50 476 VŠP, a.s.

31 Spokojenost se službami v létě
TO Jeseníky - léto Total Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Ubytovací služby (pokud jste zde ubytováni) 501 13,6 21,2 3 0,4 61,9 Úroveň veřejného stravování 28,1 49,3 9,2 1,4 12 Služby pro motoristy 19,6 41,5 18,8 4,6 15,6 Služby pro cykloturisty 22,8 20,8 4,8 0,2 51,5 Služby pro lyžaře 250 24,4 23,2 5,2 - 47,2 Úroveň personálu ve službách cest. ruchu 24,8 51,1 4 20 Péče o čistotu a pořádek (odpadky, úklid, wc) 44,3 47,1 0,6 2,8 Cenová úroveň služeb 20,6 57,5 1,6 SMS - léto 4307 13,2 13,9 2,6 0,3 70 27,7 44 9,6 1,1 17,6 39,3 16,5 3,4 20,1 18,4 27 8,4 45,2 2151 10,6 16,8 6,1 2 64,5 26,1 43,7 7,1 0,8 22,2 35,9 43,5 15 3,8 1,8 52,4 16,2 2,9 3,6 ČR - léto 52866 20,9 23 52,8 28,3 49,8 7,2 0,9 15,7 44,5 15,3 2,7 21,8 16 6,2 1,3 48,7 26393 6,7 12,1 3,1 74,4 25,8 48,2 6,5 1 18,6 32,5 50,8 1,9 56,3 3,7 VŠP, a.s.

32 Spokojenost se službami v zimě
TO Jeseníky - zima Total Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Ubytovací služby (pokud jste zde ubytováni) 519 20,2 24,9 3,9 1 50,1 Úroveň veřejného stravování 24,5 49,7 8,1 0,6 17,1 Služby pro motoristy 13,5 41,4 19,7 3,7 21,8 Služby pro cykloturisty 8,7 27 6,7 2,5 55,1 Služby pro lyžaře 28,7 3,1 2,3 Úroveň personálu ve službách cest. ruchu 51,1 1,5 14,8 Péče o čistotu a pořádek (odpadky, úklid, wc) 32,9 48,2 11,2 2,7 5,0 Cenová úroveň služeb 17,9 54,1 19,3 1,7 6,9 SMS - zima 4111 16,1 18,7 4,8 0,8 59,6 30,6 44,3 11,4  1,2  12,5 20,9 38,3 20,0 4,3  16,5 13,9 26,7 9,9 46,8 21,5 8,0 3,5 42,5 23,1 48,7 10,9 1,3 15,8 27,7 45,2 19,9 5,4 1,8 53,8 19,6 3,2 ČR - zima 50476 14,5 17,5 0,7 64,7 25,9 49,2 9,1 14,4 43,2 19,5 4,4 18,3 27,5 7,8 2,1 19,2 23,4 7,9 5,7 43,7 21,7 46,5 9,2 1,4 21,2 25 51 17,2 3,6 19 4 V oblasti hodnocení služeb je situace v TO Jeseníky na rozdíl od infrastruktury jak v zimním, tak v letním období lepší, než hodnocení SMS a ČR. VŠP, a.s.

33 Spokojenost s infrastrukturou v létě
TO Jeseníky - léto Total Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Rozsah a dostupnost ubytovacích kapacit 501 15,2 31,7 5 0,4 47,7 Rozsah a dostupnost stravovacích kapacit 25,5 52,1 12 10 Dopravní infrastruktura (silnice, parkoviště) 17,6 46,3 26,3 4 5,8 Dostupnost regionu hromadnou dopravou 6,6 16 13,2 7 57,3 Vybavení regionu pro sportovní aktivity 16,6 42,1 8,2 0,6 32,5 Nákupní možnosti (prodejní síť) 16,2 25,1 3,8 12,8 Příležitosti pro zábavu a společenské vyžití 11,4 36,3 1,6 33,1 Vybavenost regionu atrakcemi pro děti 22,4 2,6 59,3 SMS - léto 4307 19,3 28 0,9 44,9 34,9 42,7 8,3 1 20,5 43,5 24,1 6,2 27,2 13,8 4,8 37,5 24,4 38,8 12,4 1,4 23 34,2 36,4 14,2 3,3 25,8 15,5 3,2 19,2 15,6 27,9 14,3 37,3 ČR - léto 52866 26,6 34,3 0,7 33,4 45,1 6,8 9,9 17,7 46,7 22,8 7,8 14,9 27 9,7 3 45,5 22,3 40,8 8,4 1,3 28,6 42,3 14 2,7 41,7 10,9 1,8 12,9 30,1 10,8 43,6 VŠP, a.s.

