Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

& Aktualizace marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu pro turistickou oblast Jeseníky-východ a Výzkum cestovního ruchu v TO Jeseníky – východ Konference,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "& Aktualizace marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu pro turistickou oblast Jeseníky-východ a Výzkum cestovního ruchu v TO Jeseníky – východ Konference,"— Transkript prezentace:

1 & Aktualizace marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu pro turistickou oblast Jeseníky-východ a Výzkum cestovního ruchu v TO Jeseníky – východ Konference, Vrbno pod Pradědem, Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. PaedDr. J. Mezuláník, CSc., PhDr. L. Durda

2 & Program jednání 1.Marketingová strategie na období 2011 – Kvalitativní výzkum CR 2VŠP, a.s.

3 & Východiska Konkrétní strategické dokumenty na úrovni ČR: – Strategie udržitelného rozvoje České republiky – Strategie hospodářského růstu České republiky – Strategie regionálního rozvoje ČR – Koncepce státní politiky rozvoje cestovního ruchu v ČR na období – Strategie propagace České republiky 2004–2010 – Hodnocení potenciálu cestovního ruchu na území České republiky – Nová rajonizace České republiky – Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy – Národní rozvojový plán – Atlas cestovního ruchu České republiky (MMR ČR, Praha 2006). Konkrétní strategické dokumenty na úrovni regionu soudržnosti / kraje: – Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje – Regionální operační program Moravskoslezsko – Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v MSK pro léta – Výzva Organizace a kooperace v CR Konkrétní strategické dokumenty na úrovni TO, mikroregionů, obcí a měst 3VŠP, a.s.

4 & Destinace cestovního ruchu Medlik, S. (1969): – „Ekonomický dopad (cestovního ruchu) může být zkoumán na jakoukoliv geografickou jednotku, ať je to země, distrikt, region, město nebo vesnice a této územní jednotce budiž dáno označení destinace cestovního ruchu (the tourist destination).“ – ekonomický dopad je odvislý od tří hlavních faktorů, a to atraktivit, dostupnosti a vybavenosti, a dále uvádí: „Aby se mohly maximalizovat příležitosti cestovního ruchu, turistická destinace musí mít organizaci cestovního ruchu, která stanovuje rámec pro jeho fungování, vyvíjí turistický produkt, podporuje a propaguje ho na vhodných trzích cestovního ruchu.“ Bieger, T. (2005): – Destinace je „…prostor (místo, region), který si host (nebo segment hostů) vybírá jako cíl své cesty. Pro pobyt disponuje všemi nezbytnými zařízeními pro bydlení, stravování, zábavu. Tím se stává produktem a jednotkou hospodářské soutěže, která musí být jako taková strategicky řízena.“ VŠP, a.s.4

5 & 3 základní charakteristiky destinace cestovního ruchu 1.Destinaci vytváří poptávka: – Destinace je geografický prostor, který je však definován vždy z pohledu účastníka cestovního ruchu (turista si vybírá území za cíl své cesty) tak, aby mu pobyt v cílovém prostoru přinesl uspokojení všech, nebo alespoň několika jeho potřeb souvisejících s účastí na cestovním ruchu, tedy komplexní užitek. Tento prostor často překračuje administrativní hranice (měst, okresů, krajů, států). O tom, zdali určité místo je či není destinací, rozhodne trh, respektive poptávka, a nikoliv nabídka. 2.Poptávka je vyvolávaná marketingem: – Vytváření destinace je proto aktivní marketingový proces ze strany nabídky (nejedná se tedy o prostou propagaci nabídky). 3.Management destinace = činnost, proces: – Jedná se o proces, který je založen na principu spolupráce, optimálního zhodnocení a využití všech pozitivních dopadů z tohoto spojení, na vytváření specifické přidané hodnoty, vzájemné výhodnosti a dobrovolnosti. Spolupráce by se měla týkat všech hlavních poskytovatelů služeb cestovního ruchu (podnikatelských subjektů) a dalších organizací zainteresovaných na turismu v destinaci a dále řídících samosprávních a správních institucí (veřejnoprávních subjektů), a to nejen v rámci těchto dvou bloků, ale i mezi těmito bloky navzájem. Nabídku vytvářejí poskytovatelé služeb, avšak prostředí pro jejich poskytování, pro podnikání vytvářejí samosprávní a správní orgány. VŠP, a.s.5

6 & TO v ČR VŠP, a.s.6

7 & Vymezení území VŠP, a.s.7

8 & Charakteristika – ubytovací kapacity VŠP, a.s.8 Turistické oblastiKraj HUZ celkem v TR SMS Pokoje v HUZ TR SMS Lůžka v HUZ TR SMS Podíl na lůžkách TR SMS Podíl na HUZ TR SMS Beskydy – ValašskoMSK, ZLK ,86%38,56% JeseníkyMSK, OLK ,37%46,93% Opavské SlezskoMSK ,07%3,30% OstravskoMSK ,04%5,42% PoodříMSK ,15%1,77% Těšínské SlezskoMSK ,51%4,01% SMS celkem ,00% Turistické oblastiKraj Počet HUZ v MSK Počet lůžek v HUZ MSK Podíl na HUZ MSK Podíl na lůžkách MSK Průměrná velikost HUZ (počet lůžek na HUZ) v MSK Beskydy – ValašskoMSK ,81%37,28%55,31 Jeseníky - východMSK ,97%29,54%48,63 Opavské SlezskoMSK ,97%5,43%52,39 OstravskoMSK ,81%14,21%83,43 PoodříMSK ,20%3,80%68,33 Těšínské SlezskoMSK ,25%9,74%77,32 MSK celkem ,00% 57,57

