Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategy in Transition 2012

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategy in Transition 2012"— Transkript prezentace:

1 Strategy in Transition 2012
Marketing a marketingové dovednosti Využití cestovního ruchu pro zpřístupnění a zachování biodiverzity a geodiverzity v Moravskoslezském kraji Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. Vedoucí katedry marketingu a obchodu P. Drucker: "Podnikání má dvě - a pouze dvě - základní funkce: marketing a inovaci. Marketing a inovace plodí výsledky, vše ostatní jsou náklady." Ing. Vladimír Vavrečka, CSc., VŠP, a. s. VŠP, a.s. 1

2 Strategy in Transition 2012
Marketing a marketingové dovednosti Program Biodiverzita, geodiverzita a cestovní ruch Charakter MSK z pohledu cestovního ruchu Cestovní ruch ve světě, v ČR a v MSK Význam a přínosy Charakter Vliv na přírodní, sociální a ekonomické chrakteristiky Rozvojové možnosti - konkrétní příklady Příklady ze zahraničí Příklady z MSK: Propadlina na Žebračce Weisshuhnův kanál Dolní oblast Vítkovic Vápenné pece Úzkorozchodná železnice - Osoblažsko Strategy in Transition Ing. Vladimír Vavrečka, CSc., VŠP, a. s. VŠP, a.s. 2

3 Biodiverzita a geodiverzita
Biodiverzita je rozmanitost života ve všech jeho formách. Zachování této rozmanitosti je smyslem environmentálních přístupů k přírodní krajině, která se stává stále více žádaným objektem přírodní turistiky. Geodiverzita je podmínkou rozmanitosti života. Geodiverzita a biodiverzita tak tvoří komplementární celek. Geologické, petrografické, geomorfologické, paleontologické, mineralogické zvláštnosti mohou být vyhledávanými objekty přírodní turistiky. Zásahy člověka do geo a biodiverzity – mohou být vyhledávanými objekty poznávacího turismu. Při vhodném přístupu – pomáhají generovat pracovní místa a peníze, stabilizují místní populaci a pomáhají v údržbě krajiny a historického dědictví. Strategy in Transition

4 Příroda, průmysl a životní prostředí v MSK
12,1 % podíl na počtu obyvatel ČR 7 % podíl na rozloze ČR ZCHÚ V-ZCHÚ NP CHKO Počet v ČR 4 24 Rozloha v ČR (ha) Počet v regionu 3 Podíl REG./ČR 12,5 % Rozloha v regionu (ha) 19,5 % Strategy in Transition

5 Vývoj zaměstnanosti v MSK
Strategy in Transition

6 Zaměstnanost a nezaměstnanost v MSK
2007 2008 2009 2010 2011 Pracovní síla (tis. osob) 604,6 614,0 617,2 605,0 602,3 v tom:   zaměstnaní 553,3 568,6 557,5 543,5 546,2   nezaměstnaní 51,3 45,3 59,7 61,4 56,2 Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 464,1 457,4 454,3 462,2 459,7 Obecná míra nezaměstnanosti (%) 8,5 7,4 9,7 10,2 9,3 Strategy in Transition

7 Dlouhodobý vývoj CR ve světě
Strategy in Transition

8 Strategy in Transition
Vývoj CR ve světě Výsledky a indikátory cestovního ruchu ve světě za rok 2011 a meziroční srovnání s rokem 2009 vyznívají optimisticky a z pohledu regionu střední a východní Evropy je toto konstatování dvojnásobně platné. Strategy in Transition

9 Destinace cestovního ruchu
Medlik, S. (1969): „Ekonomický dopad (cestovního ruchu) může být zkoumán na jakoukoliv geografickou jednotku, ať je to země, distrikt, region, město nebo vesnice a této územní jednotce budiž dáno označení destinace cestovního ruchu (the tourist destination).“ ekonomický dopad je odvislý od tří hlavních faktorů, a to atraktivit, dostupnosti a vybavenosti, a dále uvádí: „Aby se mohly maximalizovat příležitosti cestovního ruchu, turistická destinace musí mít organizaci cestovního ruchu, která stanovuje rámec pro jeho fungování, vyvíjí turistický produkt, podporuje a propaguje ho na vhodných trzích cestovního ruchu.“ Bieger, T. (2005): Destinace je „…prostor (místo, region), který si host (nebo segment hostů) vybírá jako cíl své cesty. Pro pobyt disponuje všemi nezbytnými zařízeními pro bydlení, stravování, zábavu. Tím se stává produktem a jednotkou hospodářské soutěže, která musí být jako taková strategicky řízena.“ Strategy in Transition

