Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití cestovního ruchu pro zpřístupnění a zachování biodiverzity a geodiverzity v Moravskoslezském kraji Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. Vedoucí katedry.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití cestovního ruchu pro zpřístupnění a zachování biodiverzity a geodiverzity v Moravskoslezském kraji Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. Vedoucí katedry."— Transkript prezentace:

1 Využití cestovního ruchu pro zpřístupnění a zachování biodiverzity a geodiverzity v Moravskoslezském kraji Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. Vedoucí katedry marketingu a obchodu P. Drucker: "Podnikání má dvě - a pouze dvě - základní funkce: marketing a inovaci. Marketing a inovace plodí výsledky, vše ostatní jsou náklady."

2 Strategy in Transition2 Program •Biodiverzita, geodiverzita a cestovní ruch •Charakter MSK z pohledu cestovního ruchu •Cestovní ruch ve světě, v ČR a v MSK –Význam a přínosy –Charakter –Vliv na přírodní, sociální a ekonomické chrakteristiky •Rozvojové možnosti - konkrétní příklady –Příklady ze zahraničí –Příklady z MSK: •Propadlina na Žebračce •Weisshuhnův kanál •Dolní oblast Vítkovic •Vápenné pece •Úzkorozchodná železnice - Osoblažsko

3 Biodiverzita a geodiverzita •Biodiverzita je rozmanitost života ve všech jeho formách. Zachování této rozmanitosti je smyslem environmentálních přístupů k přírodní krajině, která se stává stále více žádaným objektem přírodní turistiky. •Geodiverzita je podmínkou rozmanitosti života. •Geodiverzita a biodiverzita tak tvoří komplementární celek. •Geologické, petrografické, geomorfologické, paleontologické, mineralogické zvláštnosti mohou být vyhledávanými objekty přírodní turistiky. •Zásahy člověka do geo a biodiverzity – mohou být vyhledávanými objekty poznávacího turismu. •Při vhodném přístupu – pomáhají generovat pracovní místa a peníze, stabilizují místní populaci a pomáhají v údržbě krajiny a historického dědictví. Strategy in Transition3

4 Příroda, průmysl a životní prostředí v MSK Strategy in Transition4 ZCHÚ V-ZCHÚ NPCHKO Počet v ČR424 Rozloha v ČR (ha)119 0201 042 475 Počet v regionu03 Podíl REG./ČR012,5 % Rozloha v regionu (ha)0 Podíl REG./ČR019,5 % •MSK •12,1 % podíl na počtu obyvatel ČR •7 % podíl na rozloze ČR

5 Vývoj zaměstnanosti v MSK Strategy in Transition5

6 Zaměstnanost a nezaměstnanost v MSK Strategy in Transition6 MSK20072008200920102011 Pracovní síla (tis. osob)604,6614,0617,2605,0602,3 v tom: zaměstnaní553,3568,6557,5543,5546,2 nezaměstnaní51,345,359,761,456,2 Ekonomicky neaktivní (tis. osob)464,1457,4454,3462,2459,7 Obecná míra nezaměst nanosti (%)8,57,49,710,29,3

7 Dlouhodobý vývoj CR ve světě 7Strategy in Transition

8 Vývoj CR ve světě •Výsledky a indikátory cestovního ruchu ve světě za rok 2011 a meziroční srovnání s rokem 2009 vyznívají optimisticky a z pohledu regionu střední a východní Evropy je toto konstatování dvojnásobně platné. 8Strategy in Transition

9 Destinace cestovního ruchu •Medlik, S. (1969): –„Ekonomický dopad (cestovního ruchu) může být zkoumán na jakoukoliv geografickou jednotku, ať je to země, distrikt, region, město nebo vesnice a této územní jednotce budiž dáno označení destinace cestovního ruchu (the tourist destination).“ –ekonomický dopad je odvislý od tří hlavních faktorů, a to atraktivit, dostupnosti a vybavenosti, a dále uvádí: „Aby se mohly maximalizovat příležitosti cestovního ruchu, turistická destinace musí mít organizaci cestovního ruchu, která stanovuje rámec pro jeho fungování, vyvíjí turistický produkt, podporuje a propaguje ho na vhodných trzích cestovního ruchu.“ •Bieger, T. (2005): –Destinace je „…prostor (místo, region), který si host (nebo segment hostů) vybírá jako cíl své cesty. Pro pobyt disponuje všemi nezbytnými zařízeními pro bydlení, stravování, zábavu. Tím se stává produktem a jednotkou hospodářské soutěže, která musí být jako taková strategicky řízena.“ 9Strategy in Transition