34 Spokojenost s infrastrukturou v zimě
TO Jeseníky - zima Total Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Rozsah a dostupnost ubytovacích kapacit 519 19,5 38,5 5,8 1,2 35,1 Rozsah a dostupnost stravovacích kapacit 23,9 54,1 7,1 1,5 13,3 Dopravní infrastruktura (silnice, parkoviště) 11,8 45,3 27,9 7,7 7,3 Dostupnost regionu hromadnou dopravou 6,2 22,7 18,7 15,4 37 Vybavení regionu pro sportovní aktivity 18,9 49,9 2,9 15 Nákupní možnosti (prodejní síť) 11 47,6 6,7 19,3 Příležitosti pro zábavu a společenské vyžití 14,1 12,7 6,6 29,7 Vybavenost regionu atrakcemi pro děti 3,7 28,9 12,1 42,6 SMS - zima 4111 37,8 9,3 1,4 28,7 33,7 47,1 10 1 8,3 20,1 40 26,9 8,1 4,9 17,4 30,1 9 24,5 23 47,4 14 2 13,6 32,2 43,4 13,9 2,5 8 25,2 43,6 14,6 3 13,7 13,4 30 16,8 6,4 33,4 ČR - zima 50476 23,2 33,1 1,7 35,6 32,8 46,5 8,7 10,3 14,9 42,8 7,4 6,9 16,3 14,5 5,9 33,3 21,9 43 11,5 2,2 21,4 25 41,4 17,2 4,7 11,7 41 3,4 21 10,6 29,1 15,2 4,4 40,6 V rámci hodnocení infrastruktury je celkové hodnocení TO Jeseníky cca o 10 – 15% hodnoceno hůře ve srovnání s hodnocením SMS a ČR (součet hodnocení spíše špatně a velmi špatně) s tím, že mírně lepší je srovnání v letním období oproti zimnímu. VŠP, a.s.

35 Péče o rozvoj CR Z pohledu hodnocení péče o cestovní
TO Jeseníky Total Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Poskytování informací o regionu 501 11,8 56,9 14,4 2,6 Místní orientační značení (směrovky, tabule) 35,1 47,3 12,6 2,4 Péče o památky a turistické atraktivity 39,5 47,7 6,6 0,2 6 Péče o životní prostředí 52,3 36,9 3,8 0,8 6,2 Péče o bezpečnost návštěvníků 35,9 40,7 5 17,6 Nabídka programů pro volný čas 15,6 38,9 16,8 26,3 Drobný prodej (občerstvení, suvenýry, stánky) 30,7 46,1 14 1,8 7,4 Přátelskost místních lidí k návštěvníkům 34,5 45,7 5,4 0,6 13,8 SMS 4307 26,1 41,4 3,4 11,4 41 40,5 12,2 3,3 3,1 33,7 42,6 10,4 2,1 11,3 29,6 36,4 17,9 7,1 9,2 32,1 40,6 9,8 15 21,9 15,5 2,7 19,4 32,5 40,8 4 8,7 43,5 38,3 1 10,2 ČR 52866 29,4 47,1 11,2 45,8 10,1 2 35,5 46,7 8,3 1,5 8 30,4 44,7 10,3 2,3 12,3 26,8 1,7 21,5 24,3 41,8 10,8 21,3 35,7 7,3 5,1 9,7 Z pohledu hodnocení péče o cestovní ruch je TO Jeseníky hodnocena ve srovnání s TR SMS a s ČR hůře v oblasti „poskytování informací o regionu“, v „nabídce programů pro volný čas“ a v nabídce „drobného prodeje (občerstvení, suvenýry, stánky)“. Naopak výrazně lépe je hodnocena v oblasti „péče o životní prostředí“. VŠP, a.s.