9 & Vývoj ubytovacích kapacit VŠP, a.s.9 Rok Počet HUZ Jeeníky - východ Počet lůžek v HUZ Jeeníky - východ Počet HUZ Jeeníky - západ Počet lůžek v HUZ Jeeníky - západ Počet HUZ celkem Počet lůžek v HUZ celkem

10 & Sekundární data Zdroje: – UNWTO World Tourism Barometer (http://unwto.org/en)http://unwto.org/en – World Economic Forum The Travel & Tourism Competitiveness Report 2009 (http://www.weforum.org/.)http://www.weforum.org/ – ČSÚ časové řady (http://www.czso.cz/)http://www.czso.cz/ veřejná databáze (http://vdb.czso.cz/vdbvo/)http://vdb.czso.cz/vdbvo/ – Monitoring návštěvníků (http://www.czechtourism.cz/, 10VŠP, a.s.

11 & Dlouhodobý vývoj CR ve světě VŠP, a.s.11

12 & Vývoj CR ve světě Výsledky a indikátory cestovního ruchu ve světě za rok 2011 a meziroční srovnání s rokem 2009 vyznívají optimisticky a z pohledu regionu střední a východní Evropy je toto konstatování dvojnásobně platné. 12VŠP, a.s.

13 & Devizové příjmy z CR VŠP, a.s.13 Zeměmld. USD (1999)mld. USD (2005) mld. USD (2009)mld. USD (2010)* USA74,481,794,2103,5 Španělsko32,947,953,252,5 Francie31,742,349,446,3 Itálie28,435,440,238,8 Velká Británie21,030,730,130,4 Čína14,129,339,745,8 Německo16,829,234,634,7 Rakousko11,115,519,418,7 Řecko8,813,714,512,7 Kanada10,013,613,715,8 Austrálie7,515,025,430,1 Mexiko7,611,811,311,9 Švýcarsko7,411,013,814,8 Rusko7,85,59,38,9 Česká republika3,04,66,56,7

14 & Bilance CR v ČR VŠP, a.s.14 V mil. Kč Bilance služeb 13236, , , , , , ,3 Příjmy , , , , , , ,4 Doprava 60556, , , , , ,4 Cestovní ruch , , , , , , ,9 Ostatní služby 58284, , , , ,1 Výdaje , , , , , , ,1 Doprava 33725, , , , , , ,6 Cestovní ruch 54419, , , , , ,1 Ostatní služby , , , , , ,4

15 & Vývoj počtu hostů v HUZ v ČR VŠP, a.s.15 Rok RezidentiNerezidentiCelkem

16 & Vývoj počtu přenocování v HUZ v ČR VŠP, a.s.16 RokRezidentiNerezidentiCelkem

17 & Trendy příjezdového CR v ČR Trendy v příjezdovém cestovním ruchu v ČR v posledních letech – Trend – pokles návštěvníků: od roku 2002 až do roku 2007 docházelo ke každoročnímu růstu počtu návštěvníků přijíždějících do ČR, od roku 2007 dále se však trend obrátil a počet návštěvníků začal klesat, změnu k lepšímu signalizují statistiky za rok 2010 a – Trend: snižování doby přenocování: mnohem rychlejší je trend ve zkracování pobytu, průměrná délka přenocování na jednoho návštěvníka klesá již od roku 2002 a tento trend stále pokračuje. – Trend: růst návštěvnosti hotelů: od roku 2002 do roku 2008 bylo trendem zvyšování návštěvnosti hotelů, výjimku tvoří rok 2009, kdy návštěvnost oproti roku 2007 a 2008 poklesla VŠP, a.s.17

18 & CR v MSK Počet hostů v HUZ VŠP, a.s.18 Rok / MěsícRezidentiNerezidentiCelkem

19 & CR v MSK Počet přenocování hostů v HUZ VŠP, a.s.19 Rok / Měsíc RezidentiNerezidentiCelkem

20 & Podpora CR z veřejných zdrojů VŠP, a.s.20 Rok Czech Tourism Státní program podpory CR IOP Celkem národní úroveň ROPCelkem Průměr na NUTS II region z ROP ,50285,7637,23 571,44 208,6 510,20 ∑ , ,04 460, , ,5 3571,43 Roční průměr351,50285,7637,23 571,44 208,6 510,20 Rok ROP, podpora cestovního ruchu Průměr na NUTS II region z ROP Alokace prostředků na podporu CR za 7 regionů soudržnosti (∑ ) Průměrná výše podpory CR za 7 regionů soudržnosti Průměrná výše podpory CR v NUTS II Moravskoslezskocca 1 800cca 257 Plánovaná podpora CR v ČR v letech Srovnání plánované podpory CR v ČR a v MSK v letech

21 & CR v TO Jeseníky (východ) VŠP, a.s.21 Rok Počet příjezdů hostů Z toho rezidenti Počet přenocov ání Z toho rezidenti Prům. počet přenoco vání Prům. doba pobytu Čisté využití lůžek (%) Využití pokojů (%) ,06,041,647, ,45,440,544, ,55,537,542, ,65,630,434, ,75,727,532, ,85,823,528, ,45,425,730, ,45,424,429, ,94,922,628, ,25,222,026, ,25,222,527,5 Rok Počet příjezd ů hostů Z toho nereziden ti Z toho rezident i Počet přenocová ní Z toho nereziden ti Z toho rezident i Prům. počet přenoco vání Prům. doba pobyt u Čisté využit í lůžek (%) Využití pokojů (%) ,25,244,649, ,242, ,35,33134, ,25,226,931, ,228, ,64,625,430, ,44,425, ,14,122,528, ,34,322,828, ,44,422,625,1 Počet hostů v HUZ destinace Jeseníky Počet hostů v HUZ okresu Bruntál

