Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výzkum bývá intenzivnější než průzkum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výzkum bývá intenzivnější než průzkum."— Transkript prezentace:

1 Výzkum bývá intenzivnější než průzkum.
Sociologický výzkum : Výzkum bývá intenzivnější než průzkum. Teoretický nebo určený pro praxi Popisný nebo explikativní / vysvětlující, výkladový/ Individuální nebo týmový Komplexní nebo orientační Procedura je koncepce, postup při výzkumu Dělí se na etapy, nazývané techniky./ tj.získání dat a údajů/

2 Základní procedury soc. výzkumu :
Statistická procedura : Experimentální procedura Monografická procedura : Historická procedura Typologická procedura

3 Statistická procedura :
Velký počet zkoumaných Odhad budoucího vývoje Výběrové šetření Statistická indukce Šetří čas, energii a náklady na výzkum Častější náhodné výběry Srovnávací metoda Popis číselný pomocí tabulek a grafů Srovnání pomocí korelací, hypotéz, odchylek,funkcí…

4 Experimentální procedura
Homogenní soubory Řeší omezené problémy v podmínkách experimentu Vychází z pracovní hypotézy – pasivní část je záznam průběhu, aktivní část jeho řízení + možnost volit čas, připravit si pomůcky a postupy,měnit kvalitu, měnit intenzitu, opakovat - zjednodušení, malý poznávací efekt, malé množství případů, nelze příliš zobecňovat Vytržení ze souvislostí a normálních podmínek

5 Monografická procedura
Zaměřuje se na ohraničené a omezené jevy/ město,obec,závod,rodina/ Spíše záměrný výběr V přirozených podmínkách Názory občanů Možnost zobecňování Znaky: komplexnost a přirozené prostředí Využití v praktickém životě Př.zločinnost ve městě,hygiena v podniku, život v chudinské čtvrti

6 Historická procedura Vychází z pramenů a dokumentů
Sleduje kontinuitu/návaznost/zkoumaných jevů Vysvětluje sociální jevy jako výsledek minulého vývoje, faktory, které v minulosti byly stěžejní Př.vývoj rodiny, sledovanost televize, vlivy médií jako soc.institucí

7 Typologická procedura
Určuje na základě charakteristických rysů podobné typy u vybraných jevů Výběr je plánovitý a záměrný Ze získaného materiálu se vybere řada příkladů, které se kombinují a skládají do typů Typ není průměrem,ale je teoretickou konstrukcí Údaje se poměřují a srovnávají Mohou být vzorem pro jednání, pro životní dráhu a styl, hospodářské jednání

8 Schéma soc.výzkumu Přípravná fáze Systém poznatků
/téma výzkumu, co?proč?jak? kde? k čemu?/ Dokumentace Úvodní projekt Předvýzkum Projekt Realizační fáze Realizace Fáze vyhodnocení Analýza údajů Závěreční fáze Závěrečná tvrzení Systematizace nových poznatků Praxe /využití/

9 Části soc. výzkumu Dokumentace : tvoří je záznamy, výtahy z literatury, zprávy, studia, jiné a podobné výzkumy Úvodní projekt : zvolení výzkumných procedur a technik, určení času a prostoru, harmonogram, finanční a personální otázky Předvýzkum : prověřuje úvodní projekt – sondy v malé skupině, pozorování, přehledy, pilotáž, prověřuje jasnost otázek, určuje kódování atd. Vlastní šetření: musí být jasné,zodpovědné, organizované, registrované , na úrovni. Vyhodnocení přehledné, názorné, jasné, počítačově zpracované je samozřejmost

10 Sociologické techniky
Dotazník : nejčastější, otázky musí být srozumitelné, jasné, nezpochybnitelné, odpovědi bez velké námahy,krátký a výstižný.Otázky otevřené, zavřené. Typy otázek : -alternativní : vylučující/muž-žena,ano-ne/,nevím -kafeterie : více možností odpovědi / buď vyber z nabízených možností nebo podtrhni např. 3 možné varianty -fiktivní dialog: jde-li o problémy choulostivé, vystupují zde fiktivní osoby a respondent si vybírá tu, s jejímž jednáním souhlasí/ -stupnice: číselné hodnoty v otázkách /škála/nebo pořadí -otevřené otázky: svoboda ve zvolené odpovědi -filtrační otázky:před vlastní otázku je vložen filtr, který vyloučí osoby ,které k problému nemají co říci/např.znáš vyhlášku č.150?Ano,ne.Následuje otázka:“pokud ano, jak hodnotíš změny, které…“ Výhody: obsáhne velký počet lidí na velkém prostoru, množství údajů,není finančně náročný, snadno se zpracovává, odpovědi lze kódovat Nevýhody: nepružná vzhledem k nepředvídaným situacím, lidé otázky mohou různě chápat, nelze jít do hloubky, malá návratnost,nlze ověřit platnostf


Stáhnout ppt "Výzkum bývá intenzivnější než průzkum."

Podobné prezentace


Reklamy Google