Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

& Aktualizace marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu pro turistickou oblast Jeseníky-východ a Výzkum cestovního ruchu v TO Jeseníky – východ Konference,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "& Aktualizace marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu pro turistickou oblast Jeseníky-východ a Výzkum cestovního ruchu v TO Jeseníky – východ Konference,"— Transkript prezentace:

1 & Aktualizace marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu pro turistickou oblast Jeseníky-východ a Výzkum cestovního ruchu v TO Jeseníky – východ Konference, Vrbno pod Pradědem, 28. 3. 2012 Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. PaedDr. J. Mezuláník, CSc., PhDr. L. Durda

2 & Program jednání 1.Marketingová strategie na období 2011 – 2015 2.Kvalitativní výzkum CR 2VŠP, a.s.

3 & Východiska Konkrétní strategické dokumenty na úrovni ČR: – Strategie udržitelného rozvoje České republiky – Strategie hospodářského růstu České republiky – Strategie regionálního rozvoje ČR – Koncepce státní politiky rozvoje cestovního ruchu v ČR na období 2007-2013 – Strategie propagace České republiky 2004–2010 – Hodnocení potenciálu cestovního ruchu na území České republiky – Nová rajonizace České republiky – Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy – Národní rozvojový plán – Atlas cestovního ruchu České republiky (MMR ČR, Praha 2006). Konkrétní strategické dokumenty na úrovni regionu soudržnosti / kraje: – Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje – Regionální operační program Moravskoslezsko – Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v MSK pro léta 2009-2013 – Výzva 2.2.4 Organizace a kooperace v CR Konkrétní strategické dokumenty na úrovni TO, mikroregionů, obcí a měst 3VŠP, a.s.

4 & Destinace cestovního ruchu Medlik, S. (1969): – „Ekonomický dopad (cestovního ruchu) může být zkoumán na jakoukoliv geografickou jednotku, ať je to země, distrikt, region, město nebo vesnice a této územní jednotce budiž dáno označení destinace cestovního ruchu (the tourist destination).“ – ekonomický dopad je odvislý od tří hlavních faktorů, a to atraktivit, dostupnosti a vybavenosti, a dále uvádí: „Aby se mohly maximalizovat příležitosti cestovního ruchu, turistická destinace musí mít organizaci cestovního ruchu, která stanovuje rámec pro jeho fungování, vyvíjí turistický produkt, podporuje a propaguje ho na vhodných trzích cestovního ruchu.“ Bieger, T. (2005): – Destinace je „…prostor (místo, region), který si host (nebo segment hostů) vybírá jako cíl své cesty. Pro pobyt disponuje všemi nezbytnými zařízeními pro bydlení, stravování, zábavu. Tím se stává produktem a jednotkou hospodářské soutěže, která musí být jako taková strategicky řízena.“ VŠP, a.s.4

5 & 3 základní charakteristiky destinace cestovního ruchu 1.Destinaci vytváří poptávka: – Destinace je geografický prostor, který je však definován vždy z pohledu účastníka cestovního ruchu (turista si vybírá území za cíl své cesty) tak, aby mu pobyt v cílovém prostoru přinesl uspokojení všech, nebo alespoň několika jeho potřeb souvisejících s účastí na cestovním ruchu, tedy komplexní užitek. Tento prostor často překračuje administrativní hranice (měst, okresů, krajů, států). O tom, zdali určité místo je či není destinací, rozhodne trh, respektive poptávka, a nikoliv nabídka. 2.Poptávka je vyvolávaná marketingem: – Vytváření destinace je proto aktivní marketingový proces ze strany nabídky (nejedná se tedy o prostou propagaci nabídky). 3.Management destinace = činnost, proces: – Jedná se o proces, který je založen na principu spolupráce, optimálního zhodnocení a využití všech pozitivních dopadů z tohoto spojení, na vytváření specifické přidané hodnoty, vzájemné výhodnosti a dobrovolnosti. Spolupráce by se měla týkat všech hlavních poskytovatelů služeb cestovního ruchu (podnikatelských subjektů) a dalších organizací zainteresovaných na turismu v destinaci a dále řídících samosprávních a správních institucí (veřejnoprávních subjektů), a to nejen v rámci těchto dvou bloků, ale i mezi těmito bloky navzájem. Nabídku vytvářejí poskytovatelé služeb, avšak prostředí pro jejich poskytování, pro podnikání vytvářejí samosprávní a správní orgány. VŠP, a.s.5

6 & TO v ČR VŠP, a.s.6

7 & Vymezení území VŠP, a.s.7

8 & Charakteristika – ubytovací kapacity VŠP, a.s.8 Turistické oblastiKraj HUZ celkem v TR SMS Pokoje v HUZ TR SMS Lůžka v HUZ TR SMS Podíl na lůžkách TR SMS Podíl na HUZ TR SMS Beskydy – ValašskoMSK, ZLK3276 09518 06737,86%38,56% JeseníkyMSK, OLK3986 97820 70043,37%46,93% Opavské SlezskoMSK285581 4673,07%3,30% OstravskoMSK461 9233 8388,04%5,42% PoodříMSK153021 0252,15%1,77% Těšínské SlezskoMSK341 2732 6295,51%4,01% SMS celkem 84817 12947 726100,00% Turistické oblastiKraj Počet HUZ v MSK Počet lůžek v HUZ MSK Podíl na HUZ MSK Podíl na lůžkách MSK Průměrná velikost HUZ (počet lůžek na HUZ) v MSK Beskydy – ValašskoMSK18210 06738,81%37,28%55,31 Jeseníky - východMSK1647 97634,97%29,54%48,63 Opavské SlezskoMSK281 4675,97%5,43%52,39 OstravskoMSK463 8389,81%14,21%83,43 PoodříMSK151 0253,20%3,80%68,33 Těšínské SlezskoMSK342 6297,25%9,74%77,32 MSK celkem 46927 002100,00% 57,57

9 & Vývoj ubytovacích kapacit VŠP, a.s.9 Rok Počet HUZ Jeeníky - východ Počet lůžek v HUZ Jeeníky - východ Počet HUZ Jeeníky - západ Počet lůžek v HUZ Jeeníky - západ Počet HUZ celkem Počet lůžek v HUZ celkem 20051536 68623512 672 38819 358 20061536 77023512 833 38819 603 20071536 73723612 770 38919 507 20081577 14924113 551 39820 700 20091446 61822112 545 36519 163

10 & Sekundární data Zdroje: – UNWTO World Tourism Barometer (http://unwto.org/en)http://unwto.org/en – World Economic Forum. 2009. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2009 (http://www.weforum.org/.)http://www.weforum.org/ – ČSÚ časové řady (http://www.czso.cz/)http://www.czso.cz/ veřejná databáze (http://vdb.czso.cz/vdbvo/)http://vdb.czso.cz/vdbvo/ – Monitoring návštěvníků (http://www.czechtourism.cz/, http://monitoringcr.czechtourism.cz/)http://www.czechtourism.cz/ http://monitoringcr.czechtourism.cz/ 10VŠP, a.s.