22 & Vývoj počtu hostů a přenocování VŠP, a.s.22

23 & Vývoj počtu přenocování v TO Jeseníky - východ VŠP, a.s.23

24 & Využití ubytovacích kapacit HUZ v okrese Bruntál VŠP, a.s.24

25 & Odhad vývoje příjmů VŠP, a.s.25 Počet příjezdů Průměrná doba pobytu Počet dnů pobytu Průměrná útrataPříjmy z turistů Z toho rezidenti (Kč) Z toho nerezidenti (Kč) , , , , , , , , , , ,

26 & Závěr k vývoji CR v TO Jeseníky Přes růst v roce 2010 (1,9%) ČR neposiluje, naopak mírně zhoršuje svou pozici v rámci Evropy. Dlouhodobě zhoršující se pozice TO Jeseníky, více či méně kopírující vývoj za celý MSK Pokles počtu domácích i zahraničních hostů Klesající výkony a efektivnost (využití) ubytovacích kapacit VŠP, a.s.26

27 & Monitoring VŠP, a.s.27 Vzdálenost bydlištěTO JeseníkySMSČR Do 10 km0,40,70,5 10 až 20 km15,829,912,9 21 až 50 km21,23423,2 51 až 100 km26,116,520,5 Nad 100 km36,518,842,9 Total Odkud přijíždějí návštěvníci

28 & Jak dlouho pobývají VŠP, a.s.28 LétoTO JesníkySMSČR Jednodenní – bez noclehu60,568,350 1 až 2 noclehy (např. víkendový)15,214,516,9 3 až 7 noclehů (např. týdenní)171126,5 Delší7,46,16,6 Total ZimaTO JesníkySMSČR Jednodenní – bez noclehu57,469,767,2 1 až 2 noclehy (např. víkendový)21,415,416,5 3 až 7 noclehů (např. týdenní)15,29,211,2 Delší65,75 Total

29 & Kde bydlí VŠP, a.s.29 TO JeseníkySMSČR Hotel (3 hvězdičky nebo více)2,225,9 Hotel (2 hvězdičky nebo méně)6,42,42,8 Penzion13,46,513,4 Kemp / tábořiště (stan, chatka, karavan)2,43,69,1 Jiné hromadné ubytovací zařízení (turist. chata, ubytovna, hostel apod.)54,13 Pronajatý pokoj, apartmán, chata apod.32,53,6 U známých / příbuzných, případně vlastní chata / chalupa710,311,8 Nejsem zde ubytován/a60,768,750,5 Total

30 & Důvody návštěvy TO VŠP, a.s.30 Léto TO Jesníky SMSČR Poznání – návštěvy turist. atraktivit, historie, architektura, kultura, folklór apod. 31,327,730,7 Relaxace – rekreace, pobyt v přírodě, odpočinek, procházky apod. 20,420,122,3 Turistika a sport – pěší túry, cykloturistika, vodáctví, tenis, lyžování apod. 27,115,516,6 Zdraví – lázně, rehabilitace, léčení apod. 11,85,94 Práce – služební cesta, školení, konference, obchod apod. 25,33,3 Zábava – společenské aktivity s přáteli, hry, noční život, dobré jídlo, pití apod. 1,26,27,3 Nákupy -1,62,8 Návštěva příbuzných nebo známých 4,611,19,1 Tranzit (pouze tudy projíždím) 0,65,73,5 Nevím, nedokážu říci 10,90,4 Total Zima TO Jesníky SMSČR Poznání – návštěvy turist. atraktivit, historie, architektura, kultura, folklór apod.5,414,314,5 Relaxace – rekreace, pobyt v přírodě, odpočinek, procházky apod.25,418,313,1 Turistika a sport – pěší túry, cykloturistika, vodáctví, tenis, lyžování apod.49,522,429,3 Zdraví – lázně, rehabilitace, léčení apod.6,47,36,6 Práce – služební cesta, školení, konference, obchod apod.1,39,57,4 Zábava – společenské aktivity s přáteli, hry, noční život, dobré jídlo, pití apod.1,36,47,1 Nákupy0,62,56,9 Návštěva příbuzných nebo známých6,714,411,1 Tranzit (pouze tudy projíždím)2,34,13,3 Nevím, nedokážu říci10,80,7 Total

31 & Spokojenost se službami v létě VŠP, a.s.31 TO Jeseníky - létoTotal Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Ubytovací služby (pokud jste zde ubytováni) 50113,621,230,461,9 Úroveň veřejného stravování 50128,149,39,21,412 Služby pro motoristy 50119,641,518,84,615,6 Služby pro cykloturisty 50122,820,84,80,251,5 Služby pro lyžaře 25024,423,25,2-47,2 Úroveň personálu ve službách cest. ruchu 50124,851,140,220 Péče o čistotu a pořádek (odpadky, úklid, wc) 50144,347,15,20,62,8 Cenová úroveň služeb 50120,657,518,81,6 SMS - létoTotal Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Ubytovací služby (pokud jste zde ubytováni) ,213,92,60,370 Úroveň veřejného stravování ,7449,61,117,6 Služby pro motoristy ,839,316,53,420,1 Služby pro cykloturisty ,4278,41,145,2 Služby pro lyžaře ,616,86,1264,5 Úroveň personálu ve službách cest. ruchu ,143,77,10,822,2 Péče o čistotu a pořádek (odpadky, úklid, wc) ,943,5153,81,8 Cenová úroveň služeb ,852,416,22,93,6 ČR - létoTotal Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Ubytovací služby (pokud jste zde ubytováni) ,9232,80,452,8 Úroveň veřejného stravování ,349,87,20,913,9 Služby pro motoristy ,744,515,32,721,8 Služby pro cykloturisty ,76,21,348,7 Služby pro lyžaře ,712,13,63,174,4 Úroveň personálu ve službách cest. ruchu ,848,26,5118,6 Péče o čistotu a pořádek (odpadky, úklid, wc) ,550,8122,81,9 Cenová úroveň služeb ,656,316,52,93,7

