Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití cestovního ruchu pro zpřístupnění a zachování biodiverzity a geodiverzity v Moravskoslezském kraji Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. Vedoucí katedry.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití cestovního ruchu pro zpřístupnění a zachování biodiverzity a geodiverzity v Moravskoslezském kraji Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. Vedoucí katedry."— Transkript prezentace:

1 Využití cestovního ruchu pro zpřístupnění a zachování biodiverzity a geodiverzity v Moravskoslezském kraji Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. Vedoucí katedry marketingu a obchodu P. Drucker: "Podnikání má dvě - a pouze dvě - základní funkce: marketing a inovaci. Marketing a inovace plodí výsledky, vše ostatní jsou náklady."

2 Strategy in Transition2 Program •Biodiverzita, geodiverzita a cestovní ruch •Charakter MSK z pohledu cestovního ruchu •Cestovní ruch ve světě, v ČR a v MSK –Význam a přínosy –Charakter –Vliv na přírodní, sociální a ekonomické chrakteristiky •Rozvojové možnosti - konkrétní příklady –Příklady ze zahraničí –Příklady z MSK: •Propadlina na Žebračce •Weisshuhnův kanál •Dolní oblast Vítkovic •Vápenné pece •Úzkorozchodná železnice - Osoblažsko

3 Biodiverzita a geodiverzita •Biodiverzita je rozmanitost života ve všech jeho formách. Zachování této rozmanitosti je smyslem environmentálních přístupů k přírodní krajině, která se stává stále více žádaným objektem přírodní turistiky. •Geodiverzita je podmínkou rozmanitosti života. •Geodiverzita a biodiverzita tak tvoří komplementární celek. •Geologické, petrografické, geomorfologické, paleontologické, mineralogické zvláštnosti mohou být vyhledávanými objekty přírodní turistiky. •Zásahy člověka do geo a biodiverzity – mohou být vyhledávanými objekty poznávacího turismu. •Při vhodném přístupu – pomáhají generovat pracovní místa a peníze, stabilizují místní populaci a pomáhají v údržbě krajiny a historického dědictví. Strategy in Transition3

4 Příroda, průmysl a životní prostředí v MSK Strategy in Transition4 ZCHÚ V-ZCHÚ NPCHKO Počet v ČR424 Rozloha v ČR (ha) Počet v regionu03 Podíl REG./ČR012,5 % Rozloha v regionu (ha)0 Podíl REG./ČR019,5 % •MSK •12,1 % podíl na počtu obyvatel ČR •7 % podíl na rozloze ČR

5 Vývoj zaměstnanosti v MSK Strategy in Transition5

6 Zaměstnanost a nezaměstnanost v MSK Strategy in Transition6 MSK Pracovní síla (tis. osob)604,6614,0617,2605,0602,3 v tom: zaměstnaní553,3568,6557,5543,5546,2 nezaměstnaní51,345,359,761,456,2 Ekonomicky neaktivní (tis. osob)464,1457,4454,3462,2459,7 Obecná míra nezaměst nanosti (%)8,57,49,710,29,3

7 Dlouhodobý vývoj CR ve světě 7Strategy in Transition

8 Vývoj CR ve světě •Výsledky a indikátory cestovního ruchu ve světě za rok 2011 a meziroční srovnání s rokem 2009 vyznívají optimisticky a z pohledu regionu střední a východní Evropy je toto konstatování dvojnásobně platné. 8Strategy in Transition

9 Destinace cestovního ruchu •Medlik, S. (1969): –„Ekonomický dopad (cestovního ruchu) může být zkoumán na jakoukoliv geografickou jednotku, ať je to země, distrikt, region, město nebo vesnice a této územní jednotce budiž dáno označení destinace cestovního ruchu (the tourist destination).“ –ekonomický dopad je odvislý od tří hlavních faktorů, a to atraktivit, dostupnosti a vybavenosti, a dále uvádí: „Aby se mohly maximalizovat příležitosti cestovního ruchu, turistická destinace musí mít organizaci cestovního ruchu, která stanovuje rámec pro jeho fungování, vyvíjí turistický produkt, podporuje a propaguje ho na vhodných trzích cestovního ruchu.“ •Bieger, T. (2005): –Destinace je „…prostor (místo, region), který si host (nebo segment hostů) vybírá jako cíl své cesty. Pro pobyt disponuje všemi nezbytnými zařízeními pro bydlení, stravování, zábavu. Tím se stává produktem a jednotkou hospodářské soutěže, která musí být jako taková strategicky řízena.“ 9Strategy in Transition