11 & Dlouhodobý vývoj CR ve světě VŠP, a.s.11

12 & Vývoj CR ve světě Výsledky a indikátory cestovního ruchu ve světě za rok 2011 a meziroční srovnání s rokem 2009 vyznívají optimisticky a z pohledu regionu střední a východní Evropy je toto konstatování dvojnásobně platné. 12VŠP, a.s.

13 & Devizové příjmy z CR VŠP, a.s.13 Zeměmld. USD (1999)mld. USD (2005) mld. USD (2009)mld. USD (2010)* USA74,481,794,2103,5 Španělsko32,947,953,252,5 Francie31,742,349,446,3 Itálie28,435,440,238,8 Velká Británie21,030,730,130,4 Čína14,129,339,745,8 Německo16,829,234,634,7 Rakousko11,115,519,418,7 Řecko8,813,714,512,7 Kanada10,013,613,715,8 Austrálie7,515,025,430,1 Mexiko7,611,811,311,9 Švýcarsko7,411,013,814,8 Rusko7,85,59,38,9 Česká republika3,04,66,56,7

14 & Bilance CR v ČR VŠP, a.s.14 V mil. Kč2003200420052006200720082009 Bilance služeb 13236,7 16564,4 36937,1 45088,4 49707,1 65858,7 26986,3 Příjmy 219151,1 247084,8 282411,4 314032,3 341534,3 370308,5 385296,4 Doprava 60556,3 69859 76701,5 85700,7 101840,5 105987,3 103359,4 Cestovní ruch 100310,1 107231,8 112234,4 124744,2 129009,3 122032,3 122469,9 Ostatní služby 58284,7 69994 103587,4 110684,5 142288,9 159467,1 Výdaje 205914,4 230520,4 245474,3 268943,9 291827,2 304449,8 358310,1 Doprava 33725,7 47571,4 56254,1 62140,7 73128,4 75663,1 75961,6 Cestovní ruch 54419,2 58398 57777,6 62174,3 73486,3 77487,1 77160,1 Ostatní služby 117769,5 124551 131442,6 144628,9 145212,5 151299,6 205188,4

15 & Vývoj počtu hostů v HUZ v ČR VŠP, a.s.15 Rok RezidentiNerezidentiCelkem 2000 6 090 9784 772 79410 863 772 2001 5 877 9465 405 23911 283 185 2002 5 672 4824 742 77310 415 255 2003 6 270 7265 075 75611 346 482 2004 6 158 4646 061 22512 219 689 2005 6 025 6656 336 12812 361 793 2006 6 289 4526 435 47412 724 926 2007 6 281 2176 679 70412 960 921 2008 6 186 4766 649 41012 835 886 2009 5 953 5396 032 37011 985 909 2010 5 873 2606 336 32412 209 584 2011 6 080 2256 831 45212 911 677

16 & Vývoj počtu přenocování v HUZ v ČR VŠP, a.s.16 RokRezidentiNerezidentiCelkem 200028 602 52915 597 08744 199 616 200121 867 30617 254 88139 122 187 200221 540 67915 569 15637 109 835 200322 832 63216 510 61839 343 250 200421 800 24618 980 46240 780 708 200520 725 44219 595 03540 320 477 200621 357 44920 090 34841 447 797 200720 220 88620 610 18640 831 072 200819 296 45219 987 02239 283 474 200918 915 29917 746 89336 662 192 201018 542 86418 365 94736 908 811 201118 334 67819 852 87838 187 556

17 & Trendy příjezdového CR v ČR Trendy v příjezdovém cestovním ruchu v ČR v posledních letech – Trend – pokles návštěvníků: od roku 2002 až do roku 2007 docházelo ke každoročnímu růstu počtu návštěvníků přijíždějících do ČR, od roku 2007 dále se však trend obrátil a počet návštěvníků začal klesat, změnu k lepšímu signalizují statistiky za rok 2010 a 2011. – Trend: snižování doby přenocování: mnohem rychlejší je trend ve zkracování pobytu, průměrná délka přenocování na jednoho návštěvníka klesá již od roku 2002 a tento trend stále pokračuje. – Trend: růst návštěvnosti hotelů: od roku 2002 do roku 2008 bylo trendem zvyšování návštěvnosti hotelů, výjimku tvoří rok 2009, kdy návštěvnost oproti roku 2007 a 2008 poklesla VŠP, a.s.17

18 & CR v MSK Počet hostů v HUZ VŠP, a.s.18 Rok / MěsícRezidentiNerezidentiCelkem 2000540 80096 688637 488 2001546 113121 309667 422 2002529 356138 296667 652 2003538 588118 220656 808 2004489 342107 949597 291 2005488 570107 560596 130 2006496 768112 668609 436 2007510 870132 046642 916 2008503 812136 316640 128 2009472 404113 290585 694 2010426 048101 332527 380 2011452 298111 313563 611

19 & CR v MSK Počet přenocování hostů v HUZ VŠP, a.s.19 Rok / Měsíc RezidentiNerezidentiCelkem 20002 772 416334 9313 107 347 20012 187 049376 1292 563 178 20022 165 127410 5362 575 663 20032 084 989349 2602 434 249 20041 830 422287 1362 117 558 20051 751 583313 6882 065 271 20061 726 761328 9432 055 704 20071 690 871345 3352 036 206 20081 595 485333 2841 928 769 20091 570 607280 6501 851 257 20101 469 820264 1121 733 932 20111 518 243280 4471 798 690