32 & Spokojenost se službami v zimě VŠP, a.s.32 TO Jeseníky - zimaTotal Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Ubytovací služby (pokud jste zde ubytováni) 51920,224,93,9150,1 Úroveň veřejného stravování 51924,549,78,10,617,1 Služby pro motoristy 51913,541,419,73,721,8 Služby pro cykloturisty 5198,7276,72,555,1 Služby pro lyžaře 51928,741,43,12,324,5 Úroveň personálu ve službách cest. ruchu 51924,551,18,11,514,8 Péče o čistotu a pořádek (odpadky, úklid, wc) 51932,948,211,22,75,0 Cenová úroveň služeb 51917,954,119,31,76,9 SMS - zimaTotal Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Ubytovací služby (pokud jste zde ubytováni) ,118,74,80,859,6 Úroveň veřejného stravování ,644,311,4 1,2 12,5 Služby pro motoristy ,938,320,04,3 16,5 Služby pro cykloturisty ,926,79,92,746,8 Služby pro lyžaře ,524,58,03,542,5 Úroveň personálu ve službách cest. ruchu ,148,710,91,315,8 Péče o čistotu a pořádek (odpadky, úklid, wc) ,745,219,95,41,8 Cenová úroveň služeb ,253,819,63,2 ČR - zimaTotal Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Ubytovací služby (pokud jste zde ubytováni) ,517,52,70,764,7 Úroveň veřejného stravování ,949,29,11,514,4 Služby pro motoristy ,543,219,54,418,3 Služby pro cykloturisty ,427,57,82,148,2 Služby pro lyžaře ,223,47,95,743,7 Úroveň personálu ve službách cest. ruchu ,746,59,21,421,2 Péče o čistotu a pořádek (odpadky, úklid, wc) ,23,63,2 Cenová úroveň služeb ,118,33,54 V oblasti hodnocení služeb je situace v TO Jeseníky na rozdíl od infrastruktury jak v zimním, tak v letním období lepší, než hodnocení SMS a ČR.

33 & Spokojenost s infrastrukturou v létě VŠP, a.s.33 TO Jeseníky - léto Total Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Rozsah a dostupnost ubytovacích kapacit50115,231,750,447,7 Rozsah a dostupnost stravovacích kapacit50125,552,1120,410 Dopravní infrastruktura (silnice, parkoviště)50117,646,326,345,8 Dostupnost regionu hromadnou dopravou5016,61613,2757,3 Vybavení regionu pro sportovní aktivity50116,642,18,20,632,5 Nákupní možnosti (prodejní síť)50116,242,125,13,812,8 Příležitosti pro zábavu a společenské vyžití50111,436,317,61,633,1 Vybavenost regionu atrakcemi pro děti5015,822,4102,659,3 SMS - léto Total Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Rozsah a dostupnost ubytovacích kapacit430719,32870,944,9 Rozsah a dostupnost stravovacích kapacit430734,942,78,3113,2 Dopravní infrastruktura (silnice, parkoviště)430720,543,524,15,86,2 Dostupnost regionu hromadnou dopravou430716,627,213,84,837,5 Vybavení regionu pro sportovní aktivity430724,438,812,41,423 Nákupní možnosti (prodejní síť)430734,236,414,23,312 Příležitosti pro zábavu a společenské vyžití430725,836,315,53,219,2 Vybavenost regionu atrakcemi pro děti430715,627,914,34,837,3 ČR - léto Total Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Rozsah a dostupnost ubytovacích kapacit ,634,350,733,4 Rozsah a dostupnost stravovacích kapacit ,345,16,80,99,9 Dopravní infrastruktura (silnice, parkoviště) ,746,722,857,8 Dostupnost regionu hromadnou dopravou ,9279,7345,5 Vybavení regionu pro sportovní aktivity ,340,88,41,327,2 Nákupní možnosti (prodejní síť) ,642,3142,712,4 Příležitosti pro zábavu a společenské vyžití ,841,710,91,822,8 Vybavenost regionu atrakcemi pro děti ,930,110,82,643,6