36 Schází nebo vadí VŠP, a.s. Léto TO Jeseníky SMS ČR NEVÍ/NEODPOVĚDĚLA
13,6 16,8 21,9 nic, spokojenost 12,6 11,1 špatné silnice, komunikace (rozbité, neupravené, neudržované) 16,6 7,9 7,4 vysoké ceny 10,2 3,4 6,3 nedostatek parkování, zlepšit parkování/ drahé parkování 4 5,6 6,1 špatná orientace, turistické značení, značení obecně 3,6 5,5 4,5 nevhodné zázemí pro děti (chybí hřiště, vyžití pro děti...) 3 5,2 3,2 málo nákupních možností, málo stánků, obchodních center, zásobování, špatné stánky, nekvalitní zboží 8,4 2,6 veřejná doprava 2,7 chybí/lepší koupaliště, aquapark,bazén 2,8 2,3 špína/ nepořádek/skládky/ neodklizený sníh/psí exkrementy 1,6 2,5 chybí cyklostezky, špatné cyklostezky, brusle in-line, podmínky pro cyklisty 1,4 3,1 2,2 málo veřejných WC, špatné,drahé WC, hygiena 1,2 1,9 Chybí slušné,klasické stravování - levné, čisté, kvalitní 2 nedostatek stravovacích zařízení/ občerstvení/rychlé občerstvení chybí odpadkové koše, popelníky, všude odpadky - 0,5 1,8 Průjezdnost (obchvaty, kruhové objezdy, doprava, hodně aut..) 0,4 nedostatek informací, infocenter Málo zábavy, akcí, atrakcí, programů pro volný čas 3,8 Málo kultury/ kulturních akcí, hudba, festivalů 1,3 lepší péče/vzhled kulturních památek 0,6 1 1,1 Špatná, malá, žádná reklama Otevírací doba (krátká, není otevřeno pro veřejnost, zavřeno o víkendu, málo otevřených obchodů,restaurací,památek...) 0,7 málo veřejných odpočinkových zón (lavičky) 0,8 Bezdomovci, feťáci, vandalové, žebráci, svědci Jehovovi, drzá mládež, prostitutky (vykřičené domy) 0,9 Neudržované prostředí, rozkopané, nehezké město... 0,2 0,3 Chybí služby, špatné, drahé služby Zchátralé, poškozené, nehezké budovy, areály chybí veřejná sportoviště/málo sportovních aktivit moc lidí/turistů (fronty) Hodně stánků, tržišť, obchodů/ Příliš Vietnamců a jejich obchodů s nekvalitním zbožím špatný personál, nepříjemní lidé, pomalá obsluha Špatná dostupnost Špatné životní prostředí (kvalita vody, špinavá voda...) nízká bezpečnost, krádeže, kriminalita Málo zeleně, parků Málo hospod, barů, klubů, diskoték, vináren/ chybí noční život málo společenského vyžití Others 9 14,3 11 Total 501 4307 52865 VŠP, a.s.

37 Známost destinací CR v ČR
Region/lokalita v %, odpovědi uvedené jako první druhá třetí Praha 18,1 11,3 8,1 Krkonoše 12,6 10,3 6,5 Šumava 13,5 Jeseníky 3,5 5,5 4,5 Beskydy 3,2 Jižní Čechy 1,9 ,6 Český Krumlov 2,9 Moravský kras 2,6 2,3 Český ráj 1,0 ,3 Krušné hory Karlovy Vary 1,6 5,2 Orlické hory 4,2 Olomouc Jizerské hory VŠP, a.s.

38 Konkurence I. 860 km sjezdovek, 260 lyžařských chat a horských restaurací VŠP, a.s.

39 Konkurence II. VŠP, a.s.

40 Příklady táhnou + konkurence III.
VŠP, a.s.

41 Marketingová strategie
Vize a poslání Cíle Priority Opatření VŠP, a.s.

42 Vize a poslání Vytvořit z TO Jeseníky (východ) významnou destinaci celoročního cestovního ruchu mezinárodního významu, založenou na: zdravém životním prostředí spojeném s výjimečnými klimatickými podmínkami, výjimečně zachovalé a nepoškozené přírodě, širokém portfoliu oblastí, forem a produktů cestovního ruchu s dominancí zimních sportů, relaxace (lázeňství a wellness pobytů), aktivně trávené dovolené (pěší a cyklo turistika, hipoturistika, vodní sporty), pobytů na venkově a poznávání (architektura a historie, příroda, průmyslové dědictví a technické zajímavosti), geografické a přírodní pestrosti turistické oblasti (horská území Hrubého Jeseníku, Nízkého Jeseníku, venkovská území Osoblažska, Vítkovska a řady malých půvabných měst a obcí). Sloužit turistické oblasti organizováním a koordinací aktivit spojených s rozvojem sektoru cestovního ruchu a tím zásadně napomáhat zvýšení konkurenceschopnosti a prodejnosti TO Jeseníky na cílových trzích cestovního ruchu v tuzemsku i v zahraničí. Sehrávat roli spojovacího organizačního článku mezi částmi Jeseníky-východ a Jeseníky-západ a ve spolupráci se Sdružením cestovního ruchu Jeseníky eliminovat pro návštěvníky a turisty negativa, vyplývající z administrativního rozdělení přirozené turistické oblasti Jeseníky. VŠP, a.s.