20 & Podpora CR z veřejných zdrojů VŠP, a.s.20 Rok Czech Tourism Státní program podpory CR IOP Celkem národní úroveň ROPCelkem Průměr na NUTS II region z ROP 2007351,50285,7637,23 571,44 208,6 510,20 ∑ 2007- 20132 460,502 000,04 460,525 000,029 460,5 3571,43 Roční průměr351,50285,7637,23 571,44 208,6 510,20 Rok ROP, podpora cestovního ruchu Průměr na NUTS II region z ROP Alokace prostředků na podporu CR za 7 regionů soudržnosti (∑ 2007- 2013) 25 0003571 Průměrná výše podpory CR za 7 regionů soudržnosti3 571510 Průměrná výše podpory CR v NUTS II Moravskoslezskocca 1 800cca 257 Plánovaná podpora CR v ČR v letech 2007 - 2012 Srovnání plánované podpory CR v ČR a v MSK v letech 2007 - 2012

21 & CR v TO Jeseníky (východ) VŠP, a.s.21 Rok Počet příjezdů hostů Z toho rezidenti Počet přenocov ání Z toho rezidenti Prům. počet přenoco vání Prům. doba pobytu Čisté využití lůžek (%) Využití pokojů (%) 2000417 703356 6432 068 2161 849 5035,06,041,647,0 2001373 553296 7141 648 9831 392 1144,45,440,544,7 2002402 924316 6361 819 6881 526 0464,55,537,542,0 2003404 193331 3611 868 4401 630 7744,65,630,434,5 2004349 717293 9341 626 5631 441 1134,75,727,532,5 2005318 928269 4321 523 4601 357 8534,85,823,528,4 2006348 598295 8601 521 7261 341 6254,45,425,730,6 2007322 203284 5461 404 0781 284 1004,45,424,429,6 2008325 245286 2671 282 6091 170 1303,94,922,628,8 2009294 393267 2901 223 4191 149 2074,25,222,026,5 2010276 735252 1071 161 6911 093 1454,25,222,527,5 Rok Počet příjezd ů hostů Z toho nereziden ti Z toho rezident i Počet přenocová ní Z toho nereziden ti Z toho rezident i Prům. počet přenoco vání Prům. doba pobyt u Čisté využit í lůžek (%) Využití pokojů (%) 2000134 77116 400118 371678 36555 790622 575564147 2001137 44521 121116 324574 05263 557510 4954,25,244,649,8 2002144 05128 593115 458578 42577 098501 3274538,242,5 2003134 35420 673113 681584 21462 861521 3534,35,33134,8 2004118 84016 548102 292495 44349 540445 9034,25,226,931,7 2005113 67614 52499 152450 83844 199406 6394523,228,9 2006112 07914 78797 292403 03047 524355 5063,64,625,430,5 2007109 01912 46996 550368 25836 425331 8333,44,425,631 2008106 18211 73994 443330 21632 342297 8743,14,122,528,5 200994 8077 44887 359315 30019 521295 7793,34,322,828,3 201088 0597 66480 395295 59920 713274 8863,44,422,625,1 Počet hostů v HUZ destinace Jeseníky Počet hostů v HUZ okresu Bruntál

22 & Vývoj počtu hostů a přenocování VŠP, a.s.22

23 & Vývoj počtu přenocování v TO Jeseníky - východ VŠP, a.s.23

24 & Využití ubytovacích kapacit HUZ v okrese Bruntál VŠP, a.s.24

25 & Odhad vývoje příjmů VŠP, a.s.25 Počet příjezdů Průměrná doba pobytu Počet dnů pobytu Průměrná útrataPříjmy z turistů Z toho rezidenti (Kč) Z toho nerezidenti (Kč) 20001573465,7889005668593 725 521522 038 93671 686 585 20011570664,9769623668513 996 103436 281 13377 714 970 20021631624,8783178668523 048 330424 864 16898 184 162 20031554775,1792933668529 563 313451 561 23378 002 080 20041380835,0693867668463 401 935401 229 29862 172 637 20051250694,8594078668396 757 230348 484 23848 272 991 20061317824,5586430668391 649 582342 564 84849 084 735 20071224394,4538732668359 794 080319 671 01140 123 068 20081187804,2495907668331 193 163295 603 42135 589 742 20091082154,2449092668299 928 077277 619 51422 308 563 20101002834,1406146668271 246 350248 314 98022 931 370

26 & Závěr k vývoji CR v TO Jeseníky Přes růst v roce 2010 (1,9%) ČR neposiluje, naopak mírně zhoršuje svou pozici v rámci Evropy. Dlouhodobě zhoršující se pozice TO Jeseníky, více či méně kopírující vývoj za celý MSK Pokles počtu domácích i zahraničních hostů Klesající výkony a efektivnost (využití) ubytovacích kapacit VŠP, a.s.26

27 & Monitoring 2010 - 2011 VŠP, a.s.27 Vzdálenost bydlištěTO JeseníkySMSČR Do 10 km0,40,70,5 10 až 20 km15,829,912,9 21 až 50 km21,23423,2 51 až 100 km26,116,520,5 Nad 100 km36,518,842,9 Total5014 30752 866 Odkud přijíždějí návštěvníci

28 & Jak dlouho pobývají VŠP, a.s.28 LétoTO JesníkySMSČR Jednodenní – bez noclehu60,568,350 1 až 2 noclehy (např. víkendový)15,214,516,9 3 až 7 noclehů (např. týdenní)171126,5 Delší7,46,16,6 Total5014 30752 866 ZimaTO JesníkySMSČR Jednodenní – bez noclehu57,469,767,2 1 až 2 noclehy (např. víkendový)21,415,416,5 3 až 7 noclehů (např. týdenní)15,29,211,2 Delší65,75 Total5194 11150 476

29 & Kde bydlí VŠP, a.s.29 TO JeseníkySMSČR Hotel (3 hvězdičky nebo více)2,225,9 Hotel (2 hvězdičky nebo méně)6,42,42,8 Penzion13,46,513,4 Kemp / tábořiště (stan, chatka, karavan)2,43,69,1 Jiné hromadné ubytovací zařízení (turist. chata, ubytovna, hostel apod.)54,13 Pronajatý pokoj, apartmán, chata apod.32,53,6 U známých / příbuzných, případně vlastní chata / chalupa710,311,8 Nejsem zde ubytován/a60,768,750,5 Total5014 30752 866