34 & Spokojenost s infrastrukturou v zimě VŠP, a.s.34 TO Jeseníky - zima Total Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Rozsah a dostupnost ubytovacích kapacit51919,538,55,81,235,1 Rozsah a dostupnost stravovacích kapacit51923,954,17,11,513,3 Dopravní infrastruktura (silnice, parkoviště)51911,845,327,97,77,3 Dostupnost regionu hromadnou dopravou5196,222,718,715,437 Vybavení regionu pro sportovní aktivity51918,949,913,32,915 Nákupní možnosti (prodejní síť) ,615,46,719,3 Příležitosti pro zábavu a společenské vyžití51914,13712,76,629,7 Vybavenost regionu atrakcemi pro děti5193,728,912,712,142,6 SMS - zima Total Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Rozsah a dostupnost ubytovacích kapacit411122,737,89,31,428,7 Rozsah a dostupnost stravovacích kapacit411133,747,11018,3 Dopravní infrastruktura (silnice, parkoviště)411120,14026,98,14,9 Dostupnost regionu hromadnou dopravou411117,430,118,9924,5 Vybavení regionu pro sportovní aktivity ,414213,6 Nákupní možnosti (prodejní síť)411132,243,413,92,58 Příležitosti pro zábavu a společenské vyžití411125,243,614,6313,7 Vybavenost regionu atrakcemi pro děti411113,43016,86,433,4 ČR - zima Total Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Rozsah a dostupnost ubytovacích kapacit ,233,16,41,735,6 Rozsah a dostupnost stravovacích kapacit ,846,58,71,710,3 Dopravní infrastruktura (silnice, parkoviště) ,942,827,97,46,9 Dostupnost regionu hromadnou dopravou ,33014,55,933,3 Vybavení regionu pro sportovní aktivity ,94311,52,221,4 Nákupní možnosti (prodejní síť) ,417,24,711,7 Příležitosti pro zábavu a společenské vyžití ,541153,421 Vybavenost regionu atrakcemi pro děti ,629,115,24,440,6 V rámci hodnocení infrastruktury je celkové hodnocení TO Jeseníky cca o 10 – 15% hodnoceno hůře ve srovnání s hodnocením SMS a ČR (součet hodnocení spíše špatně a velmi špatně) s tím, že mírně lepší je srovnání v letním období oproti zimnímu.

35 & Péče o rozvoj CR VŠP, a.s.35 TO JeseníkyTotal Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Poskytování informací o regionu50111,856,914,42,614,4 Místní orientační značení (směrovky, tabule)50135,147,312,62,62,4 Péče o památky a turistické atraktivity50139,547,76,60,26 Péče o životní prostředí50152,336,93,80,86,2 Péče o bezpečnost návštěvníků50135,940,750,817,6 Nabídka programů pro volný čas50115,638,916,82,426,3 Drobný prodej (občerstvení, suvenýry, stánky)50130,746,1141,87,4 Přátelskost místních lidí k návštěvníkům50134,545,75,40,613,8 SMSTotal Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Poskytování informací o regionu430726,141,417,63,411,4 Místní orientační značení (směrovky, tabule) ,512,23,33,1 Péče o památky a turistické atraktivity430733,742,610,42,111,3 Péče o životní prostředí430729,636,417,97,19,2 Péče o bezpečnost návštěvníků430732,140,69,82,615 Nabídka programů pro volný čas430721,940,515,52,719,4 Drobný prodej (občerstvení, suvenýry, stánky)430732,540,81448,7 Přátelskost místních lidí k návštěvníkům430743,538,37,1110,2 ČRTotal Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně Neumím posoudit Poskytování informací o regionu ,447,110,22,111,2 Místní orientační značení (směrovky, tabule) ,945,810,123,3 Péče o památky a turistické atraktivity ,546,78,31,58 Péče o životní prostředí ,444,710,32,312,3 Péče o bezpečnost návštěvníků ,842,67,41,721,5 Nabídka programů pro volný čas ,341,810,81,821,3 Drobný prodej (občerstvení, suvenýry, stánky) ,744,710,22,17,3 Přátelskost místních lidí k návštěvníkům ,540,75,119,7 Z pohledu hodnocení péče o cestovní ruch je TO Jeseníky hodnocena ve srovnání s TR SMS a s ČR hůře v oblasti „poskytování informací o regionu“, v „nabídce programů pro volný čas“ a v nabídce „drobného prodeje (občerstvení, suvenýry, stánky)“. Naopak výrazně lépe je hodnocena v oblasti „péče o životní prostředí“.

36 & Schází nebo vadí VŠP, a.s.36 LétoTO JeseníkySMSČR NEVÍ/NEODPOVĚDĚLA 13,616,821,9 nic, spokojenost 12,611,113,6 špatné silnice, komunikace (rozbité, neupravené, neudržované) 16,67,97,4 vysoké ceny 10,23,46,3 nedostatek parkování, zlepšit parkování/ drahé parkování 45,66,1 špatná orientace, turistické značení, značení obecně 3,65,54,5 nevhodné zázemí pro děti (chybí hřiště, vyžití pro děti...) 35,23,2 málo nákupních možností, málo stánků, obchodních center, zásobování, špatné stánky, nekvalitní zboží 8,42,63 veřejná doprava 5,242,7 chybí/lepší koupaliště, aquapark,bazén 2,82,32,6 špína/ nepořádek/skládky/ neodklizený sníh/psí exkrementy 1,62,62,5 chybí cyklostezky, špatné cyklostezky, brusle in-line, podmínky pro cyklisty 1,43,12,2 málo veřejných WC, špatné,drahé WC, hygiena 1,21,92,2 Chybí slušné,klasické stravování - levné, čisté, kvalitní 2,61,42 nedostatek stravovacích zařízení/ občerstvení/rychlé občerstvení 2,62,21,9 chybí odpadkové koše, popelníky, všude odpadky -0,51,8 Průjezdnost (obchvaty, kruhové objezdy, doprava, hodně aut..) 0,41,61,8 nedostatek informací, infocenter 2,21,41,6 Málo zábavy, akcí, atrakcí, programů pro volný čas 3,82,71,4 Málo kultury/ kulturních akcí, hudba, festivalů 1,221,3 lepší péče/vzhled kulturních památek 0,611,1 Špatná, malá, žádná reklama 12,21,1 Otevírací doba (krátká, není otevřeno pro veřejnost, zavřeno o víkendu, málo otevřených obchodů,restaurací,památek...) -0,71 málo veřejných odpočinkových zón (lavičky) 0,811 Bezdomovci, feťáci, vandalové, žebráci, svědci Jehovovi, drzá mládež, prostitutky (vykřičené domy) -0,40,9 Neudržované prostředí, rozkopané, nehezké město... 0,20,30,8 Chybí služby, špatné, drahé služby 0,21,90,8 Zchátralé, poškozené, nehezké budovy, areály -0,40,8 chybí veřejná sportoviště/málo sportovních aktivit 1,420,8 moc lidí/turistů (fronty) 0,40,30,8 Hodně stánků, tržišť, obchodů/ Příliš Vietnamců a jejich obchodů s nekvalitním zbožím 0,60,20,7 špatný personál, nepříjemní lidé, pomalá obsluha 0,2 0,7 Špatná dostupnost 10,90,7 Špatné životní prostředí (kvalita vody, špinavá voda...) 0,42,20,7 nízká bezpečnost, krádeže, kriminalita 0,41,20,6 Málo zeleně, parků 0,20,90,6 Málo hospod, barů, klubů, diskoték, vináren/ chybí noční život 0,2 0,5 málo společenského vyžití 0,80,90,5 Others 914,311 Total

