Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum primární prevence Semiramis o.s. Ptácká 162, Mladá Boleslav 293 01 Náplň práce lektorů Programů DPP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum primární prevence Semiramis o.s. Ptácká 162, Mladá Boleslav 293 01 Náplň práce lektorů Programů DPP."— Transkript prezentace:

1 Centrum primární prevence Semiramis o.s. Ptácká 162, Mladá Boleslav 293 01 Náplň práce lektorů Programů DPP

2 A) Přímá práce s žáky a třídními učiteli na II. stupních ZŠ B)Nepřímá práce související s realizovanými Programy dlouhodobé primární prevence

3 A) Přímá práce 13denní zaváděcí kurz  Po absolvování zaváděcího kurzu (probíhá v měsících srpnu a září) realizují lektoři Programy DPP na jim přidělených základních školách. Kurz je plně hrazen Centrem PP. Jediný výdaj v rámci kurzu představují pro lektory náklady za cestovné – je realizován na adrese Centra PP. Práce na II. stupních základních škol  V rámci Programů DPP se pracuje s jednou školní třídou od šestého až do devátého ročníku, v každém ročníku se uskuteční zpravidla 2 setkání (po jednom v 1. a 2. pololetí), délka jednoho setkání jsou obvykle 3 vyučovací hodiny – tudíž jsou lektoři schopni za jeden den uskutečnit setkání ve dvou třídách na jedné ZŠ.  Jedna lektorská dvojice má ve školním roce na starost zhruba 24 školních tříd.  V rámci práce se třídou se pracuje také s třídními učiteli, kteří se programu aktivně účastní.  Lektoři pracují ve dvojicích, termíny realizace jednotlivých setkání v rámci Programů DPP si domlouvají sami, dle svých časových možností.

4 B) Nepřímá práce Domluva termínů konání jednotlivých setkání. Komunikace s třídními učiteli, školními metodiky prevence ohledně Programů DPP (předávání informací o náplni jednotlivých setkání před jejich samotnou realizací, předávání zpětných vazeb po jejich skončení apod.). Tvorba zápisů z jednotlivých setkání. Kontrola pracovních emailů. Vyplňování výkazů práce, výkazů poradenství. Účast na poradách (konají se v sídle Centra primární prevence, 1x/2 měsíce/3 hodiny).

5 Podpora lektorů Supervize  konají se v sídle Centra primární prevence, 1x/2 měsíce/4 hodiny) – jednou měsíčně se tudíž setkává celý pracovní tým, v jednom měsíci probíhá supervize, v následujícím porada. Intervize  s vedoucí Centra primární prevence (1x/školní rok/1 hodina). Náslech  u jiné lektorské dvojice (1 pracovní setkání/školní rok). Vzdělávací aktivity  kurz první pomoci; školení bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a požární ochrany; jednodenní vzdělávací semináře; dvoudenní výjezdní setkávání lektorského týmu. Služební mobilní telefony.

6 ČASOVÁ NÁROČNOST KOLIK DNÍ STRÁVÍ LEKTOR PRACÍ PRO CENTRUM PP za školní rok? a) Přímá práce?  24 dní (při počtu 24 tříd/školní rok, možnosti domluvit bloky tak, aby se daly stihnout dva bloky v jeden den) b) Nepřímá práce?  4 dny vzdělávání (povinný vzdělávací den, celoorganizační školení v první pomoci, 2 dny výjezdního setkání lektorů)  12 dní podpory (porady,s-vize – každá 1x/2 měsíce, intervize - 1x/rok, povinný náslech u jiné lektorské dvojice 1x/rok/1 blok) CELKEM = 40 dní/školní rok + U nových lektorů …  +13 dní zaváděcího kurzu (srpen / záři)  1 den povinný náslech

7 FINANČNÍ OHODNOCENÍ Lektorům náleží za kvalitní a bezchybné provedení práce ve sjednané lhůtě odměna ve výši 170 Kč/hod. Lektorům je proplácena přímá práce v rámci Programů DPP, účast na poradách, supervizích a intervizích. Poloviční mzdou jsou lektoři odměňováni v případě povinného náslechu u jiné lektorské dvojice. Vedoucí Centra primární prevence je oprávněna k udělování jednorázových finančních odměn v případech, kdy lektoři vykonávají pro Centrum primární prevence práci nad rámec povinností vyplývajících z dohody o provedení práce. Výše této odměny závisí na posouzení kvality, využitelnosti a rozsahu vykonané práce (posouzení je v kompetenci vedoucí Centra primární prevence). Lektorům jsou dále propláceny veškeré cestovní výdaje (na setkávání se třídami, porady, supervize, intervize, vzdělávání apod.).

8 DĚKUJEME ZA VÁŠ ČAS A TĚŠÍME SE NA PŘÍPADNOU SPOLUPRÁCI Tým Centra primární prevence Semiramis o.s. www.os-semiramis.cz


Stáhnout ppt "Centrum primární prevence Semiramis o.s. Ptácká 162, Mladá Boleslav 293 01 Náplň práce lektorů Programů DPP."

Podobné prezentace


Reklamy Google