10 3 základní charakteristiky destinace cestovního ruchu
Destinaci vytváří poptávka: Destinace je geografický prostor, který je však definován vždy z pohledu účastníka cestovního ruchu (turista si vybírá území za cíl své cesty) tak, aby mu pobyt v cílovém prostoru přinesl uspokojení všech, nebo alespoň několika jeho potřeb souvisejících s účastí na cestovním ruchu, tedy komplexní užitek. Tento prostor často překračuje administrativní hranice (měst, okresů, krajů, států). O tom, zdali určité místo je či není destinací, rozhodne trh, respektive poptávka, a nikoliv nabídka. Poptávka je vyvolávaná marketingem: Vytváření destinace je proto aktivní marketingový proces ze strany nabídky (nejedná se tedy o prostou propagaci nabídky). Management destinace = činnost, proces: Jedná se o proces, který je založen na principu spolupráce, optimálního zhodnocení a využití všech pozitivních dopadů z tohoto spojení, na vytváření specifické přidané hodnoty, vzájemné výhodnosti a dobrovolnosti. Spolupráce by se měla týkat všech hlavních poskytovatelů služeb cestovního ruchu (podnikatelských subjektů) a dalších organizací zainteresovaných na turismu v destinaci a dále řídících samosprávních a správních institucí (veřejnoprávních subjektů), a to nejen v rámci těchto dvou bloků, ale i mezi těmito bloky navzájem. Nabídku vytvářejí poskytovatelé služeb, avšak prostředí pro jejich poskytování, pro podnikání vytvářejí samosprávní a správní orgány. Strategy in Transition

11 Strategy in Transition
TO v ČR Strategy in Transition

12 Vývoj počtu hostů v HUZ v ČR
Rok Rezidenti Nerezidenti Celkem 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 12  Strategy in Transition

13 Vývoj počtu přenocování v HUZ v ČR
Rok Rezidenti Nerezidenti Celkem 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Strategy in Transition

14 Ubytovací kapacity v MSK
Turistické oblasti Kraj Počet HUZ v MSK Počet lůžek v HUZ MSK Podíl na HUZ MSK Podíl na lůžkách MSK Průměrná velikost HUZ (počet lůžek na HUZ) v MSK Beskydy – Valašsko 182 10 067 38,81% 37,28% 55,31 Jeseníky - východ 164 7 976 34,97% 29,54% 48,63 Opavské Slezsko 28 1 467 5,97% 5,43% 52,39 Ostravsko 46 3 838 9,81% 14,21% 83,43 Poodří 15 1 025 3,20% 3,80% 68,33 Těšínské Slezsko 34 2 629 7,25% 9,74% 77,32 MSK celkem 469 27 002 100,00% 57,57 Strategy in Transition

15 CR v MSK - Počet hostů v HUZ
Rok / Měsíc Rezidenti Nerezidenti Celkem 2000 96 688 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Strategy in Transition

16 CR v MSK-Počet přenocování hostů v HUZ
Rok / Měsíc Rezidenti Nerezidenti Celkem 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Strategy in Transition

17 Podpora CR z veřejných zdrojů
Rok Czech Tourism Státní program podpory CR IOP Celkem národní úroveň ROP Celkem Průměr na NUTS II region z ROP 2007 351,5 285,7 637,2 3 571,4 4 208,6 510,20 2 460,5 2 000,0 4 460,5 25 000,0 29 460,5 3571,43 Roční průměr Plánovaná podpora CR v ČR v letech Rok ROP, podpora cestovního ruchu Průměr na NUTS II region z ROP Alokace prostředků na podporu CR za 7 regionů soudržnosti (∑ ) 25 000 3571 Průměrná výše podpory CR za 7 regionů soudržnosti 3 571 510 Průměrná výše podpory CR v NUTS II Moravskoslezsko cca 1 800 cca 257 Srovnání plánované podpory CR v ČR a v MSK v letech MSK – investice do infra a suprastruktury CR: - 1,8 mld. Kč dotací, tj. vč. spolufinancování cca - 2,1 mld. Kč oproti ostatním NUTS II Strategy in Transition

18 Známost destinací CR v ČR
Region/lokalita v %, odpovědi uvedené jako první druhá třetí Praha 18,1 11,3 8,1 Krkonoše 12,6 10,3 6,5 Šumava 13,5 Jeseníky 3,5 5,5 4,5 Beskydy 3,2 Jižní Čechy 1,9 ,6 Český Krumlov 2,9 Moravský kras 2,6 2,3 Český ráj 1,0 0,3 Krušné hory Karlovy Vary 1,6 5,2 Orlické hory 4,2 Olomouc Jizerské hory 0,6 Strategy in Transition

19 Svezte se Osoblažskou úzkokolejkou za historií Slezských zámků a ještě dále…
Osoblažská dopravní společnost Třemešná Osoblaha Liptaň Dívčí Hrad Bohušov Slezské Rudoltice Amalín Den na venkově Osoblažský nádražní obchod Osoblažská zábava Životní styl … Výhodná koupě Osoblažské karty Železniční muzeum úzkokolejky Strategy in Transition

20 Haworth – regenerace ve venkovském prostoru
Strategy in Transition 2012 Haworth – regenerace ve venkovském prostoru Strategy in Transition Ing. Vladimír Vavrečka, CSc., VŠP, a. s. 20