37 & Známost destinací CR v ČR VŠP, a.s.37 Region/lokalita v %, odpovědi uvedené jako prvnídruhátřetí Praha18,111,38,1 Krkonoše12,610,36,5 Šumava10,313,58,1 Jeseníky3,55,54,5 Beskydy3,53,2 Jižní Čechy3,51,9,6 Český Krumlov2,93,56,5 Moravský kras2,62,3 Český ráj2,31,0,3 Krušné hory1,92,6 Karlovy Vary1,6 5,2 Orlické hory1,04,23,5 Olomouc1,02,62,9 Jizerské hory,61,62,3

38 & Konkurence I. VŠP, a.s km sjezdovek, 260 lyžařských chat a horských restaurací

39 & Konkurence II. VŠP, a.s.39

40 & Příklady táhnou + konkurence III. VŠP, a.s.40

41 & Marketingová strategie Vize a poslání Cíle Priority Opatření VŠP, a.s.41

42 & Vize a poslání Vytvořit z TO Jeseníky (východ) významnou destinaci celoročního cestovního ruchu mezinárodního významu, založenou na: – zdravém životním prostředí spojeném s výjimečnými klimatickými podmínkami, – výjimečně zachovalé a nepoškozené přírodě, – širokém portfoliu oblastí, forem a produktů cestovního ruchu s dominancí zimních sportů, relaxace (lázeňství a wellness pobytů), aktivně trávené dovolené (pěší a cyklo turistika, hipoturistika, vodní sporty), pobytů na venkově a poznávání (architektura a historie, příroda, průmyslové dědictví a technické zajímavosti), – geografické a přírodní pestrosti turistické oblasti (horská území Hrubého Jeseníku, Nízkého Jeseníku, venkovská území Osoblažska, Vítkovska a řady malých půvabných měst a obcí). Sloužit turistické oblasti organizováním a koordinací aktivit spojených s rozvojem sektoru cestovního ruchu a tím zásadně napomáhat zvýšení konkurenceschopnosti a prodejnosti TO Jeseníky na cílových trzích cestovního ruchu v tuzemsku i v zahraničí. Sehrávat roli spojovacího organizačního článku mezi částmi Jeseníky-východ a Jeseníky-západ a ve spolupráci se Sdružením cestovního ruchu Jeseníky eliminovat pro návštěvníky a turisty negativa, vyplývající z administrativního rozdělení přirozené turistické oblasti Jeseníky. VŠP, a.s.42

43 & Cíle Globální cíl marketingové strategie: – Zajistit dlouhodobě udržitelný rozvoj cestovního ruchu, zaměřeného na venkov, jeho poznávání a aktivní dovolenou. Základní – kvantitativní cíl: – Celkový růst počtu turistů a návštěvníků do roku 2015 o 10%. Měření: ročně, dle výchozího stavu roku 2010 Specifické cíle: – Posílení nabídky TO Jeseníky v oblasti atraktivit cestovního ruchu. – Vytvoření profesionálního destinačního managementu v TO Jeseníky - východ. – Zlepšení spolupráce mezi aktéry cestovního ruchu v rámci TO Jeseníky - východ. – Rozšíření a zkvalitnění nabídky produktů cestovního ruchu TO Jeseníky - východ. – Zvýšení kvality služeb cestovního ruchu v TO Jeseníky - východ. – Zkvalitnění a zvýšení efektivnosti marketingu TO Jeseníky - východ. VŠP, a.s.43

44 & Prioritní osy VŠP, a.s.44 Prioritní osa 1: Realizační předpoklady rozvoje cestovního ruchu Prioritní osa 2: Organizace a kooperace v cestovního ruchu Prioritní osa 3: Produkty, služby a marketing cestovního ruchu Priorita 1.1: Suprastruktura cestovního ruchu Priorita 1.2: Infrastruktura cestovního ruchu Priorita 2.1: Organizace cestovního ruchu v destinaci Priorita 2.2: Kooperace a spolupráce mezi aktéry CR v destinaci Priorita 3.1: Produkty cestovního ruchu v destinaci Priorita 3.2: Služby cestovního ruchu v destinaci Priorita 3.3: Marketing destinace cestovního ruchu

45 & Priorita 1.1: Suprastruktura cestovního ruchu Rozvoj, regenerace a modernizace ubytovacích a stravovacích kapacit Rozvoj vybavenosti atrakcemi pro děti Rozvoj vybavenosti pro celoroční využití Rozvoj vybavenosti pro venkovskou turistiku. VŠP, a.s.45