30 & Důvody návštěvy TO VŠP, a.s.30 Léto TO Jesníky SMSČR Poznání – návštěvy turist. atraktivit, historie, architektura, kultura, folklór apod. 31,327,730,7 Relaxace – rekreace, pobyt v přírodě, odpočinek, procházky apod. 20,420,122,3 Turistika a sport – pěší túry, cykloturistika, vodáctví, tenis, lyžování apod. 27,115,516,6 Zdraví – lázně, rehabilitace, léčení apod. 11,85,94 Práce – služební cesta, školení, konference, obchod apod. 25,33,3 Zábava – společenské aktivity s přáteli, hry, noční život, dobré jídlo, pití apod. 1,26,27,3 Nákupy -1,62,8 Návštěva příbuzných nebo známých 4,611,19,1 Tranzit (pouze tudy projíždím) 0,65,73,5 Nevím, nedokážu říci 10,90,4 Total 5014 30752 866 Zima TO Jesníky SMSČR Poznání – návštěvy turist. atraktivit, historie, architektura, kultura, folklór apod.5,414,314,5 Relaxace – rekreace, pobyt v přírodě, odpočinek, procházky apod.25,418,313,1 Turistika a sport – pěší túry, cykloturistika, vodáctví, tenis, lyžování apod.49,522,429,3 Zdraví – lázně, rehabilitace, léčení apod.6,47,36,6 Práce – služební cesta, školení, konference, obchod apod.1,39,57,4 Zábava – společenské aktivity s přáteli, hry, noční život, dobré jídlo, pití apod.1,36,47,1 Nákupy0,62,56,9 Návštěva příbuzných nebo známých6,714,411,1 Tranzit (pouze tudy projíždím)2,34,13,3 Nevím, nedokážu říci10,80,7 Total5194 11150 476

31 & Spokojenost se službami v létě VŠP, a.s.31 TO Jeseníky - létoTotal Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Ubytovací služby (pokud jste zde ubytováni) 50113,621,230,461,9 Úroveň veřejného stravování 50128,149,39,21,412 Služby pro motoristy 50119,641,518,84,615,6 Služby pro cykloturisty 50122,820,84,80,251,5 Služby pro lyžaře 25024,423,25,2-47,2 Úroveň personálu ve službách cest. ruchu 50124,851,140,220 Péče o čistotu a pořádek (odpadky, úklid, wc) 50144,347,15,20,62,8 Cenová úroveň služeb 50120,657,518,81,6 SMS - létoTotal Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Ubytovací služby (pokud jste zde ubytováni) 430713,213,92,60,370 Úroveň veřejného stravování 430727,7449,61,117,6 Služby pro motoristy 430720,839,316,53,420,1 Služby pro cykloturisty 430718,4278,41,145,2 Služby pro lyžaře 215110,616,86,1264,5 Úroveň personálu ve službách cest. ruchu 430726,143,77,10,822,2 Péče o čistotu a pořádek (odpadky, úklid, wc) 430735,943,5153,81,8 Cenová úroveň služeb 430724,852,416,22,93,6 ČR - létoTotal Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Ubytovací služby (pokud jste zde ubytováni) 5286620,9232,80,452,8 Úroveň veřejného stravování 5286628,349,87,20,913,9 Služby pro motoristy 5286615,744,515,32,721,8 Služby pro cykloturisty 528661627,76,21,348,7 Služby pro lyžaře 263936,712,13,63,174,4 Úroveň personálu ve službách cest. ruchu 5286625,848,26,5118,6 Péče o čistotu a pořádek (odpadky, úklid, wc) 5286632,550,8122,81,9 Cenová úroveň služeb 5286620,656,316,52,93,7

32 & Spokojenost se službami v zimě VŠP, a.s.32 TO Jeseníky - zimaTotal Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Ubytovací služby (pokud jste zde ubytováni) 51920,224,93,9150,1 Úroveň veřejného stravování 51924,549,78,10,617,1 Služby pro motoristy 51913,541,419,73,721,8 Služby pro cykloturisty 5198,7276,72,555,1 Služby pro lyžaře 51928,741,43,12,324,5 Úroveň personálu ve službách cest. ruchu 51924,551,18,11,514,8 Péče o čistotu a pořádek (odpadky, úklid, wc) 51932,948,211,22,75,0 Cenová úroveň služeb 51917,954,119,31,76,9 SMS - zimaTotal Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Ubytovací služby (pokud jste zde ubytováni) 411116,118,74,80,859,6 Úroveň veřejného stravování 411130,644,311,4 1,2 12,5 Služby pro motoristy 411120,938,320,04,3 16,5 Služby pro cykloturisty 411113,926,79,92,746,8 Služby pro lyžaře 411121,524,58,03,542,5 Úroveň personálu ve službách cest. ruchu 411123,148,710,91,315,8 Péče o čistotu a pořádek (odpadky, úklid, wc) 411127,745,219,95,41,8 Cenová úroveň služeb 411120,253,819,63,2 ČR - zimaTotal Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Ubytovací služby (pokud jste zde ubytováni) 5047614,517,52,70,764,7 Úroveň veřejného stravování 5047625,949,29,11,514,4 Služby pro motoristy 5047614,543,219,54,418,3 Služby pro cykloturisty 5047614,427,57,82,148,2 Služby pro lyžaře 5047619,223,47,95,743,7 Úroveň personálu ve službách cest. ruchu 5047621,746,59,21,421,2 Péče o čistotu a pořádek (odpadky, úklid, wc) 50476255117,23,63,2 Cenová úroveň služeb 504761955,118,33,54 V oblasti hodnocení služeb je situace v TO Jeseníky na rozdíl od infrastruktury jak v zimním, tak v letním období lepší, než hodnocení SMS a ČR.