21 The Albert Dock, Liverpool, historie
1839 – připraveny 1841 – započata stavba 1846/30.6. – slavnostně otevřeny (Princ Albert) 1952 – statut Grade 1 (ochrana) 1972 – ukončena činnost přístavních skladů 1982 – smlouva Merseyside Development corporation a nově založená Albert Dock Company, připraven projekt stavební náklady £ 1983 – započata rekonstrukce 1984 – zahájena činnost dílčích částí 1988 – oficiální otevření celého komplexu (Princ Charles) Hodnota pro pojištění přes 100 milionů £ Strategy in Transition

22 Kapacity a přínosy The Albert Dock
m2 podlahových ploch 55 maloobchodních jednotek Ředitelství Littlewoods Chain Stores 6 restaurací a 135 hotelových pokojů Holiday Inn Přes 30 kancelářských jednotek 116 luxusních bytů 3 ateliéry, Granada Television The Tate Galery Liverpool Merseyside Maritime Museum Beatles Story International Slavery Museum Parkoviště pro 1500 aut Více než 2000 pracovních míst Návštěvnost – 5,5 mil., nejnavštěvovanější multi-atrakce v UK mimo Londýn Obrat: 550 – 600 mil. £ Populace – 11,5 mil. v dojezdové vzdálenosti do 2 hodin (autem) Strategy in Transition

23 Technické památky a atraktivity
Strategy in Transition 2012 Technické památky a atraktivity Zlaté Hory – Heřmanovice: Propadlina na Žebračce: Jedná se o technickou památku, v níž došlo k přirozenému propojení podzemních důlních prostor s povrchem, způsobeným zřícením stropu rozsáhlé těžební komory. Propadlina vznikla ve vytěženém rudním tělese nazývaném Žebračka, které je součástí ložiska Zlaté Hory - jih. Nalézá se vpravo od státní silnice Zlaté Hory - Heřmanovice, asi 5 km jižně od Zlatých Hor (mapa 4). Jak je zřejmé z obrázku 71, jedná se o impozantní prostor, většinou se strmě ukloněnými až kolmými stěnami. V převislé stěně, situované vzhledem k pozorovateli na opačné straně propadliny, lze spatřit relikty původních důlních chodeb, kterými bylo těžební patro v okolí komory rozfáráno. Mimo to je v téže stěně patrný zbytek šikmého průzkumného komína, který spojoval různé těžební horizonty. Vápené pece u Vendryně: Starší pec kamenná : je kruhovitého tvaru, její průměr u kořene je 3,7 m a je vysoká 9,3 m. Do výšky téměř 5 m je vyzděná přírodním kamenem a tato část je ukončena věncem z ocelového pásu. Dále pokračuje jen cihlová část. V peci jsou 2 otvory - jeden pro násyp vsázky a druhý pro odběr vypáleného vápence. Navážecí rampa byla v 50. letech 20. století z bezpečnostních důvodů odstraněna. Novější pec cihlová : je rovněž kruhovitého tvaru a u základu má 3,45 m. Vysoká je více než 10 m. V celé výšce je vyzděná pálenou cihlou a její stabilitu zajišťuje celkem 5 ocelových obručí po obvodě. Z nájezdové rampy se zachoval pouze ocelový skelet. Strategy in Transition Ing. Vladimír Vavrečka, CSc., VŠP, a. s.

24 Strategy in Transition 2012
Příležitosti a šance V prostoru mezi Prahou, Varšavou, Vídní a Bratislavou je přirozený prostor pro středoevropské centrum, křižovatku sever-jih a východ-západ. V tomto pomyslném centru se nachází právě MSK a Ostrava. Největší šanci pro rozvoj cestovního ruchu a volnočasových aktivit dává populačně silné prostředí, přitahující kapitál, turisty a nové aktivity. Populační základna spádové oblasti MSK činí: MSK – 1,2 mil. obyvatel okruh do 100 km od Ostravy – cca 4 mil. obyvatel okruh do 150 km od Ostravy – cca 8 mil. obyvatel okruh do 200 km od Ostravy – cca 11 mil. obyvatel. Vstup do Shengenského prostoru odboural administrativní bariéry v rámci EU a otevřel celý region pro řádově větší pohyb lidí, kapitálu, zboží. Služby, cestovní ruch a volnočasové aktivity jsou dlouhodobě rostoucími a ekonomiku dynamizujícími aktivitami. Inovujme produkty, dělejme kvalitní marketing, rozlétejme letiště, zvyšme příjmy z CR a podporujme tím zachování biodiverzity a geodiverzity MSK. Strategy in Transition Ing. Vladimír Vavrečka, CSc., VŠP, a. s.

25 Strategy in Transition 2012
Marketing a marketingové dovednosti Strategy in Transition 2012 Závěrem Kontakty: Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. Tel.: WWW: Děkuji za pozornost Strategy in Transition Ing. Vladimír Vavrečka, CSc., VŠP, a. s. VŠP, a.s. 25


Stáhnout ppt "Strategy in Transition 2012"

Podobné prezentace


Reklamy Google