46 & Priorita 1.2: Infrastruktura cestovního ruchu Rozvoj vybavenosti pro hipoturistiku Rozvoj vybavenosti pro cykloturistiku Rozvoj nabídky a vybavenosti úzkorozchodné železnice Třemešná – Osoblaha a propojení na polské území (Raclawice Slaskie) Zkvalitnění dopravního propojení Jeseníků s národní a mezinárodní dopravní infrastrukturou. VŠP, a.s.46

47 & Priorita 2.1: Organizace cestovního ruchu v destinaci Formalizace a profesionalizace systému organizace cestovního ruchu na principu destinačního managementu Vytvoření rady cestovního ruchu Vytvoření fóra cestovního ruchu Příprava a realizace marketingových šetření a/nebo anket zaměřených na návštěvníky, turisty a aktéry CR. VŠP, a.s.47

48 & Priorita 2.2: Kooperace a spolupráce mezi aktéry CR v destinaci Rozvoj spolupráce s cestovními kancelářemi a agenturami Pravidelná setkání aktérů cestovního ruchu v TO Rozvoj spolupráce informačních center Síťování aktérů ve vazbě na nejvýznamnější produkty Jeseníků, disponující konkurenceschopným potenciálem v národním a mezinárodním měřítku. VŠP, a.s.48

49 & Priorita 3.1: Produkty cestovního ruchu v destinaci Příprava a realizace asociačních produktů Příprava a realizace produktů poznávacího turismu Příprava a realizace produktů zaměřených na rekreaci Příprava a realizace produktů aktivního turismu Příprava a realizace produktů venkovské a eko turistiky. VŠP, a.s.49

50 & Priorita 3.2: Služby cestovního ruchu v destinaci Rozvoj doplňkových služeb Rozvoj lidských zdrojů v oblasti cestovního ruchu Rozvoj dopravní obslužnosti atraktivit cestovního ruchu. VŠP, a.s.50

51 & Priorita 3.3: Marketing destinace cestovního ruchu Vytvoření a realizace marketingové strategie cestovního ruchu destinace Jeseníky (TO Jeseníky východ + západ) Vytvoření a realizace strategie marketingové komunikace destinace Jeseníky (TO Jeseníky východ + západ) Příprava a realizace relevantních nástrojů marketingové komunikace s využitím moderních trendů (např. GPS navigace) Rozvoj e-marketingu pro podporu rozvoje cestovního ruchu. VŠP, a.s.51

52 & Cílové skupiny Cílové skupiny dle statutu: – rodiny s dětmi (významná skupina, vycházející z image destinace a jejího charakteru), – senioři (významná rostoucí skupina, zaměřená zejména na základní produkt – pěší turistika a na lázeňství, významná skupina i z pohledu snížení mimosezonních výkyvů), – školní skupiny (významná skupina zejména ve vazbě na blízké městské a průmyslové aglomerace, trpící stále výrazněji smogovými situacemi a rostoucí nemocností dětí), Cílové skupiny dle motivace – Aktivní a rekreační sportovci, pěší turisté cykloturisté, lyžaři (sjezdoví i běžkaři) a snowbordisté, adrenalinoví sportovci (závěsné a sportovní létání, horolezectví), – rybáři – lázeňští hosté – zájemci o poznávání (přírodních, architektonických, technických zajímavostí), – firemní akce (firmy, organizace), Cílové skupiny dle zemí: – ČR - tuzemská klientela (základní skupina) – Polsko – druhá nejvýznamnější skupina po tuzemských turistech, – Německo – třetí nejvýznamnější skupina s vazbou na historii, – Holandsko – Rusko – zejména ve vazbě na nabídku lázeňských kapacit, – Ukrajina - zejména ve vazbě na nabídku lázeňských kapacit. VŠP, a.s.52

53 & Kvalitativní výzkum VŠP, a.s.53

54 & Charakteristika metody ohniskových skupin Ohniskové skupiny (focus group) Užívají se k odhalení a porozumění tomu, co je podstatou jevů, o nichž toho ještě moc nevíme. Bývají použity k získání nových a neotřelých názorů na jevy, o nichž už něco víme. Mohou získat o jevu detailní informace, které se kvantitativními metodami obtížně podchycují. Více než 3 účastníci Velká obliba 54VŠP, a.s.

55 & Základní charakteristika skupin 1. skupina2. skupina3. skupina LokalitaBruntálsko, Vítkovsko Krnovsko, Osoblažsko Rýmařovsko, Vrbensko Počet účastníků8 účastníků4 účastníci 1 pozorovatel 4 účastníci 1 pozorovatel Termín MístoMÚ RýmařovMÚ KrnovHorský hotel Vidly Délka diskuze1:261:170:57 Počet slov VŠP, a.s.

56 & Metodologický rámec výzkumu Multimetodická studie Kombinace kvalitativního a kvantitativního výzkumu Fáze výzkumu -Analýza sekundárních dat (říjen 2011 – leden 2012) -Focus group (17. – ) -Prezentace výsledků kvantitativního a kvalitativního šetření ( ) -Syntéza obou šetření do závěrečné zprávy ( ) 56VŠP, a.s.

57 & Hlavní okruhy rozhovorů 1.Základní charakteristika turistické oblasti Jeseníky – Východ (TO) 2.Nabídka v TO 3.Poptávka v TO 4.Propagace TO 5.Scénáře budoucího vývoje 57VŠP, a.s.

58 & 1. Základní charakteristika TO 1. skupina2. skupina3. Skupina Krásná příroda Neobjevené Jeseníky Nepoškozená příroda Nižší komfort, nižší ceny Rodinný charakter (ne Alpy) Velké rozdíly TO v jejích různých částech Krásná, panenská příroda Špatné (obecně) i dobré (individuální poskytovatelé) služby Dominantní postavení některých oblastí (K. Studánka, Praděd) 58VŠP, a.s.