33 & Spokojenost s infrastrukturou v létě VŠP, a.s.33 TO Jeseníky - léto Total Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Rozsah a dostupnost ubytovacích kapacit50115,231,750,447,7 Rozsah a dostupnost stravovacích kapacit50125,552,1120,410 Dopravní infrastruktura (silnice, parkoviště)50117,646,326,345,8 Dostupnost regionu hromadnou dopravou5016,61613,2757,3 Vybavení regionu pro sportovní aktivity50116,642,18,20,632,5 Nákupní možnosti (prodejní síť)50116,242,125,13,812,8 Příležitosti pro zábavu a společenské vyžití50111,436,317,61,633,1 Vybavenost regionu atrakcemi pro děti5015,822,4102,659,3 SMS - léto Total Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Rozsah a dostupnost ubytovacích kapacit430719,32870,944,9 Rozsah a dostupnost stravovacích kapacit430734,942,78,3113,2 Dopravní infrastruktura (silnice, parkoviště)430720,543,524,15,86,2 Dostupnost regionu hromadnou dopravou430716,627,213,84,837,5 Vybavení regionu pro sportovní aktivity430724,438,812,41,423 Nákupní možnosti (prodejní síť)430734,236,414,23,312 Příležitosti pro zábavu a společenské vyžití430725,836,315,53,219,2 Vybavenost regionu atrakcemi pro děti430715,627,914,34,837,3 ČR - léto Total Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Rozsah a dostupnost ubytovacích kapacit5286626,634,350,733,4 Rozsah a dostupnost stravovacích kapacit5286637,345,16,80,99,9 Dopravní infrastruktura (silnice, parkoviště)5286617,746,722,857,8 Dostupnost regionu hromadnou dopravou5286614,9279,7345,5 Vybavení regionu pro sportovní aktivity5286622,340,88,41,327,2 Nákupní možnosti (prodejní síť)5286628,642,3142,712,4 Příležitosti pro zábavu a společenské vyžití5286622,841,710,91,822,8 Vybavenost regionu atrakcemi pro děti5286612,930,110,82,643,6

34 & Spokojenost s infrastrukturou v zimě VŠP, a.s.34 TO Jeseníky - zima Total Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Rozsah a dostupnost ubytovacích kapacit51919,538,55,81,235,1 Rozsah a dostupnost stravovacích kapacit51923,954,17,11,513,3 Dopravní infrastruktura (silnice, parkoviště)51911,845,327,97,77,3 Dostupnost regionu hromadnou dopravou5196,222,718,715,437 Vybavení regionu pro sportovní aktivity51918,949,913,32,915 Nákupní možnosti (prodejní síť)5191147,615,46,719,3 Příležitosti pro zábavu a společenské vyžití51914,13712,76,629,7 Vybavenost regionu atrakcemi pro děti5193,728,912,712,142,6 SMS - zima Total Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Rozsah a dostupnost ubytovacích kapacit411122,737,89,31,428,7 Rozsah a dostupnost stravovacích kapacit411133,747,11018,3 Dopravní infrastruktura (silnice, parkoviště)411120,14026,98,14,9 Dostupnost regionu hromadnou dopravou411117,430,118,9924,5 Vybavení regionu pro sportovní aktivity41112347,414213,6 Nákupní možnosti (prodejní síť)411132,243,413,92,58 Příležitosti pro zábavu a společenské vyžití411125,243,614,6313,7 Vybavenost regionu atrakcemi pro děti411113,43016,86,433,4 ČR - zima Total Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Rozsah a dostupnost ubytovacích kapacit5047623,233,16,41,735,6 Rozsah a dostupnost stravovacích kapacit5047632,846,58,71,710,3 Dopravní infrastruktura (silnice, parkoviště)5047614,942,827,97,46,9 Dostupnost regionu hromadnou dopravou5047616,33014,55,933,3 Vybavení regionu pro sportovní aktivity5047621,94311,52,221,4 Nákupní možnosti (prodejní síť)504762541,417,24,711,7 Příležitosti pro zábavu a společenské vyžití5047619,541153,421 Vybavenost regionu atrakcemi pro děti5047610,629,115,24,440,6 V rámci hodnocení infrastruktury je celkové hodnocení TO Jeseníky cca o 10 – 15% hodnoceno hůře ve srovnání s hodnocením SMS a ČR (součet hodnocení spíše špatně a velmi špatně) s tím, že mírně lepší je srovnání v letním období oproti zimnímu.

35 & Péče o rozvoj CR VŠP, a.s.35 TO JeseníkyTotal Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Poskytování informací o regionu50111,856,914,42,614,4 Místní orientační značení (směrovky, tabule)50135,147,312,62,62,4 Péče o památky a turistické atraktivity50139,547,76,60,26 Péče o životní prostředí50152,336,93,80,86,2 Péče o bezpečnost návštěvníků50135,940,750,817,6 Nabídka programů pro volný čas50115,638,916,82,426,3 Drobný prodej (občerstvení, suvenýry, stánky)50130,746,1141,87,4 Přátelskost místních lidí k návštěvníkům50134,545,75,40,613,8 SMSTotal Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Poskytování informací o regionu430726,141,417,63,411,4 Místní orientační značení (směrovky, tabule)43074140,512,23,33,1 Péče o památky a turistické atraktivity430733,742,610,42,111,3 Péče o životní prostředí430729,636,417,97,19,2 Péče o bezpečnost návštěvníků430732,140,69,82,615 Nabídka programů pro volný čas430721,940,515,52,719,4 Drobný prodej (občerstvení, suvenýry, stánky)430732,540,81448,7 Přátelskost místních lidí k návštěvníkům430743,538,37,1110,2 ČRTotal Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Poskytování informací o regionu5286629,447,110,22,111,2 Místní orientační značení (směrovky, tabule)5286638,945,810,123,3 Péče o památky a turistické atraktivity5286635,546,78,31,58 Péče o životní prostředí5286630,444,710,32,312,3 Péče o bezpečnost návštěvníků5286626,842,67,41,721,5 Nabídka programů pro volný čas5286624,341,810,81,821,3 Drobný prodej (občerstvení, suvenýry, stánky)5286635,744,710,22,17,3 Přátelskost místních lidí k návštěvníkům5286643,540,75,119,7 Z pohledu hodnocení péče o cestovní ruch je TO Jeseníky hodnocena ve srovnání s TR SMS a s ČR hůře v oblasti „poskytování informací o regionu“, v „nabídce programů pro volný čas“ a v nabídce „drobného prodeje (občerstvení, suvenýry, stánky)“. Naopak výrazně lépe je hodnocena v oblasti „péče o životní prostředí“.