10 3 základní charakteristiky destinace cestovního ruchu 1.Destinaci vytváří poptávka: –Destinace je geografický prostor, který je však definován vždy z pohledu účastníka cestovního ruchu (turista si vybírá území za cíl své cesty) tak, aby mu pobyt v cílovém prostoru přinesl uspokojení všech, nebo alespoň několika jeho potřeb souvisejících s účastí na cestovním ruchu, tedy komplexní užitek. Tento prostor často překračuje administrativní hranice (měst, okresů, krajů, států). O tom, zdali určité místo je či není destinací, rozhodne trh, respektive poptávka, a nikoliv nabídka. 2.Poptávka je vyvolávaná marketingem: –Vytváření destinace je proto aktivní marketingový proces ze strany nabídky (nejedná se tedy o prostou propagaci nabídky). 3.Management destinace = činnost, proces: –Jedná se o proces, který je založen na principu spolupráce, optimálního zhodnocení a využití všech pozitivních dopadů z tohoto spojení, na vytváření specifické přidané hodnoty, vzájemné výhodnosti a dobrovolnosti. Spolupráce by se měla týkat všech hlavních poskytovatelů služeb cestovního ruchu (podnikatelských subjektů) a dalších organizací zainteresovaných na turismu v destinaci a dále řídících samosprávních a správních institucí (veřejnoprávních subjektů), a to nejen v rámci těchto dvou bloků, ale i mezi těmito bloky navzájem. Nabídku vytvářejí poskytovatelé služeb, avšak prostředí pro jejich poskytování, pro podnikání vytvářejí samosprávní a správní orgány. 10Strategy in Transition

11 TO v ČR 11Strategy in Transition

12 Vývoj počtu hostů v HUZ v ČR Rok RezidentiNerezidentiCelkem Strategy in Transition

13 Vývoj počtu přenocování v HUZ v ČR RokRezidentiNerezidentiCelkem Strategy in Transition

14 Ubytovací kapacity v MSK Turistické oblastiKraj Počet HUZ v MSK Počet lůžek v HUZ MSK Podíl na HUZ MSK Podíl na lůžkách MSK Průměrná velikost HUZ (počet lůžek na HUZ) v MSK Beskydy – ValašskoMSK ,81%37,28%55,31 Jeseníky - východMSK ,97%29,54%48,63 Opavské SlezskoMSK ,97%5,43%52,39 OstravskoMSK ,81%14,21%83,43 PoodříMSK ,20%3,80%68,33 Těšínské SlezskoMSK ,25%9,74%77,32 MSK celkem ,00% 57,57 14Strategy in Transition

15 CR v MSK - Počet hostů v HUZ Rok / MěsícRezidentiNerezidentiCelkem Strategy in Transition

16 CR v MSK-Počet přenocování hostů v HUZ Rok / Měsíc RezidentiNerezidentiCelkem Strategy in Transition

17 Podpora CR z veřejných zdrojů Rok Czech Tourism Státní program podpory CR IOP Celkem národní úroveň ROPCelkem Průměr na NUTS II region z ROP ,50285,7637,23 571,44 208,6510,20 ∑ , ,04 460, , ,53571,43 Roční průměr351,50285,7637,23 571,44 208,6510,20 Rok ROP, podpora cestovního ruchu Průměr na NUTS II region z ROP Alokace prostředků na podporu CR za 7 regionů soudržnosti (∑ ) Průměrná výše podpory CR za 7 regionů soudržnosti Průměrná výše podpory CR v NUTS II Moravskoslezskocca 1 800cca 257 Plánovaná podpora CR v ČR v letech Srovnání plánované podpory CR v ČR a v MSK v letech Strategy in Transition MSK – investice do infra a suprastruktury CR: - 1,8 mld. Kč dotací, tj. vč. spolufinancování cca - 2,1 mld. Kč oproti ostatním NUTS II