43 Cíle Globální cíl marketingové strategie:
Zajistit dlouhodobě udržitelný rozvoj cestovního ruchu, zaměřeného na venkov, jeho poznávání a aktivní dovolenou. Základní – kvantitativní cíl: Celkový růst počtu turistů a návštěvníků do roku 2015 o 10%. Měření: ročně, dle výchozího stavu roku 2010 Specifické cíle: Posílení nabídky TO Jeseníky v oblasti atraktivit cestovního ruchu. Vytvoření profesionálního destinačního managementu v TO Jeseníky - východ. Zlepšení spolupráce mezi aktéry cestovního ruchu v rámci TO Jeseníky - východ. Rozšíření a zkvalitnění nabídky produktů cestovního ruchu TO Jeseníky - východ. Zvýšení kvality služeb cestovního ruchu v TO Jeseníky - východ. Zkvalitnění a zvýšení efektivnosti marketingu TO Jeseníky - východ. VŠP, a.s.

44 Prioritní osy Prioritní osa 1:
Realizační předpoklady rozvoje cestovního ruchu Prioritní osa 2: Organizace a kooperace v cestovního ruchu Prioritní osa 3: Produkty, služby a marketing cestovního ruchu Priorita 1.1: Suprastruktura cestovního ruchu Priorita 1.2: Infrastruktura cestovního ruchu Priorita 2.1: Organizace cestovního ruchu v destinaci Priorita 2.2: Kooperace a spolupráce mezi aktéry CR v destinaci Priorita 3.1: Produkty cestovního ruchu v destinaci Priorita 3.2: Služby cestovního ruchu v destinaci Priorita 3.3: Marketing destinace cestovního ruchu VŠP, a.s.

45 Priorita 1.1: Suprastruktura cestovního ruchu
1.1.1 Rozvoj, regenerace a modernizace ubytovacích a stravovacích kapacit Rozvoj vybavenosti atrakcemi pro děti Rozvoj vybavenosti pro celoroční využití Rozvoj vybavenosti pro venkovskou turistiku. VŠP, a.s.

46 Priorita 1.2: Infrastruktura cestovního ruchu
1.2.1 Rozvoj vybavenosti pro hipoturistiku Rozvoj vybavenosti pro cykloturistiku Rozvoj nabídky a vybavenosti úzkorozchodné železnice Třemešná – Osoblaha a propojení na polské území (Raclawice Slaskie) Zkvalitnění dopravního propojení Jeseníků s národní a mezinárodní dopravní infrastrukturou. VŠP, a.s.

47 Priorita 2.1: Organizace cestovního ruchu v destinaci
2.1.1 Formalizace a profesionalizace systému organizace cestovního ruchu na principu destinačního managementu Vytvoření rady cestovního ruchu Vytvoření fóra cestovního ruchu Příprava a realizace marketingových šetření a/nebo anket zaměřených na návštěvníky, turisty a aktéry CR. VŠP, a.s.

48 Priorita 2.2: Kooperace a spolupráce mezi aktéry CR v destinaci.
2.2.1 Rozvoj spolupráce s cestovními kancelářemi a agenturami Pravidelná setkání aktérů cestovního ruchu v TO Rozvoj spolupráce informačních center Síťování aktérů ve vazbě na nejvýznamnější produkty Jeseníků, disponující konkurenceschopným potenciálem v národním a mezinárodním měřítku. VŠP, a.s.

49 Priorita 3.1: Produkty cestovního ruchu v destinaci.
3.1.1 Příprava a realizace asociačních produktů Příprava a realizace produktů poznávacího turismu Příprava a realizace produktů zaměřených na rekreaci Příprava a realizace produktů aktivního turismu Příprava a realizace produktů venkovské a eko turistiky. VŠP, a.s.

50 Priorita 3.2: Služby cestovního ruchu v destinaci.
3.2.1 Rozvoj doplňkových služeb Rozvoj lidských zdrojů v oblasti cestovního ruchu Rozvoj dopravní obslužnosti atraktivit cestovního ruchu. VŠP, a.s.