36 & Schází nebo vadí VŠP, a.s.36 LétoTO JeseníkySMSČR NEVÍ/NEODPOVĚDĚLA 13,616,821,9 nic, spokojenost 12,611,113,6 špatné silnice, komunikace (rozbité, neupravené, neudržované) 16,67,97,4 vysoké ceny 10,23,46,3 nedostatek parkování, zlepšit parkování/ drahé parkování 45,66,1 špatná orientace, turistické značení, značení obecně 3,65,54,5 nevhodné zázemí pro děti (chybí hřiště, vyžití pro děti...) 35,23,2 málo nákupních možností, málo stánků, obchodních center, zásobování, špatné stánky, nekvalitní zboží 8,42,63 veřejná doprava 5,242,7 chybí/lepší koupaliště, aquapark,bazén 2,82,32,6 špína/ nepořádek/skládky/ neodklizený sníh/psí exkrementy 1,62,62,5 chybí cyklostezky, špatné cyklostezky, brusle in-line, podmínky pro cyklisty 1,43,12,2 málo veřejných WC, špatné,drahé WC, hygiena 1,21,92,2 Chybí slušné,klasické stravování - levné, čisté, kvalitní 2,61,42 nedostatek stravovacích zařízení/ občerstvení/rychlé občerstvení 2,62,21,9 chybí odpadkové koše, popelníky, všude odpadky -0,51,8 Průjezdnost (obchvaty, kruhové objezdy, doprava, hodně aut..) 0,41,61,8 nedostatek informací, infocenter 2,21,41,6 Málo zábavy, akcí, atrakcí, programů pro volný čas 3,82,71,4 Málo kultury/ kulturních akcí, hudba, festivalů 1,221,3 lepší péče/vzhled kulturních památek 0,611,1 Špatná, malá, žádná reklama 12,21,1 Otevírací doba (krátká, není otevřeno pro veřejnost, zavřeno o víkendu, málo otevřených obchodů,restaurací,památek...) -0,71 málo veřejných odpočinkových zón (lavičky) 0,811 Bezdomovci, feťáci, vandalové, žebráci, svědci Jehovovi, drzá mládež, prostitutky (vykřičené domy) -0,40,9 Neudržované prostředí, rozkopané, nehezké město... 0,20,30,8 Chybí služby, špatné, drahé služby 0,21,90,8 Zchátralé, poškozené, nehezké budovy, areály -0,40,8 chybí veřejná sportoviště/málo sportovních aktivit 1,420,8 moc lidí/turistů (fronty) 0,40,30,8 Hodně stánků, tržišť, obchodů/ Příliš Vietnamců a jejich obchodů s nekvalitním zbožím 0,60,20,7 špatný personál, nepříjemní lidé, pomalá obsluha 0,2 0,7 Špatná dostupnost 10,90,7 Špatné životní prostředí (kvalita vody, špinavá voda...) 0,42,20,7 nízká bezpečnost, krádeže, kriminalita 0,41,20,6 Málo zeleně, parků 0,20,90,6 Málo hospod, barů, klubů, diskoték, vináren/ chybí noční život 0,2 0,5 málo společenského vyžití 0,80,90,5 Others 914,311 Total 501430752865

37 & Známost destinací CR v ČR VŠP, a.s.37 Region/lokalita v %, odpovědi uvedené jako prvnídruhátřetí Praha18,111,38,1 Krkonoše12,610,36,5 Šumava10,313,58,1 Jeseníky3,55,54,5 Beskydy3,53,2 Jižní Čechy3,51,9,6 Český Krumlov2,93,56,5 Moravský kras2,62,3 Český ráj2,31,0,3 Krušné hory1,92,6 Karlovy Vary1,6 5,2 Orlické hory1,04,23,5 Olomouc1,02,62,9 Jizerské hory,61,62,3

38 & Konkurence I. VŠP, a.s.38 860 km sjezdovek, 260 lyžařských chat a horských restaurací

39 & Konkurence II. VŠP, a.s.39

40 & Příklady táhnou + konkurence III. VŠP, a.s.40

41 & Marketingová strategie Vize a poslání Cíle Priority Opatření VŠP, a.s.41

42 & Vize a poslání Vytvořit z TO Jeseníky (východ) významnou destinaci celoročního cestovního ruchu mezinárodního významu, založenou na: – zdravém životním prostředí spojeném s výjimečnými klimatickými podmínkami, – výjimečně zachovalé a nepoškozené přírodě, – širokém portfoliu oblastí, forem a produktů cestovního ruchu s dominancí zimních sportů, relaxace (lázeňství a wellness pobytů), aktivně trávené dovolené (pěší a cyklo turistika, hipoturistika, vodní sporty), pobytů na venkově a poznávání (architektura a historie, příroda, průmyslové dědictví a technické zajímavosti), – geografické a přírodní pestrosti turistické oblasti (horská území Hrubého Jeseníku, Nízkého Jeseníku, venkovská území Osoblažska, Vítkovska a řady malých půvabných měst a obcí). Sloužit turistické oblasti organizováním a koordinací aktivit spojených s rozvojem sektoru cestovního ruchu a tím zásadně napomáhat zvýšení konkurenceschopnosti a prodejnosti TO Jeseníky na cílových trzích cestovního ruchu v tuzemsku i v zahraničí. Sehrávat roli spojovacího organizačního článku mezi částmi Jeseníky-východ a Jeseníky-západ a ve spolupráci se Sdružením cestovního ruchu Jeseníky eliminovat pro návštěvníky a turisty negativa, vyplývající z administrativního rozdělení přirozené turistické oblasti Jeseníky. VŠP, a.s.42

43 & Cíle Globální cíl marketingové strategie: – Zajistit dlouhodobě udržitelný rozvoj cestovního ruchu, zaměřeného na venkov, jeho poznávání a aktivní dovolenou. Základní – kvantitativní cíl: – Celkový růst počtu turistů a návštěvníků do roku 2015 o 10%. Měření: ročně, dle výchozího stavu roku 2010 Specifické cíle: – Posílení nabídky TO Jeseníky v oblasti atraktivit cestovního ruchu. – Vytvoření profesionálního destinačního managementu v TO Jeseníky - východ. – Zlepšení spolupráce mezi aktéry cestovního ruchu v rámci TO Jeseníky - východ. – Rozšíření a zkvalitnění nabídky produktů cestovního ruchu TO Jeseníky - východ. – Zvýšení kvality služeb cestovního ruchu v TO Jeseníky - východ. – Zkvalitnění a zvýšení efektivnosti marketingu TO Jeseníky - východ. VŠP, a.s.43

44 & Prioritní osy VŠP, a.s.44 Prioritní osa 1: Realizační předpoklady rozvoje cestovního ruchu Prioritní osa 2: Organizace a kooperace v cestovního ruchu Prioritní osa 3: Produkty, služby a marketing cestovního ruchu Priorita 1.1: Suprastruktura cestovního ruchu Priorita 1.2: Infrastruktura cestovního ruchu Priorita 2.1: Organizace cestovního ruchu v destinaci Priorita 2.2: Kooperace a spolupráce mezi aktéry CR v destinaci Priorita 3.1: Produkty cestovního ruchu v destinaci Priorita 3.2: Služby cestovního ruchu v destinaci Priorita 3.3: Marketing destinace cestovního ruchu