59 & 2. Nabídka v TO 1. skupina2. Skupina3. skupina Potenciál využíván Lyžování Kulturně historické atraktivity Potenciál nevyužíván Hypoturistika Zážitkový turismus Nevyužíván a lze jen obtížně využít Kongresový turismus Problémy: Doprava (přístupnost, parkoviště) Chybí balíčky (turisticko-poznávací) Chybí místní produkty a speciality Špatné služby CHKO – významná limita rozvoje TO Absence integrovaného systému služeb (jeden lístek na dopravu, lyžování…) Nedostatečné zasíťování (institucionalizace) poskytovatelů Nekvalitní gastronomie (tradiční, lokální speciality) Schází registrační regionální značka Schází podpora/podmínky kongresové a profesní turistice Potenciál využíván Lyžování Cykloturistika Potenciál nevyužíván Hypoturistika Pěší turistika Nevyužíván a lze jen obtížně využít Kongresový a profesní (ten lépe) turismus Zážitkový turismus Stravování – špatné Ubytování – dobré (výběrově) Problémy Roztříštěnost nabídkového systému Pomalý rozvoj služeb Chybí balíčky a nabídka Špatná koordinace dopravy (vlak x autobus) Propagace pouze Pradědu a Karlovy Studánky Zimní sezóna Nevyužit příhraniční prostor Potenciál využíván Lyžování Cykloturistika Lázeňství Nevyužíván a lze jen obtížně využít Kongresový turismus Zážitkový turismus Stravování – velmi špatné Ubytování – ok Problém : Motivace podnikatelů a motivace personálu Vztah přímých poskytovatelů služeb a organizátorů CR v TO Kvalifikace personálu 59VŠP, a.s.

60 & 3. Poptávka v TO 1. skupina2. skupina3. skupina Klienti: Vracející se senioři Rodiny s dětmi Cyklisté „Koňaři“ Spokojenost: Lidé smíření s nabídkou Požadavky: Více než klasiku (wellnes, ekoturistismus, „sopečné“ Jeseníky Klienti: Poláci, Holanďané, Němci, Francouzi (nenároční) Cykloturisti Manažeři (výběrově, klid) Lyžaři (ne Ostravané) Senioři Spokojenost: Velmi spokojení – mírně zklamání (s nabídkou) Požadavky: Kempy Lepší gastronomie Klienti: Nelze vymezit (obyčejná, střední, senioři) Rodiny s dětmi - střední třída (nižší střední třída ??) Spokojenost: Vysoká (konkrétní poskytovatel) Ve výsledku ještě dobré (obec ně) Požadavky: Schází program pro mladou klientelu 60VŠP, a.s.

61 & 4. Propagace 1. skupina2. skupina3. skupina Institucionalizace Propagace jednotlivých poskytovatelů roztříštěná Dominantní propagace exponovaných oblastí (Praděd a Karlova Studánka) „ Společná cestovka“ Nabídkový systém je chaotický Profesionalizace managementu Probourání neochoty ke spolupráci s přímými poskytovateli služeb a zvýšení zájmu Jednotný propagační materiál (různé jazykové mutace), jednoduchý, praktický Materiál pro potenciální návštěvníky Billboardy 61VŠP, a.s.

62 & 5. Scénáře vývoje 1. skupina2. skupina3. skupina Mírná skepse Propagace Balíčky Víra ve zlepšení Potenciál internetu Aktivity MSK Letecké spojení s Ruskem (Izraelem?) Pomalé zlepšení Pořád spíše krátkodobé pobyty 62VŠP, a.s.

63 & Závěr Negativa: – Postupná ztráta klientely, zejména tuzemské – Nedostatečná vybavenost infrastrukturou – Nedostatečná nabídka pro mladé Hrozby: – Zhoršení pozice zimní destinace (letní sezona je podstatně slabší) – Zmenšování tradičních cílových skupin bez náhrady novými – Rostoucí tlak konkurence na nerostoucích (někdy i se zmenšujících) trzích Řešení: – Posílení tržní pozice „letní“ nebo lépe „celoroční“ destinace – Stabilizace tržní pozice „zimní destinace“ – Zlepšení informovanosti (propagace) v souladu s charakterem cílových skupin (metody, způsoby, média …) – Identifikace zásadních odlišností (silných stránek) destinace a propojení destinace s těmito jedinečnostmi – Zajištění volnočasové nabídky (primárně provázanost stávajících, sekundárně objevování a rozvoj nových) – Supra a infra struktura cestovního ruchu: Vylepšování vybavenosti pro cílové skupiny (senioři, rodiny s dětmi) Dostupnost – zlepšování spojení s regiony cílových skupin (propojení na nadnárodní a národní síť dálnic a rychlostních komunikací) Klidová doprava (parkování) – Strategie koncentrace / specializace Cílové skupiny: – Zaměření se na tuzemskou klientelu (největší, tradiční, dobrá image „Jeseníků“) – Zaměření se polskou klientelu – Zaměření se na (východo)německou klientelu (konkurence – Krkonoše, Jizerské hory, Orlické hory) VŠP, a.s.63

64 & Děkuji za pozornost VŠP, a.s. 64 Enterprise plc, s. r. o. WWW: Vysoká škola podnikání, a. s. Michálkovická 1810/ Ostrava - Slezská Ostrava Tel.: Fax: WWW: WWW:


Stáhnout ppt "& Aktualizace marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu pro turistickou oblast Jeseníky-východ a Výzkum cestovního ruchu v TO Jeseníky – východ Konference,"

Podobné prezentace


Reklamy Google