10 3 základní charakteristiky destinace cestovního ruchu 1.Destinaci vytváří poptávka: –Destinace je geografický prostor, který je však definován vždy z pohledu účastníka cestovního ruchu (turista si vybírá území za cíl své cesty) tak, aby mu pobyt v cílovém prostoru přinesl uspokojení všech, nebo alespoň několika jeho potřeb souvisejících s účastí na cestovním ruchu, tedy komplexní užitek. Tento prostor často překračuje administrativní hranice (měst, okresů, krajů, států). O tom, zdali určité místo je či není destinací, rozhodne trh, respektive poptávka, a nikoliv nabídka. 2.Poptávka je vyvolávaná marketingem: –Vytváření destinace je proto aktivní marketingový proces ze strany nabídky (nejedná se tedy o prostou propagaci nabídky). 3.Management destinace = činnost, proces: –Jedná se o proces, který je založen na principu spolupráce, optimálního zhodnocení a využití všech pozitivních dopadů z tohoto spojení, na vytváření specifické přidané hodnoty, vzájemné výhodnosti a dobrovolnosti. Spolupráce by se měla týkat všech hlavních poskytovatelů služeb cestovního ruchu (podnikatelských subjektů) a dalších organizací zainteresovaných na turismu v destinaci a dále řídících samosprávních a správních institucí (veřejnoprávních subjektů), a to nejen v rámci těchto dvou bloků, ale i mezi těmito bloky navzájem. Nabídku vytvářejí poskytovatelé služeb, avšak prostředí pro jejich poskytování, pro podnikání vytvářejí samosprávní a správní orgány. 10Strategy in Transition

11 TO v ČR 11Strategy in Transition

12 Vývoj počtu hostů v HUZ v ČR Rok RezidentiNerezidentiCelkem 2000 6 090 9784 772 79410 863 772 2001 5 877 9465 405 23911 283 185 2002 5 672 4824 742 77310 415 255 2003 6 270 7265 075 75611 346 482 2004 6 158 4646 061 22512 219 689 2005 6 025 6656 336 12812 361 793 2006 6 289 4526 435 47412 724 926 2007 6 281 2176 679 70412 960 921 2008 6 186 4766 649 41012 835 886 2009 5 953 5396 032 37011 985 909 2010 5 873 2606 336 32412 209 584 2011 6 080 2256 831 45212 911 677 12Strategy in Transition

13 Vývoj počtu přenocování v HUZ v ČR RokRezidentiNerezidentiCelkem 200028 602 52915 597 08744 199 616 200121 867 30617 254 88139 122 187 200221 540 67915 569 15637 109 835 200322 832 63216 510 61839 343 250 200421 800 24618 980 46240 780 708 200520 725 44219 595 03540 320 477 200621 357 44920 090 34841 447 797 200720 220 88620 610 18640 831 072 200819 296 45219 987 02239 283 474 200918 915 29917 746 89336 662 192 201018 542 86418 365 94736 908 811 201118 334 67819 852 87838 187 556 13Strategy in Transition

14 Ubytovací kapacity v MSK Turistické oblastiKraj Počet HUZ v MSK Počet lůžek v HUZ MSK Podíl na HUZ MSK Podíl na lůžkách MSK Průměrná velikost HUZ (počet lůžek na HUZ) v MSK Beskydy – ValašskoMSK18210 06738,81%37,28%55,31 Jeseníky - východMSK1647 97634,97%29,54%48,63 Opavské SlezskoMSK281 4675,97%5,43%52,39 OstravskoMSK463 8389,81%14,21%83,43 PoodříMSK151 0253,20%3,80%68,33 Těšínské SlezskoMSK342 6297,25%9,74%77,32 MSK celkem 46927 002100,00% 57,57 14Strategy in Transition

15 CR v MSK - Počet hostů v HUZ Rok / MěsícRezidentiNerezidentiCelkem 2000540 80096 688637 488 2001546 113121 309667 422 2002529 356138 296667 652 2003538 588118 220656 808 2004489 342107 949597 291 2005488 570107 560596 130 2006496 768112 668609 436 2007510 870132 046642 916 2008503 812136 316640 128 2009472 404113 290585 694 2010426 048101 332527 380 2011452 298111 313563 611 15Strategy in Transition

16 CR v MSK-Počet přenocování hostů v HUZ Rok / Měsíc RezidentiNerezidentiCelkem 20002 772 416334 9313 107 347 20012 187 049376 1292 563 178 20022 165 127410 5362 575 663 20032 084 989349 2602 434 249 20041 830 422287 1362 117 558 20051 751 583313 6882 065 271 20061 726 761328 9432 055 704 20071 690 871345 3352 036 206 20081 595 485333 2841 928 769 20091 570 607280 6501 851 257 20101 469 820264 1121 733 932 20111 518 243280 4471 798 690 16Strategy in Transition