45 & Priorita 1.1: Suprastruktura cestovního ruchu 1.1.1 Rozvoj, regenerace a modernizace ubytovacích a stravovacích kapacit. 1.1.2 Rozvoj vybavenosti atrakcemi pro děti. 1.1.3 Rozvoj vybavenosti pro celoroční využití. 1.1.4 Rozvoj vybavenosti pro venkovskou turistiku. VŠP, a.s.45

46 & Priorita 1.2: Infrastruktura cestovního ruchu 1.2.1 Rozvoj vybavenosti pro hipoturistiku. 1.2.2 Rozvoj vybavenosti pro cykloturistiku. 1.2.3 Rozvoj nabídky a vybavenosti úzkorozchodné železnice Třemešná – Osoblaha a propojení na polské území (Raclawice Slaskie) 1.2.4 Zkvalitnění dopravního propojení Jeseníků s národní a mezinárodní dopravní infrastrukturou. VŠP, a.s.46

47 & Priorita 2.1: Organizace cestovního ruchu v destinaci 2.1.1 Formalizace a profesionalizace systému organizace cestovního ruchu na principu destinačního managementu. 2.1.2 Vytvoření rady cestovního ruchu. 2.1.3 Vytvoření fóra cestovního ruchu. 2.1.4 Příprava a realizace marketingových šetření a/nebo anket zaměřených na návštěvníky, turisty a aktéry CR. VŠP, a.s.47

48 & Priorita 2.2: Kooperace a spolupráce mezi aktéry CR v destinaci. 2.2.1 Rozvoj spolupráce s cestovními kancelářemi a agenturami. 2.2.2 Pravidelná setkání aktérů cestovního ruchu v TO. 2.2.3 Rozvoj spolupráce informačních center. 2.2.4 Síťování aktérů ve vazbě na nejvýznamnější produkty Jeseníků, disponující konkurenceschopným potenciálem v národním a mezinárodním měřítku. VŠP, a.s.48

49 & Priorita 3.1: Produkty cestovního ruchu v destinaci. 3.1.1 Příprava a realizace asociačních produktů. 3.1.2 Příprava a realizace produktů poznávacího turismu. 3.1.3 Příprava a realizace produktů zaměřených na rekreaci. 3.1.4 Příprava a realizace produktů aktivního turismu. 3.1.5 Příprava a realizace produktů venkovské a eko turistiky. VŠP, a.s.49

50 & Priorita 3.2: Služby cestovního ruchu v destinaci. 3.2.1 Rozvoj doplňkových služeb. 3.2.2 Rozvoj lidských zdrojů v oblasti cestovního ruchu. 3.2.3 Rozvoj dopravní obslužnosti atraktivit cestovního ruchu. VŠP, a.s.50

51 & Priorita 3.3: Marketing destinace cestovního ruchu. 3.3.1 Vytvoření a realizace marketingové strategie cestovního ruchu destinace Jeseníky (TO Jeseníky východ + západ). 3.3.2 Vytvoření a realizace strategie marketingové komunikace destinace Jeseníky (TO Jeseníky východ + západ). 3.3.3 Příprava a realizace relevantních nástrojů marketingové komunikace s využitím moderních trendů (např. GPS navigace). 3.3.4 Rozvoj e-marketingu pro podporu rozvoje cestovního ruchu. VŠP, a.s.51

52 & Cílové skupiny Cílové skupiny dle statutu: – rodiny s dětmi (významná skupina, vycházející z image destinace a jejího charakteru), – senioři (významná rostoucí skupina, zaměřená zejména na základní produkt – pěší turistika a na lázeňství, významná skupina i z pohledu snížení mimosezonních výkyvů), – školní skupiny (významná skupina zejména ve vazbě na blízké městské a průmyslové aglomerace, trpící stále výrazněji smogovými situacemi a rostoucí nemocností dětí), Cílové skupiny dle motivace – Aktivní a rekreační sportovci, pěší turisté cykloturisté, lyžaři (sjezdoví i běžkaři) a snowbordisté, adrenalinoví sportovci (závěsné a sportovní létání, horolezectví), – rybáři – lázeňští hosté – zájemci o poznávání (přírodních, architektonických, technických zajímavostí), – firemní akce (firmy, organizace), Cílové skupiny dle zemí: – ČR - tuzemská klientela (základní skupina) – Polsko – druhá nejvýznamnější skupina po tuzemských turistech, – Německo – třetí nejvýznamnější skupina s vazbou na historii, – Holandsko – Rusko – zejména ve vazbě na nabídku lázeňských kapacit, – Ukrajina - zejména ve vazbě na nabídku lázeňských kapacit. VŠP, a.s.52

53 & Kvalitativní výzkum VŠP, a.s.53

54 & Charakteristika metody ohniskových skupin Ohniskové skupiny (focus group) Užívají se k odhalení a porozumění tomu, co je podstatou jevů, o nichž toho ještě moc nevíme. Bývají použity k získání nových a neotřelých názorů na jevy, o nichž už něco víme. Mohou získat o jevu detailní informace, které se kvantitativními metodami obtížně podchycují. Více než 3 účastníci Velká obliba 54VŠP, a.s.

55 & Základní charakteristika skupin 1. skupina2. skupina3. skupina LokalitaBruntálsko, Vítkovsko Krnovsko, Osoblažsko Rýmařovsko, Vrbensko Počet účastníků8 účastníků4 účastníci 1 pozorovatel 4 účastníci 1 pozorovatel Termín17.10.2011 18.10.2011 MístoMÚ RýmařovMÚ KrnovHorský hotel Vidly Délka diskuze1:261:170:57 Počet slov10.0008.0004.000 55VŠP, a.s.

56 & Metodologický rámec výzkumu Multimetodická studie Kombinace kvalitativního a kvantitativního výzkumu Fáze výzkumu -Analýza sekundárních dat (říjen 2011 – leden 2012) -Focus group (17. – 18. 10. 2011) -Prezentace výsledků kvantitativního a kvalitativního šetření (13.2.2012) -Syntéza obou šetření do závěrečné zprávy (29.2.2012) 56VŠP, a.s.

