Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vedoucí sekce primární prevence Mgr. Martina Kekulová Ostrava 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vedoucí sekce primární prevence Mgr. Martina Kekulová Ostrava 2008."— Transkript prezentace:

1 Vedoucí sekce primární prevence Mgr. Martina Kekulová Ostrava 2008

2 Proto je pro nás praxe východiskem i cílem Až praxe rozhoduje o přínosu myšlenky

3 Struktura organizace:  KPPP – komplexní program primární prevence  Vzdělávání – semináře a výcviky KVP  Metodický časopis - Prevence

4 Certifikace: Dne 18. června 2007 udělilo MŠMT na základě návrhu Výboru pro udělování certifikací při MŠMT certifikáty odborné způsobilosti pro -  Vzdělávání v oblasti primární prevence  Ediční činnost v oblasti primární prevence  Komplexní program primární prevence

5 Program KPPP:  funguje nepřetržitě od roku 1994  průběžně je realizován na cca 40 školách (ZŠ,SŠ)  realizátory jsou vždy vysokoškoláci (psychologové, speciální pedagogové) s odbornými a sebezkušenostními výcviky  každé dítě v tomto programu projde 40 hodinami přímé práce s vysokoškolsky vzdělaným odborníkem

6 Základní cíle KPPP:  dlouhodobá komplexní péče o populaci se střední mírou rizika, vyhledávání a ošetření dětí rizikových ve vztahu k SPJ  minimalizovat SPJ a naučit děti je rozpoznat a umět na ně reagovat  upozornit děti na možná rizika SPJ a uvést na pravou míru jejich případné mýty vztahující se k oblasti zneužívání návykových látek i k ostatním SPJ  působit na emocionální a postojovou složku osobnosti, posílení některých stránek osobnosti a rozvoj přijatelných forem komunikace

7 Cílové skupiny:  děti I. stupně ZŠ  žáci II. stupně ZŠ  studenti I. ročníků středních škol Dále komunikujeme s pedagogy daných škol a s rodiči!

8 Cílové skupiny: ukázka práce s žáky I. stupně ZŠ

9 Cílové skupiny: ukázka práce s žáky II. stupně ZŠ

10 Průběh KPPP: I.stupeň ZŠ (3., 4. a 5. třída)  využíváme interaktivní metody, aktivity a hry, program má informativní charakter  téma - zneužívání nejčastějších návykových látek (nikotinismus, alkoholismus a gamblerství) a zdůraznění zdravého životního stylu  časová dotace – dvě vyučovací hodiny

11 Průběh KPPP: II. stupeň ZŠ (6. - 9. třída)  pracujeme s rizikovými faktory – sebevědomí, hodnoty, komunikativní dovednosti, mezilidské vztahy, právní vědomí, nabídka alternativních forem jednání a chování  využíváme diskuse, nácviky, interaktivní metody  časová dotace – šest vyučovacích hodin na třídu (3 bloky po dvou vyučovacích hodinách)

12 Průběh KPPP: I. ročníky SŠ  závisí na zakázce školy, opět pracujeme s rizikovými faktory – sebevědomí, hodnoty, komunikativní dovednosti, mezilidské vztahy, právní vědomí, nabídka alternativních forem jednání a chování  využíváme diskuse, nácviky, interaktivní metody  časová dotace – deset vyučovacích hodin na třídu (5 bloků po dvou vyuč. hodinách)

13 Doplňkové aktivity:  Adaptační výjezdy – pro třídy nastupující na II. stupeň nebo na střední školu dle metodiky uveřejněné v Prevenci 2/2007  Kohezivní výjezdy – dle zadání žádající školy  Kompenzační výjezdy – zaměřené na nápravu vztahů mezi dětmi  „Naše třída“ – program pro děti 5. a 6. tříd zohledňující přestup na II. Stupeň, komunikační dovednosti

14 Průběh komunikace mezi zájemcem o službu (školou) a organizací:  zájemce kontaktujte ředitelku organizace, je dohodnut základní rámec práce, časové a ekonomické podmínky  vedoucí sekce KPPP kontaktuje vedení školy a ŠMP, domluví formu spolupráce v písemné podobě s konkrétní vzájemnou dohodou o průběhu programu: 1. Návrh spolupráce mezi školou a organizací 2. Oslovení TU a rozhovor s TU 3. Stručná pravidla pro žáky 4. Informovaný souhlas

15 Průběh komunikace mezi zájemcem o službu (školou) a organizací:  samotná realizace programu, konzultace s TU, ŠMP i dětmi  komunikace s rodiči - písemnou formou nebo třídní schůzky  hodnocení kvality a efektivity programu (dotazníky, konzultace a rozhovory s žáky i pedagogy, ŠMP)  po ukončení KPPP škola obdrží podrobnou zprávu o průběhu programu s doporučeními k následné práci se třídami (konzultováno se ŠMP, TU a vedením školy)

16 Výhody a rizika realizace KPPP: VÝHODY  s dětmi pracuje VŠ odborník (psycholog nebo speciální pedagog), lektoři jsou pod odbornou supervizí vnitřní i vnější)  vycházíme z konkrétní zakázky školy  program probíhá v rámci školní docházky a je součástí preventivního programu školy  program je dlouhodobý a komplexní (do školy vstupujeme opakovaně, navazujeme na předešlý rok)  zdůrazňujeme přítomnost TU v hodinách prevence

17 Výhody a rizika realizace KPPP: VÝHODY  se školou je navázána úzká spolupráce, organizace je po celou dobu v kontaktu se ŠMP – Metodická setkání ŠMP  škole je předána závěrečná zpráva, která je konzultována, v organizaci je založena a vycházíme z ní při další zakázce  jsme certifikovaná organizace

18 Výhody a rizika realizace KPPP: RIZIKA  financování  osobnost lektora  někteří učitelé jsou nespokojeni – program narušuje jejich učební plán nebo projevují malý zájem o průběh programu ve třídách  nepřesné nastavení podmínek na počátku programu mezi školou a organizací (nejasná zakázka a vysoká očekávání ze strany školy či organizace)

19 KONTAKTY  PhDr. Helena Vrbková, ředitelka organizace 602 255 508 tel.:602 255 508 h.vrbkova@seznam.cz h.vrbkova@seznam.cz e-mail:h.vrbkova@seznam.czh.vrbkova@seznam.cz  Mgr. Martina Kekulová, vedoucí sekce primární prevence 604 722 419 tel.:604 722 419 kekulova.m@seznam.cz kekulova.m@seznam.cz e-mail:kekulova.m@seznam.czkekulova.m@seznam.cz Lupáčova 14, Praha 3, 130 00 www.zivot-bez-zavislosti.cz

20 Praxe je pro nás východiskem i cílem !


Stáhnout ppt "Vedoucí sekce primární prevence Mgr. Martina Kekulová Ostrava 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google