17 Podpora CR z veřejných zdrojů Rok Czech Tourism Státní program podpory CR IOP Celkem národní úroveň ROPCelkem Průměr na NUTS II region z ROP 2007351,50285,7637,23 571,44 208,6510,20 ∑ 2007- 20132 460,502 000,04 460,525 000,029 460,53571,43 Roční průměr351,50285,7637,23 571,44 208,6510,20 Rok ROP, podpora cestovního ruchu Průměr na NUTS II region z ROP Alokace prostředků na podporu CR za 7 regionů soudržnosti (∑ 2007- 2013) 25 0003571 Průměrná výše podpory CR za 7 regionů soudržnosti3 571510 Průměrná výše podpory CR v NUTS II Moravskoslezskocca 1 800cca 257 Plánovaná podpora CR v ČR v letech 2007 - 2013 Srovnání plánované podpory CR v ČR a v MSK v letech 2007 - 2013 17Strategy in Transition MSK – investice do infra a suprastruktury CR: - 1,8 mld. Kč dotací, tj. vč. spolufinancování cca - 2,1 mld. Kč oproti ostatním NUTS II

18 Známost destinací CR v ČR Region/lokalita v %, odpovědi uvedené jako prvnídruhátřetí Praha18,111,38,1 Krkonoše12,610,36,5 Šumava10,313,58,1 Jeseníky3,55,54,5 Beskydy3,53,2 Jižní Čechy3,51,9,6 Český Krumlov2,93,56,5 Moravský kras2,62,3 Český ráj2,31,00,3 Krušné hory1,92,6 Karlovy Vary1,6 5,2 Orlické hory1,04,23,5 Olomouc1,02,62,9 Jizerské hory0,61,62,3 18Strategy in Transition

19 19 Svezte se Osoblažskou úzkokolejkou za historií Slezských zámků a ještě dále… Osoblažská dopravní společnost Třemešná Osoblaha Liptaň Dívčí Hrad Bohušov Slezské Rudoltice Amalín Den na venkově Osoblažský nádražní obchod Osoblažská zábava Životní styl … Výhodná koupě Osoblažské karty Železniční muzeum úzkokolejky

20 Haworth – regenerace ve venkovském prostoru Strategy in Transition20

21 The Albert Dock, Liverpool, historie •1839 – připraveny •1841 – započata stavba •1846/30.6. – slavnostně otevřeny (Princ Albert) •1952 – statut Grade 1 (ochrana) •1972 – ukončena činnost přístavních skladů •1982 – smlouva Merseyside Development corporation a nově založená Albert Dock Company, připraven projekt • stavební náklady 514 475 £ •1983 – započata rekonstrukce •1984 – zahájena činnost dílčích částí •1988 – oficiální otevření celého komplexu (Princ Charles) •Hodnota pro pojištění přes 100 milionů £ 21Strategy in Transition

22 Kapacity a přínosy The Albert Dock •400.000 m 2 podlahových ploch •55 maloobchodních jednotek •Ředitelství Littlewoods Chain Stores •6 restaurací a 135 hotelových pokojů Holiday Inn •Přes 30 kancelářských jednotek •116 luxusních bytů •3 ateliéry, Granada Television •The Tate Galery Liverpool •Merseyside Maritime Museum •Beatles Story •International Slavery Museum •Parkoviště pro 1500 aut •Více než 2000 pracovních míst •Návštěvnost – 5,5 mil., nejnavštěvovanější multi-atrakce v UK mimo Londýn •Obrat: 550 – 600 mil. £ •Populace – 11,5 mil. v dojezdové vzdálenosti do 2 hodin (autem) 22Strategy in Transition

23 23 Technické památky a atraktivity Strategy in Transition

24 Příležitosti a šance •V prostoru mezi Prahou, Varšavou, Vídní a Bratislavou je přirozený prostor pro středoevropské centrum, křižovatku sever-jih a východ-západ. V tomto pomyslném centru se nachází právě MSK a Ostrava. •Největší šanci pro rozvoj cestovního ruchu a volnočasových aktivit dává populačně silné prostředí, přitahující kapitál, turisty a nové aktivity. Populační základna spádové oblasti MSK činí: –MSK – 1,2 mil. obyvatel –okruh do 100 km od Ostravy – cca 4 mil. obyvatel –okruh do 150 km od Ostravy – cca 8 mil. obyvatel –okruh do 200 km od Ostravy – cca 11 mil. obyvatel. •Vstup do Shengenského prostoru odboural administrativní bariéry v rámci EU a otevřel celý region pro řádově větší pohyb lidí, kapitálu, zboží. •Služby, cestovní ruch a volnočasové aktivity jsou dlouhodobě rostoucími a ekonomiku dynamizujícími aktivitami. •Inovujme produkty, dělejme kvalitní marketing, rozlétejme letiště, zvyšme příjmy z CR a podporujme tím zachování biodiverzity a geodiverzity MSK. 24Strategy in Transition

25 25 Závěrem Kontakty: Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. Tel.: 595 228 121 E-mail: vladimir.vavrecka@vsp.cz vladimir.vavrecka@vsp.cz WWW: www.vsp.cz www.vsp.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Využití cestovního ruchu pro zpřístupnění a zachování biodiverzity a geodiverzity v Moravskoslezském kraji Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. Vedoucí katedry."

Podobné prezentace


Reklamy Google