57 & Hlavní okruhy rozhovorů 1.Základní charakteristika turistické oblasti Jeseníky – Východ (TO) 2.Nabídka v TO 3.Poptávka v TO 4.Propagace TO 5.Scénáře budoucího vývoje 57VŠP, a.s.

58 & 1. Základní charakteristika TO 1. skupina2. skupina3. Skupina Krásná příroda Neobjevené Jeseníky Nepoškozená příroda Nižší komfort, nižší ceny Rodinný charakter (ne Alpy) Velké rozdíly TO v jejích různých částech Krásná, panenská příroda Špatné (obecně) i dobré (individuální poskytovatelé) služby Dominantní postavení některých oblastí (K. Studánka, Praděd) 58VŠP, a.s.

59 & 2. Nabídka v TO 1. skupina2. Skupina3. skupina Potenciál využíván Lyžování Kulturně historické atraktivity Potenciál nevyužíván Hypoturistika Zážitkový turismus Nevyužíván a lze jen obtížně využít Kongresový turismus Problémy: Doprava (přístupnost, parkoviště) Chybí balíčky (turisticko-poznávací) Chybí místní produkty a speciality Špatné služby CHKO – významná limita rozvoje TO Absence integrovaného systému služeb (jeden lístek na dopravu, lyžování…) Nedostatečné zasíťování (institucionalizace) poskytovatelů Nekvalitní gastronomie (tradiční, lokální speciality) Schází registrační regionální značka Schází podpora/podmínky kongresové a profesní turistice Potenciál využíván Lyžování Cykloturistika Potenciál nevyužíván Hypoturistika Pěší turistika Nevyužíván a lze jen obtížně využít Kongresový a profesní (ten lépe) turismus Zážitkový turismus Stravování – špatné Ubytování – dobré (výběrově) Problémy Roztříštěnost nabídkového systému Pomalý rozvoj služeb Chybí balíčky a nabídka Špatná koordinace dopravy (vlak x autobus) Propagace pouze Pradědu a Karlovy Studánky Zimní sezóna Nevyužit příhraniční prostor Potenciál využíván Lyžování Cykloturistika Lázeňství Nevyužíván a lze jen obtížně využít Kongresový turismus Zážitkový turismus Stravování – velmi špatné Ubytování – ok Problém : Motivace podnikatelů a motivace personálu Vztah přímých poskytovatelů služeb a organizátorů CR v TO Kvalifikace personálu 59VŠP, a.s.

60 & 3. Poptávka v TO 1. skupina2. skupina3. skupina Klienti: Vracející se senioři Rodiny s dětmi Cyklisté „Koňaři“ Spokojenost: Lidé smíření s nabídkou Požadavky: Více než klasiku (wellnes, ekoturistismus, „sopečné“ Jeseníky Klienti: Poláci, Holanďané, Němci, Francouzi (nenároční) Cykloturisti Manažeři (výběrově, klid) Lyžaři (ne Ostravané) Senioři Spokojenost: Velmi spokojení – mírně zklamání (s nabídkou) Požadavky: Kempy Lepší gastronomie Klienti: Nelze vymezit (obyčejná, střední, senioři) Rodiny s dětmi - střední třída (nižší střední třída ??) Spokojenost: Vysoká (konkrétní poskytovatel) Ve výsledku ještě dobré (obec ně) Požadavky: Schází program pro mladou klientelu 60VŠP, a.s.

61 & 4. Propagace 1. skupina2. skupina3. skupina Institucionalizace Propagace jednotlivých poskytovatelů roztříštěná Dominantní propagace exponovaných oblastí (Praděd a Karlova Studánka) „ Společná cestovka“ Nabídkový systém je chaotický Profesionalizace managementu Probourání neochoty ke spolupráci s přímými poskytovateli služeb a zvýšení zájmu Jednotný propagační materiál (různé jazykové mutace), jednoduchý, praktický Materiál pro potenciální návštěvníky Billboardy 61VŠP, a.s.

62 & 5. Scénáře vývoje 1. skupina2. skupina3. skupina Mírná skepse Propagace Balíčky Víra ve zlepšení Potenciál internetu Aktivity MSK Letecké spojení s Ruskem (Izraelem?) Pomalé zlepšení Pořád spíše krátkodobé pobyty 62VŠP, a.s.

63 & Závěr Negativa: – Postupná ztráta klientely, zejména tuzemské – Nedostatečná vybavenost infrastrukturou – Nedostatečná nabídka pro mladé Hrozby: – Zhoršení pozice zimní destinace (letní sezona je podstatně slabší) – Zmenšování tradičních cílových skupin bez náhrady novými – Rostoucí tlak konkurence na nerostoucích (někdy i se zmenšujících) trzích Řešení: – Posílení tržní pozice „letní“ nebo lépe „celoroční“ destinace – Stabilizace tržní pozice „zimní destinace“ – Zlepšení informovanosti (propagace) v souladu s charakterem cílových skupin (metody, způsoby, média …) – Identifikace zásadních odlišností (silných stránek) destinace a propojení destinace s těmito jedinečnostmi – Zajištění volnočasové nabídky (primárně provázanost stávajících, sekundárně objevování a rozvoj nových) – Supra a infra struktura cestovního ruchu: Vylepšování vybavenosti pro cílové skupiny (senioři, rodiny s dětmi) Dostupnost – zlepšování spojení s regiony cílových skupin (propojení na nadnárodní a národní síť dálnic a rychlostních komunikací) Klidová doprava (parkování) – Strategie koncentrace / specializace Cílové skupiny: – Zaměření se na tuzemskou klientelu (největší, tradiční, dobrá image „Jeseníků“) – Zaměření se polskou klientelu – Zaměření se na (východo)německou klientelu (konkurence – Krkonoše, Jizerské hory, Orlické hory) VŠP, a.s.63

64 & Děkuji za pozornost VŠP, a.s. 64 Enterprise plc, s. r. o. E-mail: enterprise.plc@enterpriseplc.cz enterprise.plc@enterpriseplc.cz WWW: www.enterpriseplc.cz www.enterpriseplc.cz Vysoká škola podnikání, a. s. Michálkovická 1810/181 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Tel.: 595 228 121 Fax: 595 228 199 WWW: WWW: www.vsp.czwww.vsp.cz


Stáhnout ppt "& Aktualizace marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu pro turistickou oblast Jeseníky-východ a Výzkum cestovního ruchu v TO Jeseníky – východ Konference,"

Podobné prezentace


Reklamy Google