51 Priorita 3.3: Marketing destinace cestovního ruchu.
3.3.1 Vytvoření a realizace marketingové strategie cestovního ruchu destinace Jeseníky (TO Jeseníky východ + západ) Vytvoření a realizace strategie marketingové komunikace destinace Jeseníky (TO Jeseníky východ + západ) Příprava a realizace relevantních nástrojů marketingové komunikace s využitím moderních trendů (např. GPS navigace) Rozvoj e-marketingu pro podporu rozvoje cestovního ruchu. VŠP, a.s.

52 Cílové skupiny Cílové skupiny dle statutu: Cílové skupiny dle motivace
rodiny s dětmi (významná skupina, vycházející z image destinace a jejího charakteru), senioři (významná rostoucí skupina, zaměřená zejména na základní produkt – pěší turistika a na lázeňství, významná skupina i z pohledu snížení mimosezonních výkyvů), školní skupiny (významná skupina zejména ve vazbě na blízké městské a průmyslové aglomerace, trpící stále výrazněji smogovými situacemi a rostoucí nemocností dětí), Cílové skupiny dle motivace Aktivní a rekreační sportovci, pěší turisté cykloturisté, lyžaři (sjezdoví i běžkaři) a snowbordisté, adrenalinoví sportovci (závěsné a sportovní létání, horolezectví), rybáři lázeňští hosté zájemci o poznávání (přírodních, architektonických, technických zajímavostí), firemní akce (firmy, organizace), Cílové skupiny dle zemí: ČR - tuzemská klientela (základní skupina) Polsko – druhá nejvýznamnější skupina po tuzemských turistech, Německo – třetí nejvýznamnější skupina s vazbou na historii, Holandsko Rusko – zejména ve vazbě na nabídku lázeňských kapacit, Ukrajina - zejména ve vazbě na nabídku lázeňských kapacit. VŠP, a.s.

53 Kvalitativní výzkum VŠP, a.s.

54 Charakteristika metody ohniskových skupin
Ohniskové skupiny (focus group) Užívají se k odhalení a porozumění tomu, co je podstatou jevů, o nichž toho ještě moc nevíme. Bývají použity k získání nových a neotřelých názorů na jevy, o nichž už něco víme. Mohou získat o jevu detailní informace, které se kvantitativními metodami obtížně podchycují. Více než 3 účastníci Velká obliba VŠP, a.s.

55 Základní charakteristika skupin
1. skupina 2. skupina 3. skupina Lokalita Bruntálsko, Vítkovsko Krnovsko, Osoblažsko Rýmařovsko, Vrbensko Počet účastníků 8 účastníků 4 účastníci 1 pozorovatel Termín Místo MÚ Rýmařov MÚ Krnov Horský hotel Vidly Délka diskuze 1:26 1:17 0:57 Počet slov 10.000 8.000 4.000 VŠP, a.s.

56 Metodologický rámec výzkumu
Multimetodická studie Kombinace kvalitativního a kvantitativního výzkumu Fáze výzkumu Analýza sekundárních dat (říjen 2011 – leden 2012) Focus group (17. – ) Prezentace výsledků kvantitativního a kvalitativního šetření ( ) Syntéza obou šetření do závěrečné zprávy ( ) VŠP, a.s.

57 Hlavní okruhy rozhovorů
Základní charakteristika turistické oblasti Jeseníky – Východ (TO) Nabídka v TO Poptávka v TO Propagace TO Scénáře budoucího vývoje VŠP, a.s.

58 1. Základní charakteristika TO
1. skupina 2. skupina 3. Skupina Krásná příroda Neobjevené Jeseníky Nepoškozená příroda Nižší komfort, nižší ceny Rodinný charakter (ne Alpy) Velké rozdíly TO v jejích různých částech Krásná, panenská příroda Špatné (obecně) i dobré (individuální poskytovatelé) služby Dominantní postavení některých oblastí (K. Studánka, Praděd) VŠP, a.s.