18 Známost destinací CR v ČR Region/lokalita v %, odpovědi uvedené jako prvnídruhátřetí Praha18,111,38,1 Krkonoše12,610,36,5 Šumava10,313,58,1 Jeseníky3,55,54,5 Beskydy3,53,2 Jižní Čechy3,51,9,6 Český Krumlov2,93,56,5 Moravský kras2,62,3 Český ráj2,31,00,3 Krušné hory1,92,6 Karlovy Vary1,6 5,2 Orlické hory1,04,23,5 Olomouc1,02,62,9 Jizerské hory0,61,62,3 18Strategy in Transition

19 19 Svezte se Osoblažskou úzkokolejkou za historií Slezských zámků a ještě dále… Osoblažská dopravní společnost Třemešná Osoblaha Liptaň Dívčí Hrad Bohušov Slezské Rudoltice Amalín Den na venkově Osoblažský nádražní obchod Osoblažská zábava Životní styl … Výhodná koupě Osoblažské karty Železniční muzeum úzkokolejky

20 Haworth – regenerace ve venkovském prostoru Strategy in Transition20

21 The Albert Dock, Liverpool, historie •1839 – připraveny •1841 – započata stavba •1846/30.6. – slavnostně otevřeny (Princ Albert) •1952 – statut Grade 1 (ochrana) •1972 – ukončena činnost přístavních skladů •1982 – smlouva Merseyside Development corporation a nově založená Albert Dock Company, připraven projekt • stavební náklady £ •1983 – započata rekonstrukce •1984 – zahájena činnost dílčích částí •1988 – oficiální otevření celého komplexu (Princ Charles) •Hodnota pro pojištění přes 100 milionů £ 21Strategy in Transition

22 Kapacity a přínosy The Albert Dock • m 2 podlahových ploch •55 maloobchodních jednotek •Ředitelství Littlewoods Chain Stores •6 restaurací a 135 hotelových pokojů Holiday Inn •Přes 30 kancelářských jednotek •116 luxusních bytů •3 ateliéry, Granada Television •The Tate Galery Liverpool •Merseyside Maritime Museum •Beatles Story •International Slavery Museum •Parkoviště pro 1500 aut •Více než 2000 pracovních míst •Návštěvnost – 5,5 mil., nejnavštěvovanější multi-atrakce v UK mimo Londýn •Obrat: 550 – 600 mil. £ •Populace – 11,5 mil. v dojezdové vzdálenosti do 2 hodin (autem) 22Strategy in Transition

23 23 Technické památky a atraktivity Strategy in Transition

24 Příležitosti a šance •V prostoru mezi Prahou, Varšavou, Vídní a Bratislavou je přirozený prostor pro středoevropské centrum, křižovatku sever-jih a východ-západ. V tomto pomyslném centru se nachází právě MSK a Ostrava. •Největší šanci pro rozvoj cestovního ruchu a volnočasových aktivit dává populačně silné prostředí, přitahující kapitál, turisty a nové aktivity. Populační základna spádové oblasti MSK činí: –MSK – 1,2 mil. obyvatel –okruh do 100 km od Ostravy – cca 4 mil. obyvatel –okruh do 150 km od Ostravy – cca 8 mil. obyvatel –okruh do 200 km od Ostravy – cca 11 mil. obyvatel. •Vstup do Shengenského prostoru odboural administrativní bariéry v rámci EU a otevřel celý region pro řádově větší pohyb lidí, kapitálu, zboží. •Služby, cestovní ruch a volnočasové aktivity jsou dlouhodobě rostoucími a ekonomiku dynamizujícími aktivitami. •Inovujme produkty, dělejme kvalitní marketing, rozlétejme letiště, zvyšme příjmy z CR a podporujme tím zachování biodiverzity a geodiverzity MSK. 24Strategy in Transition

25 25 Závěrem Kontakty: Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. Tel.: WWW: Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Využití cestovního ruchu pro zpřístupnění a zachování biodiverzity a geodiverzity v Moravskoslezském kraji Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. Vedoucí katedry."

Podobné prezentace


Reklamy Google