59 2. Nabídka v TO 1. skupina 2. Skupina 3. skupina Potenciál využíván
Lyžování Kulturně historické atraktivity Potenciál nevyužíván Hypoturistika Zážitkový turismus Nevyužíván a lze jen obtížně využít Kongresový turismus Problémy: Doprava (přístupnost, parkoviště) Chybí balíčky (turisticko-poznávací) Chybí místní produkty a speciality Špatné služby CHKO – významná limita rozvoje TO Absence integrovaného systému služeb (jeden lístek na dopravu, lyžování…) Nedostatečné zasíťování (institucionalizace) poskytovatelů Nekvalitní gastronomie (tradiční, lokální speciality) Schází registrační regionální značka Schází podpora/podmínky kongresové a profesní turistice Cykloturistika Pěší turistika Kongresový a profesní (ten lépe) turismus Stravování – špatné Ubytování – dobré (výběrově) Problémy Roztříštěnost nabídkového systému Pomalý rozvoj služeb Chybí balíčky a nabídka Špatná koordinace dopravy (vlak x autobus) Propagace pouze Pradědu a Karlovy Studánky Zimní sezóna Nevyužit příhraniční prostor Lázeňství Stravování – velmi špatné Ubytování – ok Problém : Motivace podnikatelů a motivace personálu Vztah přímých poskytovatelů služeb a organizátorů CR v TO Kvalifikace personálu VŠP, a.s.

60 3. Poptávka v TO 1. skupina 2. skupina 3. skupina Klienti:
Vracející se senioři Rodiny s dětmi Cyklisté „Koňaři“ Spokojenost: Lidé smíření s nabídkou Požadavky: Více než klasiku (wellnes, ekoturistismus, „sopečné“ Jeseníky Poláci, Holanďané, Němci, Francouzi (nenároční) Cykloturisti Manažeři (výběrově, klid) Lyžaři (ne Ostravané) Senioři Velmi spokojení – mírně zklamání (s nabídkou) Kempy Lepší gastronomie Nelze vymezit (obyčejná, střední, senioři) Rodiny s dětmi - střední třída (nižší střední třída ??) Vysoká (konkrétní poskytovatel) Ve výsledku ještě dobré (obec ně) Schází program pro mladou klientelu VŠP, a.s.

61 4. Propagace 1. skupina 2. skupina 3. skupina Institucionalizace
Propagace jednotlivých poskytovatelů roztříštěná Dominantní propagace exponovaných oblastí (Praděd a Karlova Studánka) „ Společná cestovka“ Nabídkový systém je chaotický Profesionalizace managementu Probourání neochoty ke spolupráci s přímými poskytovateli služeb a zvýšení zájmu Jednotný propagační materiál (různé jazykové mutace), jednoduchý, praktický Materiál pro potenciální návštěvníky Billboardy VŠP, a.s.

62 5. Scénáře vývoje 1. skupina 2. skupina 3. skupina Mírná skepse
Propagace Balíčky Víra ve zlepšení Potenciál internetu Aktivity MSK Letecké spojení s Ruskem (Izraelem?) Pomalé zlepšení Pořád spíše krátkodobé pobyty VŠP, a.s.

63 Závěr Negativa: Hrozby: Řešení: Cílové skupiny:
Postupná ztráta klientely, zejména tuzemské Nedostatečná vybavenost infrastrukturou Nedostatečná nabídka pro mladé Hrozby: Zhoršení pozice zimní destinace (letní sezona je podstatně slabší) Zmenšování tradičních cílových skupin bez náhrady novými Rostoucí tlak konkurence na nerostoucích (někdy i se zmenšujících) trzích Řešení: Posílení tržní pozice „letní“ nebo lépe „celoroční“ destinace Stabilizace tržní pozice „zimní destinace“ Zlepšení informovanosti (propagace) v souladu s charakterem cílových skupin (metody, způsoby, média …) Identifikace zásadních odlišností (silných stránek) destinace a propojení destinace s těmito jedinečnostmi Zajištění volnočasové nabídky (primárně provázanost stávajících, sekundárně objevování a rozvoj nových) Supra a infra struktura cestovního ruchu: Vylepšování vybavenosti pro cílové skupiny (senioři, rodiny s dětmi) Dostupnost – zlepšování spojení s regiony cílových skupin (propojení na nadnárodní a národní síť dálnic a rychlostních komunikací) Klidová doprava (parkování) Strategie koncentrace / specializace Cílové skupiny: Zaměření se na tuzemskou klientelu (největší, tradiční, dobrá image „Jeseníků“) Zaměření se polskou klientelu Zaměření se na (východo)německou klientelu (konkurence – Krkonoše, Jizerské hory , Orlické hory) VŠP, a.s.

64 Děkuji za pozornost Vysoká škola podnikání, a. s.
Michálkovická 1810/181 Ostrava - Slezská Ostrava Tel.: Fax: WWW: Enterprise plc, s. r. o. WWW: VŠP, a.s. 64


Stáhnout ppt "Aktualizace marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu pro turistickou oblast Jeseníky-východ a Výzkum cestovního ruchu v TO Jeseníky – východ."

Podobné prezentace


Reklamy Google